فسخ قرارداد، وکیل فسخ قرارداد

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

فسخ قرارداد چیست؟

پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث را فسخ قرارداد می گویند. بنایراین  یکی از عواملی که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود،اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است (یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می شود). از طرفی می توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است زیرا با اجرای آن مال بدست می آید. به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق ، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد . بنایراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.

انواع فسخ قرارداد

طبق ماده 396 قانون مدنی 10 مورد را بیان کرده که باعث می شود خریدار یا فروشنده بتواند قراردادی که در ابتدا و موقع انعقاد غیر قابل فسخ و به هم زدن بودن است را فسخ کنند که عبارتند از :

1-خیار مجلس .

2-خیار حیوان .

3-خیار شرط .

4-خیار تاخیر ثمن .

5-خیار رویت و تخلف وصف .

6- خیار غبن .

7-خیار عیب .

8-خیار تفلیس .

9-خیار تبعض صفقه .

10-خیار تخلف شرط .

منظور از خیار در قانون مدنی چیست ؟خیار یعنی اختیار فسخ معامله ،یعنی حق فسخ عقد لازم .

خیار مجلس در فسخ قرارداد

وقتی دو نفر با هم قراردادی می بندند تا زمانی که از هم جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند که قانون مدنی به این نوع فسخ خیار مجلس می گوید .(م 397 قانون مدنی )

خیار حیوان در فسخ قرارداد

اگر چیزی را که مورد معامله قرار می دهیم حیوان باشد مثلا فروشنده یک راس گاو را بفروشد و خریدار در مقابل آن مبلغی پول به فروشنده بدهد از روز معامله به مدت 3 روز خریدار حق فسخ معامله را دارد .(398ق.م)

نکته :اختیار فسخ معامله یعنی حق به هم زدن معامله مخصوص کسی است که از معامله ضرر می بیند در واقع مبنای فسخ ضرر است که بواسطه معامله به خریدار یا فروشنده وارد شده و یا در مواردی به حکم قانون است که یکی از طرفیت اختیار فسخ معامله را دارند .

فسخ قرارداد

خیار شرط فسخ قرارداد

خیار شرط یا همان شرط کردن اختیار فسخ معامله ،گاهی طرفین اختیار فسخ معامله را برای خریدار یا فروشنده یا هر دو در قراردادشان می آورند .برای مثل ممکن است در قرارداد شرط شود خریدار برای مدت یک ماه حق فسخ داشته باشد نکته مهم این است که در این نوع فسخ حتما باید مدتی را که خریدار حق فسخ دارد مشخص شود و همچنین در این نوع فسخ طرفین معامله می توانند اختیار فسخ معامله را به کس دیگر بدهند .(مواد 398، 399، 400، 401ق .م)

یک مثال ساده در مورد خیار شرط :

اقای فروشنده یک باب منزل مسکونی به اقای خریدار می فروشد .خریدار شرط می کند که اگر برادرم خانه را نپسندید حق به هم زدن معامله را دارم و فروشنده نیز می پذیرد اما در اینجا سوال است که خریدار محترم تا کی (تا چه زمانی ) اختیار به هم زدن معامله را دارد ؟ این همان مدتی است که در هنگام گذاشتن شرط باید معین باشد وگرنه هم شرط هم معامله باطل است پس خریدار شرط میکند برای مدت یک ماه یا دوماه حق فسخ داشته باشد یا برعکس فروشنده می تواند چنین شرطی داشته باشد .و همچنین هر یک از خریدار و فروشنده می توانند اختیار فسخ معامله را شرط کنند و به کس دیگر غیر از خودشان بدهند مثلا خریدار بگوید در ظرف یک ماه برادرم حق دارد این معامله را به هم بزند.

خیار تاخیر ثمن در فسخ قرارداد

وقتی چیزی را که مورد معامله قرار می دهیم یک مال معین باشد یا در حکم مال معین باشد یعنی اشتباه و نظایر آن نباشد مثل اینکه یک خودرو را که صفر نیست بخواهیم بفروشیم در مقابل مبلغی پول و برای پرداخت مبلغ مذکور یا تسلیم کردن خودرو ،مدت تعیین نشده باشد و خریدار و فروشنده هیچ کدام مورد معامله را به یکدیگر نداده باشد و 3 روز هم از تاریخ قرارداد بگذر و بعد این 3 روز هنوز خریدار مبلغ پول مورد توافق را به فروشنده نداده باشد فروشنده حق فسخ معامله را دارد .(م 402 )

بنابراین تاخیر ثمن را در هر قرارداد نداریم در قراردادی این خیار وجود دارد که شرایط زیر را داشته باشد :

1-مورد معامله (چیزی که مورد خرید و فروش قرار داده می شود ) یک مال معین باشد مثل خودرو دست دوم خودرو صفر را قانون یک مال مثلی و کلی می داند که اشتباه آن فروان است اما خودرو های کار کرده هرچند مدل و سال تولیدشان یکی باشد ولی هیچکدام دقیقا مثل هم نیست و ویژگی های خاص خود را دارد مثلا کیلومتر هیچ کدام مساوی نیست و اگر هم باشد در ویژگی دیگر مثلا آینه شکسته یا نشکسته و … باهم تفاوت خواهند داشت .پس اگر خودرو صفر خرید و فروش شود اختیار فسخ معامله از طریق تاخیر ثمن را نخواهیم داشت .

2- تمام ثمن معامله (پول در قبال خودرو ) به فروشنده پرداخت نشده باشد.پس اگر نصف پول را بدهد و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد باز فروشنده اختیار فسخ خواهد داشت

3- فروشنده خودرو را قبلا به خریدار تحویل نداده باشد

4- 3 روز از تاریخ قرارداد بگذار تازه حق فسخ ایجاد می شود و در آن 3 روز حق فسخ نداریم .

5- در این صورت کسی که حق به هم زدن معامله را دارد فروشنده می باشد نه خریدار . (م 406 ق .م)

خیار ما یفسد لیوم در فسخ قرارداد چیست ؟

هر گاه کالای مورد معامله از چیزهای فاسد شدنی باشد مثل میوه و سبزی  که در کمتر از 3 روز فاسد یا کم قیمت می شود در این صورت خیار تاخیر ثمن از تاریخی که کالا رو به فساد  یا کم قیمت شدن می رود اعمال می شود .(م 409 )

خیار رویت و تخلف وصف در فسخ قرارداد چیست ؟

اگر طرفین بدون اینکه مورد معامله را دیده باشند از روی وصفی که بیان می شود مبادرت به خرید و فروش کنند کسی که آن مال را ندیده و از روی وصف و تعریف معامله کرده باشد و بعدا ببیند که مطابق آن تعریف و وصف نیست حق خواهد داشت معامله را به هم بزند .دراین نوع فسخ ممکن است فروشنده  به خریدار بگوید باغم را که درختان جوان و خوبی دارد به  تو به فلان مبلغ میفروشم و خریدار قبول کند و بگوید می خرم و بعد از خرید برود و ببیند درختان باغ پیر است و اصلا مطابق با تعریف فروشنده نیست در این صورت خریدار حق دارد قرارداد فروش باغ را فسخ کند و یا برعکس همین باغ را ممکن است باغ پدری بوده و فروسنده ندیده باشد و خریدار بگوید باغی را که از پدرت بهت رسیده و درختان پیر دارد از تو میخرم و فروشنده با تصور اینکه وصفی که خریدار گفته درست است باغ را به او میفروشد و بعد می رود و میبیند باغ جوان و خوب است برخلاف گفته خریدار پس در این صورت فروشنده حق فسخ دارد .(410)

در واقع خیار رویت به کسی حق به هم زدن معامله را می دهد که مال را ندیده و به اعتبار وصفی که از آن شده وارد معامله شده است .

