تخلیه ملک مسکونی

4/5 - (49 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶)

دستور تخلیه ملک مسکونی

مطابق ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .

تخلیه ملک

مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

( ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲، ماده ۱۲قانون سال ۵۶، و قانون مدنی)

۱-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.

۲-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.

۳- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.

۴-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.

۵-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.

۶-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.

در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

۱-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده ۴۷۶ ق.م).

۲-عیبی در ملک باشد(ماده۴۷۸)

۳-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(۴۸۵)

۴-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

۵- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده ۶ قانون سال ۶۲ که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده ۱۲  قانون سال ۵۶ که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در چه مواردی موجر می­تواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را بنماید؟

مطابق با ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده ۱۳ قانون سال ۵۶ ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

 • در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
 • در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
 • در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
 • درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
 • درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
 • در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده۱۴ سال ۵۶).

اگر مستاجر ملک مسکونی را به آموزشگاه نقاشی و یا … اجاره دهد مشمول چه قانونی خواهد بود؟

مطابق ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ اگر ملک مسکونی برای مقصود غیر از کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است.

 اگر مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۹ قانون سال ۶۲ در این صورت اگر در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد.

آیا دادگاه میتواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خود در آن محل ادامه دهد؟

مطابق ماده ۹ قانون ۶۲ در صورتی که به دلیل کمبود مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی توسط موجر را باعث عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که باعث عسر و حرج خود موجر نباشد.

اگر مستاجر در شهر محل سکونت خود یک واحد مسکونی داشته باشد عسر و حرج از او رفع می ­شود؟

بله در این صورت مطابق تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون سال ۵۶ ، موجر پس از انقضای مدت اجاره می­تواند تخلیه ملک را بخواهد.

دادگاه های ذیصلاح دعاوی تخلیه 

رسیدگی به اختلافات راجع به ملک مسکونی در دادگاه محل وقوف ملک انجام میشود که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ ماده ۹ در بند ب دعاوی تخلیه ملک استیجاری را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است بنابراین شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک مسکونی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در آن محل شورای حل اختلاف نباشد که مطابق اصل دادگاه محل وقوع ملک مسکونی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که در دادگاه و شورا به این گونه دعاوی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی خواهد شد.(تبصره ماده ۱۲ سال ۶۲).

اگر دعوای تخلیه و تعمیر ملک مسکونی باهم مطرح شده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۱۳ قانون ۶۲ اقامه دعوای تخلیه مانع دعوای تعمیر نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوای تعمیر رسیدگی خواهد نمود.

نکته: یکی از معمول­ترین مورد تخلیه ملک مسکونی، موردی است که مدت اجاره تمام شده و مستاجر ملک را تخلیه نمی­کند.

اگر مستاجر بعد از انقضای مدت ملک را تخلیه کند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خوداری کند تکلیف چیست؟

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد

چگونه مستاجر برای موجر اظهارنامه تحویل ملک مسکونی را بفرستد؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنیم و مستاجر می­تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت می­تواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

اگر بعد از ارسال اظهار نامه مستاجر برای موجر همچنان موجر حاضر نشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۱۳ اگر موجر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

 دعوای تخلیه ملک مسکونی چه نوع دعوایی است مالی یا غیرمالی؟

دعوای غیرمالی اعتباری می­باشد.

هزینه دادرسی دعوای تخلیه ملک مسکونی چقدر می­باشد؟

در ابتدای طرح دعوا برابر دعاوی غیرمالی حدودا ۱۵۰ هزار تومان می باشد .

مراحل تخلیه ملک مسکونی در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء یا اجرت­ المثل ملک مسکونی

اجاره ملک مسکونی یا به وسیله سند عادی است که توسط موجر و مستاجر  و در بنگاه­های املاک معمولا منعقد می­شود و یا این که در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی منعقد می­شود مطابق  بند ۹ ماده ۱۴ )

مرحله اول: در اجاره نامه رسمی موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می­کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می­کند که ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید.

مرحله دوم: موجر با مراجعه به اداره ثبت از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد .

اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند تکلیف چیست؟

اجرای ثبت تخلیه را متوقف می­کند.اما موجر می­تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.(بند ۹ ماده ۱۴ قانون ۵۶)

تخلیه ملک

اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد مراحل تخلیه به چه صورت خواهد بود؟

موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند.

در اجاره نامه­ های عادی هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

اگر مستاجر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمی­شود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می­کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار می­باشد.

اگر مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر بار بعد از اخطار دفترخانه یا از طریق اظهارنامه پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو بار بعد از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند.

توقف دستور تخلیه  

 توقف دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری، زمانی امکان پذیر است که دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد ۹ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی و دستور توقف تخلیه نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند. مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

دستور تخلیه ی فوری

دستورتخلیه فوری زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه  فوری صادر و اجرا شود.

حکم تخلیه منزل 

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

مزایا تخلیه املاک توسط وکیل

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر (سال ۱۳۶۲ یا ۱۳۵۶) از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

مطالبه اجور محوله و توقیف ودیعه مستأجر

مؤجر می تواند همزمان با تقدیم دادخو.است دستور موقت ، دادخواست مطالبه اجور معوقه و تأمین خواسته هم بدهد که در این صورت پس از صدور دستور تخلیه و واریز ودیعه به حساب دادگستری در اجرای قرار تأمین خواسته می تواند همان مبلغ ودیعه را توقیف کرده و پس از صدور حکم اجورمعوقه از آن مبلغ دریافت نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مهدي
  مهدي

  سلام مستاجر ما زنش را فرستاده خانه مادرش و خودش شب ساعت ۲ می آید و صبح زود می رود اما ملک را تحویل نمی دهد و اثاثیه را نمی برد آیا می توان بدون مستاجر ملک را تخلیه کرد و بعد شاید مدعی آسیب به وسایل گم شدن یا دزدیده شدن کند چه کار کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما باید در شورای حل اختلاف دعوی تخلیه را مطرح نمایید و پس از صدور و اجرای حکم اموال مستأجر تحویل یک امین می شود

 • داود
  داود

  سلام خسته نباشید من مستاجری هستم که صاحبخانه دوطبقه بالا زندگی می‌کند این اواخر فهمیدم که مزاحم همسرم شده به قدری که اورا وادار کرده که جواب تلفنش را بدهد والان قراردادم تمام شده ومن تخلیه نکردم آیا اگر تخلیه کنم بعد شکایت کنم رسیدگی میکنن ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   بله شما هر زمانی می توانید شکایت بکنید ولی باید اتهام فرد طرف شکایت را ثابت نمایید.

 • صدف
  صدف

  سلام مستاجری دارم که یکسال از قراردادش گذشته و تخلیه نمیکنه اظهارنامه هم براش فرستادم الان میگه تا عید تعهد محضری میدم که تخلیه میکنم. میخواستم ببینم داخل این تعهد میشه گفت که اگر تا عید تخلیه نکرد قفل رو میشکنم و اگر جنسی هم داشته باشه تخلیه میکنم و ملک کامل به تصرف خودم درمیاد؟ ایا این تعهد محضری قابل اجرا خواهد بود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وت شما بخیر
   به نظر نمی رسد که چنین تعهدی درست باشد ولیکن شما می توانید شرط کنید که در صورت عدم اجرای تعهد روزانه توسط ایشان مبلغ معینی خسارت (وجه التزام) پرداخت گردد.

 • آوا
  آوا

  سلام و وقت بخیر.
  آیا صحت دارد که مستاجر می گوید برای بلند شدن سر سال، از یک ماه قبل باید نصف مبلغ ودیعه را به او بدهیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنین قانونی وجود ندارد و موضوع تابع قرارداد شما می باشد

 • عماد امیری
  عماد امیری

  سلام.قولنامه به نام دختر مستاجر می باشد و مادر وی ساکن می باشد(اتمام مدت قرارداد) دستور تخلیه برای چه کسی صادر می شود؟و آیا در روند صدور حکم مشکلی پیش میاد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   دستور تخلیه علیه مستأجر صادر می گردد

 • زهراسادات
  زهراسادات

  سلام ما یه مستاجر داریم امسال ک خیلی مارواذیت کرد بی خود بی جهت فحش ناسزانفرین میکندومحکم همیشه در منزل میببندد انگارطلبکاراست چندروزدیگه خانه بایدتخلیه شود اجازه نمی‌دهد کسی خانه راببیند الان حق بامستاجریاباصاحبخانه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   تا پایان مدت قرارداد مستأجر می تواند مانع از بازدید ملک شود

 • حسین
  حسین

  با سلام بنده در طبقه روی همکف از یک منزل ویلایی مستأجر هستم و تا ده روز دیگر قرار داد تمام میشود ، و موجر امروز برای من اظهار نامه ای ارسال کرده که منزل را فروخته و اگر درست در روز موعد تخلیه نکنم چون در معامله اش ضرر میکند باید من روز ۲ میلیون بپردازم ، آیا این قانونی ست و آیا با وجود عسر خرج شدید من و عدم وجود منزل مناسب با بودجه من دادگاه مهلت میدهد ، خواهشمندم هر دو سؤال رو به دلیل عدم وقت پاسخ بفرمایید ، سپاس از شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   قرارداد اجاره تا پایان مدت معتبر می باشد و خسارت روزانه چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد قابل وصول است و گرفتن مهلت از مرجع قضایی بواسطه عسر و حرج منوط به طرح دعوی از طرف مالک و قبول آن از طرف مرجع قضایی هست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   قرارداد اجاره تا پایان مدت معتبر می باشد و خسارت روزانه چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد قابل وصول است و گرفتن مهلت از مرجع قضایی بواسطه عسر و حرج منوط به طرح دعوی از طرف مالک و قبول آن از طرف مرجع قضایی هست.

 • بافقی
  بافقی

  سلام برای خانه ی ما حکم تخلیه آمده است
  اگر هنگامی که پلیس و… بعد از چندبار تلاش ناموفق برای آوردن کلیدهای و … اقدام کنند و ما در آن روز خانه نباشیم چه میشود؟آیا می‌توانند به خانه ورود کنند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما مبهم است اگر منظورتان این است که مأمورین برای تخلیه و یا خلع ید مراجعه نموده اند و اجرای حکم میسر نگردیده، امکان صدور دستور قضایی جهت حضور کلید ساز در محل و باز کردن قفل ها وجود دارد.

 • پوران
  پوران

  سلام آیا امسال قانون تمدید قرار داد طبق مصوبه سران سه قوا وجود دارد ؟ و اگر مالک برای تخلیه درخواست بدهد آیا میتوان از مصوبه سران سه قوا استفاده کرد ؟ و مورد بعدی آیا مالک قصد فروش داشته باشد نه اینکه فروخته باشد میتواند حکم تخلیه بگیرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   مصوبه ستاد کرونا هنوز لغو نگردیده و در صورت دادخواست تخلیه می توان به آن استناد کرد.

 • Hamid
  Hamid

  سلام قولنامه من کد رهگیری نداره و از اون سه برگی هاست دو سال هم پشتش تمدید کردیم الان به وام ودیعه نیاز دارم ولی موجر نمیاد قرارداد و ثبت کنه میگه واسش مالیات میاد میتونم قانونی اقدام کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   الزامی جهت اخذ کدرهگیری برای مؤجر وجود ندارد .

 • مینا
  مینا

  سلام ووقت بخیر یعنی خانه راکه فروختم وتا آخر خردادبامستاجر قرارداد داریم درصورت عدم تخلیه به ما حکم تخلیه فوری می دهند چون میگه تخلیه نمی کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بعد از پایان مدت قرارداد اجاره می توانید دادخواست دستور فروش بدهید.

 • مینا
  مینا

  سلام بنده پنج ساله آپارتمانم رااجاره دادم وهرسال قراداد کدرهگیری داربامستاجرم بستم وامسال خانه رافروختم وبه مستاجر اعلام کردم خانه فروش رفته وخریدار لازم داره اما مستاجر میگه تخلیه نمی کنم بروشکایت کن شش ماه طول میکشه لطفا من راراهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   قرارداد اجاره تا پایان مدت آن معتبر می باشد

 • محسنی
  محسنی

  سلام. مستاجر ۴ماه اجاره نپرداخته. دومرتبه اظهارنامه براش فرستاده ام تا نسبت به پرداخت اجور معوقه و تخلیه در پایان قرداد اقدام کند.هیچ اقدامی برای اجور معوقه و تخلیه نکرده. دادخواست تخلیه فوری دادم مستاجر میگه چون زایمان دارم شورای حل اختلاف مهلت بمن میده.
  با این اوصاف که گفتم و اینکه قرارداد تمام شده میتونم بدون مسائل پزشکی مستاجردستور تخلیه فوری بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله مسائل پزشکی مستأجر مانع صدور دستور تخلیه فوری نمی شود.

 • منصور
  منصور

  سلام مستاجر خسارت به منزل وارد کرده و متقبل جبران خسارت نشده و ۹۰ درصد ودیعه را یکماه زودتر از موعد تخلیه گرفته و مدعی است تا ۱۰ درصد دیگر را نگیرد، کلیدمنزل را تحویل نمی‌دهد، آیا میتوانم مجوز فوری قانونی باز کردن قفل منزل را بگیرم؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر قرارداد اجاره تا پایان مدت اجاره اعتبار دارد و قبل از آن مطلقاً نمی توانید به مورد اجاره مراجعه کنید.

 • علی
  علی

  با سلام و خسته نباشید
  من ی مساجر دارم ۲۵ سال هست سکونت داره و الان داره ادعای مالکیت خانه را میکنه و اقوام ما هست ایا میتونم اون را بیرون کنم قراداد کتبی هم نداشته و فقط ی قرداد شفاهی داشته

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما فقط می توانید با استناد به سند رسمی مالکیت خود دعوی خلع ید طرح نمایید.

 • بهمن
  بهمن

  با سلام و ادب
  بنده آپارتمانی را به شخصی اجاره داده ام و ایشان هر سال به بهانه پیدا نشدن آپارتمان با قیمت مناسب و مصوبه های دولتی و کرونا و … درخواست تمدید اجاره نامه را می کند. با این وضع آیا راهی برای پس گرفتن آپارتمان از مستاجر وجود دارد؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   قرارداد اجاره در پایان مدت آن فاقد اعتبار است و می توانید از طریق طرح دعوی دستور تخلیه اقدام قانونی به عمل آورید.

 • غلام
  غلام

  سلام.بنده مغازه ای اجاره نمودم که موجر۱۰۰درصدافزایش داده .بعدکرایه یکباربه حساب دخترشون یکبارخودشون وعروسشون میگفت واریرمیکردم وبعدنزدیک۴۰روزکرایه رام‌الله نکردن بعد بعدرفتن شاکی شدن کرایه نداده وطبق نوشته ای توقولنامه هست بایدتخلیه کنی وبنده حاضربه دادن کرایه شدم موجرنگرفت وگفت فقط تخلیه هنوز۶ماه تاقراردادم وقت دارم .ضمنن ملک بابت طرح شهرداری کامل بایدتخریب شود.لطفاراهنمای

 • شهریار
  شهریار

  سلام .من یک وحد اجاره دادم و تو قرار داد قید کردیم که درصورت نریختن یک ماه اجاره حق فسخ قرارداد با صاب ملک هست و حال ۸ ماه اجاره نداده و من هرچقد هشدار میدم تخلیه نمیکنه چیکار باید بکنم هرچه سریع تر خالی کنه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   می توانید دادخواست فسخ اجاره و تخلیه به دادگاه بدهید.

 • Parisa
  Parisa

  سلام مادر من ٣ سال است در خانه اي مستجر است و الان صاحبخانه خانه خودش رو در زمان اتمام قرارداد ميخواهد ايا ميتواند بي دليل مادرم را بعد از اتمام قرار داد بيرون كند ؟ چون جابجايي بزاي مادرم سخت تست و اينكه پارسال حدود ٥٠ درصد مبلغ قرار داد را بالا برد و ما اين مبلغو داديم ولي الان ميگه كه بايد بلند شين ايا ميتواند از طريق قانوني ما را بيرون كند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   بله به علت نیاز شخصی و انقضای مدت می توانند اقدام به تخلیه ملک نمایند.

