مهریه و قانون مهریه

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

همه چیز درباره ی مهریه

مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد. ما در این نوشتار به طور مختصر منابع و احکام حقوقی مهریه را بیان می کنیم. بنابراین مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق – صداقیه، کابین و قرض هم نامیده می شود. مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود . در صورت بطلان نکاح و یا فسخ آن از طرف مرد یا زن مهریه به زن تعلق نمی گیرد. در زمان عقد زوجین می توانند توافق نمایند که شخص خاصی ضمانت پرداخت مهریه را بنماید یا تضمین جهت پرداخت آن اخذ شود. بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت قابل مطالبه می باشد. یعنی وراث می توانند به نسبت سهم الارث ادعای مهریه را داشته باشند.

مهریه

مهریه در طلاق از طرف مرد 

زمانی که مرد دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید باید کل مهریه زوجه را پرداخت کند.

مهریه در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن از نوع طلاق بائن بوده و زوجه باید در قبال مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد و این مال در اغلب موارد مقداری از مهریه زن می باشد که زوجه آن را بذل می نماید.

مهریه در طلاق توافقی

پرداخت مهریه در طلاق توافقی بستگی به توافق طرفین دارد. هرچند که با توجه به اینکه نوع طلاق خلع می باشد زوجه باید مقداری از مهریه خود را بذل نماید.

قانون مقدار مشخصی برای مهریه تعیین نکرده و بستگی به توافق طرفین دارد. تعیین مهریه در نکاح منقطع الزامی است و عدم تعیین آن موجب ابطال عقد می باشد. قوانین جدید صرفاً درخصوص نحوه وصول مهریه و اجرای محکومیت مالی و بازداشت مرد می باشد.

قانون مهریه

مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از ۱۱۰ سکه قابل وصول است. هرگاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد مهریه و چگونگی وصول مهریه ویدیو زیر را ببینید.

انواع مهریه

مهر انواع و اقسام مختلفی دارد که عبارتند از :
۱٫ مهرالسنه یا مهر محمدی : مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره مشکوک است.
۲٫ مهرالمسمی : عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است و یا مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
۳٫مهرالمثل: هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهریه تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهریه که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی)
۴٫ مهرالمتعه: هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کنند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. برخلاف مهرالمثل که به وضع خانوادگی زوجه داشته است در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی زوج را مدنظر قرار می دهند،  به طور خلاصه مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضه البُضع شوهر به زن مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده می دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مرد از حیث وضعیت مالی مرد مد نظر قرار می گیرد.
۵٫مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد با شرط عدم مهر شده باشد مفوضه النضع نامند.
۶٫ مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مفوضه المهر گویند.

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

عندالاستطاعه قیدی است که در عقدنامه درج می شود و تا زمانی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند مهریه خود را وصول نماید.

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

در زمانی که مهریه عندالمطالبه تعیین شود مرد محکوم به پرداخت مهریه شده و با توجه به شرایط باید آن را پرداخت کند ولیکن در زمانی که مهریه عندالاستطاعه تعیین می شود ابتدا باید ثابت شود که زوج توانایی پرداخت دارد.

مهریه

دادخواست اعسار در مهریه

دادخواست اعسار از جانب مرد تقدیم دادگاه می شود و شخص باید ثابت نماید که توانایی پرداخت دین خود را ندارد و بر مبنای توانایی او دین تقسیط می شود.

مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه :

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار، اگر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع کند و اقدام زن به موجب حق حبس از موارد نشوز نبوده و مسقط نفقه نیز نمی شود. ولی اگر مهریه مدت دار باشد، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند. زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه در سند نکاحنامه ذکر می شود و به صورت دین بر عهده شوهر خواهد بود. در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نموده، یا پس از وقوع عقد بر میزان مهریه توافق کرد و عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نیست ولی در عقد نکاح غیر دائم (موقت) مبنای وقوع عقد تعیین مهریه می باشد عدم ذکر مهریه در نکاح موقت موجب بطلان آن خواهد بود.

