الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل ملکی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


77947264 - (021)
{ سی خط ویژه }


الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

همچنین ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

ارکان سند رسمی

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.

ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید…

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %5/3 قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند. همچنین اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود نماید ، خریدار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند. در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه مواردی حائز اهمیت است ؟

1- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
2- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
3- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
4- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

0 دیدگاه

 • امید نجات
  امید نجات

  سلام بنده ۹ سال پیش ملکی رو خریدم و مبلغی رو پرداخت کردم و مابقی رو قرار شد هنگام تنظیم سند پرداخت کنم ولی فروشنده به دلیل در رهن بودن ملک در بانک و بدهی بسیار بالا نتوانست سند بزند و بنده هم مدت ۶ سال است که ملک را اجاره دادم لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم؟ ایا اجاره دادن ملک به ضرر بنده تمام میشود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با تنظیم و امضاء بیع نامه با شرائط عمومی و خصوصی صحیح عقد بیع ، شما مالک ملک مورد نظر هستید بنابراین اجاره دادن آن حق مسلم شما می باشد.
   مضافاً چنانچه سند رهنی توسط بانک بعد از بیع نامه شما تنظیم شده باشد و شما می توانید سند رهنی مورد نظر را ابطال نمائید و ملک از قید رهن رها خواهد شد.

 • vahid
  vahid

  سلام و عرض ادب و خسته نباشید به شما بزرگواران.
  بزرگوارا من پدرم ۲۰ ساله نیست مفقود الثره. پدر ،پدرم قبل از فوت یک قطعه زمین قراردادی شهرداری را وکالتی به نام اینجانب میزنه الان ایشون فوت کردن و وراث مرحوم برای انحصار وراثت رفتن دادگاه و کد ملی پدر بنده به دستور قاضی از ثبت احوال گرفته شده و پدرم زنده هستن و الان وراث نمیتونن
  ملک واگذار شده را به اینجانب وکالت بدن چون پدر من هم باید حضور داشته باشه میخوام بدونم میشه دادخواست الزام ب تنظیم سند داد یا نه. راهکار دیگه ای داره؟
  پدر بنده الان سنش ۵۵سالشه و نمیشه فوت فرضی گرفت…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در پاسخ باید عنوان نمایم که چنانچه قطعه زمین واگذار شده شما از طرف پدربزرگتان دارای بیع نامه عادی ثبت و فقط متکی به وکالتنامه بلاعزل بوده است شما می توانید با استفاده از وکالتنامه موصوف چنانچه حق معامله با خود را داشته باشید با خود (اصالتاً و وکالتاً) بیع نامه و یا صلح نامه عادی تنظیم نمائید و با آن اقدام به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه پدربزرگتان نمائید.

 • صفائ
  صفائ

  باسلام خدمت عزیزان کارشناس،بنده خودروپرایدی داشتم ودرتاریخ اسفندماه۹۵آن رافروختم وتعویض پلاک سریعاانجام شد،علیرغم اسراربنده به تنظیم سند رسمی درمحضر،خریدارازاینکار امناع نمودن وگفتندقصدفروش مجددخودررادارندکه پس ازاین موضوع تقریبا۱/۵سال بعدخریدارازبنده درخواست نموده جهت تنظیم سند که بنده به دلایل شخصی فرصت نکردم،پس ازاین موضوع خودروی مذکور بین دودست یاسه دست چرخیده،وآخرین خریدارپس ازتماس تلفنی بابنده و درخواست تنظیم سند،مراجعه کرده به شورای حل اختلاف وازبنده بابت این موضوع واحتمالا طرح دعوی الزام به تنظیم سند نموده است،سئوال بنده این هست که آیا ایشان همچنین حقی دارد که از بنده شکایت کند،باتوجه به اینکه طرف حساب بنده شخص دیگری هست،وهمچنین آثارحقوقی وکیفری وتبعات احتمالی این شکایت ایشان علیه بنده چگونه هست؟؟چنانچه بنده مراجعه نکنم جهت انتقال سندچه اتفاقی واسه بنده خواهدافتاد؟؟باسپاس اززحمات شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر خریداران زنجیروار مبایعه نامه داشته باشند بنابراین خریدار آخر می تواند علیه شما دادخواست الزام تنظیم سند مطرح نماید و اگر شما درخصوص خودروی مذکور ادعائی دارید مثلاً مقداری از ثمن باقی مانده است می توانید مطالبه نمایید.

 • رضا
  رضا

  با سلام

  بنده یک واحد آپارتمان را به صورت قولنامه ای- وکالتی خریداری کردم و آن طرف (مالک دوم) نیز از شخص دیگری (مالک اول) قولنامه ای- وکالتی خرید کرده بود. (بدلیل آنکه سند واحد آن‌ زمان‌ صادر نشده بود بنده و مالک دوم قولنامه ای- وکالتی خریدیم). طبق مبایعه نامه و قرارداد بنده کل ثمن معامله را به مالک دوم پرداخت کردم به جز مبلغ ناچیزی آنهم جهت تنظیم سند در دفترخانه که می بایست به مالک دوم پرداخت کنم.
  مالک دوم که بنده با ایشان معامله کردم الان ایران نیستند و دسترسی نیز امکان پذیر نیست. حالا که سند واحد صادر شده مالک اول حاضر به تنظیم سند نیستند چون به قول خودشان می گوید ما را نمی شناسند و ایشان هم از مالک دوم بابت تنظیم سند در دفترخانه طلب دارد. (به همان مبلغی که بنده به مالک دوم جهت سند به صورت توافقی نگه داشتم).

  در ضمن کل هزینه مفاصا دارایی و شهرداری در هر دو مبایعه نامه قید شده که بر عهده فروشنده یعنی مالکین اول و دوم است… چون الان سند دست مالک اول است و قبول به پرداخت این هزینه ها و حتی انتقال سند در دفترخانه نبود ما نیز به ناچار شکایت کردیم و در دادگاه‌ بدوی مالک اول حاضر نشد اما مالک دوم حضور داشت و در پایان نیز دادگاه از ایشان امضا گرفت. در آخر نیز در رای دادگاه مالک اول غیابی محکوم شد به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه های مفاصا و هزینه دادرسی… حالا ایشان در مهلت ۲۰ روزه واخواهی کرده و گفته با بنده معامله نکرده و مالک دوم را می شناسد و از ایشان طلب دارد.

  چون مالک دوم الان ایران نیستند (یاداوری می شود که در دادگاه اول حضور داشتند و در دادگاه نیز گفته شد دیگر نیازی به حضورتان نیست و می توانید از کشور خارج شوید)

  خواستم بپرسم‌ مالک اول الان سند دارد و هیچ طلب و مدرکی هم از بنده ندارد آیا رای به الزام به تنظیم سند رسمی به نفع بنده مجدد صادر خواهد شد؟ اگر دوباره رای به نفع بنده صادر شود، ایشان مجدد می توانند واخواهی کنند یا اگر با وجود محکومیت در دفترخانه دوباره حاضر به تنظیم نشدند ، چطور؟

  پیش تر تشکر و سپاس از پاسختان دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   درخصوص قسمت اول سوال دو صورت تجدیدنظرخواهی و واخواهی مجدداً رأی به نفع شما خواهد شد . درخصوص قسمت دوم سوال اگر حکم غیابی باشد مجدد می تواند واخواهی ناید و البته در اینصورت نماینده دادگاه به دفتر اسناد رسمی محل قرار شما مراجعه می نماید و سند به صورت رسمی به شما انتقال می یابد.

 • مصطفی
  مصطفی

  با سلام من زمینی رو ۴ماه پیش فروختم و ۵۰درصد مبلغ رو دریافت کردم و قرار شد برج ۲ در قبال وکالت بلاعزل به خریدار مابقی مبلغ رو دریافت کنم.متاسفانه موقع قرار دفتر خانه خریدار حاظر نشد و من هم اطلاعی از گرفتن عدم حضور نداشتم ولی در قولنامه تاریخ ۱۰_۴-۹۸ پایان قرارداد رو گذاشتم که اگر تا تاریخ فوق خریدار به تعهدات خودش عمل نکرد قرارداد فسخ شود .و روزانه هم خسارت حاظر نشدن در دفتر خانه در قرارداد هست.
  بدلیل خسارت که خریدار باید بپردازه در دفتر خانه حاظر نمیشه .من هم یک روز بعد از پایان قراردا براش احضاریه اعلام فسخ قرارداد فرستادم .لطفا راهنمایی فرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در پاسخ به سوال شما بر فرض داشتن حق فسخ را قرارداد مذکور و اذن قانونی بعد از پیگیری و ارسال اظهارنامه به شخص طرف قرارداد می بایست دادخواست تائید فسخ قرارداد را به دادگاه صالح تسلیم نمائید که البته این امر کار بسیار تخصصی است و پیشنهاد می شود از وکلای متخصص در امور املاک کمک بگیرید.

 • رضا
  رضا

  با سلام بنده یک دستگاه آپارتمان را حدود ۲ سال پیش بصورت قولنامه دستی(مبایعه نامه) خریداری کرده و ملک را در تصرف دارم ولی مالک تاکنون به بهانه عدم پایان کار اقدام به تنظیم سند نکرده اولاً با توجه به سند دستی (بنگاهی نیست) وضعیت مالکیت بنده چگونه است ثانیاً برای الزام سند چه اقدامی لازم است ؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بیع نامه های عادی بین مردم (خریدار و فروشنده) کاملاً معتبر است . بنابراین تردیدی در وقوع عقد بیع نیست اما در مورد تعهدات فروشنده مبنی بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه و فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی شما باید با تقدیم دادخواست به مراجع قضائی فروشنده را الزام به انجام این تعهدات بنمایید.

 • رضا مهدوی
  رضا مهدوی

  سلام من یه پراید خریدم ، و چون تجربه ی کافی نداشتم ، ماشین سه دست تعویض پلاک شده بوده بدون این که سند بخوره ، یعنی سند بنام اون نفر اولیه ، بعد همون اول بنام خودم تعویض پلاک کردم ، اما نتونستم سند قطعی بزنم، و زنگ زدم به صاحب سندخودرو و ایشون گفتن من از اون دلالی که بهش ماشینو فروختم پول مبخام و میخاد اذیت کنه ، و هیچ جوره راضی نمیشه سند بزنه ،منم تمام پول ماشینو به کسی که ازش خریدم کامل دادم قول نامشم هست، بنظر شما تکلیف من چی هست؟؟ ممنون اگ راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه یدهای ماقبل یعنی شخصی که خریداری کردید و همینطور قبلی ها و صاحب سند به دادگاه تقدیم شود.

 • عباسى
  عباسى

  سلام و خسته نباشيد
  ضمن تشكر سئوال من اين هستش كه براى عدم حضور در محضر اقدام نكردم و متاسفانه دو سال به قولهاى فروشنده آپارتمانم اعتماد كردم ، آيا الان ميتونم براى گرفتن عدم حضور دوباره اقدام كنم و مثلا با ارسال اظهارنامه بخواهم يك زمان در محضر تعيين و عدم حضور بگيرم و از جريمه ديركرد قيد شده در مبايعه نامه استفاده كنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما با توجه به اینکه متأسفانه گواهی عدم حضور را از دفتر خانه اخذ ننموده اید ، نمی توانید به طور یک طرفه وقت جدیدی تعیین نمایید مگر اینکه با فروشنده در این خصوص توافق داشته باشید .

 • ستار
  ستار

  با سلام
  پدربزرگ من در سال۶۰کلیه املاک خودش را که املاک اطلاحات ارضی بودند طبق سند عادی خرید و فروش با دست خط و امضای خود به پدرم فروخته است.حالایکی از سه عمه هایم ادعای تقسیم ماترک داده است و دادگاه با توجه به ماده ۲۲قانون ثبت به سند عادی پدر من ایراد گرفته است
  نظر شما در این مورد چیست؟
  لطفا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در این خصوص باید اعلام نمایم که کلیه اسناد عادی حاکی از معاملات بین طرفین کاملاً قانونی و مورد توجه دادگاهها می باشد بنابراین در مقابل دعوی تقسیم ماترک باید دعوی تقابل مطرح شود و در آن تنفیذ معاملات عادی و اثبات وقوع معاملات طرح شود.

 • محمد
  محمد

  درود
  بنده یک واحد اپارتمان حدود ده سال پیش پیش خرید کردم و مبایعه نامه دارم.اپارتمان بعد از یکسال تحویل گرفته شد ولی متاسفانه مالک بدلایل بدهی بانکی و تخلفات ساخت در شهرداری دنبال پایان کار و سند نرفته است. بهترین راهکار از نظر شما چیست؟ با توجه به اینکه سه واحد مشابه با وضعیت بنده الزام به تنظیم سند هم گرفته اند ولی نهایتا سندی به نامشان زده نشده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید الزام مالک و سازنده را به اخذ پایانکار و اخد صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه و الزام به فک رهن و الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از مراجع قضائی درخواست نمائید گرچه موفق به اخذ رأی خواهید شد ولی ممکن است این رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد بنابراین شما ( همگی مالکین و خریداران ) می توانید اقدامات فوق الذکر را در مراجع اداری انجام دهید و بعداً کلیه هزینه ها را از مالک یا سازنده اولیه مطالبه نمائید .

 • صابر کاملی پور
  صابر کاملی پور

  سلام و درود
  برادر من سهم الارث خود را بعد از انحصار ورثه و قیمت گذاری کارشناس بصورت نقدی دریافت و صرفا یک دست نوشته دادن که ارثیه ام را نقدا از اموال منقول و غیر منقول دریافت و هیچ ادعایی ندارم. متاسفانه بصورت محضری این انتقال صورت نگرفت و فقط یک دست نوشته به خط و امضاء خودش است.
  الان برای فروش مشکل داریم و ایشون همکاری نمی کند. امکانش هست با دادخواست الزام به تنظیم سند و تنفیذ اون دست نوشته بتونیم مشکل رو رفع کنیم ؟
  الان کدوم ورثه باید این دادخواست رو تنظیم کنه ؟ همه با هم یا فقط یک نفر امکان پذیر هست ؟
  و باید به اندازه کل ارثیه اش تمبر باطل کنیم یا درصد خاصی دارد ؟
  با تشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   هر شخصی از ورثه که سهم الارث فرد مورد نظر شما را خریداری نموده است در حقیقت قائم مقام فرد یاد شده می باشد و هنگام فروش ملک موروثی فرد قائم مقام می تواند سهم الارث فرد یاد شده را بفروشد و چنانچه فرد یاد شده حاضر به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نباشد می توان از طریق مراجعه قضائی الزام وی را به تنظیم سند رسمی درخواست نمد و برای ارائه این دادخواست فردی که سهم الارث را خریداری کرده است باید اقدام نماید.

 • علی
  علی

  با سلام ، من مبلغ ۷۰ میلیون تومان از شخضی طلب دارم که بابت اون ازش یک چک به همین مبلغ دریافت کردم و بعد از گذشت چندین ماه چک رو برگشت زدم و حساب بانکیش رو مسدود کردن ، از طریق اداره ثبت اقدام کردم و با معرفی خودرو ایشون به اداره ثبت ، اونها درخوات توقیف رو از راهنمایی و رانندگی خواستن که توقیف در سیستم انجام شده ، میخواستم بدونم با توجه به اینکه مبلغ خودرو تقریبا برابر با طلب بنده هست ، میتونم از اداره ثبت بخوام مالک رو ملزم به انتقال خودرو به بنده کنه بابت طلبم و اگه امکانش هست مراحلش رو بفرمایین .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر مستقیما این انتقال انجام نمیشود بلکه از طریق اجرای احکام ۲نوبت مزایده انجام میشود و وجهش,به شما پرداخت میشود .

 • مهدی
  مهدی

  با عرض سلام و خسته نباشید ما یکسال پیش آپارتمان دو طبقه ای خریداری کردیم که شوهر این خانم فوت کرده بود پنج تا پسر داشت همه اومدن امضا کردن ما هم تقریبا دو سوم پول دادیم موقع سند زدن گفت به من میگن حق فروش نداری چون یکی از بچه ها صغیر، دنبال حق رشد رفتن نشد ما شکایت کردیم بعد از کلی کش وقوس پول صغیر ریختیم دادگاه، داور هم به نفع ما رای داد، حالا الزام به سند کردیم که رفته باز شکایت فسخ معامله رو می خواد حالا نتیجه چی میشود ما یکسال ملک رو در اختیار داریم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   به نظر می رسد که مادر فرزند صغیر قیم وی بوده است بنابراین امضاء زوجه مرحوم مالک به منزله تأیید از طرف خود و فرزند صغیر بوده است ، و ممضافاً با وجود رای داور به نظر نمی رسد دعوی فسخ معامله مسموع باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.