 • میعاد
  میعاد

  با عرض سلام ، زیر زمین خانه ام را به یک زن همراه با ۲ فرزندش اجاره داده ام ، متاسفانه رفتار و شرایط مناسبی ندارند ، حتی استشهاد محلی هم جمع کرده ام ، فیلمبرداری از رفتارهایشان در داخل محیط ساختمان هم دارم ، یک زن بی ادب با فرزندانی بی شخصیت تر از خودش هستند ، شوهرش هم طلاق داده، نصف شب ساعت ۳ میاد زنه و هرروز این روال هست و صداشون نمیزاره بخوابیم میگه تو اسنپ کار میکنم ، نصف شب ساعت ۱ به بعد آهنگ با صدای بلند میزارن که فیلمبرداری هم کرده ام اصلا آسایش نداریم ، از اجاره اش هم ۷ ماه مونده ، میتونم اقدام به تخلیه مستاجر بکنم کمترین زمان کی نتیجه میگیرم ؟ و اینکه در موعد تخلیه اش که ۷ ماه بعد هست چند ماه مانده به تخلیه اظهارنامه بفرستم که از اونطرف نتونه وقت بگیره برا تخلیه از شورا ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   نیازی به ارسال اظهارنامه نیست برای مطالبه اجاره بهای گذشته باید دادخواست بدهید و برای صدور دستور تخلیه پس از گذشت تاریخ اتمام مدت اجاره می توانید اقدام نمایید.

 • مرى
  مرى

  سلام
  ملك ورثه اى بين من و برادرم و مستاجر بدون اطلاع من ،امضاى من اجاره داده شده.
  با گذشت ٣ ماه از قرارداد اجاره ،مستاجر تخليه نكرده و ميگه تا پول پيش نديد نميرم.
  وجهى از پول پيش رو من دريافت نكردم و همينطور ريالى از اجاره.
  برادرم از دادن پول پيش امتناع ميكند تا پول پيش با اجاره ير به ير شود و بعد مستاجر تخليه كند.
  من از چه كسى بايد طلب پول و حقى كه از من ضايع شده را بگيرم؟؟
  مستاجر يا برادر؟
  به هر حال الان غير قانونى نشسته ٣ ماهه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید علیه مستأجر و برادرتان دادخواست مطالبه اجرت المثل بدهید .

 • هادی احمدی
  هادی احمدی

  با سلام اوایل سال پیش به یک آپارتمان نقل مکان کردیم و بسیار برای خلف وعده موجر و آماده نبودن کامل اذیت شدیم و هزینه های منزل اعم از پرده و اثباب کشی و …و ایشان قول دادند که منزل را لازم ندارند و چند سال هم میتوانیم بمانیم الان چند روز هست که با پیام و تماس ادعای خروج از کشور و تخلیه رو دارند
  قرارداد تا اول فروردین هست اما همسرم و خودم به هیچ عنوان در شرایط فعلی شرایط جابجایی رو نداریم
  ممکن هست راهنمایی بفرمایید در این شرایط سره زمستان و قول ایشان آیا باز هم مجبور به تخلیه هستیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید تا پایان مدت اجاره در ملک مورد اجاره سکونت داشته باشید و نمی تواند شما را از ملک مورد اجاره تخلیه نماید.

 • محمد
  محمد

  سلام.
  مستاجر مون بدون اجازه قالی گذاشته و قالی میبافه باید چیکارکنم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   مستأجر در مدت اجاره مالک منافع ملک می باشد و شما در حدی که مزاحمتی برایتان نداشته باشد نمی توانید اقدامی نمایید.

 • محمدجواد
  محمدجواد

  سلام وقت بخیر . بنده یک واحد آپارتمان خریدم .آپارتمان دست مستاجر بوده به این صورت که سال اول قولنامه نوشتن و دو سال بعد پشت همان قولنامه با یه شاهد تمدید کردن تا اول شهریور ۱۴۰۲٫حالا من آپارتمان را خریدم مورد اجاره را در پشت همان قولنامه با همان شرایط و دو شاهد به بنده انتقال دادن .و من خودم مستاجر هستم و می‌خوام برم داخل خانه بشینم .و مستاجر الان ۴ ماه هست که اجاره نداده .آیا میشه چون مستاجر اجاره نداده و یا قولنامه رسمی نداده برم حکم تخلیه بگیرم . و این پروسه چقدر طول می‌کشه . ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   چنانچه مدت اجاره به پایان نرسیده است ابتدا اقدام به طرح دعوی فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و سپس طرح دعوی تخلیه نمایید.

 • مهدی
  مهدی

  سلام بنده یک واحد مسکونی ب مدت یک سال اجاره کردم تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۰ قرارداد من تموم بود ، صاحب خانه در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ پنج ملیون از پول پیش به من داد بابت پیدا کردن خونه و تا بیست برج هشت هم خورد خورد کلا ۲۱ تومان بهم پول داد من چند تا خونه پیدا کردم بنا بر دلایلی نشد این خانم در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ مبلغ ۲۰ تومان بابت خونه ای که گرفتم دادن ۹ ملیون پولم رو نمیدن میگن از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۰ قرار داد شما تموم شده و شما دوماه و پنج روز تو ملک من بودید و الان رهن خونه ی من ۹۰ ملیون باید طبق این کرایه بدیددرحالی که با من تسویه کامل نورده بود تا قبل هشتم برج ۹ ب من ۲۱ تومان داده بود عشت برج ۹ هم ۲۰ داد کلا ۴۱ الان حساب کتاب من چطوری میشه لطفا راهنمایی بفرمایید سپاس فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   برای پاسخ به این سوال نیاز به بررسی بیشتر مدارک و مراجعه حضوری شما به مجموعه می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با دفتر مجموعه تماس حاصل نمایید.

 • حمدالله
  حمدالله

  من طبقه بالای خانه خود را اجاره دادم ولی قولنامه ننوشتم الان یک سال سه ماه است مستاجر نشته وحالا کرایه پرداخت نمی کند وملکزاتخلیله نمی کند چکار باید کنم تا ملک را وپول کرایه را دریافت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنانچه قرارداد اجاره ندارید اگر ملک شما سند مالکیت دارد و شما مالک رسمی آن ملک می باشید می توانید طرح دعوی خلع ید مطرح نمایید و برای مطالبه اجرت المثل اقدام نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مجموعه تماس حاصل نمایید.

 • محمود
  محمود

  سلام خسته نباشید میگم واقعا مفید بود ..
  یه سوال داشتم من خونه رو با ۱۰ میلیون پول پیش اجاره دادم به یه نفر اونم بدون اجازه من تحویل یه نفر دیگه داده با مبلغ و رهن بیشتر . الان من ۷ ماهه اجاره نگرفتم ولی دستور تخلیه گرفتم نامشم از اجرای احکام بردم کلانتری قراره بهم زنگ بزنن برای نتیجش سوالم اینه ایا طرف وقتی ۷ ماه اجاره نداده و خودشم اونجا سکونت نداره و چند ماه پیش ازش درخواست کردم برام تخلیه کنه میتونه باز تقاضا بده بهش مهلت بدن ???

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام احتمالا موافقت نمی شود.

 • user-09362927807
  user-09362927807

  آیا نیازی نبوده موقعی واگذاری قراداد من بند حوض و داشت باشیم واینکه این آقای خریدار سوم که نفر دوم سر ایشون کلا گذاشته میتوان حکم تخلیه بگیره والی من ایشان رو نه دیدم تا بجا چند باری با تلفنی صحبت کردم پربارتر آسان خواستم بیاید باهم دیداری داشته باشیم امتنا کرد دیگر جواب تلفن متروکه نداد الان من چکار باید بکنم

 • محمد رضا
  محمد رضا

  سلام و عرض ادب
  بنده دوسال پیش اپارتمانی رو رهن کردم بعدازدوماه فروخته شدوبعداز اتمام قراردادمالک قبلی گفت شما مستاجر من هستی به دلیل تسویه نکردن خریدار و سند نزدن کارشون به دادگاه کشیدوتاالان درگیر هستن بعداز ۳ماه اخر تونستم هرجفتشون راضی کنم قرارداد رو تمدید کنند و قراداد بنام مالک قبلی نوشته شد و مالک جدید به عنوان شاهدامضا کردند وضرب انگشت زدند و از همدیگر رسید گرفتند که در اتمام قرارداد باید خریدار ودیعه بنده را بدهد ودرتاریخ۱۴۰۱/۰۵/۳۰به اتمام رسید و بنده بین دعوای هردونفرگیرکرده ام ودرتاریخ ۲۸ابان رفتم دادخواست سازش نوشتم نتیجه ای نداشت مالک قبلی می‌گفت پول ازخریدار بگیر وکلیدرو تحویل من بده و خریدار می‌گفت پول ازمالک قبلی بگیر الان بین خودشون توافق کردند و اکنون مالک جدید رفته شکایت کرده که مستاجر ۴ماه خونه را تحویل نمی‌دهد ادعای تاخیر کرده است ایا میتواند بگیرد در این مدت به هر دونفرپیامک دادم و جوابی ندادند و حتی صداشون رو ظبط کردم ایامدرک بحساب می‌آید لطفاً راهنمایی کنیدسپاسگزارم

 • فرزانه آراسپ
  فرزانه آراسپ

  خانه ای ویلایی در شهرستان دارم طبقه پایین را اجاره دادم و طبقه بالا دست خودم هست حالا قصد دارم خودم به ان شهرستان بروم و آنجا زندگی کنم و حکم تخلیه برای مستاجر میتوانم بگیرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورت وجود قرارداد وبا رعایت شرایط قانونی …بله

 • علی خانی
  علی خانی

  سلام مجدد .دو بار به مستاجرم پیام دادم به گوشی همراهش که زمان تخلیه اعلام کردم ایا ثاثیری در حکم داره ؟
  با تشکر
  لطفا گزینه ویرایش اعمال کنید که اگه بشه سوال اصلاح کرد ممنون از همکاریتون.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   تاثیر خاصی ندارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   تاثیر خاصی ندارد

 • سلمان علی خانی
  سلمان علی خانی

  سلام . من ملکی را در تهران خریدم بدلیل کمبود پول کافی مالک قبلی منزل را یکسال رهن کامل دادن و پول را بعنوان تسویه حساب برداشتن.
  متاسفانه مستاجر یه زن سالمند تنها هست موعد قرار داد تمام شد گفتند جا گیرم نمیاد منم مجبور شدم سه ماه با تعهد در املاک با مبلغ یک میلیون تمدید کنم .ضمن اینکه مشارالیه حقوق بازنشستگی دارن . و الان چند روزه که از مدت قرداد دوم نیز گذشته .
  ایا باید دستور تخلیه بگیرم یا دنبال حکم تخلیه باشم ؟
  چند روز بعد از خاتمه قرداد مهلت دارم تا در شورای حل اختلاف اقامه دعوا کنم . یعنی گذشتن زمان تاثیری بر حکم شورا داره یا نه .
  مدت ۱۲ ماه ضمن مبلغ ۴۰۰ میلیون رهن ماهیانه ۱۰۰۰ تومان اجاره تعیین شد ایا مبلغ ناچیزی که نداده تو این ۱۲ ماه میشود استناد به عدم پرداخت کرایه کرد ؟ البته مبلغ یک میلیون تا الان پرداخت کردن. ممنون و سپاسگذارم اگر لطف کنید راهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، میتوانید دادخواست تخلیه را ثبت و پیگیری نمایید.

 • رضا
  رضا

  سلام وقتتون بخیر
  مالک قیمت رهن را هشتاد درصد بالا برده و من میخواستم تخلیه کنم به همه املاکها سپردم و خودم در سایت دیوار گذاشتم و نزدیک پنجاه بازدید داشتم ولی هیچکس با این قیمت نمیاد. قرارداد تمام شده باید چه کاری انجام بدم?؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   موجر موظف است پول شما را پرداخت نماید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   راه کمی طولانی است….ارسال اظهارنامه در پایان مدت اجاره و مراجعه ظرف پنج روز بعد از ارسل اظهارنامه به شورا /تخلیه مورد اجاره و تامین دلیل وتحویل کلید و تقدیم دادخواست مطالبه وجه(ودیعه) همراه با خسارات قانونی.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

 • سحر
  سحر

  با سلام من خانه ای در شهریار دارم ک اجاره دادم.کل مبلغ پیش ۲۰۰تومن بود ک هنگام عقد قرار داد صد و هفتاد میلیون دادن پ پشت قولنامه تاریخ اعلام کردیم ک اگر تا این تاریخ سی تومن بقیه رو نداد ما میتونیم حکم تخلیه بگیریم و امضا و اثر انگشت زدیم. ولی بدقولی کردن الان ما باید چیکار کنیم با گذشت یک هفته از تاریخی ک قول دادن پرداخت کنن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف/ در محل وقوع ملک /درخواست صدور ((حکم تخلیه ))به استناد تخلف از شروط ضمن عقد اجاره بدهید.

 • محمد رضا
  محمد رضا

  سلام دوماه پیش زیر زمین خونه را اجاره دادم طرف هم پول پیش راکامل نداده وهم دوماه اجاره را و طبق توضیحاتی که تو قول نامه نوشتیم اختیار کامل فسخ را به ماداده و هم تعهد کرده اگر یک ماه اجاره نده ظرف یک هفته منزل خالی کند ایا راهی دارد که نشه حکم تخلیه بگیریم یا بهمون ندن

 • صادق
  صادق

  سلام من در استان یزد هستم و ملک من در استان خوزستان هست و مستاجر من بعداز اتمام قرداد و بدون پرداخت هیچ اجاره بها بودن اطلاع من خانه را به شخصی دیگر اجاره داده وپول پیش خانه را از آن گرفت و مستاجر دوم حاظر به تخلیه نیست بنده برای گرفتن حکم تخلیه چه اقدامی باید انجام بدم و اینکه امکانش هست که از استان یزد شکایت خودم رو ارسال کنم

 • محسن
  محسن

  روزبخیر
  درصورتیکه مالک یه واحد در یک مجتمع مسکونی قوانین آپارتمان نشینی را نقض کند و ایجاد مزاحمت های ملکی برای سایر ساکنین ایجاد کند ، به چه شکل میتوان فرد خاطی (مالک و ساکن است) را از مجتمع بیرون کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   نمیتوان او را بیرون کرد

 • صادق
  صادق

  سلام وقت بخیر.موعد مستاجر من ده روزه که به پایان رسیده که مبلغ رهن ۱۵۰ میلیون بوده که پنجاه میلیون بعنوان بیعانه با دادن رسید در ابتدا گرفتم وصدمیلیون رو حین تحویل کلید. الان ایشون گفتن درصورتی حاضر به تخلیه هستن که پنجاه میلیون که قبلا تحت عنوان بیعانه با رسید رد و بدل شده بود رو قبل از تحویل کلید بدم و صد میلیون رو حین تحویل کلید.میخواستم بدونم آیا تقاضای ایشون وجهه قانونی داره یا نه؟ و اینکه باوجود گذشت ده روز از موعد قرارداد آیا میتونم دستور تخلیه بگیرم و آیا به ایشون پس از صدور دستور تخلیه در صورت درخواست مهلت چندین ماهه داده میشه یا من رو موظف میکنن ۲۵ درصد افزایش بدم و تمدید کنم؟ و اینکه از زمان درخواست تا صدور دستور تخلیه چقدر زمان میبره.ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر خودتون مستاجرید میتوانید دستور تخلیه بگیرید.

 • محسن
  محسن

  با سلام
  من یک واحد اپارتمان خام شرکتی دارم و با همین شکل اجاره دادم ولی توی قرارداد نوشتم که تا ۲۰ ام مهر تکمیل میکنم ولی بدلیل مشکلات و بدعهدی کابینت کار ،من ۳۰ ام خانه رو تحویل دادم ولی مستاجر قبول نکرد و گفت نمیخوام و باید خسارت منو بدید و فسخ کنید و الانم نه میاد فسخ کنه نه میاد اجارش رو بده و خونه رو تحویل بگیره
  من باید چیکار کنم به عنوان مالک؟ خیلی نیاز دارم به پول اجاره و رهن و بدهکارم

  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست مطالبه مبلغ ودیعه بدهید.

 • احمد.
  احمد.

  با سلام
  آیا مستاجر وقتی قرار دادش رو به اتمام است، موظف است اجازه بازدید بدهد؟ اگر ندهد صاحب خانه میتواند این را بهانه کند و پولش پیش را ندهد یا به تعویق بیندازد؟ در صورت اکراه صاحب خانه از پرداخت پول پیش مستاجر چکار باید بکند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با وجود عدم شرط در قرار داد نه مستاجر الزامی به بازدید دادن دارد ونه مالک الزامی به پرداخت پول پیش یا بخشی از پول پیش قبل از انقضای اجاره …..بهترین راه تعامل است و مدارا

 • علی
  علی

  سلام وقت بخیر
  ما مستاجریم قراردادمون وقتش تموم شده به صاحب ملک درخواست تمدید دادیم ولی ایشون پاشو کرد تو یه کفش و قبول نکرد وقتی اجاره هارو واریز کردیم چیزی نگفت ولی دوماهه نشد اجاره بدیم ایشون رفته دستور تخلیه گرفته با این اوضاع گرونی هم نمیشه اونطور خونه پیدا کرد اگه با پرداخت اجاره های عقب افتاده میشه جلوی حکم رو گرفت یا به شورای حل اختلاف درخواست تمدید داد نتیجه چی میشه میشه کمک کنید تورو خدا

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای تخلیه میتوانید مهلت بگیرید.

 • سینا عبداله زاده
  سینا عبداله زاده

  سلام خسته نباشید بنده یک واحد آپارتمان مسکن مهر دارم به دلیل نیاز مالی و اقساط زیادی که دارم مجبور شدم اجاره بدم الان ۶ ماه هست مستاجر نشسته و بنده خودم یک سال هست عقد کردم ولی نتوانستم جشن عروسی بگیرم برم خونه خودم و خودم مستاجر مانده ام هرکاری میکنم به این قیمت ها حتی خانه اجاره ای پیدا نمیکنم بهشون میگم تخیله کنید خودم میخوام بیام خانه خودم بشینم میگن نه نمیشه لطفاً منو خوب راهنمایی کنید من چیکار باید بکنم وقتی خودم شدید به خانه خودم نیاز دارم و مستاجر تاریخ قراردادش مانده چه راهی هست حکم تخلیه گرفته بشه و چقدر طول می‌کشه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

 • مریم دهقان نیری
  مریم دهقان نیری

  سلام ، خانه ام را سه سال به شخصی با تمدید سالیانه اجاره دادم ، سه ماه پیش منزل را فروخت ام ( مبایعه نامه کردم ) و به ایشان اطلاع دادم که خریدار منزل را لازم دارد و هر چه سریعتر به دنبال منزل باشند ، الان چند روزی بیشتر به پایان قرارداد. انها نمانده ، هر چه میگویم حریف نمیشویم و میگوید برید شکایت کنید ، دادگاه به من مهلت میدهد،. حتی اجاره هم نمیدهم ، در صورتی که خریدار هم به منزلش نیاز دارد . آیا میشود حکم تخلیه ی فوری گرفت.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . شما تا زمان انقضای قرارداد اجاره بدون موافقت مستاجر حق تخلیه ندارید .

 • مریم
  مریم

  سلام
  پدرم قرارداد مشارکت بسته و ما راضی نیستم پدرم با سازنده تبانی کرده و اظهار نامه به ظرفیت پدرم داده،
  مادرم هم اظهار نامه به سازنده داد که ایشان اصلن ساکن این محل نیستند و ما ساکنیم
  آیا امکان تخلیه میتواند داشته باشد. سند به نام پدرم است.
  سازنده قرارداد مشارکت دارد.
  از وکیلی پرسیدیم گفتند نمی تواتد، چون سند۶دانگ به نام ایشان نیست.
  نظر شما چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • سیداسماعیل موسوی
  سیداسماعیل موسوی

  سلام در زمانیکه موجر در محضر تعهد داده باشد و گواهی امضا نسبت به پنج سال اجاره دادن به یک شخص آیا میتواند حکم تخلیه بگیرد و گواهی امضا را در محضر باطل کند؟

 • احمد.
  احمد.

  سلام
  من موعد قرار دادم تمام شد، صاحب خانه گفت خونه را می خوام. منم درگیر بیماری فرزندم بودم. گفت امام به فکر بیماری بچت باش. با این حال رفتم خانه ای را قولنامه کردم که پیش صاحبخونه بدقول نشم. اما صاحب خونه گفت ندارم تا اون موقع و بیاد مستاجر بیاد ببینه اگه اجاره رفت تا بهت بدم و من هم چون نبود رفتم قرار داد را فسخ کردم. به صاحب خونه گفتم خودم میگیرم. پیشم ۶۰ بود صاحب خانه گفت ۱۷۰ میخوام و من گفتم ۱۵۰ و الانم جور نشد که ۴۰ جور شد. حالا باید چکار کرد. با توجه به اینکه سال پیش توفقی نشستیم و امضا نکردیم اما اجاره رو سر موقع میپرداختم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت اقدام مالک جهت تقاضای صدور دستور تخلیه در شورای حل اختلاف .شما میتوانید تقا ضای تمدید قرارداد و یا استمهال نمایید

 • آراز
  آراز

  سلام. مستجر ما یک خانم بچه در قرارداد درج شده ولی بچه هر هفته یک بار میاید یک آقا دیگیه ای میاد یه بنگاه گفتم بنگاهی از مستجر بپرسید گفت برادرم در حالی که بردار نداره . بعضی وقت ها بوی مواد میاد که با عطر گفتم تخلیه کنید میگه قرداد مونده بنگاهی کاری نمیکنه میشه از طریق حل اختلاف کاری کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام تقاضای صدرو دستور تخلیه پس انقضای قرارداد امکان پذیر است

 • علی
  علی

  سلام صاحبخانه من برای تمدید اجاره نامه(با کد رهگیری و هولگرامدار) درخواست افزایش ۸۰درصدی را ازمن کرد ولی نپذیرفتم وگفتم طبق بخشنامه جدید دولت که در بخشنامه آمده اجاره نامه به صورت اتوماتیک با افزایش ۲۵درصدی تمدید میشود و نمیتوانم ۸۰درصد افزایش را بپذیرم وصاحبخانه برای تخلیه اقدام کرده است..فردا شورای حل اختلاف هردو طرف را فراخوانده است،ممنون میشم راهنمایی کنید بنده را

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . امکان تمدید قرارداد با افزایش تا بیست و پنج در صد اجار ه بها و یا استمهال برای شما وجوددارد

 • فرهاد میرزایی
  فرهاد میرزایی

  سلام وقتتون بخیر .ملک مسکونی مشاعی را یکی از ورثه بدون اجازه بقیه اجاره داده و دادگاه حکم کلاهبرداری رد ملک مشاع و پرداخت حق الاجاره یک سال به صندوق دادگاه داده .مستاجر قولنامه دوساله بسته .ایا میتوان مستاجر رو از راه قانونی و سریع بلند کرد در حالیکه بقیه ورثه اجاره نشین هستند ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   میتوانید داد خواست ابطال قرارداد اجاره را طرح نمایید اما اینطور نیست که به سرعت تخلیه شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله با توجه به اینکه سهم سایر وراث اجاره داده شده و موجر نسبت به سهم آنها مالکیتی نداشته است امکان ابطال اجاره نامه و تخلیه وجود دارد

  • علی
   علی

   سلام
   قرارداد من با مستاجرتمام شده و او ادعا دارد ک ب من نگفتید ک تخلیه کنم. و الان هم با وجود ۱۵روز از موعد تخلیه نمی‌رود و می گوید باید بازم ب من مهلت بدهید در صورت حکم تخلیه آیا میشود زودتر مستاجر را بیرون کرد ؟ و اگر یک ماه دادگاه ب او مهلت تخلیه بدهد میشود وجه تخلف دریافت کنم؟؟

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام وقت شما بخیر
    سوال شما مفهوم نیست برای اطلاعات بیشتر با دفترتماس حاصل نمایید.

 • ندا
  ندا

  سلام مستاجر خانه تخلیه نکرد و درخواست مهلت دوماهه کرد.مخالف بودیم اما دفتر املاک گفت دوماه رو تحمل کنید که تخلیه بشه.یک قرارداد دوماهه که داخل متن تعهد گرفتن ازش سر دوماه تخلیه کنه.اگرنکرد با این تعهد تخلیه فوری میشه گرفت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام با توجه به تمدید دو ماهه . بس از گذشت دو ماه میتوانید نسبت به صدور دستور تخلیه از طریق شورا ی حل اختلاف اقدام کنید

 • جویباری
  جویباری

  سلام و وقت بخیر، اجاره من به پایان رسیده اما بعد از گشتن فراوان یک ملکی ک وعده تحویل ماه آینده رو داده را پیدا مردم، و از صاحبخانه درخواست کردم یکماه مهلت بده اما تهدید ک باید تخلیه کنم، الان حق با چه کسیه؟ اونم تو این اوضاع احوال گرونی و کرونا؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورت درخواست تخلیه، شورا به شما یک ماه مهلت را خواهد داد.

 • اميررضا
  اميررضا

  سلام
  يك ماه پيش مدت زمان اجاره آپارتمان من با مستاجر به پايان رسيده و با مادرم به توافق رسيدن و پشت قرارداد امضا كرده اند اما خانه به اسم من مي باشد و من هم امضا نكرده ام آيا مي توانم حكم تخليه بگيرم ،
  مشكلم مبلغ قراردادي است كه بسته شده از سادگي مادر من سواستفاده كردن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بخواهید.

 • بهنام
  بهنام

  خانه ام را در سال گذشته اجاره دادم ، بعد از پایان اجاره از مستاجر خواستم تخلیه کند چون میخواهمذخانه را بفروشم که ایشان گفتن الان فقط برای ثبت نام مدرسه فرزندشان برایشان قرارداد جدید بنویسم و فعلا بنشینند تا هروقت خریدار پیدا شدممزل را تخلیه خواهند کرد ، و در این مدت هم چند بار چندین نفر برای بازدید به اون واحد رفتن و بالاخره واحد فروش رفت و مستاجر من به خریدار گفت که تا اول شهریور تخلیه میکند و حالا که میخواهیم تخلیه کنیم ، تمکین نمیکند ، حتی من به ایشون پیشنهاد کردم که به واحد دیگری که در همان ساختمان دارم و بزرگتر هم هست نقل مکان کنند ولی بازهم تمکین نمیکند ، وطلب ۱۵۰ ملیون از من کرده چون معتقد است که من در فروش منزلم سود کرده ام ،
  با توجه به اینکه قول ایشان مبنی بر تخلیه منزل در جایی مکتوب نیست ولی خریدار جدید هم شاهد این مدعا بوده و بر اساس حرف مستاجر حاضر به خرید شده ایا میتوانیم تنها بر مبنای اظهار شفاهی مستاجر سریعا حکم تخلیه بگیرم؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام شما میتوانید از طریق شورای حل اختلاف . تقا ضای صدور دستور تخلیه نمایید و در صورت نیاز به ما مراجعه کنید

 • علی غفاری
  علی غفاری

  میخواستم بدونم وقتی مستاجر به دلیل پیدا نکردن خانه اجاره ای با وجود گذشت یک ماه از قرار داد توان تخلیه خانه را ندارد ومالک از او تخلیه می‌خواهد ایا می‌تواند حکم تخلیه بگیرد یا نه البته تا زمان اجاره منزل استیجاری جدید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت در خواست تخلیه توسط موجر در شورای حل اختلاف امکان تمدید و یا استمهال وجود دارد

 • محمد
  محمد

  سلام خانه مسکونی را سی ماه پیش خریداری کردم، وبه مدت یکسال به فروشنده رهن دادم، ودرپایان سال پول رهن را به اوپرداختم، اما با توجه به تصمیم به اجاره بصورت شفاهی با مبلغ اجاره ماهیانه شفاهی توافق کردیم وبه مدت پنج ماه قبل به اواعلام کردم خانه را برای سکونت خودم نیاز دارم، اما همیشه میگوید،چشم هفته آینده تخلیه میکنم که تاحالا پنج ماه وعده تخلیه میدهد با توجه به اینکه کلی معوقه اجاره بها داردبرای اقدام قانونی تخلیه وتحویل ملک چه باید کرد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . برای جواب به سوال شما نیاز به بررسی قراردا د و سند خرید و اجاره نامه میباشد

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام ما یه سوییت به یه نفر اجاره دادیدم این هم داداششو گذاشته رفته مهلت قراردادش ک تموم شد اومد گفت دو سوم پولمو بدین من یه جا قرارداد ببندم پول رو گرفت امضا کرد رفت الانم جواب تلفن نمیده داداششم میگه به مربوط نیست پا نمیشه یه ماه هم اضافه نشسته ایا حکم تخلیه میدن ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بخواهید.

 • علی
  علی

  سلام وقتبخیر ملکی به مدت سه سال اجاره داده ام هر سال به مبلغ اجاره توافقی اضافه میشد
  قرارداد۱۴۰۱/۵/۳۱ تمام می‌شود دوماه زودتر به مستاجر اعلام کردم چون پسرم ۲۶ سال سن دارند و مجرد هستند وبا من ونامادری زندگی می‌کنند با خانم بنده به مشکل خوردن لطفا درزمان مقرر ملک تخلیه بفرمایید تا بنده زاده جدا زندگی کنند ولی متاسفانه عنوان می‌کنند ۲۵%به کرایه اعمال می‌کنند و یکسال دیگر ساکن هستند من چطور میتونم حکم تخلیه بگیرم تشکر از زحمات شما اساتید محترم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بخواهید.

 • شادی
  شادی

  در خصوص سوال پیشینم، و اینکه علی رغم مصوبه سه قوه مالک از مستاجر تعهد محضری تخلیه بگیرد ، آیا قانون در این مورد امری نیست؟ که تعهد محضری را بی اساس کند؟ ممنون از پاسخگویی شما در سایت

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پاسخ سوال داده شده است.

 • شادی
  شادی

  با توجه به مصوبه سران سه قوه ، چنانچه مستاجر تعهد محضری بدهد که با وجود این قانون و امثال آن، پس از یکسال در اتمام قرارداد ملک را تخلیه خواهد کرد، موجر میتواند در اقدامات قانونی از این تعهد استفاده ببرد و ملک را تخلیه کند؟ یا خیر.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله میتواند این سند را بعنوان تعهد مستاجر اعلام نماید.

 • جواد صادقی
  جواد صادقی

  با سلام واحد مسکونی را برای سکونت ۴ نفر اجاره داده ام که این موضوع در قراردادقید شده بعد از تحویل مورد اجاره متوجه شدم که دو خانواده به تعداد ۸ نفر سکونت می نمایند علیرغم تذکرات مکرر توجهی ننموده در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵ مدت اجاره به اتمام رسیده و واحد مورد اجاره رابه استناد مصوبه سران قوا تخلیه نمی کند آیا می توانم به عنوان خیانت در امانت شکایت کرده و حکم تخلیه بگیرم ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   درخواست دستور تخلیه نمایید.

 • یکتا
  یکتا

  سلام،وقت بخیر،صابخونم ۳ماه پیش ۵۰میلیون به پیش و ۲۰۰تومن به اجاره اضافه کرد ما واممون جور نشد و الان ۲۰روزه از قرادادمون گذشته و ۱۰روز وقت داده هم خونه پیداکنیم هم وسایلمو جمع کنم ،یعنی من مستاجر هیچ حقی ندارم ،که بیشتر وقت داشته باشم یا شکایت کنم ازاینکه پول پیش یکدفعه خیلی زیادکرده؟ممنون میشم پاسخگو باشید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، هر زمان موجر اقدام به طرح دعوا در شورای حل اختلاف نمود شما میتونید اظهارات خود را در شورا بیان کنید ، امکان تمدید در شورای حل اختلاف وجود دارد

 • وحید
  وحید

  سلام وقت بخیر
  واحد آپارتمانی را در شهر قم در سال ۱۳۹۹ اجاره داده ام.قرارداد اجاره با کد رهگیری نوشته شد. پس از یکسال تمدید بصورت شفاهی انجام شد. مستاجر خوش قول است و به موقع اجاره توافقی را واریز کرده. اما این مبلغ بسیار ناچیز نوافق شد. اکنون پس از یکسال اجاره متعارف را مطالبه نمودم و پیام داد که ۲۵درصد نهایتا قانونه و… و فعلا شرایط تخلیه ندارم. بنده عرض کردم آپارتمان را برای خودم میخواهم و نهايتا تا پایان قرارداد درخدمتتون هستم.
  با توجه به پیام شون قصد تخلیه ندارند.قرارداد رسمی یکسال پیش تمام شده(۱۴۰۰).چکار میتونم انجام بدهم؟ آیا میتونه تخلیه نکنه؟متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بله میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه کنید.

 • user-09124106096
  user-09124106096

  قولنامه ای که بنگاه نوشته یک نفرشاهد امضاکرد برای تخلیه مشکلی هست؟قولنامه ام راببرم بنگاه یک شاهد دیگه میتونه امضاکنه؟یابایدمستاجرهم باشه؟ممنون میشم جواب بفرمایین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست

 • user-09124106096
  user-09124106096

  ممنون میشم سوالموجواب بدین حق الزحمه وکیل برای گرفتن حکم تخلیه چقدراست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با دفتر تماس بگیرید.

 • user-09124106096
  user-09124106096

  خونه ای را که دیماه۱۴۰۰ کرایه دادیم برای تخلیه سرسال قانون کروناوبقیه جلوی تخلیه رومیگیره؟من سرسال ملکم رامیخوام پس بگیرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   در زمان انقضا موعد اجاره،میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید.

 • مهوش عابدی حمزه
  مهوش عابدی حمزه

  باسلام من یه سوئیت ۱۸متری ۵ سال پیش اجاره کردم که در قرارداد ملک انباری ثبت شده هرسال هم هم پول پیش وهم اجاره را اضافه کرده و هیچ مشکلی نداشتیم تا امسال یک ماه دیگه موعد تمدید قراردادمان هست و مالک هم اجاره وهم پول پیش را دوبرابر کرده من یک زن تنها هستم و درامد چندانی ندارم که بتونم ماهانه ۴ میلیون اجاره بدم اما من راضی هستم یک میلیون اضافه کنم به اجاره و ۲۰ میلیون هم‌روی پول پیشم بدم متاسفانه مالک میگه اگه اگر اجاره ۴ میلیونو نمیتونی بدی باید بلند بشی حالا سوال من اینه ایا مالک حق دوررابر کردن رهن و اجاره را دارد وایا از نظر قانونی میتواند مرا بیرون‌کند با توجه به اعلام ۲۵درصد اضافه بهای دولت و ملکی که سند انباری دارد وبه اسم مسکونی به من اجاره داده لطفا راهنمایی کنید من چکار باید بکنم با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با ارسال اظهارنامه، آمادگی خود برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها را اعلام نمایید.

 • حامی
  حامی

  سلام، خرداد ۱۴۰۰ آپارتمانی اجاره کردم ،در سال۱۴۰۱ دو ماه قرار داد تمدید کردیم تا ۲۰ مرداد قرارداد داریم مالک در پشت قرارداد ذکر کرد به ازای هر روز دیر کرد تحویل واحد باید یک میلیون جریمه بدیم ،حالا ما واحدی خریدیم که ۲۰ مهر تخلیه میکنه ،از این طرف مالک میگه من دوماه تمدید نمی کنم .آیا ما می تونیم تخلیه نکنیم ؟: این در صورتی ست که من درست به موقع اجاره پرداخت کردم حتی یه روز هم دیر نشده
  : لطفا راهنماییم کنید?

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • مهنانجیب
  مهنانجیب

  در متن قرارداد ذکر شده مالک هر زمان خواست برای تخلیه ملک جلوتر ظرف مدت یکماه به مستاجر اطلاع دهد. هنوز شش ماه از قرارداد یکساله مانده اما با توجه به شرایطی که پول نیاز دارد و میخواهد ملک را بفروشد ۴۰ روز به من وقت تخلیه داده ایا میتواند ملک را بر اساس موردی که در قرارداد نوشته تخلیه کند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله میتواند.

 • مریم
  مریم

  سلام. من داخل یه سوییت ۳۰ متری، رندگی می‌کنم. اجاره بها ماهی ۷۰۰ بود . امروز یه دفعه صاحبخونه زنگ زد و گفت اجاره ۳ میلیون. و ودیعه رو هم ۱۰ برابر کرد و گفت ۱۵ روز فرصت داری که اگه نمی‌تونی این مبلغ رو بدی تخلیه کنی.
  من هر ماه اجاره رو سر موعد و حتی زودترم پرداخت می‌کردم.
  الان واقعا اون ودیعه‌‌ای که میخواد رو ندارم.
  اما اجاره رو حداقل می‌تونم ماهی دو میلیون بهش بدم. حداقل برای ۵ ماه، تا بعدش کلا از اینجا برم.
  چون اگه واقعا بیرونم کنه هیچ سر پناهی ندارم. یه خانم تنها هستم. به نظرتون راهی وجود داره؟
  در ضمن سال اول توی بنگاه باهاش قرارداد بستم. اما سال دوم تلفنی باهام قرارداد بست. بدون هیچ نوشته و امضایی. رسید پرداختی‌های هر ماهمم دارم که اجاره رو واریز کردم هر ماه.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   قرارداد اجاره، تا زمان انقضای آن، معتبر است.

 • مقصود فلاحیان
  مقصود فلاحیان

  سلام خونه خودم رو به یه مستاجر اجاره داده ام پارسال با ایشان ده ماهه به علت مشکلات شخصی (نیاز شخصی به ملک) تمدید کردم و زیر قرار داد اشاره کردیم چه شرایط کرونا باشد و چه نباشد و غیر میبایست تخلیه نماید .و مستاجر با صحت و سلامتی و رضایت پیش شاهدها قرار داد را امضا کرد. امسال هم از برج ۱ که سه ماه مونده بود به اتمام قرار داد به صورت پیامکی.حضوری و زنگ زده ام و ابلاغ کرده ام. در حالی که مستاجر اخیرا زنگ زده ومن رو تهدید کرده که برابر مصوبه دولت تخلیه نمی کنمِ و الان هم ۱۵ روز دیگه مهلت اجاره مستاجر تمام میشود به تلفن منزل و همراه مستاجر زنگ میزنم جواب نمیده .
  سوال:آیا من می توانم برابر مستندات اقدام به تخلیه نمایم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   در زمان انقضا قرارداد اجاره، میتوانید درخواست صدور دستور تخلیه بدهید.

 • یوسف
  یوسف

  سلام ببخشید ما یه خونه اجاره کردیم تا اسفند ۱۴۰۱ هم مهلت داریم که بشینیم و تو کل ساختمان فقط ما مستاجر هستیم مابقی صاحب خانه هستند(صاحب خانه ما در جای دیگری میشیند)
  الان ۸ ماه مونده به موعد قرارداد اینا تصمیم گرفتن کلا خونه رو بکوبن آیا میتونن حکم تخلیه بگیرن و مارو مجبور کنند بلند شیم؟؟؟
  کلا شرایط در رابطه با مشکل ما چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   قرارداد اجاره، لازم الاجراست .

 • مهدی
  مهدی

  سلام
  بنده یه واحد به مستاجر دادم و در املاکی قرارداد نوشتیم)سند عادی(.
  بعد چند وقت مستاجر فوت کردند. مستاجر دو بچه صغیر دارند که پدربزرگشون ولی قهری شون میشه.
  اول مرداد تاریخ اتمام قراردادشون هست. بین همسر مستاجر و ولی قهری اختلاف شده که پول ودیعه مال کدومشون هست.
  منم خودم شهر دیگه ای مستاجرم و با همون پول ودیعه و… می خوام خونه اجاره کنم.
  الان همسر مستاجر میگه تا پول ودیعه رو نگیرم تخلیه نمی کنم و ولی قهری هم میگه تخلیه می کنه.
  به نظرتون چیکار کنم تا سر موعدشون تخلیه کنند و بتونم خودمم به مضیقه و سختی نیفتم؟
  ممنونم از راهنمایی تون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   ودیعه متعلق به وراث است.

 • آرش
  آرش

  سلام و احترام .ما یه خانه در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ خرید کردیم که داخل آن مستاجر بود از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱ .و ۳ ساله این مستاجر داخلشه الان میگه من تخلیه نمیکنم .سوال آیا میتونه؟همین شرایط جدید که اعلام کردن میتونه استفاده کنه برای ماندن با توجه به این که ملک فروخته شده و ما خرید کردم با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   در تاریخ انقضا قرارداد، میتوانید دستور تخلیه بگیرید.

 • مسعود حضرتی
  مسعود حضرتی

  سلام و عرض ادب بند مالک یک باب منزل میباشم که خونه خودم رو به یه مستاجر اجاره داده ام چهار سال هست که تو خونه من میشینه و اقساط ماهیانه سر وقت واریز شده است ولی این وسط یه مشکلی پیش آمده دو سال آخر بنده خواسته ام که مستاجر خالی کند ولی این کار را نکرده .پارسال میخواستم خالی کنه که خواهر ودامادمون بره بشینه اما خالی نکرد و اعلام داشت باید دو ماه زودتر می گفتی و امسال هم یه ماه زودتر بهش گفتم که برادر میخاد بیاد بشینه پارسال هم برابر مصوبه ستاد کرونا خالی نکرد و ۲۰درصد به اجاره بها اضافه کردیم و با تمدید قرار داد به مدت ده که مهلت قراردادش امسال اول برج ۵ تمام میشه توافق کردیم و زیر قولنامه من نوشته ام چه شرایط کرونا باشد چه نباشد و غیر میبایست خونه رو خالی کند و خود مستاجر هم با رضایت و نفرات شاهد زیر قولنامه رو امضا کرده ولی باز دیشب۱/۴/۱۴۰۱ زنگ زده گفته من برابر مصوبه دولت خالی نمیکنم .واقعا داره سوء استفاده میکنه و خونه رو خالی نمی کنه در ضمن من امسال سه ماه مونده بود به اتمام قرار داد تلفنی.حضوری و پیامی اعلام نموده ام و از پیام هم پرینت گرفته ام .
  آیا با توجه به اینکه زیر قولنامه اعلام نموده ام و مستاجر هم با رضایت امضا کرده و سه ماه هم زودتر کرده ام میشه دستور تخلیه رو گرفت با توجه به مصوبه دولت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بله میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید.

 • مهدی شعبانی
  مهدی شعبانی

  سلام
  من باید ۲ روز دیگه تخلیه کنم اما خونه پیدا نمیشه با پول پیشی که سال ۱۴۰۰ گذاشته بودم پول پیش هم کم برای اجاره کرده خونه های الانی بعد منهم نمیدونم چیکار کنم هر روز هم یه عکس می‌فرسته از اضهار نامه دادگستری که نه مهر دار نه امضا امًا هر روز تحدید میکنه میگه من حکم تخلیه گرفتم الان من باید چیکار کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   در صورت اجرای دستور تخلیه، میتوانید از واحد اجرا، مهلت بگیرید.

 • فریسان
  فریسان

  با سلام.قرارداد اجاره من بیست مرداد ۱۴۰۱ تمام میشود.پیش یکصد وپنجاه هزارتومان با ماهی سه میلیون و پانصد هزار تومان.اجاره بها کاملا سر وقت واریز و هیچ مشکلی نداشته ایم.امروز تماس گرفت که اجاره دوازده میلیون بشود.گفتم من یک زن بازنشسته تنها هستم و سال بعد واحدی که پیش خرید کرده ام را تحویل میگیرم.یک سال به من مهلت بدین و من ماهی هفت میلیون پرداخت میکنم.قبول نکرد گفت پس ده میلیون.یعنی حدود چهار برابر.من توانایی این اجاره را ندارم.چکار میتونم بکنم.توی قرار داد هم روزی پانصد هزار تومن جریمه گذاشته برای عدم تخلیه.حالا میخواهد به بهانه بازسازی….البته دارای سه واحد اپارتمان هم هست.یعنی خودش مستاجر نیست که در مضیقه باشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   با مصوبه فعلی،موجر امکان اخذ دستور تخلیه نخواهد داشت.

 • محمد
  محمد

  سلام مامانم الان ۱۱ سال هست خونه رو به کسی اجاره داده الان مستاجر حاضر نیست خانه رو تخلیه پایان مهلت کنه قرارداد اجاره در خونه بسته شده و به صورت قانونی هیجا ثبت نشده کسی هم که قرارداد بسته شوهر صاحب خانه بوده و خسارت زیادی به خانه وارد کرده مستاجر والان گفته باید پولش رو تا ریال آخر واریز کنی تا از خونه بلند بشه خود صاحب خونه هم مستاجر هست والان خونه رو میخواد حکم از لحاظ قانونی چیه لطفا راهنمایی کنید با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، مادر شما با هم قرارداد عادی در صورتیکه امضا دو شاهد را داشته باشد میتواند از طریق شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام کند و همچنین خسارت وارده را مطالبه کند

 • مها
  مها

  درود. ضمن تشکر از مطلب راهگشای شما در صفحه اینترنتی.
  موضوع:
  مستاجر ما منزل مسکونی را اجاره کرده و استفاده درمانگاه از آن دارد و تعدادی پزشک جهت بهره‌برداری مستقر شده‌اند. مجوزی از شهرداری یا مالیات هم ندارد. دیوار و حدود منزل با همسایه که درمانگاه اصلی است و نقشه منزل را نیز بهم زده است. (فقط توی قرارداد نوشته مجاز به تغییرات مد نظر وزارت بهداشت میباشد. ما فکر کردیم کاربری انبار مد نظرشون بوده)
  .
  پرسش:
  الان: ۱-چند درصد امکان گرفتن حکم تخلیه هست؟ ۲-آیا کاربری درمانگاه غیرتجاری و غیر اداری محسوب میشود؟!

  سپاس از وقت شما.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   ۱- در صورتی که در قرارداد، کاربری فعلی ذکر نشده باشد، امکان فسخ دارید.
   ۲- مطب و درمانگاه، تجاری محسوب نمیشود.

 • سعید
  سعید

  سلام وقت بخیر….ما منزلی رو تمدید رهن کامل نشستیم….تو قراردادقیدشد که اگرمنزل فروخته شد با توافق مستجرتخلیه ومدت زمان لازم داده شودبرای تخلیه و بازدید با هماهنگی مستجرباشد….ایا میتونه صاحب خانه بعدفروش حکم تخلیه بگیره…چون چندتا بنگاهی نشون دادیم گفتن چون مدت نزده وتوافقی نوشتین نمیتونه بیرونتون کنه چون ابتدای قراردادمون هست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله

 • بهفر
  بهفر

  آپارتمان مسکونی را ۳ سال قبل اجاره داده ام به دلیل کرونا دو سال تمدید کرده ام ولی امسال به آن نیاز دارم با توجه به قانون موجود آیا بعد از پایان تمدید می توانم ملک را پس بگیرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، شما میتوانید صدور دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بدلیل انقضا مدت و نیاز شخصی تقاضا نمایید

 • حمید
  حمید

  سلام. وقتتون بخیر. ببخشید مصوبه‌ی ستاد پیشگیری کرونا در موضوع نحوه‌ی تمدید قراردادهای اجاره و حمایت از مستاجرین همچنان پابرجا هست؟ این موضوع همچنان در شوراهای حل اختلاف مسموع هست یا دیگه خیلی اجرایی نیست؟ ا

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بخشنامه فوق در خصوص قراردادهایی است که در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده اند.

 • مریم
  مریم

  سلام
  طبق اجاره نامه رسمی در بنگاه املاک سوال اول:از یک ماه قبل از تاریخ اتمام مستاجر باید اجازه بازدید بدهد اما الان این کار رو نمیکنه؟
  سوال دوم :در صورتیکه مستاجر تخلیه نکند چه مدت زمان طول میکشد تا حکم تخلیه صادر شود و ضرر و زیان آن مدت برای موجر به چه صورت خواهد بود؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مستاجرمی تواندمانع بازدیدشود
   اگردرقراردادتان ضرروزیان پیش بینی شده قابل مطالبه است
   مدت دستورتخلیه بین ده تابیست روزدرمرحله اجرااست

 • بهزاد
  بهزاد

  سلام وقت بخیر
  یک سوال دارم ازحضورتون
  ما یک خانه ای را رهن واجاره کردیم به دلیل اشناییت صاحب خانه باپدربزرگم واصرار گذاشتیم پدربزرگم صحبت کند واجاره نامه را به نام خودشان نوشت وچک را هم صاحب خانه به نام ایشان نوشت ما ۵۰میلیون ماهی ۴۵۰اجاره بود که اجاره کل راهم یکجادادیم
  حالا که زمان اجاره تمام شده خاستیم تمدید کنیم به ۴۰میلیون ماهی ۱میلیون اما پدربزرگم چک رانمیاورد که پولم رابگیرم ازطرفی هم شکایت میکنه صاحب خانه حکم تخلیه میشه گرفت؟راهنماییم کنیدچیکارکنم چه راهی دارم ?
  ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما باید باطرح دعوایی حقوقی، رابطه استیجاری و پرداخت پول توسط خودتان را اثبات نمایید، پیشنهاد می شود حضورا به وکیل مراجعه نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای پدربزرگ، اظهارنامه ارسال کنید مبنی بر استرداد و تحویل چک، در صورت عدم تحویل، از طریق شکایت خیانت در امانت، موضوع را پیگیری نمایید.

 • محمد
  محمد

  سلام من یه واحد اجاره کردم بطور رسمی قرارداد بستیم و پایان قرارداد دوساله میباشد هنوز یکسال از قردادم مونده ولی موجر دیده که اجارها بالا رفته با همکاری املاک که از اشناهایش هست دست نویسی تهیه کرده که تاریخ رو بعد یکسال متوجه شدیم اشتباه است ،و برای من از خدمات قضایی اخطاریه فرستاده ،آیا میتونه حکم تخلیه بگیره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،

   چنانچه در سند اجاره نامه جعل صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار خواهد بود و حکم تخلیه صادر نخواهد شد.

 • مرادی
  مرادی

  سلام.وقت بخیر.منزلی را حدود ۱۶ سال پیش به خانواده ای اجاره دادیم. به مدت ۵ سال قرارداد اجاره تمدید شده و بعد از آن با فوت مستاجران قرارداد تمدید نشده از آنجا که ملک قدیمی بوده بعد از پایان قرارداد سررسی به آن انجام نشده و به اظهار فرزندان مستاجر مبنی بر تخلیه اکتفا نمودیم . بعد از گذشت ۱۱ سال پسر مستاجر قبلی با داشتن کلید! بدون اطلاع و بدون قرارداد ( با بهانه داشتن مشکل روانی و توصیه پزشک مبنی بر سکونت در منزلی که پدر و مادر ساکن بوده اند! )در منزل ساکن شده و منزل را تخلیه نمیکند و بهانه بیماری میآورد. گویا در این ۱۱ سال هم بدون قرارداد در منزل رفت و آمد داشته اند. ضمنا بدون اجازه بخشهایی از منزل را تخریب کرده و یا تغییر داده اند! و مدعی هزینه کردن برای خانه نیز هستند ! با این اوصاف برای تخلیه ملک چه اقدامی باید بکنیم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست تخلیه و اجرت المثل تصرف سالهای گذشته را میتوانید مطرح نمایید.

 • سپاس
  سپاس

  باسلام و خسته نباشین..
  جناب من حدود سه سال پیش یه واحد آپارتمان مسکن مهر وکالتی خریدم،،این واحد توسط سه نفر دست به دست شده و من خریدم که برام وکالت زدن الان میخام این خونه رو بفروشم خریدار پاش رو کرده تو یه کفش که باید بری سند تک برگ رو بگیری به ما بدی منم باهاشون طی کردم وکالتی خریدم وکالتی میفروشم،،،آیا سند تک برگ برای معامله الزامی است..
  لطفا راهنمایی کنین ممنون از لطفتون…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ کامل، مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک است.

 • سعید
  سعید

  اینجانب ملکی را اجاره کرده ام که مالک آن بعلت بدهی به اداره جهاد سازندگی ملک ایشان توقیف شده است وهم اکنون واحد حقوقی اداره جهاد اعلام کرده است ملک مورد نظر را تخلیه کرده وپول رهن ملک مورد نظر را هم از مالک قبلی مطالبه نمائید با توجه به عدم حضور مالک وعدم توانائیی نامبرده در پرداخت پول رهن به اینجانب تکلیف چیست ممنون از کمک وراهنمائی تان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مدارک باید حضورا بررسی شود.

 • زهرا
  زهرا

  سلام وقتتون بخیر
  بنده یک مستاجر داریم که ۶ ماه تا پایان قراردادش مونده
  و من در حال حاضر قصد فروش خونه رو دارم
  به مستاجر یک ماه وقت دادم خونه رو خالی کنه ولی میگه تا مدت قراردادم تموم نشه از خونه نمیرم
  و ۵ تمن هم باید به عنوان پول پیش خونه میدادن که همچنان ندادن
  من میتونم از راه دیگه مجبورش کنم تا خونه رو تخلیه کنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.قرارداداجاره اش معتبراست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.قرارداداجاره اش معتبراست.

 • مهدی شعبانی
  مهدی شعبانی

  سلام
  بنده ی واحد در تهران فروختم. به مستاجر هم اعلام کردم که سر قرارداد باید تخلیه کنه. ولی میگه تخلیه نمیکنم. نصف پول قرارداد فروشم هم مونده. که خریدار جرید نمیده.الان من باید چکار کنم؟ ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید.

 • Erfan
  Erfan

  سلام وقت بخیر
  منزلی رو ما اجاره کردیم و یک سوم مبلغ پیش رو بابت بازسازی با مهلت یک ماهه پرداخت کردیم ولی الان از موعد تحویلش دو هفته میگذرد ولی مالک نمیاد خونه رو تحویل بده و میگ نظرم عوض شده.
  لطفاً راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   موجر موظف به تحویل مورد اجاره است.

 • شعبانی
  شعبانی

  سلام وقت بخیر، ما با مالک ۲ هفته زودتر از پایان قرارداد تماس گرفتیم که گفت خونه رو میخود بزاره برای فروش، کرایه هم میخواد اضافه کنه
  مالک چند وقت زودتر باید اعلام کنه که خونه رو برای فروش گذاشته ؟
  ما باید کرایه بیشتر بدیم ( لفظی هزینه رو تعیین کرد)؟
  چند مدت میتونیم تو خونه بمونیم که خونه جدید رو پیدا کنیم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   میتوانید برای جابجایی، یکماه مهلت بگیرید.

 • شعبانی
  شعبانی

  سلام وقت بخیر، مالک چند مدت قبل باید به مستاجر اطلاع بده که خونه رو برای فروش گذاشتم و آیا بدون قرارداد میتونه از مستاجر هزینه کرایه بیشتر بگیره ؟ و اینکه مستاجر چه مدت میتونه تو ملک باشه تا خونه پیدا بشه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   فروش مورد اجاره، خدشه ای به قرارداد اجاره وارد نمیکند.
   و مالک غیر از اجاره بها، مجاز به دریافت مبلغ دیگری نیست.

 • بهروز
  بهروز

  سلام من یه خونه اجاره کردم که مهلت من ۲۰/۲/۱۴۰۱به پایان میرسه ولی موجر مبلغ اجاره بهاء رو دوبرابر میخواد بکنه آیا طبق اعلام ستاد کرونا که برای شهرها ۱۵٪اعلام کرده ،موجر میتواند دوبرابر اجاره بهاء رو بالا ببرد یا نه ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، بخشنامه ستاد کرونا فقط شامل قراردادهای اجاره سال ۱۳۹۹ است و قراردادهای سال ۱۴۰۰ خارج از شمول آن است.

 • رضا
  رضا

  سلام
  بنده یک آپارتمان خریداری کردم که در آن مستأجر نشسته بود و قرار بود در تاریخی آپارتمان تخلیه و تحویل گردد و مبلغی هم از قرارداد نگهداشتم برای تحویل و من هم روی همین حساب آپارتمان فعلی ام را فروختم و تحویل را چند روز بعد از آن تاریخ توافق کردم. الان شخصی که به من فروخته می‌گوید دوماه بعد از آن تاریخ خانه را تحویل میدهد آیا من قبل از سررسیدن تاریخ تحویلم می توانم دستور تخلیه بگیرم تا با خریدار منزلم به مشکل نخورم؟ آیا اصلا میتواند خانه را در غیر از تاریخ درج شده در مبایعه نامه تحویل دهد؟ آیا در صورت تحویل ندادن، من میتوانم جریمه توافق شده روزانه مربوط به فروشنده را از مبلغ باقی مانده کسر کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورت تاخیر در تحویل مورد معامله، خسارت و جریمه روزانه مندرج در قرارداد، به شما تعلق میگیرد.

 • جوادنوری
  جوادنوری

  سلام ببخشید حکم تخلیه در اسفند ماه صادر میشه ایا؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • ابوالفضل محمدیان
  ابوالفضل محمدیان

  سلام و خسته نباشید
  ما یه خونه کرایه کردیم طبقه ۲ م در یاسوج و صاحبخونه هردفعه که مهمون میاد با اینکه سر و صدا نمی‌کنیم باز میاد بالا گیر میده
  ما اصالتا براس شمال هستیم و پدر من با یک خانوم یاسوجی ازدواج کرده من بعد از ۵ ماه اومدم خونه پدرم صاحبخونه اومد بالا گیر میده و گفته بود من خونه رو به عروس داماد دادم و مهمون ها فقط یکماه باید بیان (یعنی چی یعنی ما کس و کار نداریم که بیان یه سر به ما بزنن ) بعد خونشم مشکل داره اگه داخل خونه ساکت باشیم صدای اونا از طبقه پایین میاد باید چیکار کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   موضوع را به پلیس گزارش کنید.

 • حسام
  حسام

  سلام من مستاجر هستم و اجاره بها رو دقیقا سر وقت پرداخت میکنم،الان قرداد ما ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۴ تمام میشه و از موجر خاستیم ۲ ماه فرصت بده که خونه ای که داریم میسازیم آماده بشه بریم ولی موافق نیستن،آیا اگر کار به دادگاه بکشه،قاضی مهلت میده برای من؟آیا راهکاری هست که بشه مهلت گرفت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   حداقل یک ماه میتوانید برای اجرای حکم، مهلت بگیرید.

 • فرزانه
  فرزانه

  سلام
  ملکی رو اجاره کردیم و هنوز ۶ ماه از پایان قرارداد باقی هستش و کل اجاره بها یکجا پرداخت شده .میخواستم بدونم اینکه موجو میخواهد ملک رو بفروشه ایا میتونه حکم تخلیه بگیره ؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • محمد
  محمد

  سلام
  من دستور تخليه را مرداد ٩٩ اجرا كردم مستأجر اموال خودش را در منزل رها كرده و نمياد ببره حالا بعد از حدود دو سال چه بايد كرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. موضوع را میتوانید از طریق اجرای احکام مجری دستور تخلیه، پیگیری نمایید.

 • محمد سبحان
  محمد سبحان

  سلام بنده یک واحد مسکونی رو سال اسفند ۹۸ اجاره کردم و قرارداد یک ساله نوشتیم سال ۹۹ با اعتماد به صاحب خانه مبلغ ۱۰۰ ملیون پول پیش اضافه کردم و برای ایشان واریز کردم اما متاسفانه قرارداد جدید ننوشتیم و قرارداد را شفاها ً تمدید کردیم (ضمن اینکه مبالغ اجاره نامه هر ماه بدون تاخیر نیز به حساب مالک واریز شده است و فیش موجود است) حالا امسال صاحب خانه مبلغ ۲ برابر از من خواسته و به توافق نرسیدیم یک ماه قبل از تاریخ ۱۵ اسفند به صاحبخانه اعلام کردم که میخواهم بروم حالا که نزدیک تاریخ تخلیه ام هست صاحب خانه هیچ مبلغی به من نداده و میگوید تا اجاره ندهم پول ندارم (مبلغی که اعلام کرده بسیار بالا است) حالا با در نظر گرفتن این نکته که بنده جای دیگر قرار داد نوشتم و قطعا میخواهم اثاث کشی کنم تکلیف چیست ؟ مبلغ ۲۰۰ ملیون پول پیش نزد صاحب خانه است که بابت ۱۰۰ ملیون آن قرارداد جدید ندارم لطفا راهنمایی بفرمایید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   از طریق دادخواست مطالبه وجه، مبلغ ۱۰۰ میلیون را پیگیری نمایید. برای تخلیه واحد نیز موضوع را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قبل ازدریافت پولتان تخلیه نکنید.

 • محمد
  محمد

  سلام آقا من ی خونه اجاره کردم الان یک ماه از قرار داد گذشته من ب ساحب خونم گفتم پول بده برم دنبال خونه ولی گفت اول برو دنبال خونه بعد یک ماه حالا میگه ک روزی ۱۵۰هزار تومن ازت کم میکنم و باید ۱۰روزه خالی کنی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. قرارداد اجاره تا پایان زمان اجاره غیر قابل فسخ است مگر با توافق طرفین

 • Darya
  Darya

  سلام
  مستاجر خانه مسکونی ما ،الان ۴ سال هست در خانه نشسته که دو سال ان به علت کرونا بوده است. هیچوقت اجاره را به موقع پرداخت نکرده است.
  الان ۶ ماه از پایان قرارداد گذشته، نه قرارداد جدید منعقد نموده ، نه به تلفن جواب می دهد نه ریالی اجاره پرداخت می کند . ۴ ماهه شکایت کردم ، دستور تخلیه ۳۰ دی زده بودند . که هنوز تخلیه نشده ، چرا دادگاه تا این حد قدرت اجرایی ندارد . تکلیف من چیست؟ خودم می خواهم ساکن خانه شوم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   وکیل انتخاب نمایید تا موضوع تان را پیگیری نماید.

 • محمد
  محمد

  سلام
  ما یه خونه داریم در شهرستان که به یه تهرانی اجازه دادیم
  طرف خونه ش تهرانه برا تفریح هر دوماه یه بار میاد سه روز سر میزنه به خونه
  الان سه ماهیه مهلت اجاره ش تموم شده بیرون نمیره
  میگه طبق مصوبه کرونا تمدید میکنم یه ال دیگه میمونم
  خب این شخص اصلا قصدش مونده نیست فقط میخواد اذیت کنه
  الان ما میتونیم حکم تخلیه براش بگیریم؟
  اگه واقعا مستاجر بود و با بیرون انداختنش خانواده ش در به در میشدن یه چیزی
  ولی این اقا به عنوان یه خونه تفریحی اجاره گرفته
  الانم اجاره ها تو این مدت کلی رفته روش ولی این میگه نهایتا قانونی ۲۰ درصد میاد روش دیگه
  بعد اینم کاری از دست تون برنمیاد
  این انصافه اخه
  لطفا کمکم کنین مرسی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   ضمن تقاضای صدور دستور تخلیه موارد فوق را هم برای قاضی شورا تشریح نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   طبق بخشنامه، دستور تخلیه صادر نمیشود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بخشنامه کونا مربوط به قراردادهای اجاره ای که در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسند، بوده است وشامل قراردادهای امسال نمی شود.

