تنظیم انواع شکوائیه

4.3/5 - (11 امتیاز)

دادخواست برگه ای است که توسط آن شخص ، رسیدگی به دعوا را از دادگاه مطالبه می نماید. در تنظیم دادخواست نکات بسیاری باید رعایت شود که متاسفانه تعداد زیادی از دعاوی بعلت عدم توجه به این نکات با مشکل روبرو گردیده و رد می شود. تنظیم دادخواست توسط یک وکیل حاذق و آگاه به جوانب حقوقی قضیه می تواند از اتلاف هزینه و زمان و همچنین بی حق شناخته شدن خواهان جلوگیری کند.

از مزایای تنظیم دادخواست شکوائیه توسط وکلای ره جویان عدالت می توان به مواردی همچون : هموار شدن مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب اشاره کرد.

گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت با توجه به نوع لایحه درخواستی شما طی ۲۴ ساعت لایحه را آماده نموده و توسط کارشناس مربوطه برای شما ارسال خواهد شد.

برای تنظیم دادخواست توسط گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت لطفاً فرم مقابل را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان باشید.

  مشاوره تلفنی رایگان