خیار غبن در فسخ قرارداد چیست ؟

این نوع حق فسخ و به هم زدن معامله خیلی مبتلا به جامعه می باشد ،بیشتر مواقع اتفاق می افتد که اشخاص در زمان بستن قرارداد از قیمت های آگاهی ندارند اما از لحاظ اضطرای مجبور به معامله کردن می باشند ،اگر یکی از طرفین در هنگام معامله غبن فاحش داشته باشد حق خواهد داشت که قرارداد مزبور را به هم بزند .و به غبنی فاحش می گویند که از نظر عرف قابل مسامحه و گذشت نباشد .(م419)

غبن چیست ؟

در اکثر مواقع دو طرف معامله می کنند و با توجه به نوسان قیمتها از قیمت واقعی آگاه نبوده اند در این صورت ممکن است یکی ارزان بفروشد یا دیگری گرانتر از قیمت عادله بخر در این صورت می گویم طرف مغبون شده است .

سوال به پیش می آید اگر طرفین قیمت عادله را بدانند و آگاه باشند که مالی را که می فروشند یا می خرند ارزانتر می فروشند یا گرانتر میخرند آیا همچنان غبن می توانند معامله را به هم بزنند ؟

در جواب باید گفت حق فسخ در تمامی انواع فسخ مخصوص متضرر جاهل می باشد پس کسی که آگاه به قیمت ها بوده علیه خودش اقدام کرده و حق فسخ معامله را به استناد غبن نخواهد داشت  حتی اگر غبن اش خیلی فاحش باشد .(م418ق.م).

اگر یکی از طرفین که به طرف دیگر قرارداد ضرر زده و به اصطلاح طرف را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد حق فسخ یعنی حق به هم زدن معامله را ازاو می گیرد ؟

به استناد ماده 421 ق .م حتی اگر تفاوت قیمت را بدهد باز هم حق فسخ طرف زیان دیده ساقط نمی شود مگر اینکه به اخذ تفاوت قیمت تراضی کند .

خیار عیب فسخ قرارداد چیست ؟

خیار عیب مربوط به موردی است که در حین قرارداد در مورد معامله عیبی بوده و طرف مقابل از آن بی اطلاع بوده است در این گونه مورد طرفی که مال معیوب را دریافت کرده است 2 تا حق پیدا میکند یعنی می تواند معامله را به هم بزند یا اینکه معامله را به هم نزد و تفاوت قیمت مالی که عیب دارد و مال در زمان بی عیبی را از طرف قرارداد بخواهد .(422ق.م )

در موردی که در مال مورد معامله عیبی در زمان قرارداد وجود داشته ولی خریدار متوجه آن نشده است اصل این است که خریدار نا آگاه به عیب معامله را یا فسخ کند تا ضرر جبران شود یا ارش بگیرد یعنی تفاوت قیمت معیوب و بی عیبی را بگیرد .اما مواردی است که خریدار نمی تواند فسخ کند و فقط می تواند تفاوت قیمت (ارش )را مطالبه کند این موارد عبارتند از (ماده 429 )

1-اگر کالای معیوب در دست خود خریدار تلف شود حق فسخ ندارد و باید تفاوت قیمت را بگیرد .

2-اگر خریدار کالای معیوب بعد از خرید کالای مورد نظر را به کس دیگر بفروشد حق فسخ نخواهد داشت و فقط می تواند ارش بگیرد .

3-در صورتی که در کالای معیوب تغییری حاصل بشه اعم از اینکه این تغییر را خود خریدار ایجاد کرده باشد یا نه .

4-در صورتی که بعد از اینکه کالا به خریدار تحویل داده شد عیب دیگری در آن حادث شود که ناشی از آن عیب اول نباشدخریدار حق فسخ ندارد و فقط حق گرفتن تفاوت قیمت خواهد داشت. البته در این مورد یک استثنا داریم که اگر خریدار خیار مختص رو ویژه داشته باشد در این صورت می تواند از دو تا حقی که خیار عیب به او می دهد استفاده کند یعنی هم می تواند فسخ کند یا ارش بگیرد .اما اگر عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد خریدار باز حق فسخ هم خواهد داشت .(م430).

خیار تدلیس در فسخ قرارداد چیست ؟   

تدلیس یعنی یک سیری عملیاتی را انجام دهیم که باعث فریب دیگری شود ،شاید بتوان گفت تدلیس مصداق ضرب المثل  معروف طوطی را رنگ کردن و به جای قناری فروختن باشد .(م 438 ).

اگر فروشنده خریدار را فریب دهد و تدلیس کند خریدار می تواند معامله را به هم بزند و در مواردی هم که خریدار به جای پول مال معین را به فروشنده می دهد در این صورت اگر خریدار در آن مال تدلیس کند فروشنده حق فسخ خواهد داشت .(م439)

خیار تبعض صفقه در فسخ قرارداد چیست ؟

صفقه یعنی عقد ،معامله ، و معنای دیگر آن کالا است .

تبعض یعنی بعض بعض شدن ، تکه تکه شدن

تبعض صفقه یعنی یک عقد دو تکه می شود و یک قسمت عقد می پرد .

مطابق ماده 441 قانون مدنی خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که یک قسمت از قرارداد به جهتی از جهات باطل باشد اما در واقعیت امر باید گفت یک قسمت از عقد اگر به جهتی از جهات منحل شود در این صورت خیار تعض صفقه حاصل می شود .برای اینکه موضوع برایمان روشن تر شود مثال می زنیم :

شخصی دو تا خودرو را می فروشد به فلان مبلغ و برای هر کدام از ماشین ها قیمت جداگانه تعیین نمی شود ، یکی از این ماشین ها کاشف به عمل می آید که مال دیگری بوده و فروشنده فضولی آن را به خریدار فروخته و صاحب خودرو معامله فضولی فروشنده را تایید نمی کند بنابراین معامله یکی از خودرو ها باطل است در این صورت می گوییم معاملعه تکه تکه شده است .معامله نسبت به خودرو غیر باطل و نسبت به خودرو خود صحیح است حالا خریدار که دو تا خودرو را می خواست می تواند نسبت به آن قسمت که صحیح است معامله را به استناد بعض بعض شدن معامله فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده پول خود را پس بگیرد .(مواد 441،442ق.م )

خیار تخلف از شرط در فسخ قرارداد چیست ؟

گاه در معامله علاوه بر اصل معامله شرطی آورده می شود در صورتی که یکی از طرفین از این شرط ضمکن معامله تخلف و تخطی کند طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت .(م 444ق م )

شرایط فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:
الف) توافق طرفین : طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.
ب) حکم مستقیم قانون : قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد 478و479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
آثار فسخ قرارداد :
اعمال حق فسخ قرارداد دارای آثاری است که عبارتند از:
1-منحل شدن قرارداد: آثار فسخ نسبت به آینده است و تاثیر آن در گذشته نمی باشد. فسخ قرارداد از زمان فسخ مؤثر است بنابراین تصرفات قبل از آن صحیح است. به همین دلیل فسخ قرارداد مانع از حقوقی که اشخاص ثالث، قبل از فسخ قرارداد کسب کرده اند نمی شود.
2- از بین رفتن اثر عقد : اثر فسخ به منحل شدن قرارداد محدود نمی شود بلکه علاوه بر انحلال قرارداد وضع دو طرف قرارداد را به حالت پیش از عقد برمیگرداند و از تاثیر عقد در آینده نیز جلوگیری می کند .

