نفقه زن چقدر است؟

وکیل خانواده

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


77947264 - (021)
{ سی خط ویژه }

نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از مسکن ، البسه ، خوراک ، مایحتاج بهداشت و کلیه نیازهائیکه بصورت متعارف باید در خانواده هزینه و مصروف گردد.

نفقه زن - نفقه زوجه

نفقه زن چقدر است؟

اگر بین زوجین توافق نشده باشد برحسب نظریه کارشناس رسمی که از طریق کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود میزان آن مشخص خواهد شد.

نفقه زن بر چه اساسی تعیین می شود؟

ملانت شوهر و شرایط معیشتی زن و مخارج معقول و اگر توافق حاصل نشود نظریه کارشناس .

مطالبه نفقه توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

مطالبه نفقه توسط وکیل همانست که در قانون تعریف شده لکن چون وکیل دارای تجربه و علم بوده یقیناً به مصداق اینکه هرکس در کار خود تبحر و مهارتی داشته باشد میتواند در مقابل مدعی طبق قانون دفاع و احقاق حق نماید.

نحوه ی محاسبه نفقه ی زن

نحوه محاسبه نفقه زن برحسب شرایط مادی زوجه و در صورت لزوم از طریق کارشناس دادگاه تعیین خواهد شد.

مبلغ نفقه زن را چه کسی تعیین می کند؟

مبلغ نفقه زن را در صورت عدم توافق زوجین کارشناس خانواده تعیین خواهد کرد.

نفقه زن شاغل

زن هر درآمد و دارائی داشته باشد متعلق به خود وی میباشد و مرد مکلف است برحسب توان و درآمد نفقه زن را پرداخت کند.

نفقه زن شامل چه مواردی است؟

نفقه زن شامل کلیه مایحتاج زندگی که عبارت است از مسکن پوشاک، خوراک، تامین بهداشت و درمان و کلیه نیازهای وابسته و مورد مصرف است.

نفقه اقارب

نفقه اقارب یعنی قرابت و فامیلی کسانیکه به نسب اشخاص بر میگردد. یکی بعد از دیگری قابلیت پرداخت دارد. به نحوی که کسانی که ارث می برند در صورت عدم وجود هر یک از طبقات دیگری باید به پرداخت نفقه تن دهد که در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و هم چنین قانون مدنی فقط گفته شده اگر طفل به نحوی از نفقه پدر برخوردار نشود جد پدری و عنداللزوم در صورت فقدان جد مادری باید نفقه را بدهد که در مانحن فیه اگر استطاعت نبود به دستور دادستانی اداره بهزیستی مکلف به حضانت و نگهداری طفل خواهد شد.

نفقه زن چقدر است؟
5 (100%) 9 votes
ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.