چگونه به ازادی مشروط متهم اعتراض نماییم ؟

سوال کاربر 2 نفر از معاونین در قتل بعد از 6 سال با آزادی مشروط آزاد شده اند .چگونه و با چه کسی و تحت چه عنوانی مکاتبه کنیم یا لایحه بنویسیم تا آنها را دوباره به زندان برگردند. از حکم هر دو 4 سال زندان باقیست

۷ شهریور ۱۳۹۸
 • قاتل
 • مقتول
 • قتل عمد
 • مرگ
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  معمولا امور مربوط به مرخصی و ازادی مشروط به قاضی اجرای احکام مربوط است و با هماهنگی قاضی ناظر زندان اقدام می نمایند ,باید لایحه خود را به قاضی اجرای احکام ارائه نمایید ,البته به نظر میرسد که الان اعتراض شما تاثیری نداشته باشد .

  ۹ شهریور ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.