جستجو میان 343 مقاله تخصصی

همه چیز درباره ی ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن

آشنایی با ماده 34 قانون ثبت و  عقد رهن اغلب مردم هنگام معاملات تا حدودی با معامله اموال منقول و غیر منقول...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

همه چیز درباره ی ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن

آشنایی با ماده 34 قانون ثبت و  عقد رهن اغلب مردم هنگام معاملات تا حدودی با معامله اموال منقول و غیر منقول آشنایی دارند. آنها…

ادامه مطلب

وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وظیفه اصلی کمیسیون ماده 100 شهرداری، رسیدگی به اختلافات میان مالکین اراضی شهری و شهرداری در خصوص نحوه ساخت و...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وظیفه اصلی کمیسیون ماده 100 شهرداری، رسیدگی به اختلافات میان مالکین اراضی شهری و شهرداری در خصوص نحوه ساخت و ساز املاک این محدوده می…

ادامه مطلب

مفاد مربوط به کمیسیون ماده ۵۵

می دانید که منظور از کمیسیون ماده 55 شهرداری چیست؟ شما هم به دنبال بهترین وکیل ملکی جهت پیشبرد دعاوی خود هستید؟...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

مفاد مربوط به کمیسیون ماده ۵۵

می دانید که منظور از کمیسیون ماده 55 شهرداری چیست؟ شما هم به دنبال بهترین وکیل ملکی جهت پیشبرد دعاوی خود هستید؟ از شما دعوت…

ادامه مطلب

کمیسیون ماده ۷۷ چیست ؟

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجعی قانونی می باشد، که وظیفه آن رسیدگی به اختلاف به وجود آمده بین شهرداری و...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

کمیسیون ماده ۷۷ چیست ؟

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجعی قانونی می باشد، که وظیفه آن رسیدگی به اختلاف به وجود آمده بین شهرداری و مودیان است. به نوعی…

ادامه مطلب

کمیسیون ماده ۹۹ چیست؟

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با هدف ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها به وجود آمده است این...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

کمیسیون ماده ۹۹ چیست؟

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با هدف ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها به وجود آمده است. این کمیسیون…

ادامه مطلب

وضعیت ثبتی املاک

منظور از استعلام وضعیت ثبتی املاک چیست؟ و چه فایده ای دارد؟  به موجب ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک، در محل هر...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

وضعیت ثبتی املاک

منظور از استعلام وضعیت ثبتی املاک چیست؟ و چه فایده ای دارد؟  به موجب ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک، در محل هر شهرستان…

ادامه مطلب