شرایط مهریه :

مهریه باید دارای شرایط زیر باشد:
۱٫ مهریه ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
۲ . زوج مالی را که می تواند مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهریه قرار داد. از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد لذا نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت و….. را به عنوان مهریه تعیین کرد.
۴٫ لازم نیست که مهریه عین معین باشد، بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموزش رایانه یا آموزش قرآن یا زبان انگلیسی به زوجه می تواند، به عنوان مهریه تعیین نمود.

شرایط مطالبه مهریه

مهریه به دو طریق از زوج توسط زوجه قابل وصول است :
از طریق مراجعه به محاکم دادگستری
زن (زوجه) با طرح دعوا با دادن دادخواست به دادگاه خانواده مهریه خود را از شوهرش مطالبه می کند، چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه مهریه علاوه بر دو برگ دادخواست باید فتوکپی مصدق عقدنامه یا رونوشت آن ضمیمه دادخواست شود، طرح این دعوی تابع تشریفات دادگاه خانواده است.
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ میشود. هرگاه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را درخصوص مهریه می نماید و چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. درصورتی که شوهر در این مدت دین خود نپردازد، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

چگونگی محاسبه میزان مهریه :

هرگاه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول و پرداخت آن به توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:
متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.
در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. توضیح آن که شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه قضای قرار می دهد و فهرست این شاخص ها به دادگاه ها و ادارات ثبت ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ هیئت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال قبل) تقسیم بر (عدد شاخص در سال وقوع عقد) = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه ۲۰۰/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۵۲ تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۶) از رابطه ذیل استفاده می گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال ۱۳۸۶) تقسیم بر (عدد شاخص در سال ۱۳۵۲) = ارزش مهریه در حال حاضر (۱۳۸۶) بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
ریال ۵۲٫۵۳۱٫۹۱۴ = ۲۰۰/۰۰۰ ریال * ( ۱۲۳/۴۵) / ( ۴۷/ ۰ ) = ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۶)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۶ (زمان تأدیه) معادل ۵۲/۵۳۱/۹۱۴ ریال می باشد.
بدیهی است که تا سال ۱۳۸۶ به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۵ یعنی عدد ۱۲۳/۴۵ خواهد بود و بعد از اتمام سال ۱۳۸۶ و ورود به سال ۱۳۹۷ شاخص سال ۱۳۸۶ جایگزین شاخص ۱۳۸۵ خواهد گردید.

 سوالات متداول از مهریه

۱٫زندان بخاطر مهریه چقدر است ؟

تا زمانیکه مهریه را پرداخت نکنید در زندان خواهید بود.

۲٫ اگر در دوران عقد زن درخواست مهریه کند نصف خواهند شد ؟

در صورتی که زن باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد ولی در غیر این صورت تمام مهریه به او تعلق می گیرد.

اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید :

قبل از بخشنامه جدید، نحوه گرفتن مهریه به دو طریق بود. یکی از طریق دادگاه خانواده و دیگری از طریق اجرای ثبت. (اجرای ثبت اداره‌ای‌ است که هر مطالبه‌ای که مستند به سند رسمی باشد از جمله سند نکاح از طریق آن پیگیری می‌شود). اما طبق بخشنامه جدید زوجین نمی‌توانند مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود.
به این معنی که مطابق بخشنامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این صورت است که زوجین به دفترخانه‌ای که ازدواجشان در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست اجرائیه می‌کنند. اجرائیه صادر می‌شود و به آدرس طرف مقابل فرستاده می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود که مهریه را پرداخت کند که غالباً زوج در این مهلت مهریه را پرداخت نمی‌کند.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه می‌کند و درخواست تشکیل پرونده اجرایی می‌دهد. سپس از دارایی‌های زوج استعلام گرفته می‌شود تا مشخص شود دارایی دارد یا خیر. که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر می‌شود. وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نکرد راهنمایی می‌شوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به این ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست کرد.

