تنظیم انواع اظهارنامه حقوقی

4/5 - (3 امتیاز)

اظهار نامه ابزاری حقوقی است که شخص می تواند پیش از طرح دعوی در دادگستری با استفاده از آن حق خود را از طرف دعوا مطالبه کند. تنظیم اظهارنامه توسط یک وکیل حاذق می تواند منشاء مطالبه خسارت خواهان باشد یا از ادعای مطالبه خسارت طرف مقابل جلوگیری نماید.

از مزایای تنظیم اظهار نامه توسط وکلای ره جویان عدالت می توان به مواردی همچون : هموار شدن مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب اشاره کرد.

گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت با توجه به نوع اظهار نامه درخواستی شما طی ۲۴ ساعت اظهار نامه را آماده نموده و توسط کارشناس مربوطه برای شما ارسال خواهد شد.

برای تنظیم اظهار نامه توسط گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت لطفاً فرم مقابل را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان باشید.

  مشاوره تلفنی رایگان