فسخ قرار داد مبایعه نامه 

قانونگذار به خریدار و فروشنده حق به هم زدن معامله را داده است این حق را خیار گویند. درماده 396 قانون مدنی10 مورد از انواع خیارات آورده شده به عنوان مثال : خریدار بعد از معامله متوجه عیب کالا شده در اینجا با استفاده از خیار عیب می تواند معامله را فسخ کند . یا خریدار پول جنسى را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد،

فسخ قرارداد مبایعه نامه

فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى که خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر).

فسخ قرارداد پیش فروش ملک

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد نظر طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقرات با مقررات قانون مدنی متفاوت است. برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی). اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است.

همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد

فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره ممکن است از طرف مؤجر یا مستاجر با تصریح شروطی در قرارداد و توافق طرفین صورت بگیرد :
فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر: اگر معلوم شود مورد اجاره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید یا به همان نحوی که بوده اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
فسخ قرارداد اجاره توسط مؤجر: از موارد بسیار شایع فسخ قرارداد توسط موجر دیرکرد در پرداخت اجاره بها است اگرمستأجر به مدت 4ماه اجاره بها را به طور کامل پرداخت نکند موجور می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند و دستور تخلیه ملک را ار مراجع قضایی بگیرد.همچنین در صورتی که مستاجرملک را به مصرفی غیر از موارد تصریح شده درقرارداد اجاره درآورد، به عنوان مثال از ملک مسکونی جهت دفتر کاری استفاده نماید، یا در استفاده خود از ملک، مرتکب اعمال منافی اخلاق و شرع شود و موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم آورد، موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نموده و ملک خود را از مستأجر باز پس گیرد.

مدارک موردنیاز برای گرفتن وکیل فسخ قرارداد 

 • کارت ملی
 • اسناد و قرارداد های مربوطه

مزایای گرفتن وکیل فسخ قرارداد

اولا حضور وکیل در تمامی دعاوی توصیه می شود و بنا بر قول معروف کار را باید به کاردان داد چرا که در این صورت ارزش وقت خود را حفظ و هزینه های بی مورد خود را کاهش خواهیم داد. تشخیص اینکه از کدام کانال برای فسخ اقدام شود مهم می باشد ممکن است در معامله ای هم غبن باشد هم عیب باشد و ممکن است فسخ به سود فسخ کننده باشد و ممکن است نباشد بنابراین بهتر است وکیل که متخصص امور حقوقی است وارد دعوا شود

1-موارد بسیار برای صرفه جویی در هزینه ها و عدم پرداخت حق الوکاله از گرفتن وکیل امتناع می کنیم ، غافل از اینکه علاوه بر هزینه ای که گاهی بیشتر از حق الوکاله وکیل می باشد را از دست می دهیم  و در پیچ و خم پیچیده دادگاه و روند دادرسی وقت و انرژی خود را تلف می کنیم.

2-درمواردی ما اصرار بر فسخ قرارداد داریم در حالی که عدم فسخ به نفع ما بوده و باید از ترفند دیگر حقوقی در پی فسخ باشیم و نه فسخ مستقیم که متضرر می شویم بنابراین نیاز به حضور وکیل داریم

3-گروه حقوقی با حضور وکلای مجرب بهترین وکیل را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.

4-  گروه وکلای ره جویان عدالت در راستای قراردادها و فسخ قرارداد منافع موکل را مدنظر قرار داده و گاه از خیارات قانونی و گاه از حکم قانون و.. موکل را به بهترین شکل راهنمایی میکند و به حق و حقوق خویش نایل می کند.

3سوال متدوال از فسخ قرارداد

1-آیا در پی فسخ قرارداد امکان مطالبه خسارت به وسیله هریک از طرفین وجود دارد؟
بله، فسخ قرارداد بدون وجود دلیل قانونی از سوی هیچ کدام از طرفین ممکن نیست و هر کدام که بخواهند این کار را انجام دهند، باید خسارت فسخ را پرداخت کنند.
2-آیا امکان فسخ قرار داد اجاره قبل از تاریخ انقضا مدت وجود دارد؟
قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک به لحاظ عیبی که قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
3-چنانچه در اجاره محل تجاری يا مسكونی مالك يا همان موجر مالكيت محل را به ديگری واگذار كند، قرارداد اجاره فسخ می شود؟
خیر ، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آنكه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگری شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد

4.8/5 - (23 امتیاز)

خیر، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آنكه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگری شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد.

قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک به لحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.

بله، فسخ قرارداد بدون وجود دلیل قانونی از سوی هیچ کدام از طرفین ممکن نیست و هر کدام که بخواهند این کار را انجام دهند، باید خسارت فسخ را پرداخت کنند.

قرارداد مشارکت درساخت عقد لازم است و قابل فسخ نیست مگر اینکه در متن قرارداد شروط فسخ یا انفساخ پیش بینی شده باشد تا زمانی که تکلیف قانونی این قرارداد مشخص نشده شما نمی توانید با فرد دیگری قرارداد منعقد نمائید.

متاسفانه تا نفر دوم (مستاجردوم)راضی به فسخ قراداد نباشد ,نمی توان اقدامی کرد.

چنانچه حق فسخی در قرارداد برای مستاجر در نظر گرفته شده باشدمی تواند با مراجعه به مراجع قضایی از آن استفاده کند در غیر این صورت باید کل مبلغ اجاره بها را تا پایان مدت اجاره پرداخت نماید.

مالک ضمن اینکه حق فسخ اجاره نامه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها را دارد می تواند کلیه اجور معوقه و احتمالاً خسارتهای قراردادی را مطالبه نماید.


مطالب مرتبط

99 دیدگاه

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام وقت شما بخیر من ی سوال خدمتتون من یک ملک رو خریداری کردم و در قولنامه ای که نوشتیم یک تاریخ برای واریز وجه مشخص کردیم و اگر تا اون تاریخ واریز نمی شد معامله فسخ می شد و من سه روز تأخیر داشتم در پرداخت وجه و شخص فروشنده به عنوان رضایت چیزی نگفت بعد بعداز۸ ماه شخص فروشنده از طریق احضار نامه درخواست فسخ قرار داد داده و به گفته خودش پول را بدون اطلاع من به حساب دادگستری واریز کرده آیا آن فرد به نتیجه ای می‌رسد ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.

 • عباسیان
  عباسیان

  سلام خسته نباشید
  فروردین سال ۹۵آپارتمان خریدم و در مبایعه نامه نوشته شده هریک از طرفین بعد از امضا به هر دلیلی خواستار فسخ باشند باید ۳۰میلیون ضرر زیان بدن
  ثمن کامل پرداخت شده و در پشت نوشته شده فروشنده پول و خریدار آپارتمان را تحویل گرفته و هیچگونه از یکدیگر ادعایی ندارند
  تا الان سند ندادن درخواست الزام فرستادم و اونا هم اعلام بطلان معامله فرستادن آیا فسخ میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.

 • سعید
  سعید

  سلام
  بنده معامله ای انجام دادم و تعداد گیاه فروختم و در چک گرفتم و در قرارداد بندی بابت فسخ نزاشتم آیا با پاس نشدن چک قرار داد فسخ خواهد شد چون فقط ۳۰ درصد مال تحویل شده.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، خیر باید ثمن معامله یا وجه چک را مطالبه نمایید.

 • جواد
  جواد

  با سلام و احترام
  مستاجر ملکی که آن را اجاره داده بودم، اجاره را پرداخت نمی کرد، و از آن جایی که در قرارداد اجاره، در صورت نپرداختن اجاره بیش از یک ماه توسط مستاجر، برای اینجانب حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه ملک از دادگاه نوشته شده است، لذا بنده دادخواست مطالبه اجور معوقه و صدور حکم تخلیه را به دادگاه دادم.
  شعبه دادگاه تعیین شد و جلسه رسیدگی مشخص شد.
  اکنون مستاجر به محض اینکه ابلاغیه بهش ابلاغ شده و قبل از جلسه رسیدگی، اجور معوقه را به حساب من کارت به کارت کرد.
  اما بنده هنوز قصد دارم حکم تخلیه بگیرم.
  (چون مستاجر هر ماه در موعد واریز اجاره بازی در می آورد).
  با توجه به اینکه مستاجر قبل از جلسه رسیدگی اجاره ها را پرداخت کرده، آیا در روز دادگاه، صدور حکم تخلیه امکان پذیر است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.

 • آرتا
  آرتا

  سلام
  ی مشکلی برامون در معامله رخ داده
  من در ۷سال پیش ی واحد خریداری نمودم ک‌در مبایعه نامه فروشنده قرار شد ک‌ پس از تنظیم قرارداد ب مدت ۳ماه خونه و سند رو تحویل اینجانب گردد ک‌در غیر اینصورت قسخ معامله صورت بگیرد، اما فروشنده نتونستن ک سند رو تحویل دهند پشت مبایعه نامه فروشنده متعد گردید ک‌این خانه تحویل خریدار گردید وتا زمان تحویل سند بقیه ثمن معامله بنام‌خریدار واگذار کند، ک بعد از ۷ سال فروشنده درخواست فسخ بیع نموده اند.
  آیا چنین چیزی امکان دارد ک‌فروشنده فسخ نماید
  خواهشن راجب این موضوع اطلاع رسانی نمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بایددفاع قانونی کنید.به وکیل متخصص مراجعه نمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   امکان فسخ برای فروشنده وجود ندارد.

 • محند
  محند

  سلام میخواستم بدونم ما یه معامله ای کردیم سال ۹۳ که زمین رو نسبت به ارزش اون موقع خیلی پایین خریدیم مثلا قیمت زمین ۱۰۰ تومن بود ما ۵ تومن خریدیم همه سندها هم به صورت قانونی نوشته شده شده شامل قولنانه و کد رهگیری و…توی سال ۱۴۰۰ اقدام کردیم که فروشنده زمین رو تحویل نمیده ولی قاضی میگه دلیل ارزون خریدنتون رو باید ثابت کنین میخواستم میدونم قاضی میتونه قرارداد رو باطل کنه به صرف اینکه ما ارزون خریدیم چون الان زمین ارزشمند شده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.قراردادبین طرفین لازم الاتباع است.

 • عزیزی
  عزیزی

  سلام اگر یه واحد فروش از مفاد ذکر شده در قرداد بیمه سرپیچی کند و قرداد از طرف بیمه فسخ شود چه میزان خسارت برداشته میشود و ایا این مورد ذکر شده در قرداد که نوشته شده کتبا به مراکز بیمه نامه میزنند که با مرکز فروش خاطی قرداد نبیندیید ایا صحت دارد ؟؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام معمولا موارد فسخ و میزان خسارت در قرداد منعقد شده فی ما بین ، قید می گردد .

 • مرتضی صیرفی
  مرتضی صیرفی

  سلام من با شرکت ساخت آسانسور جهت ساخت و نصب یک دستگاه آسانسور در ویلای شخصی منعقد کردم پس از تحویل آسانسور مذکور به دلیل رعایت بکاری گیری اقلام استاندارد که در قرارداد نیز قید شده بود سقوط کرد و صدمات به من و فرزندم زده است. از شرکت شکایت کردم و پرونده در حال رسیدگی است. آیا قرارداد فی مابین من و شرکت به دلیل تخلف های انجام شده شرکت باطل نیست؟ و من می توانم دادخواست ابطال قرارداد و خسارت کنم. موارد تخلف توسط بازرس اتحادیه صنف مورد تایید قرار گرفته است. ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   شرکت طرف قرارداد با شما
   غیر از مسئولیت های قراردادی که در قرارداد فی مابین شما درج شده، وفق مواد قانون مسئولیت منی نیز، مسئول تمام خسارات واره به شما است.

 • Mohsen.n
  Mohsen.n

  سلام در فروش یک باب خانه وزمین کشاورزی ۳فقره چک خریدار به ما داد و در قولنامه ذکر شده که هرکدام از چکها پاس نشود فروشنده حق فسخ یکطرفه دارد مبلغ فسخ هم ۴۰۰میلیون نوشته شده من امروز به علت پاس نشدن چک خریدار فسخ معامله زدم میخاستم بدونم میتونم خسارت یا هزینه فسخ رو بگیرم یانه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله میتوانید مطالبه کنید.

 • ایمان
  ایمان

  سلام من خونمو ۴۷۰ فروختم ۱۵۰ گرفتم طبق قرارداد ۳۲۰ تومن قرار شد ۴۵روزه بگیرم سند بزنم ولی طرف جا زده میگه وامم جور نشد منم رو حرف اون جایه دیگه خریدم با کلی ضرر زیانه قید شده حالا بعد ۴۵روز میتونم هم ضرر زیانمو از ۱۵۰تومنش ور دارم هم خونمو به کسه دیگه بفروشم یا باید دادگاه برم؟

 • حسین شریفی
  حسین شریفی

  با سلام و عرض ادب
  من آپارتمانم رو چند سال پیش فروختم و ۴۰درصد معامله که چک بود پاس نشد.تو قولنامه هم ذکر شده به هر دلیلی چک پاس نشه معامله از طرف فروشنده فسخ میشه اول اینکه آپارتمان هنوز در دست خودمه دوم اینکه ارزش پول هم کم شده سوم اینکه تا الان که اقدام نکردم چون خونه دست خودم بوده .الان براش اظهارنامه فرستادم که بیاد تکلیف رو مشخص کنه اگه نیاد میتونم خونه رو بفروشم و سهم اون رو به قیمت روز به حساب دادگاه یا خودش بدم یا باید اول شکایت کنم و از دادگاه حکم بگیرم.. لطف می کنین راهنمایی کنین . باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. شما باید ابتدا اظهارنامه مبنی بر اعلام اراده فسخ را ارسال کنید، سپس دادخواست تایید فسخ را به دادگاه تقدیم نمایید.

 • هومن مقدم
  هومن مقدم

  سلام .من یک ماه قبل یک معامله انجام دادم و یک آپارتمان را دادم و درازای ان صد میلیون وجه نقد و مابقی ان را ۲۴ متر مشاع از یک مغازه را قید شد که بدهند .حال هم پشیمانم و هم ممکن است مغازه انطور که میگفتند مدارک و یا کلیتش درست نباشد .در مورد فسخ و یا عدم ان هم چیزی قید نشده در قولنامه.
  آیا بعد از یکماه بنده میتوانم درخواست فسخ و اقدام به ان کنم یا نه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   برای راهنمایی دقیق و کامل، میبایست مبایعه نامه و شروط قراردادی آن ملاحظه و بررسی شود.

 • امیر
  امیر

  سلام.
  من یک ملک را ۱۶ سال پیش خریدم و چک های آن را به فروشنده دادم و چک ها بعد از ۲ ماه از از زمان خریداری پاس شدند. و قولنامه هم طبق توافق طرفین انجام شد.حالا صاحب ملک بعد از ۱۶ سال از دست من شکایت کرده که اون موقع ملک را ازان فروخته ام.
  آیا این فروشنده میتونه بعد از ۱۶ سال کاری کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   برای پاسخ دقیق، میبایست دادخواست مطروحه و ضمایم آن ملاحظه و بررسی شوند.

 • مهدی مردی
  مهدی مردی

  سلام
  من یه آپارتمان دیشب معامله کردم تا ۳روز میتونم فسخ کنم ؟
  تا کی میتونم فسخ کنم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • زهرا
  زهرا

  در صورتیکه بخواهیم معامله قبلی رو بنا به هر دلیلی فسخ کنیم چگونه قرارداد جدید میبندیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سوال مفهوم نیست.

 • رضایی
  رضایی

  سلام
  من زمینی رو از یه آقایی خریداری کردم و مبلغی پول نقد و دو فقره چک به تاریخ های مختلف دادم (با فاصله یک ماه از هم). بعد از یک هفته پشیمان شدم و گفتم معامله رو فسخ می کنم و فروشنده قبول کرد و یک هفته بعدش پول من رو برگرداند ولی فروشنده چک های من رو به کسی دیگر داده بود و هرچی درخواست کردم چک های من رو برنگرداند و در زمان سررسید چک ها توسط فرد سوم برگشت خورد. من از فروشنده شکایت کردم به عنوان خیانت در امانت و خریدار در کلانتری اقرار کرد که معامله فسخ شده است و من ظرف یک هفته چک ها را برمی گردانم ولی متاسفانه این کار را نکرد و دادگاه کیفری هم به دلیل اینکه چک ها قبل از فسخ معامله به فرد ثالث تحویل شده رای به بی حقی من داد و فروشنده رو منع تعقیب کرد ولی در رای اشاره کرد که از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. و من هم شکایت استرداد لاشه چک ها را از دادگاه حقوقی کردم. لطف کنید راهنمایی کنید پرونده من چه سرانجامی خواهد داشت.
  ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پیش بینی نمی کنیم، اما توصیه میکنیم از راهنمایی و خدمات وکیل متخصص استفاده نمایید.

 • سجاد
  سجاد

  سلام وقتتون بخیر من ۷۰ روز پیش یک خانه ای را خریدم و مبلغ کل خانه ۵۱۵ میلیون تومان بود وقتی قرارداد بستیم همان موقع مبلغ ۱۵۰ میلیون پول نقد پرداخت کردم و مبلغ ۱۵۰ میلیون هم چک برای ده روز بعد ب فروشنده دادم و فروشنده چک رو هم پاس کرد و یک چک دیگر هم ب مبلغ ۱۵۵ میلیون برای برج یک ۱۴۰۱ ب فروشنده داده ام و مبلغ ۶۰ میلیون هم تا برج ۴ ب عنوان رهن گیر دادم و فروشنده تا برج چهار ۱۴۰۱ در خانه سکونت دارد
  و ما داخل قرار دادی ک در بنگاه نوشتیم یک بند نوشتیم ک هیچ کدام از طرفین حق پشیمانی ندارند در صورت پشیمانی باید مبلغ ۵۰ میلیون تومان ب طرف مقابل بدهد ( ولی برای شرط تاریخ ننوشتیم مدت تعیین نکردیم ) (ولی برای تنظیم سند داخل قرارداد تاریخ نوشتیم ک ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ فروشنده موظف است ک در محضر برای خریدار سند ملک را بزند و هیچ گونه اعتراضی نمیتواند بکند در غیر این صورت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان باید خسارت بده )
  ولی الان چون ی مقدار کمی ارزش ملک نسبت ب ۷۰ روز پیش رفته بالا فروشنده چند روز پیش ( یعنی ۷۰ روز بعد از اینکه معامله کردیم ) با مه تماس گرفت و گفت طبق اون یک بندی ک داخل قولنامه شرط نوشتیم و تاریخ نزدیم مدت براش تعیین نکردیم میرم و طبق ماده ی ۴۰۱ قانون معدنی اقدام میکنم و معامله رو فسخ و قولنامه رو باطل میکنم.
  مه ۷۰ روز پیش بخاطر اینکه این خانه رو بخرم زمین کشاورزی فروختم ماشین فروختم و پولاشو ب فروشنده دادم یعنی اگر معامله فسخ بشه خیلی ضرر میکنم الان خواستم بدانم ک فروشنده میتانه بعد از ۷۰ روز بخاطر اون یک بند شرط ک نوشتیم ولی مدت تعیین نکردیم معامله رو فسخ و قولنامه رو باطل کنه ( ولی برای سند زدن داخل قولنامه تاریخ نوشتیم مدت تعیین کردیم ک چ تاریخی باید داخل محضر هر دو طرف حاضر باشیم و فروشنده موظف ک سند بزنه برای این موضوع تاریخ نوشتیم) ممنون میشم اگه راهنماییم کنید ک فروشنده میتونه معامله فسخ کنه یا ن ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   خیر، شرط مذکور باطل است و نامبرده نمیتواند مدعی فسخ باشد.

 • مهدی اکبرپور
  مهدی اکبرپور

  سلام، خسته نباشید بنده حدود یک ماه و نیم که مغازه ای رو اجاره کردم ولی جواب نگرفتم، آیا راهی برای فسخ قرداد هست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   اگر قرارداد تون ،شرط فسخ داشته باشد، میتوانید اقدام کنید.

 • امید خان زاده
  امید خان زاده

  سلام وقت بخیر بنده دو دانگ از یک کامیون چند ماه پیش فروختم و پنجاه میلیون بیانه گرفتم ،در صورتی که طرف به بنده گفت چهاردانگه دیگ را از شریکم خریداری کرده در صورتی که این گونه نبوده ،و ما به صورت حرف معامله را فسخ کردیم اما برج ۱۲چهار دانگ را خریداری کرده ،اکنون من فروشنده نیسم و می‌گوید قولنامه دارم و ماشین را باید به قیمت همون روز بهم بدهی ،من چه شکایتی میتوانم بکنم ممنونم از راهنمایی تون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بیع، عقدی لازم است.

 • محمد عباس آبادی
  محمد عباس آبادی

  سلام۱۴۰۰/۱۱/۴ملک رو خریدیم و ۲۰۰میلیون پرداخت کردیم و۱۴۰۰/۱۲/۴کل پول یعنی۳۵۰میلیون پرداخت شد الان بعد گذاشت دوماه که در قرار داد هم شرایط فسخ نیامده فروشنده ادعا فسخ معامله رو دارع ایا چنین چیزی امکان دارد؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دفاع کنید تا دعوی رد شود.

 • امیر
  امیر

  سلام
  خسته نباشید و خداقوت
  بنده فروشگاه موبایل دارم
  یه گوشی دست دوم به مشتری فروختیم و و جه ان را بصورت نقد و چک دریافت کردیم و حساب تسویه شده است. قرار داد خاصی هم بین ماامضا نشده است. فاکتور فروش گوشی فروخته شده رو در قالب یک نسخه همون روز به ایشون دادیم ولی ایشون ادعا میکنه ک فاکتوری از ما نگرفته است.
  حالا بعد از ۴ ماه ایشون رفته اقدام به شکایت کرده ک گوشی ای ک به من فروخته شده قبلا تعمیری بوده یا درب آن باز شده است.
  در حال حاضر نیز پیچ های گوشی اثرات آچار خوردگی دارد ولی نه ایشان قبول دار میشود ک قبلا درب گوشی رو خودشون باز کردن و نه ما گوشی رو به اینصورت به ایشون دادیم یا به ایشان قول مکتوب یا مستندی در مورد بازنشدن گوشی داده ایم.
  ایا از طریق این شکایت میتونن راه به جایی ببرن و معامله رو فسخ کنن؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر شکایت کنند باید دلیل برای اثبات ادعای خود ارائه دهد
   و چه بسا موضوع به کارشناسی ارجاع شود

 • سامان
  سامان

  سلام خسته نباشید چند روز پیش یک قطعه زمین رو قولنامه کردیم و خریدار یک چک ۴۰۰میلیونی به عنوان پیش پرداخت داده که متاسفانه اون رو در سامانه صیاد ثبت نکرده وما اینو تازه متوجه شدیم و در قولنامه بندی به عنوان فسخ قرداد نوشته نشده و یک بند به عنوان عدم فسخ توسط دو طرف نوشته شده و همینطور ضرر و زیان هم برای فروشنده گذاشته شده.میخواستم بدونم اگه ما نتونیم اون مبلغ روبه هر دلیل بگیریم امکان فسخ وجود داره یا باید از طریق مراجع قانونی اقدام کنیم ؟اگه باشه باید خسارت بدیم؟ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست فسخ بدهید.

 • نوید
  نوید

  سلام مادر من سال ۹۶ یک زمین کشاورزی کردی خریداری کرد در مقابل قرار شد مبلغ ۳۳ میلیون پول و یک دستگاه اپارتمان به ایشان بدهیم که اپارتمان من طبق مبایعنامه جدید به ایشان دادم که بعد از گذشت سه سال چون اپارتمان پیش وفروش بوده حکم گرفته چنین اپارتمانی وجود نداره در ضمن این مدت ما روی زمین کشاورزی سند از صاحب اصلی گرفتیم الان ایشان میخواهند تقاضای فسخ قرارداد بزنند در حالی که در قولنامه اصلا شرط فسخ ننوشته شده آیا ایشان میتونند اینکارو بکنند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مدارک و دلایل باید بررسی شوند.

 • علی علوی
  علی علوی

  سلام. من پارسال برج شیش سرکار رفتم اونجا از من سفته گرفتند و قرارداد سفید امضا کردم که به گفته صاب کارم یک ساله هست قرارداد. من گفتم روز دیگه میرم و بعد از ده روز رفتم بدون هیچ مخالفتی گفتند ده روز دیگه بیا برا سفته و قرارداد کهبهت بدیم الان بعد ده روز که می‌خوام سفته رو بگیرم نمیده میگه بیا سرکارت و من جای دیگه کار میکنم نمیتونم برم آیا می‌تونه کاری کنه راه حل چیه مشکل پیش میاد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شماره سفته راداشته باشیدخیر

 • شیوا
  شیوا

  سلام ، درود بر کارشناس.
  یک منزل ویلایی دو طبقه (همکف + اول), که هر طبق مجزا بنام دو شخص متفاوت هست (پدر و پروانه ساخت طبقه بالا بنام پسر )، دو هفته قبل مورد معامله قرار گرفت ،مفاد مبایعه نامه فروش ملک ۶ دانگ با شماره واگذاری …. و ادرس … قید شده و فقط فروشنده پدر آنرا امضا کرده .
  ۱. پسر (طبقه بالا) ادعای انرا میتواند کند که طبقه بالا فروخته نشده ومال خودش هست؟

  ۲.ملک با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون زیر قیمت فروش رفته به علت عدم شناخت ارزش ملک و در مبایعه نامه نوشته که خیار غبن ساقط! آیا به اختیار غبن فاحش میشه معامله را فسخ کرد ؟؟ واگر با اختیار غبن فاحش فسخ گردد ، فروشنده التزام و اجبار به پرداخت حق فسخ (۳۰درصد) هست یا خیر ؟

  ۳.در اتمام نگارش و عقد مبایعه نامه شاهدان و خریدار و فروشنده امضا کردند و پس از امضا عکس از قولنامه گرفته شد، اما فردای آن روز کلماتی به آن اضافه شده ک با عکس تطابق ندارد ! میشه فسخ کرد؟ به شرط پرداخت ۳۰ درصد یا خیر؟

  ممنون میشم جواب سوالها رو مجزا بدید.لطف عالی متعالی🌹

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ۱-بله
   ۲-خیر ساقط شده
   ۳-کلمات اضافه شده، مصداق جعل است.

 • غزال
  غزال

  سلام
  من باغی را به مبلغ یک میلیارد تومان به شخصی فروختم و شخص خریدار ده فقره چک یکصد میلیونی به من پرداخت می کند در این قرار داد شرط می کنیم که چنانچه هریک از چک های خریدار برگشت بخوره معامله به خودی خود فسخ شود.چک سوم شخص پاس نشده و برگشت خورده ایا معامله منفسخ می شود ؟ و اگر چک سوم که برگشت خورده فروشنده باغ را به دیگری بفروشد حکم قاونی چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.فسخ بامنفسخ فرق دارد.فسخ رابایددردادگاه ثابت کنید

 • مراد
  مراد

  سلام
  قرارداد با وکیل به مبلغ حدود ۵۰ میلیون برای یه دعوی کیفری امضا شده است:
  ۱٫ امکان فسخ قرارداد هست؟
  ۲٫ مبلغ ۱ میلیون پیش پرداخت داده شده است، چقدر کسر و چقدر برگشت داده می شود؟
  ۳٫

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.درچارچوب قانون وکالت عمل می شود

 • سارا
  سارا

  سلام بنده یک ماه پیش یک ماشین را فروختم ماشین را هم موقعی که خودم خریده بودم هم موقعی که فروختم پیش کارشناس بردیم و گفتن نه جعبه ش تعویضه نه تصادف داشته نه شاسی هاش مشکلی داره نه هیچی بعد چند روز که خریدار خودرو رو خرید و به اسمش زدم و پول رو گرفتم بعد مدتی ایشون زنگ زدن میگن که شما به من دروغ گفتین من دوباره یه شهر دیگه بردم کارشناسی و گفتن ماشین تصادف داشته الان یا باید پولو پس بدی ماشینو بگیری یا مقداری پول بابت خسارت ب من بدهی منم همون روز که پولو گرفتم دادم خرید خونه و الان پولی ندارم که ماشینو پس بگیرم هیچ دروغی هم نگفتم با خود ایشون رفتیم کارشناسی و خودش حضور داشت که کارشناس گفت هیچ مشکلی نداره .الان ایشون میتونه ادعایی داشته باشه?میگه نفرینتون میکنیم😐

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ کامل، مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک و قرارداد فی ما بین است

 • Mostafa
  Mostafa

  سلام
  اگر بعد از انجام قرارداد فروش ملک، با رضایت طرفین و با اراده هر دو طرف جهت فسخ مبایعه نامه، امضا طرفین از مبایعه نامه درآورده شود،بصورت قانونی مبایعه نامه فسخ و باطل شده است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر
   باید متن فسخ یا اقاله نوشته شود.

 • فرهاد
  فرهاد

  سلام مادیشب یه خونه اجاره گرفتیم بنگاه گفت بیانه بدین شناسنامه بزارین من قولنامه تنظیم میکنم الان ماامضانکردیم جای دیگه خونه قیمت پایین ترپیداکردیم میخوایم خونه اجاره فسخ کنیم آیا خسارت آزمون کم ‌میکن چون به ما گفتن یک میلیون دویست ازتون کم میکنیم میشه راهنمایی کنید لطفا

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرامضانکرده ایدتعهدی ندارید

 • محمد سجاد اسکندرپور
  محمد سجاد اسکندرپور

  سلام و عرض ادب
  بنده یک ویلا خریداری کردم و طی آن ۵ فقره چک دادم چک چهارم به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ بود که به فروشنده گفته بودم که تا ساعت ۱۲ همون رو صبر کنه تا چک پر بشه فروشنده صبح رفته چک رو برگشت زده با اینکه ساعت ۱۱ پول توی حساب بوده الان هم درخواست فسخ معامله داده لازم به ذکر است که داخل قرارداد قید شده که اگر یکی از چک ها برگشت بخورد معامله فسخ میشود
  آیا با اینکه همان روز تو حساب پول بوده قبل از ساعت اداری میتواند قرارداد را فسخ کند ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بنظر نمی رسد که حق فسخ برای ایشان ایجاد شده باشد.

 • حانا
  حانا

  سلام
  من یک ماشین لباس شویی از نمایندگی شهرستان خریدم و به فروشنده رنگ نقره ایی سفارش دادم بعد از اینکه همسرم به فروشگاه رفتند برای دادن چک نمایندگی به اشتباه رنگ سفید در قرارداد نوشتند و زمانی که من برای امضا رفتم عجله داشتم و زمانی که خواستم قرارداد و جمع چک ها را حساب کنم ایشون گفتند همه چیز رو من بررسی کردم و درسته و من هم امضا کردم بعد یک هفته زمانی که هنوز بار اصلا هنوز جابه جا نشده بود فهمیدم ایشون رنگ اشتباه رو انتخاب کردند و وقتی بهشون گفتم هی قول بررسی های الکی دادند و الان قبول نمی کنند که رنگ رو عوض کنند و چون در این یک هفته ۱۵ درصد رنگ نقره ایی افزایش قیمت داشته می فرمایند که اگر می خواید با افزایش قیمت رنگ رو تغییر می دهند و اصلا قبول نمی کنند که اشتباه از آنها بوده و من ۴۰ روز پیش با قیمت آن زمان معامله کردم
  اینم بگم که هنوز کالا به دست من نرسیده و هنوز هم موعد هیچ کدوم از چک ها نرسیده و هیچ مبلغی فعلا پرداخت نشده
  و در قرارداد نوشته شده هر اشتباهی به عهده فروشنده است ولی باز هم قبول نمی کنند
  چیکار باید بکنم؟ آیا میشه رنگ رو عوض کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، با توجه به اینکه در قرارداد رنگ سفید نوشته شده و شما هم آنرا امضا کردید فقط با رضایت فروشنده امکان تغییر رنگ وجود دارد

 • ناشناس
  ناشناس

  سلام من یه مغازه ای رو اجاره کردم و اجاره نامش در مهر تموم میشه و موجر بدون اینکه من اطلاعی داشته باشم خودشون با یه فرد یه قرار داد اجاره نوشتن و امضا کردن الان من گفتم نمی‌خوام برم و فقط می‌خوام اجاره نامه رو تازه کنم و موجر هم مخالف نیست و میخواد اجاره نامه اون طرفی که اجاره اش رو از مهر بستن رو فسخ کنه ولی اون طرفی که اجاره کرده مخالفه و میگه من شکایت میکنم در این صورت چه میشه کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   هر دو قرارداد اجاره، لازم الاجرا هستند.

 • رامین
  رامین

  سلام
  بنده یک زمین را سال ۹۶ خریدم و اون موقع من نمیدونستم که زمین کشاورزی به من فروخته شده و در قولنامه ذکر شده که تغییر کاربری با فروشنده هست
  من اگر شکایت کنم آیا میتوانم طبق قولنامه ای که دارم درخواست کنم از دادگاه تا پول زمین به قیمت روز با تمام ضرر و زیان به من داده شود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   شما میتوانید الزام فروشنده به انجام تعهد مبنی بر اقدام به تغییر کاربری را مطالبه کنید.

 • ......
  ......

  سلام خسته نباشید
  چندهفته پیش برای خرید خانه قولنامه بستیم
  بعداز بستن قولنامه متوجه شدیم این خانه توی طرح هسته و فقط ۶متر ازاین خانه باقی میمونه ،درصورتی که به ما گفته بودند که ۳۵متر باقی میمونه
  حالا اگر بخوایم معامله رو فسخ کنیم فروشنده میتواند کاری کند؟
  ازما شکایت کند؟
  یا خسارت بگیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،

   ارائه پاسخ کامل مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک و قولنامه است.

 • مهدی
  مهدی

  با سلام
  حق آبه چاه کشاورزی مجوز دار یک زمین کشاورزی، ۱۰ سال پیش به طور کامل طبق یک قرار دارد به صورت دست نوشته و در حضور شاهد فروخته شده است. در قرار داد حق فسخ نوشته نشده و مبلغ هم به طور کامل دریافت شده است.
  با این کار زمین آبی فروشنده به زمین دیم تبدیل شده است و به همین خاطر فروشنده زیان زیادی متقبل شده است.
  از طرفی فروش حق آبه طبق قوانین اداره آب غیرقانونی می باشد و در صورت اطلاع اداره آب امتیاز حق آبه از چاه باطل شده و خریدار نیز متضرر خواهد شد.
  با توجه به اینکه این قرار داد از اصل خلاف قوانین اداره آب بوده است، آیا امکان فسخ قرارداد و در مقابل پرداخت مبلغ قرار داد به ارزش روز، وجود دارد؟
  خردیدار به هیچ وجه حاضر به فسخ قرار داد نمی باشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،

   ارائه پاسخ کامل مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک و قولنامه است.

 • رضا
  رضا

  با سلام. قرارداد فروشی نوشته شده با دو بند زیر:
  پاس نشدن چک خریدار به مدت ۳ روز باعث فسخ قرارداد می شود.
  فسخ قرارداد از هر یک از طرفین ۵۰۰ میلیون است.
  با این شرایط اگر چک پاس نشود، فروشنده علاوه بر فسخ، مبلغ را هم می گیرد یا فقط می تواند فسخ کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   خیر این دو شرط جداگانه است.

 • محمد
  محمد

  سلام و درود مغازه ای خریداری کردم دوماه پیش و ۲۰۰ ملیون بابت تحویل نگه داشتیم تا برق و گاز و آب بیاد الان گاز نیومده و به ما یه ریموت داده و دست خودشم ریموت هست و توی مغازه اساس داره یه دستگاه
  توی قرار دادم بابت فسخ ۵۰۰ ملیون خسارت گذاشته شده آیا الان من اساس ببرم تو ملک صاحب ملک میشم یا بازم اون میتونه فسخ کنه
  و تا کی این زمان فسخ اعتبار دارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پاسخ کامل نیازمند بررسی مدارک و مبایعه نامه است

 • مهدی
  مهدی

  سلام من یه زمینی رو ۱۵ سال قبل خریده بودم صاحب زمین و صاحب قبلی زمین هر دو ذیل قولنامه قبول کردن به من فروختن و هیچ ادعایی نسبت به زمین ندارن, من به ثالث فروختم, سال بعدش صاحب اولیه رفته قراردادشو با اونی که من خریدم فسخ کرده, ثالث هم که من فروختم اومده مدعی قیمت روز زمین شده, قانونا کاهش ارزش ثمن اش رو بتونه بگیره نه قیمت روز زمین رو که.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام برای جواب به سوال شما نیاز به ملاحظه و بررسی مدارک میباشد

 • احسان
  احسان

  سلام وقت بخیر من یک قطعه زمینی رو فروختم و در ازاش مبلغی پول و یک باب مغازه گرفتم
  الان اوقاف هم رو زمین و هم روی مغازه ای که خریدار به‌من داده کلا نسبت به اون پلاک ها ادعا داره و مغازه ای هم که خود خریدار به من داده اوقاف شده خریدار میگه من شکایت میکنم و معامله رو فسخ میکنم و شما باید مغازه رو به‌من برگردونی (در صورتی که خود اون مغازه هم اوقافیه )و ایشون طبق مبایعه نامه ای که مغازه رو خریداری کرده بوده میدونسته ک اوقافه حالا منم مغازه رو فروختم میخواستم بدونم میتونه معامله رو فسخ کنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پاسخ کامل و دقیق نیازمند بررسی کامل دلایل. مدارک و سوابق قضایی است.

 • یاربیگی
  یاربیگی

  سلام من ۸ ماه پیش سرویس چوب برای جهیزیه ام خریداری کردم اما بعد ۳هفته متوجه مشکلاتی در مبلمان و سرویس خواب شدم تا حدی که جایی قبول نمیکرد که اونا رو تعمیر کنه من میتونم معامله رو فسخ کنم کل وسایل رو تحویل بدم و پول م رو پس بگیرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . سعی کنید از طریق اتحادیه مربوطه بیگیری کنید . فسخ و مطالبه وجه . نیز با انجام تامین دلیل هم امکان دارد . اما مستلزم برداخت هزینه و صرف زمان طولانی میباشد

 • یاربیگی
  یاربیگی

  سلام من ۸ ماه پیش سرویس چوب برای جهیزیه ام خریداری کردم ولی بعد از ۳هفته متوجه مشکلاتی در مبلمان و سرویس خواب شدم طوری که هیچ جایی تعمیر کردن اونا رو قبول نمیکرد من میتونم قرارداد رو فسخ کنم کل وسایل رو تحویل بدم پول م رو پس بگیرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام قبلا جواب داده شد

 • ایمان
  ایمان

  سلام خسته نباشید من ۳ ماه میشه خونه ایی رهن کردم الان میخوام وام ودیعه مسکن بگیرم اما صاحبخانه مخالفت کرده الان هم میگه فسخ میکنم قرداد رو اول اینکه ایشون حق دارن که اجازه ندن من وام ودیعه بگیرم؟ دوم اینکه در صورت که ایشون بگن تخلیه کنم چه خسارتی باید پرداخت کنن؟کل کرایه خونه هم سر موقع پرداخت شده ممنون از وقتی که میزارین و پاسخ میدین.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . مالک در خصوص وام ودیعه تکلیفی ندارد . ظا هرا تا انقضا قرارداد حق فسخ برای مالک وجودندارد

 • گودرزی
  گودرزی

  سلام وقتتون بخیر
  بنده یه ملک خریدم و مقداری بیعانه دادم بعد مابقی که میخواستم پرداخت کنم به دلیل بدقولی خریداری که در ملکی دیگری داشتم میسر نشد و پرداخت نتواستم کنم و معامله را فسخ کردم ولی در معامله چیزی به عنوان مبلغ فسخ قرارداد تعیین نشده حالا فروشنده با هماهنگی املاکی مبلغ بیعانه من رو نگه داشته به عنوان غرامت و حق بنگاه رو هم دوطرفه از من گرفته؟
  حالا ممنون میشم بگین این کار اونها قانونی هست یا خیر.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . اگر بابت فسخ مبلغی پیش بینی نشده . ملزم به پرداخت نیستید

 • Fa
  Fa

  با عرض سلام و تشكر
  دستگاه ابميوه گيري به نصف قيمت فعلي در ديوار فروختم و به خودش گفتم حضوري همينجا تست كن و لوازم برقيه ،چون بخاطر گم شدن يك پيچ دستگاه به هيچ وجه استفاده نكرده بوديم و ،من چه مي دانم تعميرگاه موقع تست قطعه عِوَض كند يا بر اثر استفاده نامناسب دستگاه اسيب ببيند
  منتها بعد پنج روز كه پول را هم خرج كرديم مي گه تعميرگاه گفت دستگاه لرزش داده در صورتي كه جلوي خودمان تست كرد اصلا لرزش نداشت و دروغ مي گه معلوم نيست چه. كار كرده
  لطفا راهنمايي بفرماييد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت انجام اقدام حقوقی . در مراجع از خود دفاع کنید

 • زهرا
  زهرا

  سلام.ما واسه رهن یه خونه رفتیم بنگاه تا با صابخونه در مورد قیمت به توافق برسیم، بعد شاگرد بنگاه قرارداد رو نوشت و ما هم ۵ ملیون به حساب صابخونه زدیم، ولی چون هنوز راضی نبودیم از مبلغ و سخت گیری های صاحبخانه، هیچ کدوم از دو طرف قرارداد رو امضا نکردیم و هیچ تاریخی هم در قرارداد نوشته نشده، فقط اسامی دو طرفمون. حالا ما پشیمون شدیم از این خونه، بعد روز بعد زنگ زدیم به شاگرد بنگاهی و گفتیم ، اونم میگه باید خسارت فسخ رو بدیم. ینی حق کمیسیون هر دو طرف رو ما بدیم، در صورتی که هیچ امضایی نکرده بودیم دو طرف. حالا حرف بنگاه درسته؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پول پرداختی باید مسترد شود

 • سید سبحان
  سید سبحان

  سلام من یه جایی رو مستاجر بودم یه قراری رو صاحب خانه گذاشت که هر وقت من گفتم یک ماه بعد بلند شی بعد از یک ماه من شرایطم عوض شد و یک ماه جلو تر گفتم میخوام بلند شم ایشون میگه نمیشه چون تو نمیتونی فسخ کنی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان