الزام به تنظیم سند رسمی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده ۲۲-۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند

همچنین ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

ارکان سند رسمی

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.

ب) ۱- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی ۲- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین ۳- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %۵/۳ قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند. همچنین اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود نماید ، خریدار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند. در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه مواردی حائز اهمیت است ؟

۱- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
۲- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
۳- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
۴- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

 

4.3/5 - (39 امتیاز)

146 دیدگاه

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام اینجانبان درزمان حیات پدرمان ملکی را بصورت قولنامه ای باکدرهگیری خریداری کردیم چگونه میتوانم همکنون الزام به تنظیم سند بگیریم یعنی ما باید به عنوان خواهان از کی بعنوان خوانده تقاضا الزام به تنظیم سند بکنیم چون بعداز فوت پدرم هم خواهان خودمان هستیم هم خوانده وچون مباینامه باکدرهگیری ۵سال قبل فوت پدرمان هست ایا مالیات برارث باید پرداخت کنیم یانه ؟حالاازکی بعنوان خوانده تقاضای الزام به تنظیم سند بکنیم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر خودتون وارث هستید و بین وراث برای سند زدن به نام شما توافق وجود داره نیازی به ارائه دادخواست نیست و برای تنظیم سند باید به همراه وراث یا با اخذ وکالت محضری از آنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

 • سعید
  سعید

  اگه شخصی فوت کنه و وراثش به یه وارث وکالت‌نامه کلی بدن با صلحنامه برای انتقال ماشین متوفی دوتا از وراث نیان میشه الزام ب تنظیم سند زد؟ یا برا ماشین وکالت‌نامه ماشین جدا باید بدن؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.بایدتمام ورثه معامله راتائیدکنند.

 • مسعود
  مسعود

  سلام.من داداری ملکی هستم که تمام مراححل قانونی برای صدور پروانه از شهرداری انجام دادم که در امضاءتوافقنامه توسط شهردار وقت شخصی اسناد من را جعل عنوان کرد وبه دادگاه کیفری شکایت کرد وحکم توقیف روند صدور پروانه من متوقف شد پساز ۲ سال بدلیل ضعف در ادله اثباتی شاکی منع تعقیب ورفع توقیف پرونده به شهرداری اعلام شد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱سال شهرداری هیچ پاسخی به من نمیده ونمیدونم چیکار باید کنم حتی حکم و نامه های ارسالی از داداگاه رو رو پرونده من نمیگذارنو خواهشمنوم کمک کنید باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.کتبآ درخواست صدورپروانه رانوشته ودردبیرخانه شهرداری ثبت کنیدوکپی ازآن بگیرید.درصورت استنکاف شهرداری دعوی الزام به صدورپروانه به دیوان عدالت اداری بدهید.

 • لادن
  لادن

  سلام.احتراما اینجانب ملکی ۳۰ متری را برای ایجاد راه بین زمین بزرگم و کوچه ی شهری ، به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت مبایعه نامه در دفتر املاک و با گرفتن کد رهگیری خریداری کردم . روز محضر چون فروشندگان اصل بنچاق را نداشتند انجام کار رسمی ممکن نشد و من باقی پول را پرداخت کردم و ملک را تصرف کرده و برای ان درب نصب کردم. اکنون فقط فتوکپی برابر اصل بنچاق و مبایعه نامه و کد رهگیری دارم.و چون متراژ ملک کم است ظاهرا ثبت تنکابن سند صادر نمیکند‌. فروشندگان نیز چون من کل پول را دادم هیچگونه همکاری جدیدی نمیکنند.ایا لازم است من اقدام خاصی انجام دهم که قانونا مشکلی در مالکیت اینجانب پیش نیاید؟
  با ارزوی سلامتی و شادی برای شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرملک خریداری شده فقط راه عبورملک شماست دعوی الزام به تنظیم سندرسمی علیه فروشنده طرح کرده وسپس ازاداره ثبت تنکابن درخواست تجمیع مطابق بخشنامه ثبتی کنید.

 • امید
  امید

  سلام .با احترام .مورد بحث زمین کشاورزی است که متعلق به پدربزرگ مادری است که در روستا واقع است وزمین دارای سند بوده که به نام پدربزرگمان بوده است و تا کنون به نام کسی انتقال پیدا نکرده .وبعد فوت پدر بزرگمان این زمین به مادربزرگمان رسیده و وراث دیگر سهم خود را دریافت نموده اند .سهم وراث دیگر ملک‌و املاک دیگری بوده که تماما دریافت نموده‌اند .و برادر مادر بزرگمان از بی سواد بودن مادر بزرگمان و دیگر ورثه سواستفاده نموده و با گرفتن اثر انگشت در برگه خالی و سپس تنظیم نمودن متن معامله ای که باطل می‌باشد نموده و بعد هم اقدام به فروش نموده که خریدار هم از موضوع مطلع بوده و اکنون برادر مادر بزرگمان فوت نموده و خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث مادربزرگم داده آیا .وراث راهی برای پس گرفتن زمین پدریشان دارند؟آیامی توان باطل بودن مبایعه نامه ای که به صورت جعلی توسط برادر مادربزرگم درست شده را ثابت نمود؟ودر صورت اثبات این موضوع معامله بعدی هم باطل میباشد؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگردعوی جعل ثابت شودبله.

 • مرضیه
  مرضیه

  سلام وقتتون بخیر باشه
  اگر اشکالی نداره یه سوال داشتم از خدمتتون
  مراجعه کننده ای داشتم که ملکی رو که سند رسمی دفترچه ای داشته سال گذشته با سند عادی از وراث مالک در مهر ماه خریداری میکنه و کل ثمن را پرداخت میکنه جز ۱۵ درصد که توافق بوده موقع انتقال سند ریمی پرداخت کنه و برای انتقال رسمی هم موعد تعیین شده ،
  زمانی که در دفتر خانه حاضر میشن متوجه میشن که همسر یکی از وراث ۲ ماه بعد از انعقاد قرارداد از طریق اجراییات ثبت سهم الارث همسرش را توقیف کرده
  الان جزا دستور موقت برای منع نقل و انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک چه عنوان خواسته هایی باید در دادخواست مطرح کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مهریه زوجه حقوق ممتازاست وضمنآ بازداشت اول ومقدم است.لازم است حضورآ وقت گرفته وباکلیه اسنادومدارک وکارت شناسائی برای مشاوره حضوری تشریف بیاورید.

 • اسکندری
  اسکندری

  با سلام . ملکی را در سال ۹۷ با مبایعه نامی عادی خریداری کردم و سه سال است پیگیر سند هستم و متوجه شدم یکی از ورثه که سهم آن ملک شش دهم از ۲۴ سهم است چک برگشتی دارد و خانه بازداشت است و امکان تجمیع و صدور سند تک برگ برای هر واحد وجود ندارد . چگونه می توانم شکایت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر خرید ملک پیش از بازداشت بوده، می توانید دادخواست اعتراض ثالث را طرح نمایید.

 • مهرداد
  مهرداد

  با سلام. ملکی در برج های ۳۰ساله تحت نظارت تعاونی که دارای سند رسمی نمیباشد در حدود ۱۵ سال پیش فی مابین پدر بنده به عنوان خریدار و فرد فروشنده با تنظیم مبایعه نامه و وکالت بلاعزل فروش معامله شده است. اکنون که پدر بنده فوت شده اند آیا جهت فروش مبایعه نامه ای ملک مذکور توسط وراث و یا تنظیم سند تک برگ به نام وراث نیازی به حضور فروشنده اول هست؟ یا با دخالت تعاونی و مشاوراملاک مربوطه و اسناد موجود فروش یا تنظیم سند صورت می گیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به فوت مرحوم پدرتان وکالتنامه که از فروشنده داشته‌اند باطل گردیده است و باید مجددا از ایشان وکالت اخذ نمایید یا اینکه طرح دعوی نموده و ایشان را خوانده قرار دهید.

 • حسن
  حسن

  سلام،خسته نباشید من ازنمایشگاه یک پرشیااقساطی گرفتم پول ماشینوتمام کمال پرداخت کردم امادلالی که تواون نمایشگاه کاسبی میکرد بهانه های زیادی اوردوسندماشین رابه نامم نکردمتوجه شدم که سندماشین به نام کس دیگریست تنهامدارکیکه ازماشین دارم مبایعه نامه نمایشگاه وکارت وبیمه ماشین سندکه به نام دیگری است حاظربه تنظیم سندنشدبنده الان بااین وضعیت چیکارکنم لطفا منوراهنمایی کنید بنگاهی ازاعتمادمن سواستفاده کردوتهدیدم کرد.باتشکرازشما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر تعویض پلاک صورت گرفته نیاز به تنظیم سند به نام شما در دفترخانه نیست ولی در صورت تمایل می‌توانید علیه فروشنده و صاحب سند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید.

 • عطا
  عطا

  سلام وقت بخیر …۱ماه پیش واحدی رو خریدم با کد رهگیری که دارای مستاجر بود …تاریخ دفترخانه هم برای ۱ ماه پیش بود … طرف اومد و گفت اجاره ها تا پایان اجاره نامه برای من هست و من هم سند رو امضا نکردم… درست گفته؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   اجاره های ملک از زمان انتقال سند، متعلق به خریدار است.

 • امیر
  امیر

  سلام وقت بخیرپدر من ۲هزارمتر زمین ..۳۰سال قبل از یه آقایی،خرید با قولنامه وزمینم تحویل گرفت….زمین سندمادرملکی داره که به نام پدربزرگ اون آقا بوده…….که کپی به پدرم داده……الان پدرم فوت کرده….میخوایم برای،زمین سند بگیریم…چکاری باید انجام بدیم…ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با طرح دادخواست متناسب نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی میتوانید اقدام کنید.

 • امیر
  امیر

  سلام
  آپارتمانی رو سال ۹۷ پیش خرید کردم سند سال ۱۴۰۰ آماده شده ، سال ۹۸ عدم حضور گرفتم و ۸ ماه بعد اظهارنامه تنظیم سند دادم جواب نداده ، حالا میگه پول سند و بده تا سند بزنم ، منم در خواست تنظیم سند و خسارت و هزینه دارسی دادم ، طرف وکیل گرفته حق تقابل داده ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   برای پاسخ، نیاز به بررسی مدارک و دادخواست ها خواهد بود.

 • محمد حسين پور
  محمد حسين پور

  سلام
  پدر من يك زميني رو حدود سال ٦٠ خريداري كرده و قولنامه هم موجوده زمين هم الان هست و در اختيار ماست
  فروشنده بعد از فروش زمين از كشور رفتن و ديگه نيومدن و سند انتقال ندادن
  ايا با قولنامه ايي كه دارم و ٢ نفر شاهد كه هنوز هستن ميتونيم اقدام كنيم و سندو بگيريم؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   دادخواست الزام به تنظیم سند طرح نمایید.

 • سلجوق
  سلجوق

  سلام شخصی برای ما الزام به تنظیم سند رسمی زده و محکوم شدیم میخواستم بدونم در صورت عدم حضور ما نماینده دادگاه سند می زند؟ و اینکه بغیر از هزینه دادرسی نیم عشر به ما تعلق میگیره و اگر میگیره چقدر میشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ هر دو پرسش مثبت است.

 • حامد مردانی
  حامد مردانی

  سلام بنده مدیر املاک هستم گاها پیش میاد ملکی رو می‌خواهیم اجاره بدیم که هنوز سند به نام مالک جدید نخورده و فقط کد رهگیری و مبایعه نامه دارن تکلیف قانونی چیه میشه راهنمایی بفرمایید که چکار باید انجام بدیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.براساس مدارک موجودبامسئولیت کامل خریداروفروشنده معامله انجام می شود

 • ارمان
  ارمان

  سلام ملکی رو بنده به شخصی فروختم و ایشون مبلغ باقی مانده رو با وجود اصرار فراوان بنده پرداخت نکردند و در روز سند حضور نیافتند و بنده عدم حضور ایشون رو گرفتم و بعد اظهار نامه هم دادم و چون ایشون تا یک ماه امتناع کردند مجبور شدم ملک خریداری شده جدیدم رو با ضرر زیان فراوان بفروشم حالا ایشون بعد از چهل روز شکایت کرده و بنده رو الزام به تنظیم سند آیا بنده باید ضرر زیانی بدم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ کامل، مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک و قرارداد فی ما بین است.

 • ا.ر
  ا.ر

  سلام ببخشید من دو دانگ از منزل مسکونی در قباله ازدواجم بود ولی همسرم به نامم سند نزده بود .من دادخواست الزام به سند زدم و حدودا بیش از یک ماه پیش حکمش آمد و گفته که شوهرم باید سند بزند طبق همان آدرس و مشخصات ملکی که ذکر شده یعنی ایشان محکوم به تنظیم سند شدند. ولی ایشان با وجود اینکه خیلی بیشتر از ۱۰ روز از حکم صادر شده گذشته هنوز هیچ اقدامی انجام نداده اند. میخواستم بپرسم اگر من اجراییه روی این حکم بزنم آیا برای من یا شوهرم هزینه ای دارد؟اگر دارد چقدر و چگونه محاسبه می شود؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.هزینه تنظیم سند

 • نگار
  نگار

  سلام اینجانب واحدی خریداری کرده ام به دلیل تکمیل نبودن پارکینیگ متاسفانه مجبور به شکایت برای حکم نتظیم سند ملک شدم ، حال قاضی اجراییات فروشنده را ملزم به مشخص کردن پارکینیگ نمیکند و فقط پارکینیگ را به صورت مشاع در سند قید میکند ،
  چگونه میتوان پارکینیگ را هم ملزم به ارائه تنظیم سند نمود ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   اگر واحد خریداری شده، سند داشته باشد، پارکینگ سندی همان واحد، منتقل میشود

 • سعيد تقورايي
  سعيد تقورايي

  با عرض سلام و ادب. بنده در سال ۹۸ اقدام به خرید یک واحد آپارتمان نمودم. فروشنده تعهد کرد که تا پایان برج ۱۲ سال ۹۹ در خصوص سند نمودن واحد مذکور اقدام نماید. مبلغ ۱۵ میلیون تومان از قرارداد هم به زمان انتقال سند موکول شد. همچنین مبلغ ۱۰ هزارتومان بعنوان جریمه روزانه دیرکرد تنظیم سند تعیین گردید و در قولنامه فی مابین درج گردید. متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در خصوص سند نمودن واحد مذکور از طرف فروشنده و سازنده انجام نشده. بنده هم واحد را در تاریخ شهریور ۱۴۰۰ فروختم و مبلغ ۵۰ میلیون بابت سند در گرو خریدار باقی ماند (تعهد تنطیم سند شهریور ۱۴۰۱ قید گردیده است) و همچنین روزانه ۱۵۰ هزار تومان بعنوان جریمه دیرکرد تنظیم سند در نظزر گرفته شده است. شایان ذکر است این ملک کلا ۵ طبقه است و هر طبقه بک واحد می باشد. سازنده ماده ۱۰۰ شهرداری را پرداخت نموده اما بدلیل انجام ندادن مسائل مربوط به آتش نشانی و فضای سبز و … پایان کار نگرفته است. از لحاظ حقوقی بنده چه کاری می توانم انجام دهم که فروشنده و سازنده بدنبال سند کردن این واحد باشند ؟ در ضمن اگر تا ان زمان شهريور ۱۴۰۱ سند حاضر نباشد من بايد يعني روزانه ۱۵۰ هزار تومن خسارت بدهم؟در صورتي كه خودم قبلا خسارت را با فروشنده اول روزانه ۱۰ هزار تومن ثبت كردم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   هم شما و هم خریدار شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند طرح نمایید.

 • حمید
  حمید

  با سلام . من مستغلاتی را به صورت قولنامه بصورت مع الواسطه خریداری کردم. اقدام به سند نمودم ولی مالک اصلی فوت شده و به هیچ کدام از وراث دسترسی ندارم . با تو جه به اینکه قولنامه ۵ دست چرخیده و اولین قولنامه که از مالک اصلی خریداری شده متعلق به ۴۱ سال پیش است . آیا برای ملک با شرایط فوق امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   با تامین دلیل از ورثه وی استعلام نمایید.

 • زهرافروزش
  زهرافروزش

  سلام خسته نباشید آیا آپارتمانی که توسط مبایعه نامه بنام زده شده است بدون کدرهگیری می‌توان فروخت

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . بله

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . به نام چه شخصی ؟ وبه چه شخصی فروخته شود ؟

 • محمد
  محمد

  با سلام و عرض ادب محضر کارشناسان محترم: آپارتمانی را در سال ۹۷ در دفتر مشاورین املاک خریداری نمودم فروشنده زبانی متعهد گردید که پایان کار ساختمان را ظرف سه ماه بگیرد و سند را انتقال دهد. متاسفانه در قرارداد در قسمت زمان انتقال سند نوشته شده توافقی.الان بیش از چهار سال می گذرد مشخص شده بخشی از زمین شهرداری را گرفته که با پیگیری شهرداری برای فروشنده جریمه نوشته و فروشنده از پرداخت جریمه خودداری می نماید.آیا بنده می توانم به نواسطه این دیر کردها و عدم پرداخت جریمه از ایشان شکایت نمایم .خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمائید.با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   خسارات طبق شرایط قرارداد قابل مطالبه است

 • لیلا
  لیلا

  سلام آیا برای فروش ملک ،باید اصل سند دست وکیل بماند ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر خریدار خود وکیل باشد طبیعتا تمام اسناد تحویل میشود/اما اگر صرفا وکالت فروش به شخصی داده شود …الزامی به دادن اسناد اعم از عادی و رسمی به وکیل ندارید..

 • ویسی
  ویسی

  با سلام. سال ۱۳۸۳ مقدار ۱۲۰۰ متر زمین کشاورزی را از آقای ج با قولنامه عادی خریدم آقای ج قبلا ۲۰۰۰ متر (۱۲۰۰ متر جزو ۲۰۰۰ متر است) را ازاقای الف که مالک صاحب نسق بوده خریداری کرده و از ۲۰۰۰ متر ۱۲۰۰ متر را من خریداری کرده ام. الان زمین دارای کاربری فضای سبز است و آقای الف نیز فوت کرده است.
  آیا می‌توان درخواست الزام به تنظیم سند مشاعی داد؟
  آقای الف فقط نسق زارعانه چندین قطعه زمین را دارد که این زمین که ما خریداری کرده ایم یکی از قطعات نسق ایشان است
  حال چگونه می توانیم سند بگیریم….

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   سوالات امتحانی پاسخ داده نمی شود.

 • پیمان موسوی
  پیمان موسوی

  سلام
  سالها پیش پدر بنده زمینی رو از شهرداری شهر قوچان خریداری می کنن و سند رو به نام بنده و دو برادر دیگر می زنن.به خاطر مسئله ای زمین رو می فروشن دوبردار دیگر چون به سن قانونی رسیده بودن وکالت دادند و من چون صغیر بودم پدر به عنوان ولی وکالت دادند.حالا متوجه شدیم که اون زمین بدون اینکه ثبت سند به نام فرد دیگر بشه به صورت وکالتی در حال چرخش بوده یعنی همچنان اون زمین به اسم ما سه برادر هست که مشکلات زیادی رو برای ما به وجود آورده ازجمله مالیات و عدم امکان ثبت نام در طرح مسکن ملی حالا عزیزان بفرمایند باید چه کار کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   باید خریدار آخر جهت تنظیم سند اقدام نماید. یا درخواست قانونی برای تنظیم سند رسمی ارائه نماید.

 • رضا حسینی
  رضا حسینی

  سلام. ما زمین کشاورزی خریدیم که سند دو هکتار آن آماده نبود .چهارماه وقت دادیم تا فروشنده سند را بگیرد و در قبال آن چک دادیم. متاسفانه فروشنده چک ها را به اجرا گذاشته و توقیف اموال گرفته و سند را هن نتوانسته بگیرد. با وکیل مشورت کردیم برای وکالت اما ایشان میگوید اگر فروشنده نتواتد سند بگیرد دادگاه دادخواست شما دا رد میکند! پس ما چگونه میتوانیم برای گرفتن حقمان اقامه دعوی کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   شما باید دعوی الزام به فک رهن طرح نمایید و اگر ان شخص مبلغ را پرداخت نکند شما باید پرداخت کنید و بعد از ان شخص دریافت نمایید.

 • user-09052776083
  user-09052776083

  سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران بنده سال ۹۸یک پیکان وانت در نمایشکاه مبلغ ۱۸میلیون خریداری کردم و نصف پول را دادم بقیه را یک چک دو ماهه دادم در مبایعی نامه هم ذکر شده یک فقره چک به مبلغ نو میلیون تومان ماشین را خریداری کردم قبل ۲۴ساعت متوجه شدم سیلندر ماشین اصلا شماره نداره به فروشنده زنگ زدم گفتم ماشین شماره سیلندر اصلاذنداره فروشنده گفت تا دو ماه سر رسید چک بشه من درست میکنم ولی تا الان فروردین ۱۴۰۲درست نکرده بنده اون نو میلیون چک که دو ماهه بهش داده بودم را یک روز قبل اینکه چک پاس بشه ده میلیون پول گذاشتم بانک و جلوی چک را بستم به مدت یک هفته در دو مرحله تعویض پلاک رفتم ماشین پلاک نشد و فرستادن آگاهی و استعلام گرفتن که موتور سرقتی نبست در دو مرحله راهور نامه زد به صاحب سند سیلندر بایدذتعویض بشه ولی صاحب سند این کار را نکرد و من طرح شکایت کردم و الزام به سند هم به صاحب سند هم از کسی دیگه که ماشین را ازش خریدم حالا سوالم اینه ایا من میتوانم محکوم کنم هم صاحب سند را یا از شخصی ماشین را خریدم ناگفته نماند در زمان خرید بهم گول زدنددکه پس فردا کارت ماشین و کارت سوخت رابهت میدیم که تا این لحظه ندادن یک بار شورای حل اختلاف رفتیم اون کسی که من ازش ماشین را خریدم در شورای حل اختلاف گفته من ماشینم را پس میخام بعد چهار سال آیا من میتوانم موفق بشم در دادگاه من دو ماه اول نو میلیون را جور کردم بانک گذاشتم چک را بسته بودم در ضمن اون کسی که من ازش ماشین را خریدم لایه نوشته که بند الف اگر پول در وقت مقرر پرداخت نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد ولی همان بند الف گفته ایراد قانونی به عهده فروشنده میباشد آیا به نظر شما بزرگواران ماشینی که شماره سیلندر آن سنگ زده هست ایراد قانونی نیست مگر من هم در بالا ذکر کردم قبل بیست و چهار ساعت معامله متوجه سنگ گرفته گی ماشین شدم به خریدار همان لحظه ژنگ زدم گفتم ولی ایشان گفتن تا دو ماه سر رسید چگ من درست میکنم که نکردن حتا من روز دادگاه از قرآن قسم میخورم که من همان قبل بیست و چها ساعت اولیه متوجه شدم بهش زنگ زدم لطف کنیدراهنماییم کنید بنده بخدا اعصاب و روان دارم به نون شب محتاجم صاحب فقط این پیکان وانت مدل ۸۴ هستم شماره تماس من ۰۹۰۵۲۷۷۶۰۸۳

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   صحبت در مورد موضوع مورد نظر شما نیاز به بررسی مدارک و مشاوره کامل تری دارد. برای دریافت اطلاعات و مشاوره با دفتر تماس حاصل نمایید

 • فرهمند
  فرهمند

  سلام وقت شما بخیر
  من یک قطعه زمین بصورت مبایعه نامه ای از فردی خریدم و چون سند نمی زد دادخواست الزام به سند ارائه دادم و دادگاه حکم به الزام سند به نفع بنده صادر کرد و حکم قطعی شده اما یک ماه بعد از قطعی شدن حکم فروشنده فوت کرد. الان من می تونم با حکم فعلی اقدام به تنظیم سند کنم یا باید دوباره برای ورثه دادخواست الزام به سند ارایه کنم؟
  و این که من قصد دارم زمین را بفروشم آیا می تونم بعد از این که آن را فروختم با استفاده از حکم الزام به سند فعلی سند را مستقیم به جای خودم به نام فردی که بعدا آن را می خرد انتقال بدم؟
  با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اولاً اجرای احکام صرفاً اقدام به اجرای حکم صادره نموده و ملک را به نام شما منتقل می نماید ثانیاً در خصوص فوت طرف مقابل نیازی به تنظیم دادخواست جدید علیه ورثه نمی باشد و با معرفی وراث شخص روند اجرا انجام می گردد.

 • نگار
  نگار

  با سلام، من پنج سال پیش ملکی ک متعلق ب صغارم بود فروختم و وکالت دادم ب خریدار اون طرف یکسال بعدش فوت کرده، و سند خونه هنوز بنام صغارم است، وخواهر ایشون میگ ک بیا وکالت بده ب من، آیا اینکار انجام شدنی است و یا اینکه چون سند هنوز بنام صغارم است، میشه باز خونه رو گرفت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   چنانچه شما قیم صغار هستید کلیه امور حقوقی انها با مجوز دادگاهی که حکم قیومیت شما رو صادر کرده است می باشد.

 • رضا زاهدی
  رضا زاهدی

  سلام من آپارتمانی خریدم و قرار شد تاریخ محضر بعداً انجام شود و الان فروشنده نه پایان کار گرفته و نه خلافی و زیر بار نمی‌رود چه کار باید بکنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   می توانید علیه فروشنده دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان