جستجو میان 245 مقاله تخصصی

دستور تخلیه شورای حل اختلاف چقدر مهلت زمانی دارد؟

دستور تخلیه یکی از دعاوی است که در حال حاضر بسیار رایج می باشد و در خصوص املاکی قابل طرح است که در خصوص انها...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

دستور تخلیه شورای حل اختلاف چقدر مهلت زمانی دارد؟

دستور تخلیه یکی از دعاوی است که در حال حاضر بسیار رایج می باشد و در خصوص املاکی قابل طرح است که در خصوص انها…

ادامه مطلب

نحوه خرید و فروش املاک اوقاف

قانونگذار عقد وقف را در ماده 55 قانون مدنی تعریف نموده است به موجب ماده مذکور وقف عبارت است از «اینکه عین مال...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

نحوه خرید و فروش املاک اوقاف

قانونگذار عقد وقف را در ماده 55 قانون مدنی تعریف نموده است به موجب ماده مذکور وقف عبارت است از «اینکه عین مال حبس و…

ادامه مطلب

مجازات ساخت و ساز بدون مجوز چیست؟

طبق ماده ۱۰۰ قانون ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مالکیت عمرانی یک محدوده در منطقه شهری یا حریم آن بدون داشتن...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

مجازات ساخت و ساز بدون مجوز چیست؟

طبق ماده ۱۰۰ قانون ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مالکیت عمرانی یک محدوده در منطقه شهری یا حریم آن بدون داشتن پروانه یا مجوز…

ادامه مطلب

وکیل املاک و مستغلات

وکیل ملکی در محدوده قوانین مربوط به به نحوه ی تملک اموال از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسنادو املاک فعالیت...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

وکیل املاک و مستغلات

وکیل ملکی در محدوده قوانین مربوط به به نحوه ی تملک اموال از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسنادو املاک فعالیت می‌کند. وکلائی که…

ادامه مطلب

تصرف عدوانی و چگونگی اقدام برای شکایت

اگر شخصی چه حقیقی و چه حقوقی مالی غیر منقول ( به مانند زمین، خانه، ) را بدون رضایت مالک دائم و یا موقت (مستآجر) آن...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

تصرف عدوانی و چگونگی اقدام برای شکایت

اگر شخصی چه حقیقی و چه حقوقی مالی غیر منقول ( به مانند زمین، خانه، ...) را بدون رضایت مالک دائم و یا موقت (مستآجر)…

ادامه مطلب