 • منصور
  منصور

  سلام دادخواست اجور معوق رادادم دوباره تمام ودییه را باید بحساب دادگاه بریزم یا که اجور معوق کسر میشود بقیه واریز میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   برای اخذ و اجرای دستور تخلیه میبایست وجه ودیعه را واریز کنید

 • Zمنصور
  Zمنصور

  سلام مستاجر من ازوقتی که امده اجور واجور معوقه پرداخت نکرده از تارخ ۸/۴/۱۴۰۰ تا۸/۸ /۱۴۰۰ دادخواست اجور وحکم تخلیه نمودم بعد ان دوباره از۸/۸ تا ۸/۱۰ دادخواست با هزینه دادرسی خواستم حال شواری حل اختلاف مگویدتمام پول پیش را نزد دادگه بریز وبعد از ان مستا جر تخلیه نمکند تا زمانی که پول کامل را دریافت کند ایا اجور معوقه هزینه دادرسی و هزینه اب برق گاز وتاخیر تادیه کسر نمیشود ایا حقوحقوق موجر داد میشود ایا کاملا محاسبه میشود یاخیر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   برای اجور معوقه میبایست دادخواست بدهید

 • هدایتی
  هدایتی

  سلام حکم تخلیه انجام شده و فک قفل شده و ودیعه مستاجر توقیف شده اما مستاجر قصد ندارد برای تحویل وسیله هایش مراجعه کنه و آواره ست و از خدا خواسته وسیله هاشو ول کرده ماهم امین اموال شدیم چون چاره ای نداشتیم.دادخواست هم برای رسیدگی دادیم اما خود دادگاهم نمیدونه باید چکار کنه!الان تکلیف ما چیه با وسیله های مستاجر؟جایی هم نداریم ببریم بزاریم یا پلی برای اجاره نداریم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بابت نگهداری اموال، مستحق دریافت اجرت هستید و میتوانید طی دادخواست و محکومیت مستاجر، آن را مطالبه کنید

 • محمد
  محمد

  سلام
  مالک ۳ دانگ از یک مغازه هستم که آن را با قرارداد ۱۰ ساله به شریک خود اجاره داده‌ام (مالک آن ۳ دانگ دیگر)
  اکنون پس از گذشت ۳ سال از قرارداد اجاره، مبلغ آن بسیار ناچیز شده است
  امکان فسخ اجاره نیز در اجاره نامه پیش‌بینی نشده است.
  ۱. چه راهی برای فسخ آن قرارداد اجاره وجود دارد؟
  ۲. اگر هدف پایان دادن به مشارکت در ملک مشاع باشد، در صورت تقاضای افراز و پس از آن (به دلیل صدور گواهی عدم امکان افراز توسط اداره ثبت) تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع از دادگاه را بنمایم، با توجه به اینکه ملک تحت اجاره دیگری است تکلیف فروش ملک توسط دادگاه به روش مزایده چه می‌شود؟

  پیشاپیش متشکرم از پاشخگویی‌تان?

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.دستورفروش ارتباطی به مستاجرداشتن ملک نداردواجرامی شود.

 • حسین
  حسین

  سلام وقت بخیر بنده بعداز دزدی همسرم ازخانواده ام کلیه ضرر وزیان را خودم دادم بعد ازفروش منزلم بابت این ضرروزیان مادرم خانه اش راباکلیه وسایل دراختیارم قرار دادوبنده هم وسایل خودم را به ان خانه انتقال دادم ولی همسرم بعدازبه اجرا گذاشتن مهریه وبیرون کردن بنده ان خانه راتصرف کرد متاسفانه قاضی پرونده بانسبت فامیلی با همسرم اصلا همکاری باما نکرد وبعدازچهارسال حکم طلاق راداد ولی اعتنایی به درخواست اعصار مهریه نکرده وسه سال است منتظررای مهریه هستیم دراین حین همسرم کل وسایل رابرداشته ومادرم درحال گرفتن حکم تخلیه به نام بنده است من چکار کنم درمورد وسایل خانه که همسرم برداشته این همه زیان راچکار کنم ازاون ورهم مهریه میخواد لطفا راهنمایی ام کنید درهنگام تحویل خانه چگونه این وسایل روپس بگیرم یا صورتجلسه بشه که این زن دراین خانه است چون هنوز هم همان جااست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر وسایل خانه متعلق به شماست و جهیزیه همسرتان شامل آن نیست می توانید آن را به مکان دیگری منتقل و منزل مادرتان را تخلیه نمایند.

 • مرتضی
  مرتضی

  سلام
  من ساکن واحدی هستم که از شخصی که مالک نبوده این واحد را رهن کردم.همین شخص این واحد را به شخص دیگه ای فروخته و ملک را به این شخص انتقال داده و آن شخص مبایعه نامه و انتقال ملک دارد.
  در حال حاضر موید رهن به پایان رسیده. آیا شخصی که ملک به نام او انتقال پیدا کرده میتواند حکم تخلیه بگیرد.
  البته کل ملک در رهن بانک است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بله.

 • علی
  علی

  کمترین زمان مهلت برای تخلیه در اظهار نامه مستاجر بعد از اتمام قرارداد چقدر هست؟ که بعدش دستور تخلیه گرفت ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.یک هفته.

 • چرمچي
  چرمچي

  با سلام و احترام
  قرار داد اجاره را در بنگاه نوشتيم و پول پيش و اجاره ها را چك دريافت كرديم. ولي الان متوجه شديم كه مستاجر چك ثبت نشده تحويل داده. از زمان اولين چك مدتي گذشته و مستاجر دائما وعده پرداخت ميدهد و بانك هم آنرا قابل پرداخت نمي داند. آيا راهكاري براي وصول چك ها و يا فسخ قرارداد وجود دارد؟
  باسپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند حق فسخ قرارداد برای موجر وجود دارد بنابراین می توانید با مراجعه به دادگاه حقوقی وجه چک را مطالبه کنید یا اینکه برای فسخ قرارداد اقدام نمایید. بهتر است قبل از اقدام حضورا جهت اخذ مشاوره تشریف بیاورید.

 • سید مهدی موسوی
  سید مهدی موسوی

  سلام من ملکی را خریداری کردم باقولنامه رسمی بنگاه و کد رهگیری و موعد تحویل فرا رسیده ومالک قبلی از تحویل آن خوداری میکند آیا حکم تخلیه فوری صادر می شود ملک دارای سند مشاعی است یک سند مادر دارد باتفکیک ومجوز قانونی شهرداری

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قولنامه سندرسمی نیست.تخلیه زمان براست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قولنامه سندرسمی نیست.تخلیه زمان براست.

 • هدایتی
  هدایتی

  با سلام
  من دستور تخلیه رو گرفتم و مامور کلانتری به دلیل حضور نداشتن مستاجر ابلاغیه رو زیر در منزل انداخت و ۷۲ ساعت بهش مهلت دادند. حالا بعد از سپری شدن این ۷۲ ساعت مهلت مرحله بعدی چی هست؟ملک رو از طرف کلانتری تخلیه می کنند یا دوباره بهش مهلت میدن؟چون مستاجر جدی نمیگیره و فکر میکنه اقدامی نمیشه خودش رو نشان نمیده و کلید رو هم به همسایه داده ولی وسایلش داخل واحد هست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بستگی به نوع دعوی تان دارد.دستورتخلیه یاحکم نخلیه.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بستگی به نوع دعوی تان دارد.دستورتخلیه یاحکم نخلیه.

 • سما
  سما

  سلام خسته نباشید یه ملک مسکونی رو اجاره بدیم وقتش تموم بشه و تخلیه نکنه بهش ۲۰ روز دیگه وقت بدیم و نصف بیشتر پول پیش بهش بدیم تخلیه نکنه چه کاری میتونیم انجام بدیم ؟ حکم تخلیه فوری بتونیم بگیریم چقدر زمان میبره؟ فقط همین خونه رو داشته باشیم و مستاجر باشیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر نیاز شخصی شما و همچنین توافق بر تاریخ تخلیه اثبات شود امکان اخذ دستور تخلیه وجود دارد.

 • ارسلان
  ارسلان

  سلام خسته نباشید من یک ملکی رو اجاره کرده ام یکساله الان قراردادم ۲۶ ۵ تمام شده صاحب خونه گفت بشین ۴ میلیون تومان اجاره برج ۶ ( شهریورماه ۱۴۰۰)رو بهش دادم و صاحب خونه میگه تخلیه کن خونه اش میخواد.
  ایشون الان توسط وکیل دادخواست تنظیم کرده و در برگه دادخواست خواسته تخلیه فوری به دلیل انقضای مهلت اجاره نیاز شخصی به سکونت در مطالبه خسارات پرداخت وجه التزام قرارداد تاخیر تخلیه مبلغ ۳ میلیون ریال از تاریخ انقضای قرار دارد تا اجرای کامل احکام به انضمام خسارت وارده و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ۱۱ میلیون تومان ۱۱۰ میلیون ریال مطالبه خسارت دادرسی من باید چیکار کنم؟؟؟
  سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   قرارداد اجاره شما و دادخواست طرف مقابل باید مطالعه شود، ولیکن به طور کلی شما می توانید به مصوبات ستاد کرونا در خصوص قراردادهای اجاره استناد نمایید.

 • محمد احمدی
  محمد احمدی

  سلام. بنده اپارتمانی را در سال ۹۷رهن کردم .پس از پایان مدت پشت قولنامه تا شهریور ۹۹ تمدید کردیم .در شهریور ۹۹ نیز بصورت شفاهی تمدید کردیم با اجاره جدید .که هر ماهه اجاره به حساب موجر واریز شد و پیامک برای ایشان ارسال کردم. ایشان تمایل به تمدید اجاره ندارد .و به شورا ی حل اختلاف شکایت کرد.شورا حکم تخلیه با حق اعتراض ۲۰روزه صادر نموده است .چگونه میتوانم از مصوبه کرونا استفاده کنم .در لایحه جلسه شورا نیز اعلام کردم ولی ترتیب اثر داده نشد .و نیز اگر درخواست تجدید نظر کنم چقدر زمان جهت صدور حکم جدید صرف میشود. با پرداخت اجاره مصوب موافقم .کلا چه پیشنهادی میدهید.و نیز در لایحه تجدید نر چه مطلبی درج کنم. ممنون از راهنمایی شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حکم تخلیه بادستورتخلیه فرق دارد.مصوبه ستادکروناهم شرایط خاص دارد.باوکیل مجرب مشورت نمایید.

 • داوود
  داوود

  سلام من حکم تخلبه گرفتم. برای خانه چند رور طول میکشه تا خانه تخلیه شود. اگر مستاجر در خانه را باز نکند چی میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگردستورتخلیه باشداجرای احکام باقفل ساز واردشده وخانه راتحویل شمامی دهند.

 • داریوش نورزاده
  داریوش نورزاده

  سلام قرارداد بنده ده روزه تموم شده بخاطر مریضی دو ماهه بیکارم ۳ ماهه کرایه پرداخت نکردم،الان صاحب خانه رفته شکایت کرده واسه تخلیه،یعنی خانه را به کس دیگه اجاره داده،اگه من کرایه عقب افتاده را پرداخت کنم شامل تمدید یک سال ستاد کرونا میشم؟؟؟لطفاا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چون شما از مفاد قرارداد تخلف کردید ممکنه مشمول مصوبه نشوید

 • سروش
  سروش

  آیا میشود در صورتی که مدت اجاره ملک به پایان رسیده و تسویه شده اما مستاجر بلند نمیشود ملک را بدون اطلاع مستاجر قبلی به فرد جدید اجاره داد تا فرد جدید خودش به وسیله قانون مستاجر قبلی را بیرون کند؟
  مشکلی برای موجر پیش نمیاد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر به دنبال راه حلی در خصوص تمدید قراردادهای اجاره در ایام کرونا هستید، این ایده اصلا راه حل خوبی نیست و مستاجر جدید نمی تواند دستور تخلیه مستاجر قبلی را اخذ نماید.

 • م ش
  م ش

  با سلام،
  در سال ۹۷ خانه‌ای را در مشهد در بنگاه املاکی طی قرارداد اجاره رسمی به مستاجر اجاره دادم.
  پس از آن برای ۴ سال متوالی بصورت پشت‌نویسی و بدون مراجعه به بنگاه املاک قرارداد را هربار برای یکسال تمدید کردم. البته پارسال مایل بودم که مستاجر تخلیه کند و به ایشان یک ماه زودتر اعلام کردم (به دلیل نیاز پسرم برای سکونت در این واحد که الان در اشغال این مستاجر می‌باشد چون پسر مجردم که در تهران شاغل بوده و آنجا مستاجر است و به دلیل افزایش ناگهانی اجاره‌بها و عدم توانایی پرداخت آن، تصمیم به استفاده از این واحد برای سکونت او گرفتیم). اما پارسال به دلیل شرایط کرونا و مراعات حال مستاجرمان، قرارداد را برای یکسال دیگر (تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰) تمدید کردم. با توجه به افزایش نیاز پسرم به استفاده از واحد مسکونی خودمان، از شش ماه پیش به مستاجر اعلام کردم که بایستی سر موعد اتمام قرارداد، خانه را تخلیه کند و ایشان قول مساعد دادند. اما الان که حدود یک هفته از پایان قرارداد اجاره گذشته، از تخلیه امتناع ورزیده و کرونا را دلیل پیدا نکردن خانه عنوان می‌کند. رفتار اهانت آمیز و طلبکارنه خود مستاجر و دو پسرش هم شرایط بسیار استرس‌زا و غیر قابل تحملی را برای من و خانواده‌ام که در طبقه بالای این واحد مسکونی سکونت داریم ایجاد کرده است. تقاضای دادخواست در شورای حل اختلاف داده‌ام. اما می‌خواستم قبل از ثبت دادخواست با یک وکیل در این زمینه مشورت کنم. ممنون می‌شوم اگر من را راهنمایی بفرمایید و بگویید باید چه مدارکی را برای اثبات نیاز خانواده خودم به سکونت در واحد مذکور، در روز ثبت دادخواست ارائه دهم و اساساً بگویید چه مدارکی شانس صدور حکم تخلیه را بیشتر می‌کند.
  و اینکه آیا پس از ثبت دادخواست و ارائه مدارک می‌توان مدارک دیگری را تا پیش از روز دادگاه به پرونده اضافه کرد ؟
  آیا وکیل را می‌شود بعدا تعیین کرد یا اگر در همان زمان ثبت دادخواست وکیل تعیین نشود دیگر امکان تعیین وکیل وجود نخواهد داشت؟
  آیا صرف اعلام اینکه پسرم که برنامه‌نویس است و دورکاری می‌کند و همینطور قصد ازدواج دارد و نیاز به خانه دارد برای اثبات نیاز شخصی من به عنوان صاحبخانه کافیست؟
  در ضمن خانه به اسم من نیست و به اسم فرزندانم می‌باشد.
  با تشکر.

 • حمید
  حمید

  سلام
  مهلت قانونی مستاجر بنده اول خرداد ۱۴۰۰ تمام می شود، دادخواست صدور دستور تخلیه دادم، با توجه به شرایط کرونا امکان تهلیه وجود دارد . خودم در جای دیگری ساکن هستم ولی اعلام کردم قصد سکونت در منزل خودم را دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سام.آخرین مصوبات ستادکرونارادراینترنت ببینید.

 • حسن به نژاد
  حسن به نژاد

  با سلام می خواستم بپرسم ایا فردی که وکیل رسمی دادگستری نیست می تواند با وکالت نامه محضری از مالک نسبت به طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر اقدام نماید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، مستقلاً خیر ولی با اخذ وکیل دادگستری می تواند این کار را انجام دهد

 • امین
  امین

  سلام
  من دستور تخلیه را به اجرای احکام دادم و گفتند که روز بعد بروم برای گرفتن اجرای دستور، ولی مجدد به روز بعد موکول کردند.
  فردای آن روز گفتند که مستاجر برای اجاره یک ملک دیگر مهلت خواسته و پول پیشش را هم گرفته،
  چطور ممکن است که اجرائیات احکام هنوز ملک من رو تحویل نگرفته ولی پول پیش مستاجر رو کامل داده؟؟؟
  بابت اجاره‌هایی که نداده باید مجدد شکایت کنم؟ چون دادگاه کل پول پیشش رو بهش داده

  اگر مستاجر کلید ملک را تحویل اجرای احکام بدهد من چگونه می‌توانم متوجه خسارت‌های وارده به ملک بشوم؟
  امکانش هست در حضور خودم خانه را تحویل بدهد؟ چون ممکن است بعدا بگوید من ملک را سالم تحویل دادم درصورتی که اینگونه ممکن است نباشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله .می توانیدباتوافق یکدیگرپوال راپرداخت کرده وهمزمان بصورت کتبی وفیزیکی ملک خودراتحویل بگیرید.اگرودیعه رابه شوراداده می توانیدمبلغ ودیعه رادریافت واگرخسارتی زده بودازطریق همان شوراتامین دلیل کرده ودعوی مطالبه خسارت طرح نمائید.

 • سید ابوالفضل صادق زاده
  سید ابوالفضل صادق زاده

  با سلام
  بنده مستاجری هستم که طبق مبایعه نامه ای موعدش آخر مرداد ۱۴۰۰ به پایان می رسد.موجر بنده که در شهر دیگری مستاجر بودند اواسط تیر ماه تخلیه کردند و وسایلشان را در یک انبار که انباردار مول ۳ ماهه را ازشان پیش گرفت گذاشتند.
  از بنده خواهش کردند که اگر ممکن است یک ماه زودتر منزل را تخلیه کنیم.بنده با توجه به اینکه زمان کروناست و همسرم باردار بود و تصمیم داشتیم طی چند ماه آینده منزلی خریداری کنیم با توجه به رکود بازار قبول کردیم که تخلیه کنیم و زیر مبایعه نامه نوشتیم و امضا کردیم.ولی ۱۰ روز مانده به تحویل منزل شرایط جور شد که منزلی خریداری کنیم و از موجر فرصت اندکی خواستیم که قبول نمی کند.
  خواستم بدانم در صورت گرفتن دستور با حکم تخلیه بنده حداکثر چند روز فرصت تخلیه منزل دارم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.موجر ودیعه شمارا به صندوق واریزمی کندو دستورتخلیه می گیرد.دراجرای احکام باتوجه به شرایط خاص شمامی توانیدمهلت بگیرید.

 • علی
  علی

  سلام
  مدت اجاره ملک من بهمن ماه به اتمام رسید فرادا جدید برای چهارماه بستم که فرصت به علت کرونا به مستاجر دادم جهت تخلیه الان قرارداد چهار ماه سررسید شده ومستاجرمیگوی طبق مصوبه تخلیه نمی کنم وحاضر به بسا
  تن قرار داد جدید در بنگاه هم نیست
  آیا شورا دستور تخلیه میدهد با توجه به مصوبه وچقدر حداکثر طول میکشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مطابق مصوبه ستادکرونااگرایشان افزایش اجاره بهارانپذیرندتخلیه انجام می شود.

 • مهران
  مهران

  بنده آپارتمان به خانمی اجاره دادم و پسر ایشان در پارکینگ از داخل خودروها دست به سرقت زد.و مدیر ساختمان و مالکان خودرو سارق رو شناسایی کردند. و ایشان با التماس در مقابل عدم شکایت ساکنین اموال مسروقه رو پس داد. آیا می توانم با توجه به درخواست همسایگان دستور تخلیه بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.رابطه استیجاری عقد لازم است و فقط می توانیدشخصآ بواسطه تعدی و تفریط درملکتان درخواست تخلیه کنیدکه آن هم بواسطه مصوبه ستادکرونا دارای شرایط خاصی است.

 • ا/ دونو
  ا/ دونو

  سلام ما از بهمن ۹۹ به مستجرمون گفتیم که تخلیه کنه وقتشونم ۱۴۰۰/۲/۱ تموم شده الانم درس ۲۰ روزه که وقتش تموم شده از زمانی ک بهش گفتیم تخلیه کن طبقه پایین کلا رطوبت برداشته بهش گفتیم لوله کش بیار رفت دوتا آدم ناشی ک اصلا لوله کش نبودن رو آورد باعث شد اینبار رطوبت به خونه همسایه ومستجرشم برسه یکیم ک مبلغ رهن رو از پارسال گفتیم ۵ میلیون بده فقط ۲میلیون داده بنظرتون دادگاه دستور تخلیه فوری میده تروخدا راهنماییمون کنین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.دستورتخلیه درصلاحیت شورای حل اختلاف است.همزمان درخواست تامین دلیل باجلب نظرکارشناس رسمی دادگستری برای برآوردخسارت هم بکنید.بایدبه دفترخدمات الکترونیک قضائی مراجعه کنید.

 • علی محبی
  علی محبی

  سلام، موعد تخلیه مستاجر من سررسیده است و ایشان اعلام کرده با توجه به شرایط کرونا خانه را تخلیه نخواهد کرد. با توجه به اینکه ایشان خودشان مالک هستند و در کرج آپارتمان دارند و بنده نیز برای سکونت شخصی به ملک خود احتیاج دارم آیا میتوانم شکایت کنم و حکم تخلیه بگیرم؟ و چگونه اثبات کنم که ایشان دارای ملک مسکونی است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بله می توانیدبا تامین دلیل اثبات کنید.اگرمورد اجاره را برای سکونت خودتان می خواهیدمی توانیددعوی تخلیه طرح کنید.

 • ابراهیم رنگریز
  ابراهیم رنگریز

  سلام .خانه را برابر قرار داد به یک زوج جوان اجاره دادم. طرف قرار داد خانم می باشد . حالا خانم مجرده ؛خانه مجردی برای تفریح وخوشگذرانی گرفته ؛ راهنمایی بفرمایید .از چه طریق زودتر حکم تخلیه رامی توانم بگیرم .چون واحدهای دیگر خانواده سکونت دارندوبرای اونا مزاحمت داره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.می توانیدزمانی که باعث مزاحمت شماهستندباپلیس ۱۱۰ تماس گرفته وسپس باگزارش پلیس ۱۱۰ شکایت ایجادمزاحمت طرح نمائید.

 • علی
  علی

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از شما بابت پاسخ به موارد ذیل :
  ملکی دارم که در اختیار مستاجر می باشد
  ۱- هر ماه به بهانه تعمیرات جزیی یا سرویس کولر از اجاره مبلغی کسر کرده و مابقی را پرداخت مینماید.این کار قانونی است؟
  ۲- با توجه به اینکه در شهر دیگری مستاجر هستم و در قرارداد ما ذکر شده بابت هر روز تاخیر مبلغی به عنوان تاخیر در پرداخت کرایه می بایست پرداخت نماییم،در قرارداد با مستاجر خود نیز قید نموده ام، نحوه پرداخت یا دریافت هزینه تاخیرات چگونه باشد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   هزینه های تعمیرات کلی با موجر ولی اگر در اثر استفاده مستاجر آسیب به وسیله ای برسد پرداخت هزینه با مستاجر است .
   مطالبه خسارت قراردادی از طریق شورای حل اختلاف میسر است.

 • سیامک
  سیامک

  سلام من ملکی اجاره دادم و مستاجر قراردادش تمام شد و تمدید نکرد من هم حکم تخلیه گرفتم و قرار شد با حکم اجرای احکام همراه با مامور برای تخلیه درب منزل بروم ولی روز قبل اجرای احکام نامه زده به کلانتری و توقف تخلیه تا اطلاع ثانوی زده داخل نامه میخواستم راهنمایی کنید این اطلاع ثانوی به چه منظور است و اینکه اگر مستاجر درخواست مهلت ۱ماه نهایتا میتونه بکنه از اجرای احکام چرا داخل نامه نوشته اطلاع ثانوی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   احتمالا منظورشان همان مهلت یک ماه است. موضوع را حضورا از اجرای احکام پیگیری نمایید.

 • بهی
  بهی

  بعد از تخلیه واحد مسکونی توسط مستاجر ودر حضور مامور اجرای احکام وکلانتری وصورت جلسه ایشان دال بر تحویل بی کم وکاست مورد اجاره به موجر آیا باز هم موجر میتواند جهت مطالبه خسارت دادرسی،خسارت مالی دیرکرد تخلیه،اجرت المثل مذکور در قولنامه وخسارت غدم پرداخت اجاره بها وتأدیه ازمستاجر شکایت کند؟در صورت پاسخ مثبت آیا باید در همان شعبه که دستور تخلیه صادر کرده شکایت مطالبات خود را بکند یا میتواند در شعبه دیگری فقط جهت خسارات ذکر شده اقدام کند؟ضمن اینکه مستاجر درتمام مدت اختلاف کرایه را به حساب دادگستری واریز کرده است وفیش آن را به شعبه ای که تخلیه را صادر کرده داده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بله خسارت دادرسی قابل مطالبه میباشد و بابت اجرت المثل نیز چنانچه مستاجر از قبل بدهکار باشد قابل مطالبه میباشد.

 • احمدی
  احمدی

  سلام من ملکی را اجاره داده ام. در اجاره نامه دو نفربه عنوان شاهد امضا کرده اند. پس از اتمام مهلت اجاره، قرارداد را با مستاجر به مدت یکسال تمدید کردم. در تمدید اجاره شاهدی قرارداد را امضا نکرده است. آیا برای گرفتن دستور تخلیه، نیاز به امضای تمدیداجاره توسط دو شاهد وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قانونآ بله ولی درخواستتان رابدهید.معمولآ مراجع شبه قضائی مثل وکلا وقضات اینقدربدبین ودقیق نیستند.

 • محمد
  محمد

  سلام وقت بخیر..من مستاجرم چندین ماه اجاره رو نداده و ۲ماه که از قرارداد هم گذشته و من نمیخوام تمدید کنم و مستقیم گفت من تخلیه نمیکنم اگر میتونی برو شکایت کن..حالا میتونم حکم تخلیه بگیرم؟؟و چقدر زمان میبره؟و مراحلشو میخواستم بدونم چکار کنم و از کجا شروع کنم..ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.برای دستورتخلیه بایدبه دفترخدمات ولکترونیک قضائی مراجعه ودادخواست خودراثبت کنیدتابه شورای حل اختلاف محل ارجاع وتصمیم گیری شود.

 • ساسان
  ساسان

  با سلام. بنده مستاجری هستم که تاریخ قرارداد اجاره به اتمام رسیده و صاحب خانه ودیعه را نمی دهد. در روز آخر قرارداد اظهارنامه برای آمادگی تخلیه و دریافت ودیعه برای ایشان فرستادم و هنوز پس از ۷ روز خبری از ایشان نیست. سوال: من هنوز تخلیه نکرده و منتظر دریافت ودیعه هستم. آیا این روزهای بعد از قرارداد مشمول پرداخت اجاره هستم؟ آیا اجرت المثل هم باید پرداخت کنم؟ در قرارداد قید شده که در صورت عدم تخلیه پس از انقضای قرارداد، مستاجر روزی ۷۵ هزار تومان و همچنین موجر در صورت عدم پرداحت ودیعه روزی ۷۵ هزار تومان باید بپردازند. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.متاسفانه این موقعیت حقوقی ازامورناعادلانه عرفی است.ازسوئی شم برای قراردادجدید نیازبه تخلیه و دریافت ودیعه خوددارید و ازطرف دیگرموجرشما برای اینکه ودیعه شمارامستردکند نیازبه مستاجرجدید و دریافت پول ازاودارد.راهکارقانونی این است که شما منزل را تخلیه کرده وتامین دلیل نمائیدودیعه خودرا ازطریق مرجع قضائی ازموجرمطالبه کنید.

 • مسیح
  مسیح

  با سلام و احترام
  بنده تمام سوالها و پاسخها را خواندم ولی متاسفانه این ره جویان عدالت خودش هم نمیدونه که چی جواب میده.
  در جایی بابت تخلیه میگه با توجه به مصوبه جدید کرونا و تنفیذ مقام معظم رهبری فعلا دستور تخلیه صادر نمیشود ولی در جایی دیگر جواب میدهد که بله امکان تخلیه ( در شرایط کنونی ) هست ؟؟؟!!!!!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مصوبه ستادکرونا باتوجه به تنفیذ رهبری درحکم قانون است.بنابراین طبق قانون روابط موجرومستاجر عمل شده ودستورتخلیه صادرمی شودولی درمرحله اجرااگرمستاجرتسلیم مصوبه باشرایط کامل آن نشودتخلیه انجام می شودواگرتسلیم شرایط مصوبه باشدتخلیه انجام نشده ومطابق مصوبه عمل می شود.چون شوراهای حل اختلاف درمرحله اجراوتقابل مصوبه درحکم قانون وقانون مصوب مجلس دچارچالش گردیده اندلذا کلیت امردرسیستم قضائی نیزددارای حکم واحدنیست.لذا خواهشمنداست به همکاران وکیل این مجموعه درنحوه پاسخگوئی حق داده وبرای کسب اطلاعات بیشتربه مقاله جامع همکارمحترم جناب آقای پیمان حاج محمودعطاردرروزنامه همشهری تاریخ۹۹/۶/۱۷ توجه فرمائید.

 • ali falsafi
  ali falsafi

  سلام ایا قانون دوره کرونا به موجر اجازه تخلیه میدهد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله امکان تخلیه وجود دارد.

 • مریم احمدی
  مریم احمدی

  سلام وقتبخیر
  با توجه ب قانون جدید حکم تخلیه صادر نمیشه
  و مستاجر ۲۰ درصد اجاره ها را بپذیرد
  و خسارت مالی مثل عدم پرداخت قبوض نداشته و هر ماه سر وقت احاره بها را پرداخته باشه
  مشکلی براش پیش نمیاد؟؟؟
  بدلیل ق جدید بخاطر وضعیت کرونا براش خسارت و بار مالی وجود نداره؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قانون جدیدی تصویب نشده و فقط ستاد ملی مقابله باکرونا ازباب حمایت ازمستاجران شرایطی رامصوب نموده است.

 • عبداله
  عبداله

  با سلام
  بنده آپارتمانی دارم که در سال گذشته اجاره داده بودم و قرارداد اجاره آن در خرداد ماه به پایان رسیده است و حالا شخصا قصد سکونت در آن را دارم. با توجه به عدم تخلیه مستاجر دستور تخلیه از شورای حل اختلاف گرفته شده است. حالا می خواه بدانم بعد از ابلاغ حکم مستاجر می تواند درخواست مهلت بکند یا خیر؟ و اینکه در صورت عدم حضور مستاجر در زمان تخلیه تکلیف اموال مستاجر چه خواهد شد؟ (خودم قادر نیستم امین اموال باشم)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر مستاجر درخواست مهلت نماید قانونا ممکن است تا یک ماه به ایشان مهلت داده شود همچنین در خصوص اجرای حکم شما می توانید با همکاری اجرای احکام شخص دیگری را به عنوان امین اموال معرفی نمایید و یا اینکه اموال مستاجر به انبار سپرده شود.

 • آینوتی
  آینوتی

  سلام و وقت بخیر
  سوالی داشتم درخصوص تمدید اجاره نامه با توجه به شرایط کرونا در کشور.ممنون میشم پاسخ بدید

  قرارداد اجاره من ۲۲ شهریور۹۹ تموم میشه شنیدم و البته دیدم که ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای داده که قراردادهای اجاره با ۲۰% افزایش قیمت (البته برای کرج که خودم ساکن هستم) تا سه ماه بعد از اعلام رسمی وضعیت سفید کرونا تمدید میشه.
  البته اختلاف نظری هم وجود داره که میگن این قانون واسه اجاره نامه های قبل از ۸ تیر ماه هست.
  (درمورد این اختلاف نظر هم اگه ممکنه توضیح دهید که شامل کل سال ۹۹ هست یا فقط قبل از ۸ تیر رو شامل میشه.)

  من هنوز بیست روز به موعد اتمام قراردادم مونده و صابخونه اظهارنامه فرستاده که باید در موعد مقرر و سررسید سال تخلیه کنی.
  خواستم راهنمایی بفرمایید باید چه کاری انجام بدم الان.
  آیا پاسخی به اظهارنامه لازمه بدم؟
  با توجه به اینکه به خاطر کرونا تمایل به تمدید اجاره دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام متاسفانه در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد و رویه مشخصی در محاکم قضایی هنوز برقرار نمی باشد بنابراین امکان ارائه مشاوره دقیق فعلاً وجود ندارد.

 • ‌امین
  ‌امین

  باسلام . پدربزرگ بنده یک مغازه را در سال ۵۷ بمدت دوسال با اجاره نامه رسمی برای حرفه لحاف دوزی به فردی اجاره میدهد . یک صلحنامه مجدد عادی هم در ۷۳ تنظیم میکنند و مبالغ افزایش سالیانه اجاره را در آن قید میکنند و در انتها دوباره تاکید میشود که برگه به منزله اجاره نامچه نیز میباشد . مالک سال ۷۶ فوت میکند و مستاجر همچنان داخل مغازه میماند . مستاجر ۵-۶ سال پیش فوت میکند و مغازه هم اکنون در تصرف وراث وی است . باتوجه به اینکه بنده (بعنوان شخص غیر ) با خریداری ملک موفق به اخذ سند ملک شدم . حال با توجه به اینکه این اجاره مشمول قانون سال ۵۶ میشود آیا بنده با داشتن سند میتوانم تقاضای تخلیه نمایم یا بهتر است مادر بنده بعنوان وراث مالک اقدام نماید ؟ لازم بذکر است که وراث مستاجر بعلت نداشتن اطلاعات لازم از قوانین اجاره سال ۵۷ را که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده مصداق سرقفلی و قوانین آن میدانند . و تا کنون هیچگونه تخلف ظاهری از قبیل تعمیر و یا تغییر شغل مرتکب نشده اند . و تا کنون مبالغ بسیار ناچیزی مانند ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان را بعنوان کرایه سرقفلی به حساب دادگستری واریز کرده اند .
  حال آیا بنده میتوانم با داشتن سند تقاضای تخلیه نمایم و در اینصورت آیا ایشان میتوانند از ورثه مالک شکایت کنند و تقاضای حق کسب و پیشه نمایند یا خیر ؟ و اینکه طبق قانون سال ۵۶ صرف اعلام نیاز میتواند منجر به حکم تخلیه شود ؟( البته ببخشید باید عرض کنم که من با یک وکیل مشورت کردم و گفت که خودم باسند میتوانم ، اما این سوال برایم پیش آمد که اگر من براحتی میتوانم خلع ید بگیرم پس چرا خود مالک اصلی که ملک را اجاره داده نمیتواند و باید مطابق قانون سال ۵۶ رفتار نماید ؟؟؟ در اینصورت قاضی به من نمیگوید که شما چرا ملک را خریده اید و وضع موجود و مستاجر را دیده و واقف به موضوع بوده اید ؟)
  لازم بذکر است که سال گذشته مادر بنده بصرف انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه داد که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد و قرار عدم استماع بجهت اینکه دادخواست تخلیه مطابق مواد ۱۴و ۱۵ قانون سال ۵۶ نبود صادر شد .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام حقوق قانونی مستاجر دارای حق کسب و پیشه با انتقال ملک تغییر نمی کند مورد تخلیه مورد اجاره تجاری را هم قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ تعیین نموده که اگر مصداق آن هستید در همان چارچوب می توانید اقدام نمائید .

 • دلارام
  دلارام

  سلام
  من برای مستأجر حکم تخلیه گرفتم به در خونه هم زدم ولی اصلا نیومده که ببینه می خواستم بدونم که مامور کلانتری فقط حکم رو میاره؟ خالی نمیکنن خونه رو؟ بعد اوردن حکم در کل وظیفه اشون چیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اجرای حکم تخلیه به دستور مرجع قضائی با ضابطین قضائی است .

 • عباس
  عباس

  باسلام بنده مستأجر هستم صاحبخانه در یزد سکونت دارد. باتوجه به شرایط کرونا در سال گذاشته گرفتار عدم پرداخت گرایه به موجر شدم که یک جا کل کرایه رو پرداخت کردم . از طرفی دیگه موجر بدون هماهنگی میاید کرج که فلانمهندس میخواست خونه رو بازدید کنه که بنده هم اجازه بازیده ندادم.قرارداد بنده در مورخه ۹۹/۰۴/۰۶ به پایان رسیده است.از طرفی دیگر پول پیش قرض الحسنه ۳۶ میلیون تومن پرداخت شده که موجر مبلغ ۳ میلیون تومن یک هفته مونده به اتمام قرار داد به حساب شخص مسئول بنگاه واریز نموده است.که می بایست یک سوم مبلغ یعنی ۱۲ میلیون به حساب مستأجر واریز کنه نه کسی دیگه. حال شورای حل اختلاف بدون حضور بنده دستور تخلیه برایم صادر کرده.و دولت هم دستور داده به هیچ عنوان حکم تخلیه صادر نشود امیدی به متوقتف شدن حکم هست؟ممنون میشم راهنمایی فرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اجرای دستور تخلیه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که با تنفیذ مقام معظم رهبری در حکم قانون است برای مدت مندرج در مصوبه متوقف می گردد.

 • سامان
  سامان

  سلام مستاجرمن ۸ تیر تاریخ قراردادش تمام شده ونیومده برای تعیین تکلیف و من خودم میخوام بشینم،ولی میگه تخلیه نمیکنم هرکاری خواستی بکن،بایدچیکارکرد؟
  واینکه این دوماه بهشون فرصت داده شد نباید بیان برای تعیین تکلیف تمدید یاتخلیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در صورت اتمام مدت قرارداد می توانید از شورای حل اختلاف درخواست دستور تخلیه نمائید دستور صادر می شود و قطعی است ولی اجرای آن و اعطای مهلت با اجرای احکام است .

 • علی
  علی

  سلام قرارداد ما ۱۵ تیر تمام شده و صاحب خانه حدود۶۰درصد افزایش قیمت داده بعد چند روز باز قیمت رو ۱۰درصد بالاتر برده.الان اظهار نامه فرستاده ک خودم میخوام بیام تخلیه کنید با توجه به دستور ستاد کرونا و موظف کردن بنگاه ها ک قرار داد تا ۲۰ درصد میتونند اضافه کنن و اتحادیه که گفتن با ۲۰ درصد قانونی هست و قرارداد خود به خود تمدید میشه الان چکار باید کرد.ضمنا تو قرار داد نوشته به ازا ی هروز تاخیر ۲۰۰ هزار تومان خسارت باید پرداخت بشه و صاحب خانه با مسیج اعلام کرده که جهت تمدید پول واریز شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام هیچ قراردادی به خودی خود تمدید نمی شود .

 • مهدی
  مهدی

  با سلام ، برای سکونت خونه رو خریدم که از وقتی خریدم داخلش مستاجر داشت ، وقتی که وقتش تموم شد گفت یه شش ماه فرصت بده تا بلند بشم ، رفتیم بنگاه و دوباره یک اجاره نامه هفت ماهه نوشتیم که پایانش ۳۱ خرداد سال ۹۹ هست بعد از اون ده روز دیگه مهلت خواست که قبول کردم و الان هم از وقتی اخبار گفته که حکم تخلیه صادر نمیشه وقتی زنگ میزنم بهش میگه هر کاری دلت خواست بکن دولت گفته حکم تخلیه تا زمانی که کرونا هست نمیدن درضمن این که ۳ ماه بیشترهست که کرایه نداده و فحاشی هم به من میکنه که صداش رو ضبط کردم.
  البته من فقط خونه خودم رو میخوام که برم و داخلش زندگی کنم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دعوی دستور تخلیه به همراه مطالبه اجاره بها و تامین خواسته طرح کنید شورای حل اختلاف محل مرجع رسیدگی و صدور دستور است .

   • مهدی
    مهدی

    بعد از نوشتن عریضه و ثبت و ارسال در دفتر خدمات قضایی و آمدن ابلاغیه و شماره پرونده و مراجعه به شورای حل اختلاف و تهیه پوشه و بقیه موارد و تکمیل پرونده ( در تاریخ : ۲۲ تیر ماه ۹۹) به من گفتن که بخش نامه اومده به هیچ وجه فعلا حکم تخلیه صادر نکنیم و گفتن باید منتظر بخش نامه جدید باشی و هفته بعد بیا سر بزن تا ببینیم چی میشه .
    ممنون از راهنمایی شما.

   • مهدی
    مهدی

    همین کار رو کردم مراحل اداری رو تی کردم و در نهایت به من گفتن که طبق بخش نامه فعلا حکم تخلیه صادر نمیشه و باید تا بخش نامه جدید بیایید و سر بزنید. الي برکت الله…

    • مهدی
     مهدی

     بلاخره با پیگیری های خیلی زیاد من معلوم شد که اگر مستأجر، هم زمانه تخلیش تمام شده و هم اجور معوقه(یعنی کرایه عقب افتاده) داره، حکم تخلیه میدن ولی قبل از دادن حکم تخلیه باید به اجور معوقه رسیدگی بشه تا معلوم بشه که واقعا کرایه عقب افتاده داشته یا نه و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اجور معوقه یک ماه و نیم دیگه بهم وقت داده ، و بعدشم معلوم نیست چی بشه و چه بخش نامه جدید دیگه ای بیاد و چقدر الافی و وقت و هزینه ، منم خونم رو شدیداً لازم داشتم مجبور شدم که با ضرر زیاد با مستاجر توافق کنم که یک ماه و نیم هم کرایش رو بخشیدم و خودم براش از بنگاه خونه پیدا کردم و با التماس راضیش کردم که خونه رو خالی کنه.

 • حاجوی
  حاجوی

  سلام مستاجر ما از تیر ماه ۹۸ امده.تا مهر اجاره ها را نا مرتب پرداخت کرد.یعنی هر بار با اصرار و خواهش فقط مبلغی را دستی اورد و پرداخت کرد.نافص البته.و ما بلافاصله بعد از دو ماه ندادن کرایه اقدام کردیم خدمات الکترونیک و اظهارنامه امد ایشو ن نه پولی پرداخت کردن نه تخلیه انجام دادند.حالا کرونا امد و ماه خرداد بنگاه اعلام کرد میتوانید منزلتان را اجاره بدهید.منم به مستاجر اخطار دادم که سریع خانه پیدا کن..حتی اجازه ی بازدید نداد و خودشم در را بست و تشریف برد معلوم نیست کجا.اصلا قصد رفتن ندارد.روز دهم تیر قرار داد تمام شد رفتم مجدد خدمات الکترونیک گفتن روز یازدهم بروم مجدد برای حکم تخلیه.چند روز طول میکشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما باید درخواست دستور تخلیه (نه حکم تخلیه )خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نمایبد تا شورا پس از بررسی و بدون جلسه رسیدگی دستور تخلیه را صادر کند در خصوص مدت زمان نیز بستگی به وضعیت شورای مربوطه دارد .

 • طاهری
  طاهری

  با سلام . خونه ای رو اجاره کردیم از اواسط خرداد ماه امسال قرار بر این بود که مستاجر تخلیه کنه اما نکرد مالک رفت شکایت کرد و مستاجر رو شورای حل اختلاف خواست و ازش تعهد گرفت که اواخر تیر تخلیه کنه . میخواستم بدونم چقدر روی این تعهد میشه حساب کرد یعنی اخر تیر اگه بار تخلیه نکنه با اون تعهد میشه با مامور خونه رو تخلیه کنه ؟ یا باز مالک باید بره درگیر دادگاه بشه باز یه ماه هم منتظر اون باشیم. چون جایی هم که ساکن هستیم مهلتش تموم شده اخر خرداد و ما باید جریمه بدیم. اگر تعهدی که دادن ارزشی نداره بریم دنبال خونه باز. ممنون میشم ….

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مدت یکماه را قانون پیش بینی کرده و بعد از ان مدت می توانید مراجعه و دستور تخلیه را اجرا کنید .

 • نوا
  نوا

  سلام وقت بخیر مالک حکم تخلیه را گرفته به علت عدم پرداخت چند ماهه ما نیز تمام کرایه اش را به حسابش واریز کردیم اما همچنان از طریق دادگاه میگویند باید خالی کنید، چون یکی از بندهای قرار داد این بوده که یکماه پرداخت نشود میتواند حکم را بگیرید ما نمیدانستیم و قرارداد یک طرفه فسخ شده،ما چطور میتوانیم اعتراض به حکم کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام دستور تخلیه قابل اعتراض نیست .

 • حسن
  حسن

  بنده با وکالت رسمی از طرف برادرم جهت تخلیه ملک ایشان به دفتر قضایی مراجعه کردم .ولی ایشان از قبول و ثبت شکوائیه خودداری میکنند و میگویند باید یا خود مالک باشی ویا وکیل دادگستری شخص نمیتواد آیا درست است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله هرگونه اقدام قضائی توسط اصیل یا وکیل دادگستری انجام می شود .

 • محمود
  محمود

  سلام وقت بخیر، من ۴ ساله که مستاجر یک ملک تجاری هستم که نوع کسب بنده رستوران میباشد که در ایام کرونا از مشاغل پر خطر بودم و بسیار متضرر شدم، حالا مالک میگه یا باید تخلیه کنی یا اجاره را بالا ببری، آیا قانون حمایتی از این مشاغل در این مدت وضع شده یا خیر، مهلت قرارداد پایان برج۴ هستش، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به وضعیت کرونا و سختی انجام تعهدات شما می توانید به استناد قاعده هارد شیپ به نظر می رسد شما می توانید در خواست تعدیل قرارداد و یا تعلیق پرداخت مالاجاره در ایام کرونا را تقدیم دادگاه نمایید در خصوص تمدید قرارداد نیز امکانی برای اجبار موجر وجود ندارد .

 • Zamen
  Zamen

  با شرایط کنونی کورنا حکم تخلیه صادر میشود؟
  و یا ضررزیان تعلق میگیرد؟
  اگر مدت زمان قرارداد تمام شود و یک ماه تاخیر به وجود آید در شرایط کنونی ، حکم چگونه است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ستاد مقابله با کرونا قراردادهای اجاره ای که انقضای مدتشان فروردین و اردیبهشت ۹۹باشد را به مدت دو ماه تمدید کرده است ,ضمن اینکه در شرایط عادی نیز پس از صدور دستور تخلیه می توان از اجرای احکام حداکثر یک ماه مهلت گرفت .

   • زهرا
    زهرا

    سلام ،الان که شهریور هست هم قانون به همین منوال است یا خیر ،۱۷ شهریورتمام ولی بلند نمیشه با این وجود که ساختمان نیاز به تعمیر داره و باعث آسیب به طبقه پایین و نشت آب شده است می‌توانم حکم تخیلیه بگیرم ؟؟

    • ره جویان عدالت
     ره جویان عدالت

     سلام.شمادادخواست دستورتخلیه رادردفترخدمات الکترونیک قضائی ثبت کرده وپس ازتعیین شعبه شورامطالب اضافی راجع به تعمیرات ونیازشخصی راورشعبه شورامطرح نمائید.

 • امین صابر
  امین صابر

  باسلام و خداقوت من ملکی داشتم دوستانه به یکی از دوستانم اجاره دادم بدون قول نامه و چند سال که اجاره را نداده و ملک را بدون اطلاع به بنده تخلیه کرده وکلید ها را به بنده نداده است به شورای حل اختلاف نامه نوشتم بنده را محکوم کردند که هیچ مستندی جهت اثبات اجاره نداری و من سند ملک را همراهم به داداگاه نبرده بودم وبه رای اعتراض کردم ولی هنوز جوابی نیافتم الان هم مانده ام چیکار کنم چگونه حق و حقوق و کلید را از نامبرده بگیرم چند بار به زنگ زدم و به گفته اگر میتوانی برو ازطریق دادگاه اقدام کن لطفا راهنمایی ام بفرمائید باتشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید با شکایت ممانعت از حق و اثبات اینکه مستاجرملک را تخلیه کامل کرده است ولی کلید ان را نمی دهد و مانع ورود شما به ملک خود می شود می توانید مشکل را اسانتر حل نمائید.

 • لعیا
  لعیا

  با سلام و عرض احترام
  میخواستم بدونم با حکم تخلیه و مراجعه کللنتری برای سه بار هنوز موفق به تخلیه نشدیم، در این شرایط چکار باید کرد واقعا؟!!!ایا کلانتری این اجازه رو نداره که وسایل رو به یک انبار منتقل کنه؟!!
  از همکاریتون متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   کلیه امور اجرایی تخلیه تحت نظر اجرای احکام شورای حل اختلاف (دادگستری) انجام می پذیرد و حضور نیروی انتظامی فقط جهت حفظ نظم در انجام امور است . بنابراین انتقال اموال در مورد تخلیه و یا انتخاب امین اموال و یا فرصت دادن به مستأجر بیش از یکبار همه در صلاحیت اجرای احکام می باشد.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان