الزام به تنظیم سند رسمی

4.2/5 - (44 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده ۲۲-۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند

همچنین ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

ارکان سند رسمی

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.

ب) ۱- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی ۲- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین ۳- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %۵/۳ قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند. همچنین اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود نماید ، خریدار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند. در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه مواردی حائز اهمیت است ؟

۱- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
۲- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
۳- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
۴- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

دستور موقت در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ؛

خواهان می تواند برای اطمینان از اینکه فروشنده در طول مدت دادرسی اقدام به فروش ملک به دیگری ننماید دستور موقت منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد معامله را از دادگاه بخواهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • محمد
  محمد

  سلام پرونده التزام به سنددراجرای احکام میباشد ملک دیوار کشی شده است ودارای متدحثات میباشد و نصفه یک کوچه هم که دارای مصوبه نیست متعلق به بنده میباشد که کلا مخالف کوچه هستم ونصف دیگر مال مالک اصلی هست که می خواهم به سند ملک اضافه شود درقسمت غرب، زمین از نقشه اصلی چند متر بیرون است وآن نیز متعلق به مالک اصلی است باید در این خصوص چه کار انجام شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اجرای احکام فقط مطابق حکم دادگاه عمل می نماید

 • حسام
  حسام

  سلام .
  شخصی رای دادگاه در خصوص الزام تنظیم سند ملکی را دریافت نموده و اجراییه صادر شده است. آیا امکان دارد با درخواست خواهان ، ملک مستقیما به نام شخص ثالثی منتقل گردد یا الزاما باید به نام ایشان سند صادر گردد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   با توجه به صدور اجرائیه سند باید به نام خواهان(محکوم له) تنظیم گرددو امکان تنظیم به نام شخص ثالث در اجرای احکام وجود ندارد.

 • شمس
  شمس

  سلام..
  سه دانگ از ۶ دانگ یک واحد خونه مهریه ام هست، از طریق اجرای ثبت مهریه رو به اجرا گذاشتم، سند خونه در رهن بانک هست. حتما باید از طریق دادگاه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک رو پیگیری بشم یا خود اداره ثبت میتونه سند رو به نامم بزنه؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر در مرحله اجرای مهریه ادامه عملیات اجرائی انتقال ملک به نام شما می باشد.

 • رضا زاهدی
  رضا زاهدی

  سلام من آپارتمانی خریدم و قرار شد تاریخ محضر بعداً انجام شود و الان فروشنده نه پایان کار گرفته و نه خلافی و زیر بار نمی‌رود چه کار باید بکنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   می توانید علیه فروشنده دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح نمایید.

 • نگار
  نگار

  با سلام، من پنج سال پیش ملکی ک متعلق ب صغارم بود فروختم و وکالت دادم ب خریدار اون طرف یکسال بعدش فوت کرده، و سند خونه هنوز بنام صغارم است، وخواهر ایشون میگ ک بیا وکالت بده ب من، آیا اینکار انجام شدنی است و یا اینکه چون سند هنوز بنام صغارم است، میشه باز خونه رو گرفت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   چنانچه شما قیم صغار هستید کلیه امور حقوقی انها با مجوز دادگاهی که حکم قیومیت شما رو صادر کرده است می باشد.

 • فرهمند
  فرهمند

  سلام وقت شما بخیر
  من یک قطعه زمین بصورت مبایعه نامه ای از فردی خریدم و چون سند نمی زد دادخواست الزام به سند ارائه دادم و دادگاه حکم به الزام سند به نفع بنده صادر کرد و حکم قطعی شده اما یک ماه بعد از قطعی شدن حکم فروشنده فوت کرد. الان من می تونم با حکم فعلی اقدام به تنظیم سند کنم یا باید دوباره برای ورثه دادخواست الزام به سند ارایه کنم؟
  و این که من قصد دارم زمین را بفروشم آیا می تونم بعد از این که آن را فروختم با استفاده از حکم الزام به سند فعلی سند را مستقیم به جای خودم به نام فردی که بعدا آن را می خرد انتقال بدم؟
  با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اولاً اجرای احکام صرفاً اقدام به اجرای حکم صادره نموده و ملک را به نام شما منتقل می نماید ثانیاً در خصوص فوت طرف مقابل نیازی به تنظیم دادخواست جدید علیه ورثه نمی باشد و با معرفی وراث شخص روند اجرا انجام می گردد.

 • user-09052776083
  user-09052776083

  سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران بنده سال ۹۸یک پیکان وانت در نمایشکاه مبلغ ۱۸میلیون خریداری کردم و نصف پول را دادم بقیه را یک چک دو ماهه دادم در مبایعی نامه هم ذکر شده یک فقره چک به مبلغ نو میلیون تومان ماشین را خریداری کردم قبل ۲۴ساعت متوجه شدم سیلندر ماشین اصلا شماره نداره به فروشنده زنگ زدم گفتم ماشین شماره سیلندر اصلاذنداره فروشنده گفت تا دو ماه سر رسید چک بشه من درست میکنم ولی تا الان فروردین ۱۴۰۲درست نکرده بنده اون نو میلیون چک که دو ماهه بهش داده بودم را یک روز قبل اینکه چک پاس بشه ده میلیون پول گذاشتم بانک و جلوی چک را بستم به مدت یک هفته در دو مرحله تعویض پلاک رفتم ماشین پلاک نشد و فرستادن آگاهی و استعلام گرفتن که موتور سرقتی نبست در دو مرحله راهور نامه زد به صاحب سند سیلندر بایدذتعویض بشه ولی صاحب سند این کار را نکرد و من طرح شکایت کردم و الزام به سند هم به صاحب سند هم از کسی دیگه که ماشین را ازش خریدم حالا سوالم اینه ایا من میتوانم محکوم کنم هم صاحب سند را یا از شخصی ماشین را خریدم ناگفته نماند در زمان خرید بهم گول زدنددکه پس فردا کارت ماشین و کارت سوخت رابهت میدیم که تا این لحظه ندادن یک بار شورای حل اختلاف رفتیم اون کسی که من ازش ماشین را خریدم در شورای حل اختلاف گفته من ماشینم را پس میخام بعد چهار سال آیا من میتوانم موفق بشم در دادگاه من دو ماه اول نو میلیون را جور کردم بانک گذاشتم چک را بسته بودم در ضمن اون کسی که من ازش ماشین را خریدم لایه نوشته که بند الف اگر پول در وقت مقرر پرداخت نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد ولی همان بند الف گفته ایراد قانونی به عهده فروشنده میباشد آیا به نظر شما بزرگواران ماشینی که شماره سیلندر آن سنگ زده هست ایراد قانونی نیست مگر من هم در بالا ذکر کردم قبل بیست و چهار ساعت معامله متوجه سنگ گرفته گی ماشین شدم به خریدار همان لحظه ژنگ زدم گفتم ولی ایشان گفتن تا دو ماه سر رسید چگ من درست میکنم که نکردن حتا من روز دادگاه از قرآن قسم میخورم که من همان قبل بیست و چها ساعت اولیه متوجه شدم بهش زنگ زدم لطف کنیدراهنماییم کنید بنده بخدا اعصاب و روان دارم به نون شب محتاجم صاحب فقط این پیکان وانت مدل ۸۴ هستم شماره تماس من ۰۹۰۵۲۷۷۶۰۸۳

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   صحبت در مورد موضوع مورد نظر شما نیاز به بررسی مدارک و مشاوره کامل تری دارد. برای دریافت اطلاعات و مشاوره با دفتر تماس حاصل نمایید

 • رضا حسینی
  رضا حسینی

  سلام. ما زمین کشاورزی خریدیم که سند دو هکتار آن آماده نبود .چهارماه وقت دادیم تا فروشنده سند را بگیرد و در قبال آن چک دادیم. متاسفانه فروشنده چک ها را به اجرا گذاشته و توقیف اموال گرفته و سند را هن نتوانسته بگیرد. با وکیل مشورت کردیم برای وکالت اما ایشان میگوید اگر فروشنده نتواتد سند بگیرد دادگاه دادخواست شما دا رد میکند! پس ما چگونه میتوانیم برای گرفتن حقمان اقامه دعوی کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   شما باید دعوی الزام به فک رهن طرح نمایید و اگر ان شخص مبلغ را پرداخت نکند شما باید پرداخت کنید و بعد از ان شخص دریافت نمایید.

 • پیمان موسوی
  پیمان موسوی

  سلام
  سالها پیش پدر بنده زمینی رو از شهرداری شهر قوچان خریداری می کنن و سند رو به نام بنده و دو برادر دیگر می زنن.به خاطر مسئله ای زمین رو می فروشن دوبردار دیگر چون به سن قانونی رسیده بودن وکالت دادند و من چون صغیر بودم پدر به عنوان ولی وکالت دادند.حالا متوجه شدیم که اون زمین بدون اینکه ثبت سند به نام فرد دیگر بشه به صورت وکالتی در حال چرخش بوده یعنی همچنان اون زمین به اسم ما سه برادر هست که مشکلات زیادی رو برای ما به وجود آورده ازجمله مالیات و عدم امکان ثبت نام در طرح مسکن ملی حالا عزیزان بفرمایند باید چه کار کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   باید خریدار آخر جهت تنظیم سند اقدام نماید. یا درخواست قانونی برای تنظیم سند رسمی ارائه نماید.

 • ویسی
  ویسی

  با سلام. سال ۱۳۸۳ مقدار ۱۲۰۰ متر زمین کشاورزی را از آقای ج با قولنامه عادی خریدم آقای ج قبلا ۲۰۰۰ متر (۱۲۰۰ متر جزو ۲۰۰۰ متر است) را ازاقای الف که مالک صاحب نسق بوده خریداری کرده و از ۲۰۰۰ متر ۱۲۰۰ متر را من خریداری کرده ام. الان زمین دارای کاربری فضای سبز است و آقای الف نیز فوت کرده است.
  آیا می‌توان درخواست الزام به تنظیم سند مشاعی داد؟
  آقای الف فقط نسق زارعانه چندین قطعه زمین را دارد که این زمین که ما خریداری کرده ایم یکی از قطعات نسق ایشان است
  حال چگونه می توانیم سند بگیریم….

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   سوالات امتحانی پاسخ داده نمی شود.

 • لیلا
  لیلا

  سلام آیا برای فروش ملک ،باید اصل سند دست وکیل بماند ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر خریدار خود وکیل باشد طبیعتا تمام اسناد تحویل میشود/اما اگر صرفا وکالت فروش به شخصی داده شود …الزامی به دادن اسناد اعم از عادی و رسمی به وکیل ندارید..

 • محمد
  محمد

  با سلام و عرض ادب محضر کارشناسان محترم: آپارتمانی را در سال ۹۷ در دفتر مشاورین املاک خریداری نمودم فروشنده زبانی متعهد گردید که پایان کار ساختمان را ظرف سه ماه بگیرد و سند را انتقال دهد. متاسفانه در قرارداد در قسمت زمان انتقال سند نوشته شده توافقی.الان بیش از چهار سال می گذرد مشخص شده بخشی از زمین شهرداری را گرفته که با پیگیری شهرداری برای فروشنده جریمه نوشته و فروشنده از پرداخت جریمه خودداری می نماید.آیا بنده می توانم به نواسطه این دیر کردها و عدم پرداخت جریمه از ایشان شکایت نمایم .خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمائید.با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   خسارات طبق شرایط قرارداد قابل مطالبه است

 • زهرافروزش
  زهرافروزش

  سلام خسته نباشید آیا آپارتمانی که توسط مبایعه نامه بنام زده شده است بدون کدرهگیری می‌توان فروخت

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . بله

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . به نام چه شخصی ؟ وبه چه شخصی فروخته شود ؟

 • حمید
  حمید

  با سلام . من مستغلاتی را به صورت قولنامه بصورت مع الواسطه خریداری کردم. اقدام به سند نمودم ولی مالک اصلی فوت شده و به هیچ کدام از وراث دسترسی ندارم . با تو جه به اینکه قولنامه ۵ دست چرخیده و اولین قولنامه که از مالک اصلی خریداری شده متعلق به ۴۱ سال پیش است . آیا برای ملک با شرایط فوق امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   با تامین دلیل از ورثه وی استعلام نمایید.

 • سعيد تقورايي
  سعيد تقورايي

  با عرض سلام و ادب. بنده در سال ۹۸ اقدام به خرید یک واحد آپارتمان نمودم. فروشنده تعهد کرد که تا پایان برج ۱۲ سال ۹۹ در خصوص سند نمودن واحد مذکور اقدام نماید. مبلغ ۱۵ میلیون تومان از قرارداد هم به زمان انتقال سند موکول شد. همچنین مبلغ ۱۰ هزارتومان بعنوان جریمه روزانه دیرکرد تنظیم سند تعیین گردید و در قولنامه فی مابین درج گردید. متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در خصوص سند نمودن واحد مذکور از طرف فروشنده و سازنده انجام نشده. بنده هم واحد را در تاریخ شهریور ۱۴۰۰ فروختم و مبلغ ۵۰ میلیون بابت سند در گرو خریدار باقی ماند (تعهد تنطیم سند شهریور ۱۴۰۱ قید گردیده است) و همچنین روزانه ۱۵۰ هزار تومان بعنوان جریمه دیرکرد تنظیم سند در نظزر گرفته شده است. شایان ذکر است این ملک کلا ۵ طبقه است و هر طبقه بک واحد می باشد. سازنده ماده ۱۰۰ شهرداری را پرداخت نموده اما بدلیل انجام ندادن مسائل مربوط به آتش نشانی و فضای سبز و … پایان کار نگرفته است. از لحاظ حقوقی بنده چه کاری می توانم انجام دهم که فروشنده و سازنده بدنبال سند کردن این واحد باشند ؟ در ضمن اگر تا ان زمان شهريور ۱۴۰۱ سند حاضر نباشد من بايد يعني روزانه ۱۵۰ هزار تومن خسارت بدهم؟در صورتي كه خودم قبلا خسارت را با فروشنده اول روزانه ۱۰ هزار تومن ثبت كردم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   هم شما و هم خریدار شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند طرح نمایید.

 • نگار
  نگار

  سلام اینجانب واحدی خریداری کرده ام به دلیل تکمیل نبودن پارکینیگ متاسفانه مجبور به شکایت برای حکم نتظیم سند ملک شدم ، حال قاضی اجراییات فروشنده را ملزم به مشخص کردن پارکینیگ نمیکند و فقط پارکینیگ را به صورت مشاع در سند قید میکند ،
  چگونه میتوان پارکینیگ را هم ملزم به ارائه تنظیم سند نمود ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   اگر واحد خریداری شده، سند داشته باشد، پارکینگ سندی همان واحد، منتقل میشود

 • ا.ر
  ا.ر

  سلام ببخشید من دو دانگ از منزل مسکونی در قباله ازدواجم بود ولی همسرم به نامم سند نزده بود .من دادخواست الزام به سند زدم و حدودا بیش از یک ماه پیش حکمش آمد و گفته که شوهرم باید سند بزند طبق همان آدرس و مشخصات ملکی که ذکر شده یعنی ایشان محکوم به تنظیم سند شدند. ولی ایشان با وجود اینکه خیلی بیشتر از ۱۰ روز از حکم صادر شده گذشته هنوز هیچ اقدامی انجام نداده اند. میخواستم بپرسم اگر من اجراییه روی این حکم بزنم آیا برای من یا شوهرم هزینه ای دارد؟اگر دارد چقدر و چگونه محاسبه می شود؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.هزینه تنظیم سند

 • ارمان
  ارمان

  سلام ملکی رو بنده به شخصی فروختم و ایشون مبلغ باقی مانده رو با وجود اصرار فراوان بنده پرداخت نکردند و در روز سند حضور نیافتند و بنده عدم حضور ایشون رو گرفتم و بعد اظهار نامه هم دادم و چون ایشون تا یک ماه امتناع کردند مجبور شدم ملک خریداری شده جدیدم رو با ضرر زیان فراوان بفروشم حالا ایشون بعد از چهل روز شکایت کرده و بنده رو الزام به تنظیم سند آیا بنده باید ضرر زیانی بدم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ کامل، مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک و قرارداد فی ما بین است.

 • حامد مردانی
  حامد مردانی

  سلام بنده مدیر املاک هستم گاها پیش میاد ملکی رو می‌خواهیم اجاره بدیم که هنوز سند به نام مالک جدید نخورده و فقط کد رهگیری و مبایعه نامه دارن تکلیف قانونی چیه میشه راهنمایی بفرمایید که چکار باید انجام بدیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.براساس مدارک موجودبامسئولیت کامل خریداروفروشنده معامله انجام می شود

 • سلجوق
  سلجوق

  سلام شخصی برای ما الزام به تنظیم سند رسمی زده و محکوم شدیم میخواستم بدونم در صورت عدم حضور ما نماینده دادگاه سند می زند؟ و اینکه بغیر از هزینه دادرسی نیم عشر به ما تعلق میگیره و اگر میگیره چقدر میشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ هر دو پرسش مثبت است.

 • محمد حسين پور
  محمد حسين پور

  سلام
  پدر من يك زميني رو حدود سال ٦٠ خريداري كرده و قولنامه هم موجوده زمين هم الان هست و در اختيار ماست
  فروشنده بعد از فروش زمين از كشور رفتن و ديگه نيومدن و سند انتقال ندادن
  ايا با قولنامه ايي كه دارم و ٢ نفر شاهد كه هنوز هستن ميتونيم اقدام كنيم و سندو بگيريم؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   دادخواست الزام به تنظیم سند طرح نمایید.

 • امیر
  امیر

  سلام
  آپارتمانی رو سال ۹۷ پیش خرید کردم سند سال ۱۴۰۰ آماده شده ، سال ۹۸ عدم حضور گرفتم و ۸ ماه بعد اظهارنامه تنظیم سند دادم جواب نداده ، حالا میگه پول سند و بده تا سند بزنم ، منم در خواست تنظیم سند و خسارت و هزینه دارسی دادم ، طرف وکیل گرفته حق تقابل داده ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   برای پاسخ، نیاز به بررسی مدارک و دادخواست ها خواهد بود.

 • امیر
  امیر

  سلام وقت بخیرپدر من ۲هزارمتر زمین ..۳۰سال قبل از یه آقایی،خرید با قولنامه وزمینم تحویل گرفت….زمین سندمادرملکی داره که به نام پدربزرگ اون آقا بوده…….که کپی به پدرم داده……الان پدرم فوت کرده….میخوایم برای،زمین سند بگیریم…چکاری باید انجام بدیم…ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با طرح دادخواست متناسب نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی میتوانید اقدام کنید.

 • عطا
  عطا

  سلام وقت بخیر …۱ماه پیش واحدی رو خریدم با کد رهگیری که دارای مستاجر بود …تاریخ دفترخانه هم برای ۱ ماه پیش بود … طرف اومد و گفت اجاره ها تا پایان اجاره نامه برای من هست و من هم سند رو امضا نکردم… درست گفته؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   اجاره های ملک از زمان انتقال سند، متعلق به خریدار است.

 • حسن
  حسن

  سلام،خسته نباشید من ازنمایشگاه یک پرشیااقساطی گرفتم پول ماشینوتمام کمال پرداخت کردم امادلالی که تواون نمایشگاه کاسبی میکرد بهانه های زیادی اوردوسندماشین رابه نامم نکردمتوجه شدم که سندماشین به نام کس دیگریست تنهامدارکیکه ازماشین دارم مبایعه نامه نمایشگاه وکارت وبیمه ماشین سندکه به نام دیگری است حاظربه تنظیم سندنشدبنده الان بااین وضعیت چیکارکنم لطفا منوراهنمایی کنید بنگاهی ازاعتمادمن سواستفاده کردوتهدیدم کرد.باتشکرازشما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر تعویض پلاک صورت گرفته نیاز به تنظیم سند به نام شما در دفترخانه نیست ولی در صورت تمایل می‌توانید علیه فروشنده و صاحب سند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید.

 • مهرداد
  مهرداد

  با سلام. ملکی در برج های ۳۰ساله تحت نظارت تعاونی که دارای سند رسمی نمیباشد در حدود ۱۵ سال پیش فی مابین پدر بنده به عنوان خریدار و فرد فروشنده با تنظیم مبایعه نامه و وکالت بلاعزل فروش معامله شده است. اکنون که پدر بنده فوت شده اند آیا جهت فروش مبایعه نامه ای ملک مذکور توسط وراث و یا تنظیم سند تک برگ به نام وراث نیازی به حضور فروشنده اول هست؟ یا با دخالت تعاونی و مشاوراملاک مربوطه و اسناد موجود فروش یا تنظیم سند صورت می گیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به فوت مرحوم پدرتان وکالتنامه که از فروشنده داشته‌اند باطل گردیده است و باید مجددا از ایشان وکالت اخذ نمایید یا اینکه طرح دعوی نموده و ایشان را خوانده قرار دهید.

 • اسکندری
  اسکندری

  با سلام . ملکی را در سال ۹۷ با مبایعه نامی عادی خریداری کردم و سه سال است پیگیر سند هستم و متوجه شدم یکی از ورثه که سهم آن ملک شش دهم از ۲۴ سهم است چک برگشتی دارد و خانه بازداشت است و امکان تجمیع و صدور سند تک برگ برای هر واحد وجود ندارد . چگونه می توانم شکایت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر خرید ملک پیش از بازداشت بوده، می توانید دادخواست اعتراض ثالث را طرح نمایید.

 • مرضیه
  مرضیه

  سلام وقتتون بخیر باشه
  اگر اشکالی نداره یه سوال داشتم از خدمتتون
  مراجعه کننده ای داشتم که ملکی رو که سند رسمی دفترچه ای داشته سال گذشته با سند عادی از وراث مالک در مهر ماه خریداری میکنه و کل ثمن را پرداخت میکنه جز ۱۵ درصد که توافق بوده موقع انتقال سند ریمی پرداخت کنه و برای انتقال رسمی هم موعد تعیین شده ،
  زمانی که در دفتر خانه حاضر میشن متوجه میشن که همسر یکی از وراث ۲ ماه بعد از انعقاد قرارداد از طریق اجراییات ثبت سهم الارث همسرش را توقیف کرده
  الان جزا دستور موقت برای منع نقل و انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک چه عنوان خواسته هایی باید در دادخواست مطرح کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مهریه زوجه حقوق ممتازاست وضمنآ بازداشت اول ومقدم است.لازم است حضورآ وقت گرفته وباکلیه اسنادومدارک وکارت شناسائی برای مشاوره حضوری تشریف بیاورید.

 • امید
  امید

  سلام .با احترام .مورد بحث زمین کشاورزی است که متعلق به پدربزرگ مادری است که در روستا واقع است وزمین دارای سند بوده که به نام پدربزرگمان بوده است و تا کنون به نام کسی انتقال پیدا نکرده .وبعد فوت پدر بزرگمان این زمین به مادربزرگمان رسیده و وراث دیگر سهم خود را دریافت نموده اند .سهم وراث دیگر ملک‌و املاک دیگری بوده که تماما دریافت نموده‌اند .و برادر مادر بزرگمان از بی سواد بودن مادر بزرگمان و دیگر ورثه سواستفاده نموده و با گرفتن اثر انگشت در برگه خالی و سپس تنظیم نمودن متن معامله ای که باطل می‌باشد نموده و بعد هم اقدام به فروش نموده که خریدار هم از موضوع مطلع بوده و اکنون برادر مادر بزرگمان فوت نموده و خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث مادربزرگم داده آیا .وراث راهی برای پس گرفتن زمین پدریشان دارند؟آیامی توان باطل بودن مبایعه نامه ای که به صورت جعلی توسط برادر مادربزرگم درست شده را ثابت نمود؟ودر صورت اثبات این موضوع معامله بعدی هم باطل میباشد؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگردعوی جعل ثابت شودبله.

 • لادن
  لادن

  سلام.احتراما اینجانب ملکی ۳۰ متری را برای ایجاد راه بین زمین بزرگم و کوچه ی شهری ، به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت مبایعه نامه در دفتر املاک و با گرفتن کد رهگیری خریداری کردم . روز محضر چون فروشندگان اصل بنچاق را نداشتند انجام کار رسمی ممکن نشد و من باقی پول را پرداخت کردم و ملک را تصرف کرده و برای ان درب نصب کردم. اکنون فقط فتوکپی برابر اصل بنچاق و مبایعه نامه و کد رهگیری دارم.و چون متراژ ملک کم است ظاهرا ثبت تنکابن سند صادر نمیکند‌. فروشندگان نیز چون من کل پول را دادم هیچگونه همکاری جدیدی نمیکنند.ایا لازم است من اقدام خاصی انجام دهم که قانونا مشکلی در مالکیت اینجانب پیش نیاید؟
  با ارزوی سلامتی و شادی برای شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرملک خریداری شده فقط راه عبورملک شماست دعوی الزام به تنظیم سندرسمی علیه فروشنده طرح کرده وسپس ازاداره ثبت تنکابن درخواست تجمیع مطابق بخشنامه ثبتی کنید.

 • مسعود
  مسعود

  سلام.من داداری ملکی هستم که تمام مراححل قانونی برای صدور پروانه از شهرداری انجام دادم که در امضاءتوافقنامه توسط شهردار وقت شخصی اسناد من را جعل عنوان کرد وبه دادگاه کیفری شکایت کرد وحکم توقیف روند صدور پروانه من متوقف شد پساز ۲ سال بدلیل ضعف در ادله اثباتی شاکی منع تعقیب ورفع توقیف پرونده به شهرداری اعلام شد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱سال شهرداری هیچ پاسخی به من نمیده ونمیدونم چیکار باید کنم حتی حکم و نامه های ارسالی از داداگاه رو رو پرونده من نمیگذارنو خواهشمنوم کمک کنید باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.کتبآ درخواست صدورپروانه رانوشته ودردبیرخانه شهرداری ثبت کنیدوکپی ازآن بگیرید.درصورت استنکاف شهرداری دعوی الزام به صدورپروانه به دیوان عدالت اداری بدهید.

 • سعید
  سعید

  اگه شخصی فوت کنه و وراثش به یه وارث وکالت‌نامه کلی بدن با صلحنامه برای انتقال ماشین متوفی دوتا از وراث نیان میشه الزام ب تنظیم سند زد؟ یا برا ماشین وکالت‌نامه ماشین جدا باید بدن؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.بایدتمام ورثه معامله راتائیدکنند.

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام اینجانبان درزمان حیات پدرمان ملکی را بصورت قولنامه ای باکدرهگیری خریداری کردیم چگونه میتوانم همکنون الزام به تنظیم سند بگیریم یعنی ما باید به عنوان خواهان از کی بعنوان خوانده تقاضا الزام به تنظیم سند بکنیم چون بعداز فوت پدرم هم خواهان خودمان هستیم هم خوانده وچون مباینامه باکدرهگیری ۵سال قبل فوت پدرمان هست ایا مالیات برارث باید پرداخت کنیم یانه ؟حالاازکی بعنوان خوانده تقاضای الزام به تنظیم سند بکنیم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر خودتون وارث هستید و بین وراث برای سند زدن به نام شما توافق وجود داره نیازی به ارائه دادخواست نیست و برای تنظیم سند باید به همراه وراث یا با اخذ وکالت محضری از آنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

 • سلاله
  سلاله

  سلام من سال ۸۱ سه دونگ زمین را خریدم و وکالت زدن به نامم .سال ۸۹ سه دانگ دیگر زمین را هم خریدم و هزینه اش را پرداختم و باز هم سه دانگ بعدی را هم به نامم وکالت زدن.و هیچ تاریخی برای سند زدن قید نشده.الان میخواهم فروشنده سند را کامل به نامم بزند. آیا هزینه تنظیم سند برعهده ی فروشنده است؟و الان بعد از ۱۰ سال، درصورتیکه فروشنده نپذیرد که سندرا به نام بزندو هزینه را پرداخت نکند و بگوید هیچ کاری را انجام نمیدهد، من حق دارم شکایت کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   هزینه ها طبق توافق فم ما بین است و پاسخ پرسش دوم نیز مثبت است.

 • رضا
  رضا

  باسلام خسته نباشید.بنده خانه ای را در برج ۴سال ۹۹خریدم ویک ماهه مبلغ توافقی را پرداخت کردم وفروشنده هم طبق توافق ملک موردنظرراتحویل داد.وقرار بود پس از یک ماه از تاریخ فروش در محضر حاضر شده و کار نقل انتقال محضرراانجام دهداماتاریخی دقیقا مشخص نشده در مبایعه نامه فقط همان یک ماه بعد از دریافت پول مشخص شدحالا ایشان در محضر حاضر نشده که کار نقل انتقال صورت بگیردسوال بنده اینه درخواست الزام تنظیم سند چقدر هزینه داره وایا از طریق حقوقی قابل مطالبه هست در ضمن این اقا شناسنامه پایان کار ملک مذکور را تحویل خریدار نداده باید برای دریافت پایان کار طرح دعوی جداگانه انجام بشه یا هر دو دعوا در قالب یک دعوی قابل طرح هست و ایا هزینه دادرسی هر دودعوا رو میشه ازش گرفت ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بعلت تخصصی بودن موضوع حتمآ با وکیل مشورت و اقدام کنید.

 • حامد
  حامد

  با عرض سلام و ادب. بنده در سال ۹۷ اقدام به خرید یک واحد آپارتمان نمودم. فروشنده تعهد کرد که تا پایان برج ۱۲ سال ۹۸ در خصوص سند نمودن واحد مذکور اقدام نماید. مبلغ ۱۵ میلیون تومان از قرارداد هم به زمان انتقال سند موکول شد. همچنین مبلغ ۱۰ هزارتومان بعنوان جریمه روزانه دیرکرد تنظیم سند تعیین گردید و در قولنامه فی مابین درج گردید. متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در خصوص سند نمودن واحد مذکور از طرف فروشنده و سازنده انجام نشده. بنده هم واحد را در تاریخ شهریور ۹۹ فروختم و مبلغ ۵۰ میلیون بابت سند در گرو خریدار باقی ماند (تعهد تنطیم سند شهریور ۱۴۰۰ قید گردیده است) و همچنین روزانه ۱۵۰ هزار تومان بعنوان جریمه دیرکرد تنظیم سند در نظزر گرفته شده است. شایان ذکر است این ملک کلا ۵ طبقه است و هر طبقه بک واحد می باشد. سازنده ماده ۱۰۰ شهرداری را پرداخت نموده اما بدلیل انجام ندادن مسائل مربوط به آتش نشانی و فضای سبز و … پایان کار نگرفته است. از لحاظ حقوقی بنده چه کاری می توانم انجام دهم که فروشنده و سازنده بدنبال سند کردن این واحد باشند ؟ لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شماچون ملک رافروخته ایدسمت قانونی ندارید و خریدارشمابایدطرح دعوی علیه کلیه ایادی مرتبط بامعامله بنماید.

 • مرتضی الف
  مرتضی الف

  سلام. من بدلیل نیاز از شخصی مقداری پول بصورت ربوی دریافت کردم.و سند خانه ام را در دفتر خانه در رهن طلبکار قرار دادم. بعداز موعد اجبارا مجددا همان ملک را در رهن طلبکار دفتر خانه تنظیم سند کرده بدون اینکه سند قبلی را ابطال نماید. ایا این نوع عقد قرار داد قانونی است؟ و سند دوم هم جزء بدهی اینجانب منظور میشود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قانونآ خودتان باید اولی رابا توافق طرف مقابل فسخ و دومی را تنظیم می کردید.درحال حاضرهم اگرطرف مقابلتان درخصوص سند اول ادعائی داشته باشدقابل دفاع است.به وکیل مراجعه کنید.

 • رضا
  رضا

  با سلام و وقت بخیر.
  خودرویی در سال ۹۴ خریدم و همان زمان تعویض پلاک انجام و برگ سبز خودرو به نام من شده است. سال گذشته قرار به انتقال سند در دفترخانه بود که متاسفانه صاحب خودرو فوت شدند و امسال برای انتقال سند به همراه پدر و مادر متوفی به دفترخانه مراجعه کردیم با همراه داشتن برگه انحصار وراثت که ظاهرا برگه مالیات بر ارث باید از دارایی گرفته شود که حدود ۷ میلیون اعلام کردند.
  با توجه به اینکه متوفی هیچ مالی از خود ندارد و خانواده نیز حاضر به پرداخت این پول نیستن لطفا راهنمایی فرمایید. با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما می توانید داخواست الزام به تنظیم سند و پرداخت مالیات را بر علیه ورثه متوفی مطرح نمایید.

 • فیروز عزیزی
  فیروز عزیزی

  با تشکر و سپاس از سایت خوبتان ؛ اگر امکان داشت در خصوص قرارداد؛مبلغ؛ پرادخت و فهمیدن فعال بودن وکیل نیز توضیحاتی در سایت داشته باشید .خداوند یارو یاورتان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در این خصوص با دفتر تماس بگیرید.

 • علی
  علی

  سلام خسته نباشیدمن چند ماه یه دستگاه پژو از یک نفر که سند وپلاک به اسمش نبود ولی ادعا میکرد که صاحب اصلی خودرو از آشنایانش است خریدم الان که برای تعویض پلاک و سند میخام اقدام کنم صاحب سند راضی نمیشه و میگه سه میلیون طلب دارم بین من و واسط قولنامه بنگاهی وجود داره ولی بین واسط وصاحب اصلی بدلیل اعتماد قولنامه ای وجود ندارد ‌آیا با وجود شرایط بالا میتوانم درخواست التزام به سند بزنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما باید اثبات نمایید که خودرو توسط صاحب پلاک و سند به شخص فروشنده به شما، واگذار شده است که البته اثبات این موضوع سخت است. به شما توصیه می شود در ابتدا جهت مصالحه تلاش کنید و در صورتیکه مصالحه امکان پذیر نشد، با راهنمایی یا وکالت دادن به یک وکیل دادگستری موضوع را پیگیری نمایی

 • Maryam
  Maryam

  سلام خسته نباشید
  ۶ ماه پیش آپارتمانی به قیمت ۷۰۰ میلیون خریدم پول را تماما پرداخت کردم،کد رهگیری و در نهایت سند را دریافت کردم، این ملک رابه صورت وکالتی از مالک سوم خریداری کرد.
  دو ماه پیش تماسی گرفته شد مبنی بر اینکه من داماد خانمی هستم که مالک اول این واحد آپارتمان بوده اند ،
  ایشان گفتند آقایی (مالک دوم) با وکالت کاری که از مادر زن من داشته ،به شکل کلاهبرداری وکالت را تبدیل به وکالت تام کرده و ملک را فروخته به نفر سومی و پول فروش ملک راهم به مادر زن من نداده.فرار کرده،
  مالک سوم هم سند نگرفته و ایشان هم وکالتی به بنده این آپارتمان را فروختند ،من در جریان نیستم که آیا مالک سوم که من از ایشان ملک را خریدم در جریان کلاهبرداری نفر قبل بودند یا خیر اما بنده بی اطلاع بودم.
  در حال حاضر بدون اینکه در جریان قرار بگیرم سند ملک توسط کلانتری توقیف شده بعد به بنده اطلاع دادن که شما چنین ملکی را خریدید،
  ضمن اینکه فروشنده در زمان تنظیم سند به خواست محضر استعلام دارایی و شهرداری هم گرفتند و مشکلی نداشت، چون عرف هم نیست که در زمان خرید ملک ،تا چند مالک قبل بررسی شود بنده هم این کار را نکردم..
  آیا پول بنده سوخت شده ؟؟روند به شکل هست ؟بسیار نگران هستم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.توقیف ملک ازطریق دادگاه و اداره ثبت انجام می شود نه گرفتن فیزیکی سند.نیازبه مشاوره حضوری با وکیل دادگستری متخصص درامورملکی دارید.

 • Ali
  Ali

  سلام خسته نباشید در دادخواست اثبات حقابه و الزام به تخصیص حقابه چشمه، خوانده را باید اداره منابع آب برگزید یا اداره آب و فاضلاب؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام سوال شما ابهام دارد ولیکن به نظر می رسد شما باید اداره آب منطقه ای استان واداره منابع آب شهرستان را خواننده قرار دهید .

 • user-09135320993
  user-09135320993

  سلام خسته نباشید ، همسر بنده در تاریخ فروردین۹۹ ی منزل مسکونی خریداری کردن ک ب دلیل اماده نبودن سند قولنامه دستی با حصور شاهد نوشته شده و نقدا تمام پول پرداخت نمودیم(ک ۷۰سکه تمام بهار ازادی ) تحویل گرفتن و چون خانه ب جای مهریه بود هنوز بنام ایشان نشده بود الان با گذشت زمان چند ماه حاصر ب تخلیه خانه و تنطیم سند نمیباشه و میگوید معامله را فسخ کنیم در صورتی تو قولنامه تا۲۴ ساعت حق فسخ داشتن و متوجه شدیم ک ۴ دانگ از خانه سند خورده ب نام خانم دو دانگ اون ب نام فرزندانش هست ولی از ما پول ۶ دانگ گرفته شده و قیمت ۶ دانگ بود در اون تاریخ در حال حاضر میخواستم ببینم امکانش هست شکایت تنطیم ب سند رسمی انجام بدیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام قبلا پاسخ داده شده است .

 • Maryam
  Maryam

  سلام خسته نباشید سال ها پیش مادر بزرگم خانه ای خریده ولی سند ندارد ولی آب و برق را به اسم خودش کرده بود مادر بزرگم دلش برای خانمی که در خانه اش به او در کارها کمک می کرده سوخته و و آن خانه ای که تازه خریده را گفته آن خانوم در آن خانه بماند و یه جورایی نگهبان خانه باشد مادربزرگم مدتی بعد بر اثر تصادف فوت میشن پدرم و عمویم نوجوان بودن که میروند پیش آن خانوم که در واقع در مورد خانه ای که در آن نشسته صحبت بکنن و خانوم آن ها را ترسانده که شما را می کشم اگر بار دیگر ببینمتون سمت این خانه بیاید پدر وعمویم دیگر به سمت آن خانه نرفتند الان حدود ۴۰سال میگذره
  به نظرتان اگر پیگیری کنیم خانه را می توانیم پس بگیریم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام باید دید مدارکتان در مورد خانه چیست تا بتوانید مالکیت خود را بعنوان ورثه اثبات کنید .

 • سحر
  سحر

  سلام درتاریخ ۶ اسفند۹۸ خودرویی رو در بنگاه خریدم و کل مبلغ تسویه شد به علت کرونا تعویض پلاک تعطیل شد نتونستم سند بنام بزنم.در ۸ اردیبهشت ۹۹ همسر فروشنده بخاطر مهریه از اداره ثبت حکم توقیف گرفته.فروشنده ادعایی نسبت به خودرو نداره و صحت معامله رو تایید میکنه.من باید چیکارکنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما باید دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را تقدیم دادگاه نمایید و برای این امر بهتر است که حضوراًبا وکیل دادگستری مشورت نمایید .

 • محسن ارجمندی
  محسن ارجمندی

  سلام من یک ماشین پژو از یک دلال خریداری کردم وکالت تعویض پلاک رو به من دادن و من تعویض پلاک کردم حالا با دلال به مشکل خوردیم ونمیگذارد مالک بیبید و سند قطعی را تنظیم کند من باید چه کاری انجام بدهم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نماید .

 • سید مهدی
  سید مهدی

  سلام
  من یک دستگاه خودرو خریداری کردم فروشنده با ارائه برگ سبز و بیمه نامه ماشین این معامله انجام گرفته است حال فروشنده‌ای تاریخ گذشته از صاحب قبلی را ارائه نموده و می گویید صاحب اولی نمی آید سند بزند لطفا راهنمایی فرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر شما دارای مبایعه نامه شخصی می باشید و ان شخص نیز دارای مبایعه نامعه با مالک قبلی می باشد می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند را علیه هر دو مطرح نمایید .

 • یاس
  یاس

  سلام
  زمینی به مساحت ۲۰۵ متر که تبدیل به سه خانه شده (نصف زمین یک خانه و نصف دیگر دو خانه) که خانه ای که نصف زمین را به خود اختصاص داده توانسته در سال ۸۹ سند شش دانگ بگیرد در نتیجه نصف دیگر با پلاک ثبتی جدید افراز شده است. یکی از خانه هایی که ۱/۴ زمین را دارد در سال ۹۶ توانسته سند مشاع (۲۵ درصد از ۲۰۵ متر) بگیرد و حالا آن یکی خانه که تا کنون وکالتی بوده برای گرفتن سند اقدام کرده که دفترخانه گفته اگر مالک زمین فوت کرده باشد با برابر اصل کردن مدارک می توان سند وکالتی را قطعی کرد ولی اگر زنده باشد باید مفاصا حساب شهرداری، دارایی و کپی سند مادر به همراه مدارک مالکیت به دفتر ثبت قضایی برده شود تا از طریق نماینده دادگستری انتقال در دفترخانه انجام شود. سپس از طریق ثبت اسناد مراحل گرفتن سند شش دانگ طی شود (در سامانه ۱۴۷ ثبت نام کرده ایم) سوالی که از خدمت شما دارم:
  ۱٫ این خانه پروانه ندارد و هیئت بدوی مبلغ کل جریمه را مشخص کرده آیا با پرداخت این جریمه و عوارض نوسازی کار شهرداری تمام است یا پایان کار هم می خواهد؟ (چون خانه بدون پروانه ساخته شده است).
  ۲٫ آیا مراحلی که دفترخانه گفته درست است؟
  ۳٫ برای دارایی باید چگونه اقدام کرد؟
  سپاس از پاسخ های شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اخذ سند منوط به گرفتن پایان کار و پرداخت عوارض دولتی و مالیات می باشد .

 • حسین ابراهیمی
  حسین ابراهیمی

  با سلام و عرض ادب بنده چندین قطعه زمین زراعی را طی سالهای متمادی از کشاورزان محله خود خریداری کرده ام لازم به ذکر است که تمامی زمین های این منطقه دارای حقابه( رودخانه) از ادوار قدیم می باشند .افرادی که بنده از آنها زمین خریده ام از دادن حقابه سر باز میزنند لطفا در صورت امکان راهکار مناسبی ارائه بفرمایید. با تشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام حقابه زمین های خریداری شده توسط شما تابع زمین و جزئی از مبیع می باشد و شما می توانید بر علیه اشخاص مزبور که مزاحم حق شما شده اند یا مانع ان می باشند در دادگستری طرح دعوا نمایید و جهت مشاوره بیشتر با دفتر تماس حاصل نمایید .

 • ولی
  ولی

  سلام یک سهم آب را به صورت عادی خریدم ولی سند دارد که فروشنده از فروشنده قبلی انتقال نگرفته و طرف فوت کرده ورثه هم بدهی فوت یا مجهول المکان هستند چگونه میتوان سند رسمی را منتقل کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام باید اسنادتان ملاحضه شود ضمن اینکه حق آبه بیشتر تابع عرف و ظوابط محل است .

 • جمشیدی
  جمشیدی

  ضمن عرض سلام
  بنده یک ملک مسکونی که صاحب سند آن فوت کرده را طبق گواهی انحصار وراثت از وراث خریداری کرده ام و تمای وراث مبایعه نامه را در بنگاه امضاء کرده اند و تمامی مبلغ ملک را دریافت کرده اند حال برای انتقال وکالت فروش یکی از وراث در محضر حاضر نمی شود آیا می توان در خواست به الزام تنظیم سند کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر مورد معامله ثبت شده باشد و تمامی وراث قولنامه را امضا کرده باشند می توانید علیه شان طرح دعوی کنید .

 • احمد
  احمد

  باعرض سلام و خسته نباشید خودرویی خریدم مدارک را گم کردم و مفقود شدن مدارک و اگهی روزنامه کردم صاحب سند هم مجهول المکان میباشد و یکسال است ک ماشین به نام بنده بیمه شد حال میتوانم دادخواست الزام ب سند انجام بدهم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر مبایعه نامه دارید می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند را تقدیم کنید ولی اگر مبایعه نامه را هم گم کرده اید قبل از تقدیم دادخواست حتما به صورت حضوری از وکیل مشاوره بگیرید.

 • نصر
  نصر

  با سلام و عرض ادب من از پدر شوهرم سه دانگ منزل مشاعی را سال ۱۳۷۵ با مبایعه نامه با مهر و امضا بنگاه مسکن خریداری و کل مبلغ را پرداخت کردم و در مبایعه نامه قید شد که پس از اجازه سند ثبتی اطلاع بدهد و هزینه ثبت هم به عهده خریدار باشد سال ۹۲ ایشون رفته سند ثبتی بنام خودش گرفته و بنده چون سال ۸۶ نیاز به پول داشتم همان مبایعه نامه را با تمام شرایط به شخص دیگری واگذار کردم تمام وراث هم در جریان بودند در سال ۹۴ خواهر شوهرم از پدرشوهرم وکالت گرفته و سند ثبتی را بنام خودش کرده شخصی که من بهش فروخته بودم الزام به تنظیم سندکرد که خواندگان پدرشوهر و خواهرشوهر و بنده بودم من در دادگاه حاضر شدم و اقرار به فروش کردم آنها در دادگاه حاضر نشدند و حکم ۲۳ خرداد ۹۸ علیه آنها صادر شد و پدر شوهرم را الزام به تنظیم سند کردند برای اجرای حکم پدر شوهرم ۱۰ روز قبل از صدور حکم بدوی فوت کرد و خواهر شوهرم واخواهی داده و دادگاه واخواهی را پذیرفته برای وکیل خواهان ما خواندگان ابلاغیه واخواهی رفته ولی برای من نیامده سوال آیا فوت پدرشوهرم ۱۰ روز قبل از صدور رای تاثیری در حکم دارد و خواهر شوهرم که صوری اقدام به گرفتن وکالت نامه کرده و سند را بنام خودش زده میتواند در تغییر صدور رای تاثیر بگذارد ضمناً یک دانگ در مهریه عروس دیگر بوده که ایشون قبل من اقدام کرده بود و در ثبت بنام خودش کرده که من از ایشون متوجه شدم که اینها سند ثبتی گرفتن و حکم ایشون را هم ضمیمه پرونده کردم فوت پدر شوهر که باید سند میزد ۱۰ روز قبل از صدور حکم بدوی تاثیری روی حکم دارد راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام با توجه به واخواهی که پرونده را به حالت رسیدگی اول در می اورد اعلام فوت هریک از اصحاب دعوی موجب صدور قرار توقیف دادرسی می شود .

 • hamoon
  hamoon

  با سلام خدمت وکلای محترم
  بنده قبل از عید خودرویی را از یک بورسی خریداری کردم و پول را کامل پرداخت کردم ، ایشان گفتند از مالک وکالت فک و فروش دارند ولی بعد از مدت مشخص شده در قولنامه حاضر به انتقال سند به نام اینجانب نشدند و گفتند تاریخ وکالت ایشان گذشته و مالک حاضر به تمدید نیست، لازم به ذکر است که ایشان برگه وکالت به من نشان ندادند ولی سند و برگه سبز خودرو را مشاهده کردم که مشکلی نداشت.
  من پول خودرو را به سه حساب مختلف که ایشان گفتند انتقال دادم.حال چگونه باید اقدام کنم که سند بنام بنده شود یا پول من با خسارت برگردانده شود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام باید بدانید مالک رسمی اتومبیل کیست و کسی که از او خریداری کردید باید قولنامه ای از مالک داشته باشد با این مدارک می توانید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک وفروشنده خودتان طرح نمائید .

 • علی احمدی
  علی احمدی

  با سلام و عرض ادب
  بنده خودرویی خریدم از بنگاه و بلافاصله تعویض پلاک را انجام و برگ سبز به نامم صادر شد ولی قبلا ماشین بنده چند مورد وکالتی دست به دست شد که صاحب سند قطعی از زدن سند قطعی امتناع میکند !
  بنده باید دقیقا چیکار کنم و بعد شکایت سقف زمان جهت رسیدن به سند قطعی از طریق شکایت چقدر است؟
  سوال بعدیم اینه که با وجود برگ سبز و مدارک وکالت های قبلی و برگه کمپانی و حتی سند قطعی اون طرف دست بنده ، آیا میتوانند بر علیه من کاری کنند؟ چون من تمام و کمال وجه رو پرداخت کردم و کارت خودرو ، برگ سبز و پلاک جدید به نامم ثبت گردیده است.

  با تشکر ویژه از شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ملاک اصلی مالکیت انتقال سند رسمی در دفتر اسناد رسمی است برگ سبز انتقال محسوب نمی شود اگر وکالت نامه فروش از تمام ایادی تا مالک اولیه دارید بلافاصله اقدام کنید .

 • علی شعاعی
  علی شعاعی

  با سلام‌. ملکی خریداری کردیم و در تاریخ مقرر به دلیل کسری پول در دفترخانه حاضر نشدیم. فروشنده عدم حضور گرفت و دادگاه حکم به پرداخت جریمه داد. در تجدید نظر نیز همین حکم تایید شد و الان حکم قطعی است. برای اجرای حکم باید چکار کنیم ؟ ایا دادگاه به فروشنده مهلت برای سند زدن میدهد؟ چند روز مهلت هست و اگر فروشنده مایل به سند زدن نباشد ، چه مراحلی باید طی شود. ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درحکم شمافقط موضوع خسارت فروشنده مطرح شده است.اجرای آن هم پس ازابلاغ اجرائیه است.اصلح است بافروشنده به توافق برسیدکه همزمان باانتقال رسمی ملک بااوتسویه حساب کنید.درغیراینصورت بایددعوی مستقل الزام به تنظیم سندرسمی طرح نمائید.

 • ستار
  ستار

  در مورد پاسخ شما.احراز وقوع بیع انجام شد و اصالت خط و امضا سند عادی مورد توثیق و تایید کارشناس خط انجام گرفته است. دوباره دادگاه جلسه رسیدگی داده.بنظر چرا دوباره جلسه رسیدگی باید تشکیل شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.علت تشکیل جلسه دردستوررئیس دادگاه درج می شودکه می توانیدبامراجعه به شعبه دادگاه مطلع شوید.

 • شمس
  شمس

  باسلام
  بنده در سال ۸۹ یک واحد آپارتمان از خانمی خریداری نمودم و هنگام معامله آپارتمان در رهن بانک مسکن بود به دلیل اخذ وام مسکن توسط فروشنده و طبق توافق ما قرار شد بنده ادامه وام را پرداخت نمایم و در دفترخانه وکالت بلاعزل نیز انجام دادیم . در سال ۹۶ بنده کلیه اقساط وام را را پرداخت و طی مراحل اداری بانک و دفترخانه فک رهن را انجام دادم و سپس به دفترخانه مراجعه کردم جهت انتقال سند به نام خودم که پس از اخذ مفاصا حساب از دارایی و شهرداری و ثبت ، مشخص شد خانم فروشنده در سال ۹۴ فوت کرده و بنده از این موضوع اطلاع نداشتم. با همسر خانم فروشنده تماس گرفتم و موضوع انتقال سند به طرفیت وراث را مطرح کردم و ادعا کردند که انجام می دهند ولی در حدود دوسال است که به دلایل مختلف سکونت سایر ورثه ها در شهرستان و … تا بحال در دفترخانه حضور پیدا نکرده اند و شاید هم نیایند و این داستان همچنان ادامه پیدا کند. ممنون می شوم راهنمایی فرمایید بهترین کاری که باید انجام بدهم تا سند به نام بنده انتقال پیدا کند چیست؟
  لازم به ذکر است مدارک بنده از قبیل مبایعه نامه- سند تک برگ- برگه فک رهن بانک و وکالت نامه و.. و حتی تسویه حساب عوارض شهرداری و دارایی(مفاصاحساب) موجود و بروز می باشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.ابتدابایدگواهی حصروراثت فروشنده رااز شورای حل اختلاف بگیریدوسپس علیه ورثه فروشنده دعوی الزام به تنظیم سندطرح نمائید.

 • مجید
  مجید

  با سلام
  ملک مشاعی طبق قرارداد بیع قطعی فروخته ایم ویکی از مالکان که درواقع وراثتی سهم دارد قرارداد را امضا ننموده و بقیه امضا نموده اند ، ازطرفی خریدار ثمن معامله را که بخشی از آن ملک قولنامه ای می باشد و بخش عمده آن پرداخت پول،هیچ مبلغی و حتی زمین معاوضه ای راتحویل نداده ،درضمن عقد قرار داد کلیه خیارات را از طرفین ساقط نموده وهمچنین نسخه قولنامه فروشنده را هم تحویل نداده واز طرفی مبایعه نامه را به نام شخص دیگری تنظیم نموده وازحسن نیت فروشندگان استفاده کرده و وکالت بلاعزل اداری،کاری گرفته تا امورانتقال سند را انجام دهد.وپس از مدت ۱۰ ماه خریدار دادخواست تنظیم سند داده است .لذا از سروران تقاضا دارم جهت فسخ یا تقاضای ثمن به روز با توجه به تورم اول امسال تا زمان ارسال دیدگاه راهکار یا مواد قانونی جهت راهنمایی مبذول فرمایند.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چنانچه در بیع نامه مورد نظر حق فسخی برای فروشندگان در نظر گرفته شده باشد و یا حق فسخی قانونا ایجاد شده باشد مانند خیار غبن شما می توانید از این حق استفاده نموده و معامله را فسخ نمایید در غیر این صورت باید دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله را به همان شعبه دعوی خریدار را رسیدگی می نماید ارائه دهید.

 • زهره
  زهره

  ??:
  سلام ببخشید یه سوال داشتم مستاجرم از من فیش اب وبرق خواسته به علاوه قولنامه اجاره خونه،فیش برق و اب دادم،ولی قولنامه هنوز نه،میخواد وام بگیره از نظر قانونی چه مشکلی برای من که صاحب هستم ایجاد میشه؟آیا میتونی از همین قبض سواستفاده کنه؟

  ضمنا چون از اون زمان که قولنامه نوشتیم مالک خانه عوض شده وقبض اب و برق دیگه به اسم من هست نه شوهرم به ما گفتن که یه قولنامه سوری بنویسیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   به هر حال شما قائم مقام مالک سابق تلقی میشوید و نیازی به تعویض اجاره نامه قبلی نیست (تا زمانی که مدت ان منقضی نشده باشد)بدیهی است وام مستاجر با ارائه اسناد صحیح (اجاره نامه )ارتباطی به ملک مورد اجاره و مالک ان ندارد.

 • مسعود
  مسعود

  سلام سه واحد پیش فروشی خریدم پس از تکمیل ساختمان پیمانکار با هماهنگی صاحب سند هر سه واحد را به سه خانواده رهن دادند الآن حکم خلع ید و صدور سند واجرت المثل را گرفته ام در اجرای احکام بدلیل منافع مستاجر جلو اجرای حکمم را گرفته اند رفع رهن یکی از خواسته ای من در دادگاه بوده که رای به نفع من داده شده آیا می توانم واحدهایم را در اختیار بگیرم.؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اساساً واحد اجرای احکام دادگستری موظف به اجرای دقیق مفاد دادنامه قطعی دادگاه است .

 • محبوب
  محبوب

  با عرض سلام و خسته نباشید. و آروزی سلامتی برای شما ، اینجانب ملکی را در تاریخ ۱۳۹۱به صورت وکالتی به دو نفر (سه دانگ) فروختم که خودشان اقدام به سند قطعی نماید. ولی آن هم به صورت وکالتی واگذار کردند. الان هیچ کدام حاضر به اقدام سند قطعی نمی کنند. من بخواهم سند از ثبت اسناد از نام من حذف شود. چه کار کنم از همکاری و راهنمایی شما کمال تشکر را دارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام ,ابتدا موضوع را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی از خریداران مطالبه کنید و در صورت عدم حصول نتیجه می توانید با تقدیم دادخواست متناسب انتقال سند رسمی را از طریق دادگاه پیگیری نمائید.

 • آریان
  آریان

  سلام
  من یک آپارتمان خریدم قولنامه دارم و ثمن معامله را هم پرداخت کردم،ملک هم در تصرف مالک است،ولی ایشان به علت بیماری قلبی قادر به حاضر شدن در دفترخانه برای تنظیم سند نیست و فوت هم نکردن
  الان من میتونم دادخواست تنظیم سند بدم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله ,می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند را مطرح نمایید و دادگاه در این خصوص رسیدگی لازم را انجام خواهد داد,و اگر خوانده حاضر نشود غیابا محکوم می شود و نماینده دادگاه به جای وی درنهایت سند را به نام شما خواهد زد .

 • حامد
  حامد

  سلام من زمینی ۹ سال پیش داشتم دادم برای ساخت مشارکت ولی سازنده به تعهدات خود عمل نکرد و من از او شکایت و ملزم به تنظیم سند کردم و او به نسبتسهم خود را به افرادی فروخت حالا این اشخاص در دسترس نیست و حالا خریدار ها ازمن شکایت کردن و سند میخواهد در صورتی که پایان کار هم سازنده نگرفت و من نسبت سهم را در دفتر خانه ثبت کردیم اون شخص سهم خود را فروخت و تنظیم سند بر عهده اوست به نظر شما چیکار کنم من این وسط بیشترین زیان را کردم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه چون افرادی که علیه شما دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح کرده اند و از شریک شما خریداری نموده اند چون الزام به تنظیم سند جز لوازم عرفی ,فروشی است ودر واقع ید بعدی که فروخته است بابت الزام به تنظیم سند محکوم می شود ولی از باب خسارت یا اخذ پایان کار نمی توانند او را محکوم کنند و اگر پایان کار در تعهدات است بستگی دارد به قرارداد دو شریک چه بوده است ؟
   اگر در ان قرارداد توافق شده است که پایان کار با سازنده است که در این صورت مالک محکوم نمی شود و ان سازنده باید محکوم شود و ان خریداران باید بروند دنبال ان و جریمه و عوارض شهرداری را بپردازید و بعداً از سازنده ان هزینه ها را ,مطالبه نمایند و لیکن از جنبه مالی ایشان محکوم نمی شوند و بابت الزام به تنظیم ممکن است محکوم شود.

 • رضا
  رضا

  سلام واحترام
  من سال گذشته یک واحدآپارتمان درحال احداث را از فردی خریداری کردم که این شخص نیز از سازنده خریداری کرده بود وسازنده نیز به عنوان شاهد بیع نامه ما را امضاء کرده ولی فروشنده در تاریخ تعیین شده در دفترخانه حاضر نشد و من نیز گواهی عدم حضور ایشان را گرفتم و الان شکایت کردم و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر کرده ام ولی سند به نام سازنده است و به نام شخصی که من آپارتمان را خریده ام نیست و الان دادگاه استعلام از ثبت اسناد کرده است آیا باتوجه به اینکه سند به نام فروشنده من نیست دادگاه درخواست من را رد می کند و اگر رد کند هزینه ۳٫۵% که بابت درخواست خسارت داده ام چه می شود . باسپاس فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خدمت شما :در دعوی مذکور شما باید سازنده که مالک ملک می باشد و فروشنده را تواماًطرف دعوی قراربدهید ,با توجه به پاسخ استعلام ثبتی در صورتی که ملک به نام سازنده باشد دعوی شما رد می شود و هزینه دادرسی شما ۳/۵%به علت اشتباه در تنظیم دادخواست قابل استردادنیست ,بهتر است جهت انجام دعوی حقوقی با وکیل داگسترب مشاوره نمائید.

 • زینب درزی
  زینب درزی

  با سلام پدرم ملک خود را به فرزندش فروخته ومبایعه بین دوطرف تنظیم شده دو ورثه به عنوان شاهد امضا کردن تا کار شهرداری و دارایی برعهد خریدار باشه بنده وکالت بلاعزل داشتم پدرم فوت میکنه بنده ملک بعد فوت پدر سند میزنم برادرم ادعا برگشت سندمیکنه تکلیف بنده چیست سند بر میگردد بنده میتوانم حق خودم که یک خریدارم بگیرم ؟متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بافوت یکی از طرفین وکالتنامه ,ان وکالتنامه رسمی باطل می گردد بنابراین استفاده از ان بعد از فوت یکی از طرفین غیر قانونی می باشد و سند تنظیم شده با ان نیز محکوم به بطلان است اما چنانچه شما مبایعه نامه عادی از پدرتان داشته باشید و یا وکالتنامه رسمی حق معامله با خود را داشته باشید می توانید با تنظیم مبایعه نامه قبل از ابطال وکالتنامه از طریق مراججع قضایی و طرح دعوی علیه ورثه ملک مورد را دارای سند رسمی نمایید .

 • نگاه اسدى
  نگاه اسدى

  با سلام و احترام
  پدر من سال ها پيش پس از فوت پدرشان ،سهم الارث ساير ورثه را با دست نوشته عادى خريدند.و متاسفانه همان زمان اقدام به تنظيم سند ملك ننمودند و در اين بين بعضى از ورثه فوت نمودند.متاسفانه فرزندان يكى از آنها حاضر به تنظيم سند رسمى نمى شوند.آيا امكان اجبار آنها به تنظيم سند هست ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   نوشته های عادی که حاکی از بیع وخرید سهم الارث شده باشد دارای اعتبار حتی پس از فوت متعاملین است بنابراین می توان به استناء انها ورثه افراد فوت شده را الزام به تنظیم سند رسمی نمود.

 • Sadegh
  Sadegh

  با سلام ودرود
  ببخشید من پارسال یه ماشین خریدم از یه بورسی و قولنامه هم باهاش بستم ولی ماشین به نام یه خانمه که این آقای بورسی ازش یه وکالت گرفت داد به من و تعویض پلاک هم کردم
  حالا بعد یه سال این آقای واسطه نمیزاره مالک بیاد و برا من قطعی بزنه با توجه به اینکه کل پول ماشین را هم گرفته از بنده
  حالا من باید چیکار کنم چون قولنامه با شخص واسطه دارم آیا اگر الزام به تنظیم سند پر کنم دستم به جایی بند هست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما باید الزام به تنظیم سند را هم علیه واسطه که مبایعه نامه دارید و هم علیه صاحب سند که وکالت نامه داده است طرح نمایید .

 • جعفر
  جعفر

  با عرض سلام در تاريخ ۱۳ دیماه ۹۷ منزلی را که در رهن بانک بود را به صورت وکالتی خریداری نمودم و پس از ۴ ماه همسر فروشنده مهریه اش را به اجرا گذاشته وسند ملک را باز داشت کرده من هم دادخواست الزام به تنظیم سند قطعی واثبات وقوع بیع را نوشتم و به دادگاه دادم دادگاه هم چند روز دیگه هست میخواستم بدونم که رای دادگاه چیه؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چنانچه بیع نامه عادی با فروشنده منعقد شده است به استناد ان ملک قانونا به شما منتقل شده و شما مالک می باشید بنابراین اقدام همسر فروشنده در خصوص مهریه اش بعد از مالکیت شما انجام پذیرفته است و فاقد اثر می باشد البته چنانچه ملک در رهن بانک باشد تنظیم سند غیر ممکن است و در این خصوص رای صادر نخواهد شد .

 • مهدی
  مهدی

  با عرض سلام و خسته نباشید ما یکسال پیش آپارتمان دو طبقه ای خریداری کردیم که شوهر این خانم فوت کرده بود پنج تا پسر داشت همه اومدن امضا کردن ما هم تقریبا دو سوم پول دادیم موقع سند زدن گفت به من میگن حق فروش نداری چون یکی از بچه ها صغیر، دنبال حق رشد رفتن نشد ما شکایت کردیم بعد از کلی کش و قوس پول صغیر ریختیم دادگاه، داور هم به نفع ما رای داد، حالا الزام به سند کردیم که رفته باز شکایت فسخ معامله رو می خواد حالا نتیجه چی میشود ما یکسال ملک رو در اختیار داریم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   به نظر می رسد که مادر فرزند صغیر قیم وی بوده است بنابراین امضاء زوجه مرحوم مالک به منزله تأیید از طرف خود و فرزند صغیر بوده است ، و ممضافاً با وجود رای داور به نظر نمی رسد دعوی فسخ معامله مسموع باشد.

 • علی
  علی

  با سلام ، من مبلغ ۷۰ میلیون تومان از شخضی طلب دارم که بابت اون ازش یک چک به همین مبلغ دریافت کردم و بعد از گذشت چندین ماه چک رو برگشت زدم و حساب بانکی اش رو مسدود کردن ، از طریق اداره ثبت اقدام کردم و با معرفی خودرو ایشون به اداره ثبت ،انها درخواست توقیف رو از راهنمایی و رانندگی خواستن که توقیف در سیستم انجام شده ، میخواستم بدونم با توجه به اینکه مبلغ خودرو تقریبا برابر با طلب بنده هست ، میتونم از اداره ثبت بخوام مالک رو ملزم به انتقال خودرو به بنده کنه بابت طلبم و اگه امکانش هست مراحلش رو بفرمایین .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر مستقیما این انتقال انجام نمیشود بلکه از طریق اجرای احکام ۲نوبت مزایده انجام میشود و وجهش,به شما پرداخت میشود .

 • صابر کاملی پور
  صابر کاملی پور

  سلام و درود
  برادر من سهم الارث خود را بعد از انحصار ورثه و قیمت گذاری کارشناس بصورت نقدی دریافت و صرفا یک دست نوشته دادن که ارثیه ام را نقدا از اموال منقول و غیر منقول دریافت و هیچ ادعایی ندارم. متاسفانه بصورت محضری این انتقال صورت نگرفت و فقط یک دست نوشته به خط و امضاء خودش است.
  الان برای فروش مشکل داریم و ایشون همکاری نمی کند. امکانش هست با دادخواست الزام به تنظیم سند و تنفیذ اون دست نوشته بتونیم مشکل رو رفع کنیم ؟
  الان کدوم ورثه باید این دادخواست رو تنظیم کنه ؟ همه با هم یا فقط یک نفر امکان پذیر هست ؟
  و باید به اندازه کل ارثیه اش تمبر باطل کنیم یا درصد خاصی دارد ؟
  با تشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   هر شخصی از ورثه که سهم الارث فرد مورد نظر شما را خریداری نموده است در حقیقت قائم مقام فرد یاد شده می باشد و هنگام فروش ملک موروثی فرد قائم مقام می تواند سهم الارث فرد یاد شده را بفروشد و چنانچه فرد یاد شده حاضر به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نباشد می توان از طریق مراجعه قضائی الزام وی را به تنظیم سند رسمی درخواست نمد و برای ارائه این دادخواست فردی که سهم الارث را خریداری کرده است باید اقدام نماید.

   • صابر کاملی پور
    صابر کاملی پور

    با سلام مجدد و تشکر فراوان بابت جوابی که نوشتید
    حقیقتا فرد خاصی سهم ایشون رو نخریده و مادرمان که بزرگ ما بوده اوضاع رو مدیریت و مبلغ مورد نظر رو به ایشان داده است.
    اگر مادرم بعلت کهولت سن به دادگاه مراجعه نکند و بعدا خدایی نکرده در قید حیات نبود امکانش هست بزرگترین فرزند یا حتی کوچک ترین ادعا خرید سهم رو بکنه و دادخواست تنظیم بشه ؟
    با تشکر

 • کریم خرم
  کریم خرم

  این آپارتمان که ۹ واحد در حال ساخته و خلافی هم زیاد داره و تفکیک و پایانکار به هیچ عنوان نداره و گرفته هم نمیشه.، به چه صورت محضری میشه…. از قرار در مشارکت از سند مادر عرصه یک سهم از ۹سهم وکالت میخوره و اعیان هم در مشارکتی که دارند بصورت قولنامه ای واگذار میشه…. حالا سوالم اینه دادخواست بنده به چه صورت باشه که دادگاه رد دعوی نکنند، چون در رای حکم تنظیم سند در محاکم قضایی طبق قوانین مدنی و آیین دادرسی حکم میشه و تا تفکیک واحدها و پایانکار شهرداری نباشه و بنده هم میدونستم که نداره وبصورت قولنامه ای _وکالتی خریدم، قضات حکم به تنظیم سند چه جوری میدن و بنده در دادخواست برای الزام به تنظیم سندچطوری باشه وبنویسم که رد دعوی نشود وحتی اگر رای صادر شود ولی قابلیت اجرایی نداشته باشد چطوری باید به نام بزند… همون وکالت هم میخوره اگه پایانکار و صورت مجلس تفکیکی نداشته باشه… درکل من میخواهم به خونه برسم چون میدونم پایانکاروتفکیک نداره..
  .. خواهشمند است جواب بدین…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید الزام مالک و سازنده را به اخذ پایانکار و اخد صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه و الزام به فک رهن و الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از مراجع قضائی درخواست نمائید گرچه موفق به اخذ رأی خواهید شد ولی ممکن است این رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد بنابراین شما ( همگی مالکین و خریداران ) می توانید اقدامات فوق الذکر را در مراجع اداری انجام دهید و بعداً کلیه هزینه ها را از مالک یا سازنده اولیه مطالبه نمائید .

 • محمد
  محمد

  درود
  بنده یک واحد اپارتمان حدود ده سال پیش پیش خرید کردم و مبایعه نامه دارم.اپارتمان بعد از یکسال تحویل گرفته شد ولی متاسفانه مالک بدلایل بدهی بانکی و تخلفات ساخت در شهرداری دنبال پایان کار و سند نرفته است. بهترین راهکار از نظر شما چیست؟ با توجه به اینکه سه واحد مشابه با وضعیت بنده الزام به تنظیم سند هم گرفته اند ولی نهایتا سندی به نامشان زده نشده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید الزام مالک و سازنده را به اخذ پایانکار و اخد صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه و الزام به فک رهن و الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از مراجع قضائی درخواست نمائید گرچه موفق به اخذ رأی خواهید شد ولی ممکن است این رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد بنابراین شما ( همگی مالکین و خریداران ) می توانید اقدامات فوق الذکر را در مراجع اداری انجام دهید و بعداً کلیه هزینه ها را از مالک یا سازنده اولیه مطالبه نمائید .

 • ستار
  ستار

  با سلام
  پدربزرگ من در سال۶۰کلیه املاک خودش را که املاک اصلاحات ارضی بودند طبق سند عادی خرید و فروش با دست خط و امضای خود به پدرم فروخته است.حالا یکی از سه عمه هایم ادعای تقسیم ماترک داده است و دادگاه با توجه به ماده ۲۲قانون ثبت به سند عادی پدر من ایراد گرفته است
  نظر شما در این مورد چیست؟
  لطفا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در این خصوص باید اعلام نمایم که کلیه اسناد عادی حاکی از معاملات بین طرفین کاملاً قانونی و مورد توجه دادگاهها می باشد بنابراین در مقابل دعوی تقسیم ماترک باید دعوی تقابل مطرح شود و در آن تنفیذ معاملات عادی و اثبات وقوع معاملات طرح شود.

 • عباسى
  عباسى

  سلام و خسته نباشيد
  ضمن تشكر سئوال من اين هستش كه براى عدم حضور در محضر اقدام نكردم و متاسفانه دو سال به قول هاى فروشنده آپارتمانم اعتماد كردم ، آيا الان ميتونم براى گرفتن عدم حضور دوباره اقدام كنم و مثلا با ارسال اظهارنامه بخواهم يك زمان در محضر تعيين و عدم حضور بگيرم و از جريمه ديركرد قيد شده در مبايعه نامه استفاده كنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما با توجه به اینکه متأسفانه گواهی عدم حضور را از دفتر خانه اخذ ننموده اید ، نمی توانید به طور یک طرفه وقت جدیدی تعیین نمایید مگر اینکه با فروشنده در این خصوص توافق داشته باشید .

 • رضا مهدوی
  رضا مهدوی

  سلام من یه پراید خریدم ، و چون تجربه ی کافی نداشتم ، ماشین سه دست تعویض پلاک شده بوده بدون این که سند بخوره ، یعنی سند بنام اون نفر اولیه ، بعد همون اول بنام خودم تعویض پلاک کردم ، اما نتونستم سند قطعی بزنم، و زنگ زدم به صاحب سند خودرو و ایشون گفتن من از اون دلالی که بهش ماشینو فروختم پول میخواهم و قصد اذیت دارد ، و هیچ جوره راضی نمیشه سند بزنه ،منم تمام پول ماشینرا به کسی که ازش خریدم کامل دادم قول نامشم هست، بنظر شما تکلیف من چی هست؟؟ ممنون اگر راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه یدهای ماقبل یعنی شخصی که خریداری کردید و همینطور قبلی ها و صاحب سند به دادگاه تقدیم شود.

 • رضا
  رضا

  با سلام بنده یک دستگاه آپارتمان را حدود ۲ سال پیش بصورت قولنامه دستی(مبایعه نامه) خریداری کرده و ملک را در تصرف دارم ولی مالک تاکنون به بهانه عدم پایان کار اقدام به تنظیم سند نکرده اولاً با توجه به سند دستی (بنگاهی نیست) وضعیت مالکیت بنده چگونه است ثانیاً برای الزام سند چه اقدامی لازم است ؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بیع نامه های عادی بین مردم (خریدار و فروشنده) کاملاً معتبر است . بنابراین تردیدی در وقوع عقد بیع نیست اما در مورد تعهدات فروشنده مبنی بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه و فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی شما باید با تقدیم دادخواست به مراجع قضائی فروشنده را الزام به انجام این تعهدات بنمایید.

 • مصطفی
  مصطفی

  با سلام من زمینی رو ۴ماه پیش فروختم و ۵۰درصد مبلغ رو دریافت کردم و قرار شد برج ۲ در قبال وکالت بلاعزل به خریدار مابقی مبلغ رو دریافت کنم.متاسفانه موقع قرار دفتر خانه خریدار حاظر نشد و من هم اطلاعی از گرفتن عدم حضور نداشتم ولی در قولنامه تاریخ ۱۰_۴-۹۸ پایان قرارداد رو گذاشتم که اگر تا تاریخ فوق خریدار به تعهدات خودش عمل نکرد قرارداد فسخ شود .و روزانه هم خسارت حاظر نشدن در دفتر خانه در قرارداد هست.
  بدلیل خسارت که خریدار باید بپردازه در دفتر خانه حاظر نمیشه .من هم یک روز بعد از پایان قراردا براش احضاریه اعلام فسخ قرارداد فرستادم .لطفا راهنمایی فرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در پاسخ به سوال شما بر فرض داشتن حق فسخ را قرارداد مذکور و اذن قانونی بعد از پیگیری و ارسال اظهارنامه به شخص طرف قرارداد می بایست دادخواست تائید فسخ قرارداد را به دادگاه صالح تسلیم نمائید که البته این امر کار بسیار تخصصی است و پیشنهاد می شود از وکلای متخصص در امور املاک کمک بگیرید.

 • رضا
  رضا

  با سلام

  بنده یک واحد آپارتمان را به صورت قولنامه ای- وکالتی خریداری کردم و آن طرف (مالک دوم) نیز از شخص دیگری (مالک اول) قولنامه ای- وکالتی خرید کرده بود. (بدلیل آن که سند واحد آن‌ زمان‌ صادر نشده بود بنده و مالک دوم قولنامه ای- وکالتی خریدیم). طبق مبایعه نامه و قرارداد بنده کل ثمن معامله را به مالک دوم پرداخت کردم به جز مبلغ ناچیزی آن هم جهت تنظیم سند در دفترخانه که می بایست به مالک دوم پرداخت کنم.
  مالک دوم که بنده با ایشان معامله کردم الان ایران نیستند و دسترسی نیز امکان پذیر نیست. حالا که سند واحد صادر شده مالک اول حاضر به تنظیم سند نیستند چون به قول خودشان می گوید ما را نمی شناسند و ایشان هم از مالک دوم بابت تنظیم سند در دفترخانه طلب دارد. (به همان مبلغی که بنده به مالک دوم جهت سند به صورت توافقی نگه داشتم).

  در ضمن کل هزینه مفاصا دارایی و شهرداری در هر دو مبایعه نامه قید شده که بر عهده فروشنده یعنی مالکین اول و دوم است… چون الان سند دست مالک اول است و قبول به پرداخت این هزینه ها و حتی انتقال سند در دفترخانه نبود ما نیز به ناچار شکایت کردیم و در دادگاه‌ بدوی مالک اول حاضر نشد اما مالک دوم حضور داشت و در پایان نیز دادگاه از ایشان امضا گرفت. در آخر نیز در رای دادگاه مالک اول غیابی محکوم شد به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه های مفاصا و هزینه دادرسی… حالا ایشان در مهلت ۲۰ روزه واخواهی کرده و گفته با بنده معامله نکرده و مالک دوم را می شناسد و از ایشان طلب دارد.

  چون مالک دوم الان ایران نیستند (یاداوری می شود که در دادگاه اول حضور داشتند و در دادگاه نیز گفته شد دیگر نیازی به حضورتان نیست و می توانید از کشور خارج شوید)

  خواستم بپرسم‌ مالک اول الان سند دارد و هیچ طلب و مدرکی هم از بنده ندارد آیا رای به الزام به تنظیم سند رسمی به نفع بنده مجدد صادر خواهد شد؟ اگر دوباره رای به نفع بنده صادر شود، ایشان مجدد می توانند واخواهی کنند یا اگر با وجود محکومیت در دفترخانه دوباره حاضر به تنظیم نشدند ، چطور؟

  پیش تر تشکر و سپاس از پاسختان دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   درخصوص قسمت اول سوال دو صورت تجدیدنظرخواهی و واخواهی مجدداً رأی به نفع شما خواهد شد . درخصوص قسمت دوم سوال اگر حکم غیابی باشد مجدد می تواند واخواهی ناید و البته در اینصورت نماینده دادگاه به دفتر اسناد رسمی محل قرار شما مراجعه می نماید و سند به صورت رسمی به شما انتقال می یابد.

 • صفائ
  صفائ

  باسلام خدمت عزیزان کارشناس،بنده خودرو پرایدی داشتم ودرتاریخ اسفندماه۹۵ آن رافروختم و تعویض پلاک سریعا انجام شد،علیرغم اسراربنده به تنظیم سند رسمی درمحضر،خریدار از اینکار امتناع نمودن وگفتند قصدفروش مجددخودرو را دارند که پس ازاین موضوع تقریبا ۱/۵ سال بعدخریدار ازبنده درخواست نموده جهت تنظیم سند که بنده به دلایل شخصی فرصت نکردم،پس ازاین موضوع خودروی مذکور بین دودست یاسه دست چرخیده ،وآخرین خریدار پس ازتماس تلفنی بابنده و درخواست تنظیم سند،مراجعه کرده به شورای حل اختلاف و از بنده بابت این موضوع واحتمالا طرح دعوی الزام به تنظیم سند نموده است،سئوال بنده این هست که آیا ایشان همچنین حقی دارد که از بنده شکایت کند،باتوجه به اینکه طرف حساب بنده شخص دیگری هست،و همچنین آثارحقوقی وک یفری و تبعات احتمالی این شکایت ایشان علیه بنده چگونه هست؟؟چنانچه بنده مراجعه نکنم جهت انتقال سندچه اتفاقی واسه بنده خواهدافتاد؟؟باسپاس اززحمات شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر خریداران زنجیروار مبایعه نامه داشته باشند بنابراین خریدار آخر می تواند علیه شما دادخواست الزام تنظیم سند مطرح نماید و اگر شما درخصوص خودروی مذکور ادعائی دارید مثلاً مقداری از ثمن باقی مانده است می توانید مطالبه نمایید.

 • vahid
  vahid

  سلام و عرض ادب و خسته نباشید به شما بزرگواران.
  بزرگوارا من پدرم ۲۰ ساله نیست مفقود الاثر. پدر ،پدرم قبل از فوت یک قطعه زمین قراردادی شهرداری را وکالتی به نام اینجانب میزنه الان ایشون فوت کردن و وراث مرحوم برای انحصار وراثت رفتن دادگاه و کد ملی پدر بنده به دستور قاضی از ثبت احوال گرفته شده و پدرم زنده هستن و الان وراث نمیتونن
  ملک واگذار شده را به اینجانب وکالت بدن چون پدر من هم باید حضور داشته باشه میخوام بدونم میشه دادخواست الزام ب تنظیم سند داد یا نه. راهکار دیگه ای داره؟
  پدر بنده الان سنش ۵۵سالشه و نمیشه فوت فرضی گرفت…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در پاسخ باید عنوان نمایم که چنانچه قطعه زمین واگذار شده شما از طرف پدربزرگتان دارای بیع نامه عادی ثبت و فقط متکی به وکالتنامه بلاعزل بوده است شما می توانید با استفاده از وکالتنامه موصوف چنانچه حق معامله با خود را داشته باشید با خود (اصالتاً و وکالتاً) بیع نامه و یا صلح نامه عادی تنظیم نمائید و با آن اقدام به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه پدربزرگتان نمائید.

 • امید نجات
  امید نجات

  سلام بنده ۹ سال پیش ملکی رو خریدم و مبلغی رو پرداخت کردم و مابقی رو قرار شد هنگام تنظیم سند پرداخت کنم ولی فروشنده به دلیل در رهن بودن ملک در بانک و بدهی بسیار بالا نتوانست سند بزند و بنده هم مدت ۶ سال است که ملک را اجاره دادم لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم؟ ایا اجاره دادن ملک به ضرر بنده تمام میشود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با تنظیم و امضاء بیع نامه با شرائط عمومی و خصوصی صحیح عقد بیع ، شما مالک ملک مورد نظر هستید بنابراین اجاره دادن آن حق مسلم شما می باشد.
   مضافاً چنانچه سند رهنی توسط بانک بعد از بیع نامه شما تنظیم شده باشد و شما می توانید سند رهنی مورد نظر را ابطال نمائید و ملک از قید رهن رها خواهد شد.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان