تصرف عدوانی و مجازات آن

4.1/5 - (57 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در این مطلب قصد داریم  درباره ی دعاوی تصرف عدوانی صحبت کنیم.

دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.

در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند.  

دعاوی تصرف به زبان ساده :اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.

پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا ۱ سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.

انواع دعاوی تصرف

قانون آیین دادرسی مدنی دعوی تصرف را بر سه نوع بیان کرده است :

۱٫دعوای تصرف عدوانی

۲٫دعوای مزاحمت

۳٫دعوای ممانعت از حق

تصرف عدوانی چیست؟

اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک او را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.تصرف عدوانی طبق قانون به دو صورت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی قابل پیگیری است.

تصرف عدوانی

تعریف حقوقی تصرف عدوانی :

 ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی :«دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.»

سابقه تصرف خواهان که مدعی تصرف عدوانی خوانده است چه مدت می باشد؟

در قانون قدیم حداقل یک سال گفته شده بود اما در حال حاضر طبق قانون جدید مدت مشخص نشده و مدت هر چندکوتاه باشد مورد حمایت قرار گرفته ولی با توجه به نظرات متعدد به نظر میرسد تصرف حداقل یک سال مد نظر می باشد و تصرف محسوب می شود.

اگر کسی بدون رضایت دیگری اتومبیل او را تصاحب و خود استفاده کند مرتکب تصرف عدوانی شده است ؟

خیر، تصرف عدوانی در رابطه اموال غیر منقول مانند زمین ،خانه ،مغازه ،و…مطرح می شود در رابطه با اموال منقول مثل اتومبیل جای بحث جرایم دیگر می باشد.

دعوای خلع ید (یا همان دعوای مالکیت ) : در واقع دعوای مالکیت دعوایی است که در آن دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارایه ادله متناسب ،مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند. :در یک مثال ساده : آقای ب در یک منزل مسکونی ساکن و متصرف می باشد و آقای الف مدعی است که این منزل که آقای ب متصرف آن است ملک آقای الف بوده و سند مالکیت دارد و آقای ب به زور و عدوان آن را متصرف شده و الف در خواست خلع ید  را دارد.

مشاوره رایگان در رابطه با تصرف عدوانی ۷۱۳۳۳۴۰۰ - ۰۲۱

 

تفاوت و شباهت تصرف عدوانی کیفری با خلع ید

دعوای تصرف عدوانی :سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده محور رسیدگی است .در دعوای تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل سابقه تصرف خواهان می باشد مگر اینکه خوانده استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت کند .

یعنی در دعاوی تصرف عدوانی مهم این است که خواهان سابقه تصرف در مال غیر منقول (ملک ،زمین ) داشته باشد و خوانده به زور مال غیرمنقول را از دست خواهان گرفته باشد و خودش تصرف کند .

در یک بیان کلی :در تصرف عدوانی مهم نیست ملکی  که خواهان قبلا در تصرف داشته مال خواهان بوده یا نه مهم این هست که ملک را در تصرف و اختیار داشته و به مالکیت خواهان توجه نمی کنیم و مهم این است که خواهان ادعا می کند ملکی را که در اختیار داشته دیگری (خوانده )به زور از چنگ او خارج کرده است ولی در دعوای خلع ید خواهان ادعا می کند که مالک ملک است و خوانده به زور آن را از اختیار او خارج کرده است

دعوای تخلیه ملک چیست ؟ در دعوای تخلیه ید خواهان مدعی است که خوانده قبلا به موجب قانون یا قرار دادی مثل قرار داد اجاره متصرف در ملک من بوده ولی حالا که قانونا مهلت تصرف او تمام شده یا مدت قراردادش تمام شده همچنان در ملک من مانده و ملک را تخلیه نمی کند و خوانده نیز قبول دارد که خواهان مالک ملک است ولی به زور از ملک خارج نمی شود.

برای مثال :آقای الف مستاجر و ساکن ملک اقای ب می باشد و عقد اجاره بین آنها به مدت یک سال منعقد شده است بعد از پایان یک سال آقای ب که مالک ملک (موجر) است به آقای الف (مستاجر) می گوید مهلت اجاره تمام شده و خانه را تخلیه کن ولی با این حال آقای الف (مستاجر ) خانه را تخلیه نمی کند  و در واقع در این صورت ادامه سکونت مستاجر قانونی نیست و عدوانی است و خواهان در این مورد دعوای تخلیه ملک مورد اجاره را اقامه می کند .

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی:«سرایدار ،خادم ،کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند متصرف عدوانی محسوب می شود.

ماده ۴۹۴قانون مدنی : عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده  باشد که مجانا استفاده نماید.

تصرف عدوانی کیفری

اگر کسی ملک متصرفی مستاجر را از تصرف او خارج کند مستاجر چه دعوایی می تواند مطرح کند؟؟

مطابق ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستاجر که متصرف قانونی ملک است در این صورت دعوای تصرف عدوانی مطرح می کند .

چه موقع دعوای تصرف عدوانی مطرح می شود ؟

۱.موضوع اختلاف مال غیر منقول باشد مثل زمین ،خانه ،مغازه و…

۲٫خواهان مدعی تصرف قبلی در مال غیر منقول مزبور بوده :(یعنی خواهان مدعی باشد ملک مزبور مدتها در تصرفش بوده )و خواهان مدعی تصرف فعلی خوانده به طور عدوانی باشد .(خواهان مدعی باشد ملکی را که مدتها در تصرف داشته خوانده به زور از دست او گرفته )

۳٫ خوانده انکار کند .(خوانده همه ادعا های خواهان را انکار کند و مدعی تصرفات خودش باشد.

انواع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی به دو صورت تصرف عدوانی کیفری  و  تصرف عدوانی حقوقی قابل طرح است.

تصرف عدوانی کیفری

الف- که در این حالت مدعی متصرف سابق، با طرح شکایت مبنی بر تصرف عدوانی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پس از ارجاع آن به دادسرا نسبت به احقاق حق خود اقدام می نماید. که در این روش بازپرس با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم و انجام تحقیقات مقدماتی مقدماتی مبنی بر اثبات تصرفات سابق شاکی و تصرفات فعلی مشتکی عنه کیفرخواست مربوط را صادر می نماید و پرونده جهت صدور رأی به دادگاه کیفری ارسال می گردد تا نسبت به تعیین مجازات تصمیم گیری شود.

تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

جرم تصرف عدوانی

عناصر جرم تصرف عدوانی عبارتند از :

اول) عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی : مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی
دوم) عنصر مادی جرم تصرف عدوانی : استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.
سوم) عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی : قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.

برای طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری کدام مرجع صالح می باشد ؟

دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

ب-تصرف عدوانی حقوقی

در این روش خواهان با ارائه مدارک و مستندات اقدام به ثبت دادخواست رفع تصرف عدوانی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می نماید پرونده به شعب بدوی دادگاه محل وقوع ملک ارجاع می گردد سپس قاضی با بررسی مستندات نسبت به رفع تصرف عدوانی رأی می دهد. در این روش هم خواهان صرفاً سبق تصرف خود را اثبات می نماید.

نکته : دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد

دعوای تصرف عدوانی را از کدام راه (حقوقی یا کیفری ) مطرح کنیم ؟

۱.اگر خواهان حقوقی باشیم نیاز به اثبات مالکیت و دلایل مالکیت خود نداریم و صرف اینکه ملکی را که حداقل یک سال در تصرف داشتیم از تصرف ما خارج کرده باشند کافی برای اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .

۲.به دلایل و اسناد و مدارک خود نگاه می کنیم.اگر دلایل مالکیت مثل سند مالکیت داشته باشیم بهتر است دعوای کیفری مطرح کنیم چون داشتن سند مالکیت در مراجع کیفری مورد توجه قرار می گیرد ولی در حقوقی به سند توجه نمیشود و فقط تصرف قبلی خواهان اگر محرز باشد کافی است .

۳.در اکثر مواقع خواهان صرفا میخواهد به ملک خود برسد و فقط دنبال خسارت و آثار مالی و اجرت المثل ایام تصرف و…می باشد و دنبال مجازات خوانده از طریق کیفری ازجمله حبس نمی باشد .

۴.معمولا روند دادرسی حقوقی طولانی تر از کیفری می باشد .

۵.در صورت داشتن دلایل مالکیت و اسناد مالکیت اقامه دعوای کیفری سهل تر می باشد

۶.دعوی مربوط به مال غیر منقول از پیچیدگی و اهمیت بالا برخوردار می باشد و قانونگذار توجه ویژه به این مورد داشته است و….

با توجه به این موراد به طور مثال خواهان تصمیم می گیرد که از طریق کدام کانال حقوقی یا کیفری طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. توصیه میشود براینکه درست انتخاب کنیم که از کدام راه وارد بشویم و چگونه احقاق حق کنیم و حتما در دعوا وکیل داشته باشیم .

پس در دادگاه کیفری خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند ولی در دادگاه حقوقی خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تصرف قبلی خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده برای طرح دعوا کافی است

تفاوت تصرف عدوانی کیفری با حقوقی

۱-مهمترین فرق بین تصرف عدوانی کیفری با حقوقی ، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.
۲- در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.
۳-دعوی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
نکته : مساله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد . طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.

تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مي گويد هر كس … اقدام به هرگونه … تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ۱ ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه او را موظف به رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق می‌نمايد.
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.
در نهایت پیشنهاد می شود که با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال مالک باشند ، بدون اینکه سهم هر یک در آن مال خاص مجزا شده باشد. از آنجا که مرتکب هم در این اموال مالک است آیا باز جرمی محقق می شود؟
این جرم در اموال مشاع نیز قابل تحقق است ، زیرا کل مال مشاع به یک نفر تعلق ندارد و تصرف در این مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر ماکین تصرف در مال دیگری است. از این رو شرط تعلق داشتن مال به دیگری وجود دارد . از طرف دیگر از لحاظ عنصرمعنوی وقتی شریک مال مشاع با سوء نیت این اقدام را مرتکب می گردد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل نموده و از آنجا که هدف حقوق کیفری حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی است می توان قائل شد که این اقدام شریک موجب ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که بتوان قائل به تحقق این جرم در اموال مشاع نیز شد.

 

رسیدگی ،صدور رای و شکایت در دعوای تصرف عدوانی به چه نحو انجام می شود ؟

۱.مطابق ماده ۱۷۷ قانون  آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست وخواهان در نوبت رسیدگی قرار نمی گیرد و رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

۲٫رعایت اصل تناظر در این دعاوی نیز الزامی است یعنی خواهان و خوانده در این دعاوی حق دفاع در مقابل همدیگر را دارند .

۳٫و در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود .

۴٫شخص ثالثی هم که در دعوای تصرف عدوانی خود را ذی نفع می داند می تواند وارد شود .

۵٫دعوای تصرف عدوانی به محض صدور حکم ،حکم فورا اجرا می شود و باید سریع رفع تصرف شود .

۶٫چون دعوای تصرف عدوانی غیر مالی اعتباری می باشد بنابراین مانند دعاوی غیر مالی در هر حال قابل تجدید نظر می باشد .و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست .

و تمامی این موارد مستلزم رسیدگی به ادله و ادعاها و استدلات طرفین دعوا می باشد .

اوصاف و ویژگی های تصرف عدوانی:در رابطه با دعوای تصرف خواهان و خوانده و مالی که تصرف روی آن انجام شده یک سری ویژگی ها دارد که براساس آنها می توان دعوای تصرف مطرح کرد .

آثار تصرف عدوانی

بعد از اینکه تصرف عدوانی خوانده در دادگاه ثابت شود تکلیف آثارو اقدمات انجام شده در ملک مورد تصرف عدوانی چه خواهد شد؟:

ممکن است  متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف عدوانی اقداماتی از قبیل :

۱٫بنا بسازد

۲٫درخت بکارد

۳زراعت کند

اگر متصرف عدوانی (خوانده)در زمینی که عدوانا تصرف کرده درخت بکارد یا بنا بسازد و دادگاه حکم به رفع تصرف بدهد تکلیف درخت و بنا چه می شود؟

اگر خوانده مدعی مالکیت زمین مزبور باشد درخت و بنا در زمین باقی می ماند و متصرف عدوانی در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست دهد و اگر ادعای مالکیت نکند بنا و درخت را قلع و قم می کنند .

اگر متصرف عدوانی در زمین مورد تصرف زراعت کرده باشد تکلیف چیست ؟

مطابق ماده  ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت نماید و اجرت المثل بدهد.

اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد تکلیف چیست ؟

در این مورد چه وقت برداشت محصول باشد چه موقع برداشت محصول نباشد و چه اینکه بذر روییده باشد یا نه خواهان می تواند متصرف عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت کند و اصلاح آثار تخریبی را بخواهد.و یا خواهان می تواندبا جلب موافقت خوانده ۲ کار کند .۱٫قیمت بذر و دسترنج را پرداخت کند و ملک را تصرف کند یا ۲٫ملک را تا برداشت محصول در تصرف متصرف قرار دهد و اجرت المثل را بگیرد .

 

مزایای داشتن وکیل در دعاوی تصرف عدوانی

۱.تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده و حساس می باشد .

۲٫با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و.. سخت می باشد .

۳٫اهمیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد درصورت عدم تشخیص درست ممکن است دعوا با قرار رد و منع مواجه شود

۳٫در طرح دعاوی تصرف معمولا با توجه به ادله موجود تصمیم می گیریم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کدام به نفع ما هس و این ایجاب می کند که وکیل درپرونده حضور داشته باشد

۴٫درصورتی که دعوا در ابتدا به صورت صحیح اقامه نشود آثار منفی متعدد به دنبال خواهد داشت که حضور وکیل این امر را مانع خواهد شد برای نمونه ماده ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده باشد نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

۵٫باتوجه ضمانت های متعدد که در مواد قانونی مطرح و همچنین مجازات و مسئولیت های پیش بینی شده در قانون اقتضا دارد که شخص متخصص اقدام کند تا خواهان به همه حقوق خود برسد.مثل در خواست اجرت المثل ایام تصرف که مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم است

۶٫در مجموع در پرونده هایی که موضوع مال غیرمنقول هست مبلغ مال غیرمنقول قابل توجه می باشد  که خواهان ممکن است در صورت یک اقدام نادرست مبلغ مزبور را از دست بدهد هرچند در حقیقت محق بوده باشد.

 1. در دعاوی تصرف عدوانی برخی نهاد های حقوقی مثل ورود ثالث و …امکان دارد و اینگونه موارد مهلت های قانونی خاص خود را دارد که در صورت عدم حضور وکیل به دلیل عدم آگاهی افراد از اینگونه موارد ممکن است حقشان ضایع شود و چون بعد از سپری شدن برخی مواعد و مهلت های قانونی برخی موارد قانونی قابل اجرا نمی باشد .

۸٫در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف عدوانی و سرقفلی و.. حضور مشاوره و اقدام وکیل بسیار توصیه می شود بخاطر تعدد قوانین و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف و جلوگیری از تضییع حق .

 

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وکیل تصرف عدوانی 

 • کارت ملی
 • مدارکی که سبق تصرف را ثابت کند
 • اصول اسناد مالکیت

۳ سوال متداول از تصرف عدوانی کیفری

۱-آیا تصرف عدوانی کیفری تنها از طریق مالک قابل طرح است؟
در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.

۲-ضمانت اجرای تصرف عدوانی اموال منقول چیست؟
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

۳-آیا این جرم تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق هستند؟
بله، طبق ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

جنبه حقوقی این دعاوی مالی است.

مدت زمان تصرف بدون داشتن سند مالکیت و معامله ای که نشان دهنده ی مالکیت باشد هیچ نوع حقی برای متصرف ایجاد نخواهد کرد . و الویت با شخصی است که سند داشته باشد.

بله، طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مجتبي صادقي
  مجتبي صادقي

  سلام يه باغي از يه اقا خريداري نموده ام اين باغ بين دو برادر تفسيم بندي شده البته ورثه اي اين باغ خارج بافت است ولي چون خيلي ساله كه يه بنا قديمي داشته برادر بزرگتر زرنگي كرده رفته طبق ماده يك جهاد كشاورزي بنا جديد احداث كرده و اين بنا را به من فروختده البته برادر كوچكتر چون سواد درست حسابي ندارد زماني كه مل اينجا را قولنامه كردم به عنوان شاهد امضا كرد الان بعد از چهار سال رفته از من شكايت تصرف عدواني كرده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بهتر است که با در دست داشتن مدارک حضوراً مشورت اخذ نمایید

 • اسماعیل
  اسماعیل

  باعرض سلام وخسته نباشید، بنده حدود۲سال پیش از دادگاه برای زمینم که قولنامه ای هست درخواست اثبات مالکیت نمودم، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کرد، الان زمینم توسط همسایه ها تصرف شده است، آیا میتونم دعوا تصرف عدوانی حقوقی مطرح کنم منظورم (ماده۱۶۳ قانون مدنی)هست، آیا مشکلی پیش نمیاد؟؟؟خیلی ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر َآن دعوی که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی شده هیچ ارتباطی به دعوای جدید شما که عنوان خواسته اش رفع تصرف حقوقی است ندارد

 • محسن
  محسن

  سلام زمین قولنامه ای از سال ۶۸تا الن قلفتی دارم بعد از زدن اسکلت ,شهر سازی اومده میگه تصرف عدوانی کردی چه اتفاقی میافته زمین جزو شهر نیست ولی کلا ساخته شده چنتایی زمین مثل من مونده همه قبلا ساخته شده کسی هم کاری باهاشون نداره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما نامفهوم است و نیاز به بررسی و صحبت بیشتری دارد برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل نمایید.

 • user-09141488842
  user-09141488842

  سلام
  همسایه باغ زراعی وسط ۲تا باغ جوی عمومی میباشد
  جوی زمین همسایه میباشد اینشان سند رسمی ماده۱۴۷ را بدون اشاره به جوی عمومی از افکن همسایه غرس اشجار نموده و با نقشه ی هوایی ابیاری اقدام سند رسمی ماده ۱۴۷ را اخز کرده. ضمنن سند به هیچ عنوان کارشناسایی اداره ثبت یا دادگستری نمیباشد. بنده باید در این مورد چکار کنم که ابتال سند ادوانی درخواست کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما مفهوم نیست برای مشاوره با دفتر تماس حاصل نمایید

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام
  بنده مالک ملک زراعی هستم که ۴سال پیش یکی از اقوام برای نگهداری گوسفند خواست از آنجا استفاده کنه بدون قرار داد والان هر چی بهش میگم میگه بنده اینجا هزینه کردم هزینه منو بده تا تخلیه کنم به نظرتون بنده باید چیکار کنم ملک قولنامه ای بوده و به نام بنده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به قولنامه ای که دارید می توانید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست به خواسته رفع تصرف بدهید.

 • user-09355515402
  user-09355515402

  سلام وقت بخیر.همسرم فرزند خونده خالش شده تک دختر داخل شناسنامه بعد از فوت خاله وشوهرخاله خانه ومغازه دارن ولی به همسرم نه پولی دادند ونه ملکی.ملکم سنداره..از کجا بفهمیم چیزی بهش تعلق گرفته.کسی دیگه تصرف کرده..

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما در خصوص موضوع فرزند خواندگی مبهم است و بهتر است حضوراً مشورت نمایید ولیکن به طورکلی جهت انجام امور راجع به ماترک ابتدائاً باید گواهی انحصار وراثت اخذ و سپس دادخواست تحریر ترکه مطرح گردد.

 • امیر
  امیر

  با سلام
  بنده سه هفته پیش زمینی در مزایده برنده شدم و چند روز پیش تمام مبلغ را پرداخت کردم و مامور زمین را به من تحویل داد ولی موقع تحویل دیدیم که دارن سیب زمینی در زمین میکارن و مارو تهدید کردن حال چون هنوز سندی نگرفتیم میتونیم ازشون شکایت کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   هر زمانی که مالکیت زمین به طور قطعی به شما واگذار گردد شما مالک ملک بوده و هر گونه استفاده و تصرفی در آن بایستی با اجازه شما صورت گیرد.در غیر اینصورت قابل شکایت می باشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به مدارک انتخاب شما در مزایده به عنوان خریدار ، شما مالک زمین محسوب شده و امکان شکایت و پیگیری موضوع از این طریق را دارید.

 • ناشناس
  ناشناس

  سلام خسته نباشید. ما ملک تجاری ای داریم که به مدت بیست سال دست عموم هستش ولی سند کامل به نام پدر من هست. و اینکه بین این دو قرارداد و اجاره نامه ای تنظیم نشده و تمام این سالها عموی مجانی اونجا کار میکنه. اگر ما بخوایم مغازه رو ازش بگیریم و درخواست اجاره نامه این سالها رو بکنیم میتونیم؟ ایا اون حقوقی داره که ما باید بپردازیم مثل حق سرقفلی؟ یا اینکه میتونه ادعای مالکیت کنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید دعوی خلع ید طرح نمایید.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان