الزام به تنظیم سند رسمی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند

همچنین ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

ارکان سند رسمی

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.

ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %5/3 قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند. همچنین اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود نماید ، خریدار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند. در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه مواردی حائز اهمیت است ؟

1- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
2- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
3- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
4- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

 

118 دیدگاه

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام اینجانبان درزمان حیات پدرمان ملکی را بصورت قولنامه ای باکدرهگیری خریداری کردیم چگونه میتوانم همکنون الزام به تنظیم سند بگیریم یعنی ما باید به عنوان خواهان از کی بعنوان خوانده تقاضا الزام به تنظیم سند بکنیم چون بعداز فوت پدرم هم خواهان خودمان هستیم هم خوانده وچون مباینامه باکدرهگیری ۵سال قبل فوت پدرمان هست ایا مالیات برارث باید پرداخت کنیم یانه ؟حالاازکی بعنوان خوانده تقاضای الزام به تنظیم سند بکنیم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر خودتون وارث هستید و بین وراث برای سند زدن به نام شما توافق وجود داره نیازی به ارائه دادخواست نیست و برای تنظیم سند باید به همراه وراث یا با اخذ وکالت محضری از آنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

 • سعید
  سعید

  اگه شخصی فوت کنه و وراثش به یه وارث وکالت‌نامه کلی بدن با صلحنامه برای انتقال ماشین متوفی دوتا از وراث نیان میشه الزام ب تنظیم سند زد؟ یا برا ماشین وکالت‌نامه ماشین جدا باید بدن؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.بایدتمام ورثه معامله راتائیدکنند.

 • مسعود
  مسعود

  سلام.من داداری ملکی هستم که تمام مراححل قانونی برای صدور پروانه از شهرداری انجام دادم که در امضاءتوافقنامه توسط شهردار وقت شخصی اسناد من را جعل عنوان کرد وبه دادگاه کیفری شکایت کرد وحکم توقیف روند صدور پروانه من متوقف شد پساز ۲ سال بدلیل ضعف در ادله اثباتی شاکی منع تعقیب ورفع توقیف پرونده به شهرداری اعلام شد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱سال شهرداری هیچ پاسخی به من نمیده ونمیدونم چیکار باید کنم حتی حکم و نامه های ارسالی از داداگاه رو رو پرونده من نمیگذارنو خواهشمنوم کمک کنید باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.کتبآ درخواست صدورپروانه رانوشته ودردبیرخانه شهرداری ثبت کنیدوکپی ازآن بگیرید.درصورت استنکاف شهرداری دعوی الزام به صدورپروانه به دیوان عدالت اداری بدهید.

 • لادن
  لادن

  سلام.احتراما اینجانب ملکی ۳۰ متری را برای ایجاد راه بین زمین بزرگم و کوچه ی شهری ، به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت مبایعه نامه در دفتر املاک و با گرفتن کد رهگیری خریداری کردم . روز محضر چون فروشندگان اصل بنچاق را نداشتند انجام کار رسمی ممکن نشد و من باقی پول را پرداخت کردم و ملک را تصرف کرده و برای ان درب نصب کردم. اکنون فقط فتوکپی برابر اصل بنچاق و مبایعه نامه و کد رهگیری دارم.و چون متراژ ملک کم است ظاهرا ثبت تنکابن سند صادر نمیکند‌. فروشندگان نیز چون من کل پول را دادم هیچگونه همکاری جدیدی نمیکنند.ایا لازم است من اقدام خاصی انجام دهم که قانونا مشکلی در مالکیت اینجانب پیش نیاید؟
  با ارزوی سلامتی و شادی برای شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرملک خریداری شده فقط راه عبورملک شماست دعوی الزام به تنظیم سندرسمی علیه فروشنده طرح کرده وسپس ازاداره ثبت تنکابن درخواست تجمیع مطابق بخشنامه ثبتی کنید.

 • امید
  امید

  سلام .با احترام .مورد بحث زمین کشاورزی است که متعلق به پدربزرگ مادری است که در روستا واقع است وزمین دارای سند بوده که به نام پدربزرگمان بوده است و تا کنون به نام کسی انتقال پیدا نکرده .وبعد فوت پدر بزرگمان این زمین به مادربزرگمان رسیده و وراث دیگر سهم خود را دریافت نموده اند .سهم وراث دیگر ملک‌و املاک دیگری بوده که تماما دریافت نموده‌اند .و برادر مادر بزرگمان از بی سواد بودن مادر بزرگمان و دیگر ورثه سواستفاده نموده و با گرفتن اثر انگشت در برگه خالی و سپس تنظیم نمودن متن معامله ای که باطل می‌باشد نموده و بعد هم اقدام به فروش نموده که خریدار هم از موضوع مطلع بوده و اکنون برادر مادر بزرگمان فوت نموده و خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث مادربزرگم داده آیا .وراث راهی برای پس گرفتن زمین پدریشان دارند؟آیامی توان باطل بودن مبایعه نامه ای که به صورت جعلی توسط برادر مادربزرگم درست شده را ثابت نمود؟ودر صورت اثبات این موضوع معامله بعدی هم باطل میباشد؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگردعوی جعل ثابت شودبله.

 • مرضیه
  مرضیه

  سلام وقتتون بخیر باشه
  اگر اشکالی نداره یه سوال داشتم از خدمتتون
  مراجعه کننده ای داشتم که ملکی رو که سند رسمی دفترچه ای داشته سال گذشته با سند عادی از وراث مالک در مهر ماه خریداری میکنه و کل ثمن را پرداخت میکنه جز ۱۵ درصد که توافق بوده موقع انتقال سند ریمی پرداخت کنه و برای انتقال رسمی هم موعد تعیین شده ،
  زمانی که در دفتر خانه حاضر میشن متوجه میشن که همسر یکی از وراث ۲ ماه بعد از انعقاد قرارداد از طریق اجراییات ثبت سهم الارث همسرش را توقیف کرده
  الان جزا دستور موقت برای منع نقل و انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک چه عنوان خواسته هایی باید در دادخواست مطرح کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مهریه زوجه حقوق ممتازاست وضمنآ بازداشت اول ومقدم است.لازم است حضورآ وقت گرفته وباکلیه اسنادومدارک وکارت شناسائی برای مشاوره حضوری تشریف بیاورید.

 • اسکندری
  اسکندری

  با سلام . ملکی را در سال ۹۷ با مبایعه نامی عادی خریداری کردم و سه سال است پیگیر سند هستم و متوجه شدم یکی از ورثه که سهم آن ملک شش دهم از ۲۴ سهم است چک برگشتی دارد و خانه بازداشت است و امکان تجمیع و صدور سند تک برگ برای هر واحد وجود ندارد . چگونه می توانم شکایت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر خرید ملک پیش از بازداشت بوده، می توانید دادخواست اعتراض ثالث را طرح نمایید.

 • مهرداد
  مهرداد

  با سلام. ملکی در برج های ۳۰ساله تحت نظارت تعاونی که دارای سند رسمی نمیباشد در حدود ۱۵ سال پیش فی مابین پدر بنده به عنوان خریدار و فرد فروشنده با تنظیم مبایعه نامه و وکالت بلاعزل فروش معامله شده است. اکنون که پدر بنده فوت شده اند آیا جهت فروش مبایعه نامه ای ملک مذکور توسط وراث و یا تنظیم سند تک برگ به نام وراث نیازی به حضور فروشنده اول هست؟ یا با دخالت تعاونی و مشاوراملاک مربوطه و اسناد موجود فروش یا تنظیم سند صورت می گیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به فوت مرحوم پدرتان وکالتنامه که از فروشنده داشته‌اند باطل گردیده است و باید مجددا از ایشان وکالت اخذ نمایید یا اینکه طرح دعوی نموده و ایشان را خوانده قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.