جستجو میان 377 مقاله تخصصی

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 12 برابرنص ماده 12 – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی, ملکی

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 12 برابرنص ماده 12 – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر…

ادامه مطلب

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی

کاوشی حقوقی برجایگاه اسناد عادی درقوانین ایران با ارائه متدهای تبدیل آن به سند رسمی حرمت به  مالکیت به...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی

کاوشی حقوقی برجایگاه اسناد عادی درقوانین ایران با ارائه متدهای تبدیل آن به سند رسمی حرمت به  مالکیت به عنوان امری اساسی در تمامی کشورها…

ادامه مطلب

دعاوی پیش فروش آپارتمان

بسمه الله نور بررسی مسائل حقوقی در تنظیم قرارداد ها و اسناد عادی (مبایعه نامه – قولنامه – کاغذخرید) در...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی, ملکی

دعاوی پیش فروش آپارتمان

بسمه الله نور بررسی مسائل حقوقی در تنظیم قرارداد ها و اسناد عادی (مبایعه نامه – قولنامه – کاغذخرید) در  پیش فروش ، پیش خرید…

ادامه مطلب

همه چیز درباره ی ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن

آشنایی با ماده 34 قانون ثبت و  عقد رهن اغلب مردم هنگام معاملات تا حدودی با معامله اموال منقول و غیر منقول...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

همه چیز درباره ی ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن

آشنایی با ماده 34 قانون ثبت و  عقد رهن اغلب مردم هنگام معاملات تا حدودی با معامله اموال منقول و غیر منقول آشنایی دارند. آنها…

ادامه مطلب

وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وظیفه اصلی کمیسیون ماده 100 شهرداری، رسیدگی به اختلافات میان مالکین اراضی شهری و شهرداری در خصوص نحوه ساخت و...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وظیفه اصلی کمیسیون ماده 100 شهرداری، رسیدگی به اختلافات میان مالکین اراضی شهری و شهرداری در خصوص نحوه ساخت و ساز املاک این محدوده می…

ادامه مطلب

مفاد مربوط به کمیسیون ماده ۵۵

می دانید که منظور از کمیسیون ماده 55 شهرداری چیست؟ شما هم به دنبال بهترین وکیل ملکی جهت پیشبرد دعاوی خود هستید؟...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

مفاد مربوط به کمیسیون ماده ۵۵

می دانید که منظور از کمیسیون ماده 55 شهرداری چیست؟ شما هم به دنبال بهترین وکیل ملکی جهت پیشبرد دعاوی خود هستید؟ از شما دعوت…

ادامه مطلب