فرار از دین و راه های اثبات آن

۱- فرار از دین زمانی مفهوم پیدا می کند که شخصی بخاطر این که دین دیگری را پرداخت ننماید، اموال خود را منتقل نماید به نحوی که اموال باقی مانده بدهکار تکافوی پرداخت دین را ننماید.

۲- فرار از دین هم دارای جنبه حقوقی می باشد و هم دارای جنبه کیفری.

۳- برای این که دعوای فرار از دین دردادگاه احراز گردد خواهان باید اثبات نماید که قصد خوانده از انتقال اموال، نپرداختن دین وی و یا به عبارت دیگر فرار از دین بوده است.

۴- دلایل اثباتی فرار از دین می تواند هر دلیل قانونی مندرج در قانون مدنی از جمله اقرار، اسناد، شهادت شهود و غیره باشد.

۵- به عنوان مثال اگر شخص مدیون قبل از سر رسید چک صادره، اتومبیل خود را منتقل نماید و قصد وی از این انتقال این باشد که دین خود به دیگری را پرداخت ننماید، امکان تقدیم دادخواست فرار از دین وجود دارد.

۶- چنانچه در مثال فوق مدیون اتومبیل خود را به مادر خود منتقل نماید بدون این که هیچ گونه وجهی بین ایشان ردو بدل گردد، قرائن و امارات موجود دلالت بر این دارد که مدیون به قصد فرار از دین اتومبیل را منتقل نموده است.

۷- قانونگذار در قانون مدنی آورده است که اگر معامله به قصد فرار از دین باشد و ثابت شود که بطور صوری انجام شده معامله باطل می باشد.

۸- منظور از صوری بودن معامله این است که طرفین اراده ای برای انجام معامله نداشته باشند و قصد واقعی آنها معامله کردن نباشد.

۹- از جنبه کیفری، چنانچه شخص مدیون با سوء نیت و در حالی که بقیه اموال وی تکافوی پرداخت بدهی طلبکار را نمی دهد ، مبادرت به انتقال مال به دیگری نماید دارای مسئولیت کیفری می باشد و در صورت احراز این موضوع در دادگاه به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

۱۰- چنانچه بطلان معامله در دادگاه احراز گردد، طلبکار می تواند با توقیف مال نسبت به وصول طلب خود از محل مال توقیف شده اقدام نماید.

4.1/5 - (102 امتیاز)

مطالب مرتبط

262 دیدگاه

 • ایدین
  ایدین

  با سلام خسته نباشید
  مهریه خانمه بنده تاریخ تولد است که در موقع عقد توافق کردیم که بنده حق طلاق رو به خانم بدهم و خانم قبول کردن در قبال حق طلاق فقط ۲۰عدد سکه به ایشان تعلق بگیرد و ثبت در سند شد
  و بعد از دو سال به مشکل خوردیم و خانم مهریه را به اجرا گذاشت و من محکوم به پرداخت شدم
  و اینم بگم درخواست طلاق نکرده فقط مهریه را به اجرا گذاشته بود
  بعد از درخواست قسط بندی بنده رو به پرداخت دو عدد پیش قسط و سالی یک عدد محکوم کرده اند
  بنده ۲ عدد پیش قسط را پرداخت و یک عدد سکه که وقته پرداخت امده بود را پرداخت کردم
  و چند روز پیش متوجه شدم که خانم که حق طلاق را به ایشان داده بودیم رفته طلاق گرفته
  بنده بعد از مطلع شدن به دفتر خانه رفتم که ببینم درست است یا خیر
  سر دفتر اعلام کرد بله چن ماه پیش طلاق گرفته است
  و بنده پرسیدم که دیگه تمام حق و حقوقش باطل شده است
  که جواب دادن خیر شما باید مهریه را پرداخت کنید مهریه سره جاش هست
  و بنده از هر کی میپرسم یه جوابی به من میدن ایا همچین چیزی امکان پذیر هست وقتی طلاق گرفته دگ تموم شده است ممنون میشم جواب بدین دسته گلتون درد نکنه ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام احتمالا وکالت در طلاق داده شده در عوض بذل مهریه نبوده و مهریه پابرجا بوده است.

 • عسل
  عسل

  سلام خسته نباشید
  شوهر من بعد اینکه من مهریه ام رو گذاشتم اجرا اموالشو بنام خانوادش کرده یه خونه و یک ماشین من چطور میتونم ثابت کنم که اموالی داشته و توی دادگاه هم گفته من هیچی ندارم تا مهریه نده

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام
  سهم الارث شوهرم از منزلی را توقیف نمودم و ایشان به دادگاه اظهار داشتند جزو مستثنیات دین هست و با اعتراض بنده سهم‌الارث ایشان به مزایده گذاشته شد و در روز برگزاری مزایده خودم بعنوان بخشی از مهریه، سهم‌الارث را قبول کردم. بعد از آن همسرم به دادگاه اعتراض کرده که این سهم‌الارث جزو مستثنیات دین هست و غیر از این مالی ندارد.
  سوال:
  ۱- آیا واقعا سهم‌الارث جزو مستثنیات دین هست یا نه؟
  ۲- آیا بعد از برگزاری مزایده و اینکه خودم بعنوان بخشی از مهریه سهم‌الارث را قبول کردم، آیا همسرم باید به شرایط مزایده اعتراض کند یا ادعای مستثنیات دین کند؟
  ۳- اگر قاضی رأی به مستثنیات دین بدهد خلاف قانون عمل کرده یا خیر؟ چطور میتونم از حکم قاضی شکایت کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام جزو مستثنیات دین نیست.

 • فاطیما
  فاطیما

  سلام وقتتون بخیر
  عذر میخوام ماشینی که شوهرم به صورت قولنامه ای فروخته ولی هنوز به نام خودش هست رو میتونم به عنوان مهریه بگیرم یا نه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   قابل توقیف میباشد ولی چنانچه شخص خریدار قولنامه معتبر و قبل از تاریخ مطالبه شما ارایه دهد از توقیف خارج میشود

 • هانی
  هانی

  آیا با ادعا ی مهجوریت از طرف زوج پرداخت مهریه منتفی است با توجه به اینکه منزلی بنام خودش دارد و از طریق ثبت هم اثبلت شده است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله منتفی است.

 • سحر
  سحر

  سلام اگر در عقد فقط نوشته شود ۵۰ عدد سکه بهار آزادی نوع آن نوشته نشود عند المطالبه به حساب می آید؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله عندالمطالبه محسوب میشود

 • طاهره
  طاهره

  سلام .آیا کاغذ مهریه ی که محضری نباشد در دادگاه معتبر است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله نیاز به تنفیذ آن است.

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام برادر شوهر خواهرم قبل از اینکه بخوان اقدامی برای طلاق خواهرم انجام بدن ۲ تا سفته ازش گرفتن که نمیدونسته اینا چی هست ،که یکی رو وصول کردن به نام دوستشون و دومی که ۹۰ میلیون سفته هست رو به نام شوهر خواهرم گرفتن
  ایا میشه این سفته ۹۰ میلیونی رو از روی مهریه عندالمطالبه طلب کرد و گرفت یا باید این سفته رو پرداخت کنیم ممنون میشم زود جواب بدین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام می توانید توافق کنید.

 • Sokoot
  Sokoot

  باسلام همسرم دارای زمین و بخشی دیگر از مال هست اما ب صورتی کاغذی من باید چطوری ثابت کنم ک ایشان توان پرداخت مهریع مرا دارد

 • مرتضی
  مرتضی

  باسلام
  بنده حدود۱۳ ماه پیش ۲تا خونه داشتم به بنام خانوادم کردم ولی قولنامه ای ننوشیم حالا بدلیل مشکلات زیادی که باهمسرم دارم میخواهم اورا طلاق بدهم چون بسیار ناسازکار است ایا باتوجه به اینکه ۱۳ ماه از نام بنام گذشته هنوز هم میتواند اقدامی علیه من بجهت مهریه بکند یا خیر؟ واموال را توقفیف کند؟هنوز درخواست طلاق ندادم ماشینمم هم ۱ماه پیش بنام کسی کردم
  البته ناگفته نمونه یه ماشین گرون قیمت هم بنام همسرم کردم وحدود ۳۰۰ ملیون هم طلا بهش دادم

 • امیر حسین
  امیر حسین

  سلام وقت بخیر.بنده تمام امولم رابه صورت صلح به پسرم واگذار کردم و ۱ سهم الارث مغازه دارم و ۱ باغ که سند ندارد فقط قولنامه ای هست.آیا زنم می‌تواند بابت مهریه از پسرم بگیرد
  درضمن پسرم ۱۰ سالشه.و هنوز هم اقدامی برای مهریه انجام نشده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر مالکیت و اموال پسرتان ارتباطی به شما ندارد

 • هلنا کشوری
  هلنا کشوری

  سلام اگر در عقد نامه فقط نوشته شده باشد پنج عدد شمش طلا
  زمان طلاق و وصول مهریه به چه صورت محاسبه میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به قیمت اعلامی شمش طلا توسط بانک مرکزی

 • ارش
  ارش

  سلام. خواهر من بدلیل اختلافاتی که با شوهرش داره میخواد ازش جدا بشه. شوهر ایشون بار ها بهشون گفتن برو طلاق بگیر من اقدام نمیکنم. در ضمن ۳۰۰ سکه مهریه خواهرم هست که نصفش عندالمطالبه و نصفش عندالاستطاعه هست.شوهرشون هم وضع مالی بسیار خوبی دارند ولی اکثر اموالشون قولنامه ای هست. درصورت درخواست طلاق و مهریه از طرف خواهرم با توجه به استطاعت مالی شوهرش ایا تمام مهریه قابل پرداخت خواهد بود ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورت داشتن اموال (به صورت رسمی) می تواند کلیه مهریه را اخذ نماید.

 • MaaN
  MaaN

  سلام وقت بخیر من ۶ سال ازدواج کردم و ی بچه ۳ ساله داریم و بدلیل مشکلات روحی و روانی متاسفانه ناسازگار شدیم و نتیجه شم جدا بشیم و من (شوهر)اقدام به طلاق کردم و مهریه زنم ۶ میلیون تومان می باشد با محاسبه بروز و مابقی محاسبات چقدر حکم صادر میشود؟؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که دادخواست طلاق از جانب زوج باشد ایشان مکلف می باشد کلیه حق و حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید مهریه ایشان نیز به نرخ روز محاسبه می گردد (نرم افزار محاسبه مهریه به نرخ روز موجود می باشد) و در خصوص سایر حقوق مالی از قبیل نفقه و اجرت المثل نیز کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شأن زوجه تعیین می نماید.

   • رحمان
    رحمان

    سلام، من در دادگاه با فیش حقوقی کفیل برادر شده ام. همزمان سند هم از طرف شخص ثالثی گذاشته شده است.
    آیا میتوانم منزل مسکونی را واقعا قصدش را دارم به عنوان مهریه به همسرم پرداخت نمایم

    • ره جویان عدالت
     ره جویان عدالت

     سلام وقت شما بخیر
     برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل نمایید.

 • سحر
  سحر

  سلام وقتتون بخیر.
  من باشوهرم مشکل دارم و میخوام جدا بشم
  اون طلاق نمیده
  میخوام حالا که اذیت میکنه
  مهرم و بگیرم
  خونه و سکه هست
  و اینکه باکره نیستم
  و عقدیم هنوز
  و اینکه خودشم انچنان مالی نداره
  میشه که از اموال پدرش استفاده کنن؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   خیر شما فقط میتوانید از اموال متعلق به همسرتان آن هم به میزان نصف مهریه خود را مطالبه کنید .

 • سها
  سها

  سلام بنده خانه و ماشین ب اسمم هست و حالا همسرم میخواد شکایت کند و طلاق بگیرید
  قبل شکایت او اگر خانه و ماشین را از اسمم خارج کنم در دادگاه مشکلی پیش نمی اید؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر انتقال سند قبل از طرح دعوی مهریه از جانب ایشان باشد خیر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر انتقال سند قبل از طرح دعوی مهریه از جانب ایشان باشد خیر

 • نسیم
  نسیم

  سلام خسته نباشید
  من مدتیه با شوهرم دعوایی هستیم و ۴ سال عقد بودم و ۹ ماه ک خونه خودمم الان میخوام برم مهریمو بزارم اجرا ۸۰ سکه تمام بهار آزادی به نرخ روزه و ۲ دنگ از منزلی ک به نام خود شوهرم باشه ولی خونه از خودش نداره
  من الان میتونم ماشینشو بجای ۲ دنگ خونه مطالبه کنم؟؟؟
  و اگر خودم برم درخواست طلاق بدم میتونم کامل مهریمو بگیرم؟؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   می توانید خود ۲ دانگ را مطالبه نمایید و در صورتی که به اندازه کل مهریه دارایی داشته باشد بله می توانید.

 • حامد
  حامد

  سلام و خسته نباشید من تقریبا چهار سال هست طلاق گرفتم ۴ سکه پیش دادم و ۲ تا بطور اقساط. که اعتراض زدم هر یکسال یک سکه بدم من الان ۲ ساله سکه ندادم و طرف مقابلم هم دیگه پیگیر سکه نشده و ازش خبری نشده میخوام بدونم جریال سکه مهریه به کجا میرسه که این خانم اگه دنبال مهرش نیاد و ازدواج کنه بچه دار بشه و دنبال مهرش نیاد پیگیری نکنه بعد چند سال باطل میشه؟ یا اینکه من باید مهر رو بهشون بپردازم باز هم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر مهریه باطل نمی شود و همچنان مکلف به پرداخت آن می باشید حتی در صورت ازدواج ایشان

 • شیدا
  شیدا

  سلام وقتتون بخیر من با همسرم اختلاف خیلی شدید داریم
  قرار شده از هم جدا بشیم
  من و ایشون یه اپارتمان داریم که سه دونگ به نام من هست سه دونگ مال ایشون من میخوام هم طلاق بگیرم هم مهرمو اجرا بزارم ایشون طی سالهایی که زندگی کردیم بچه دارهم نشدن و مشکل دارن میخواستم بدونم میتونم اون سه دونگ دیگه رو جای مهریه ازشون بگیرم البته مهریه من بیشتر از سه دونگ اون خونه میشه ولی ایشون غیره این سه دونگ پولی برای پرداخت ندارن …

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر سه دانگ منزل مسکونی جزء مستثنیات دین محسوب می گردد مگر اینکه در جای دیگری غیر از منزل مورد اشاره سکونت داشته باشد.

 • زهرا
  زهرا

  سلام
  من وهمسرم به مشکل خوردیم الان پنج ماه جدا ازهم زندگی می‌کنیم عروسی کردم
  مهریه ام رو به اجرا گذاشتم از طریقه ثبت اسناد و۳۴۰ میلون برای ۱۴ تا سکه ۳۰ گرم طلا زدن مالی نداشته واینکه میخام بدونم مهریه من برااساس پولی که گفتن باید پرداخت بشه یا به نرخ روز ؟
  اگه به نرخ روز نیست پروده رو ببندم به داداگاه مراجعه کنم آیا آنها خودشون نرخ تعیین میکنن؟یا نرخی که تعیین شده از اثبات اسناد ؟
  اگه درخواستمو لغو کنم چند وقت دیگه میتونم مطرح کنم دوباره؟
  ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه مهریه شما سکه و طلا می باشد همان را به عنوان مهریه لحاظ می کنند.

 • محمد
  محمد

  ایا کسی که اولش بگه مهریه نمیخوام بعد زیر حرفش بزن ومهریه اش بخواهد بهش تعلق میگره یانه درصورت که من شاهد دارم همچینحرفی زده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   مهریه مستند به سند رسمی است و در مقابل سند رسمی شاهد اعتبارندارد.

 • حمید رضاکیانفر
  حمید رضاکیانفر

  سلام بنده میخواهم از همسرم جدا شوم و مهریه ایشان ۱۲سکه میباشد مالی ندارم و هیچ چیز بنامم نیست قبلا دو دانگ اپارتمان بنامش زدم بازنشسته هستم و مبلغ ۱۰ ملیون حقوق میگیرم و بنده میخواهم طلاق بدهم ایا امکان تقسیط هر ۶ ماه ربع سکه میباشد .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   می توانید طرح دعوی طلاق انجام دهید و در جلسه دادگاه درخواست تقسیط مهریه را بنمایید.

 • شکوفه
  شکوفه

  سلام من ۸ ماهه جدا شدم و هر از ۱۵ ماه یک سکه به من تعلق گرفته باز درخواست افزایش کرده گفته ک طولانی مدت کنی برای سکه و خود را ادعای بدبختی کرده ک من ندارم و پدرم داره میپردازه مهریه.و یک واحد آپارتمان بالا شهر به قیمت بالا داره حدود ۴ میلیارد هس و متاسفانه قبل از طلاق از توقیفی بیرون آورده. تبصره ۱ ماده ۲۴ نوشته ک اگ مردی خود را بیچارگی نشان دهد و ادعا کرده ک من ندارم خرجی .خانه اش مازاد بر شانش باشه باید فروخته شود و تا دیه پرداخت گردد. و میخواستم خانه اش را دوباره توقیف کنم اجرای احکام اجازه نداد.و من درخواست رو فرستادم تجدید نظر استان فارس آیا خانه اش فروش میره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر شما اموالی را از شخص مدعی اعسار به اجرای احکام معرفی نمایید اجرای احکام وظیفه دارد آن را توقیف کند.

 • محمد
  محمد

  سلام .مادر من فوت شدن در سال ۸۳ وبابای من ازدواج کردن از دوباره وبابامم سال ۱۴۰۰ فوت کردن وما یک خانه تو روستا داریم که زنش کلیدو برداشته رفته چون ۱۴ سکه تومهرنامش بابام نوشته .حالا ۳ دانگ رو مهرنامه مادرم است آیا او میتواند کل خانه را صاحب شود ؟

 • بشیر
  بشیر

  باسلام
  بنده درسال ۱۳۹۵ عقد کردیم و مهریه ۲۰میلیون تومان میباشد که درسال ۱۴۰۰ مبلغ مهریه نه نرخ روز ۶۰میلیون تومان تایید شده و مهریه تقصید شده که ۲۰میلیون پیش و ماهی ا میلیون تومان باید پرداخت شود ک تاالان نصف مهریه را پرداخت کردم،سوال دارم ک ایا مبلغ مهریه ک درسال ۱۴۰۰ به نرخ روز تایید شده بازهم ملبغ باقی مانده را ب نرخ روز حساب میکنن و بازهم افزایش میکنه یاخیر،ممنون میشم جواب سوال بنده را بدید،باتشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر شما موظف به پرداخت مبلغ تعیین شئه در زمان اجرایمهریه می باشید.

 • جلال
  جلال

  سلام مردی ۴۹ساله هستم علیرغم کاستی های مالی درعین کارگری ساده بودن. زنم ازاین قضیه برای کارکردن در ساختمان های مردم باعنوان کمک خرج درزندگی سواستفاده می‌کنه ومیره سرکار بامبلغ دومیلیون ماهانه.همیشه درطی این دوازده سالی که می‌ره من مخالفتم روبه همه خانواده دوطرف گفتم ولی اون بازم انجام میده .اون مبلغ امسال شده اینقدر.ویه مطلب دیگه نظم در خانه اصلا وجود ندارد چونکه اصلا خونه نیست و…فقط ازمال دنیا یه خونه دارم آیا درگرفتن مهریه خانه مسکونی هم گرفته میشود.تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر یک خانه مسکونی جزء مستثنیات دین محسوب می گردد و قابل توقیف بعنوان مهریه نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان