جستجو میان 377 مقاله تخصصی

بررسی آیین نامه اجرایی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران

مقدمه در بسیاری از کشورهای جهان، محدودیت های قانونی برای اتباع بیگانه در به تملک درآوردن اموال غیر منقول...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

بررسی آیین نامه اجرایی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران

مقدمه در بسیاری از کشورهای جهان، محدودیت های قانونی برای اتباع بیگانه در به تملک درآوردن اموال غیر منقول وجود دارد. این محدودیت ها با…

ادامه مطلب

پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم جواز کسب

عدم جواز کسب چیست؟ عدم جواز کسب یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که می‌تواند باعث پلمپ واحد صنفی شود همانطور که...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم جواز کسب

عدم جواز کسب چیست؟ عدم جواز کسب یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که می‌تواند باعث پلمپ واحد صنفی شود. همانطور که می‌دانید، در بسیاری از…

ادامه مطلب

پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی

پلمپ ملک تجاری چگونه انجام می گیرد؟ در حقوق ایران هرگونه پلمپ ملک تجاری باید به موجب دستور دادگاه صلاحیت‌دار...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی

پلمپ ملک تجاری چگونه انجام می گیرد؟ در حقوق ایران هرگونه پلمپ ملک تجاری باید به موجب دستور دادگاه صلاحیت‌دار باشد. در حالت عادی یک…

ادامه مطلب

همه چیز درباره اعتراض ثالث

اعتراض ثالث چیست؟ اعتراض ثالث همان طور که از نامش معلوم است، از طرف شخصی مطرح خواهد شد که در جریان دادرسی قرار...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

همه چیز درباره اعتراض ثالث

اعتراض ثالث چیست؟ اعتراض ثالث همان طور که از نامش معلوم است، از طرف شخصی مطرح خواهد شد که در جریان دادرسی قرار نداشته اما…

ادامه مطلب

ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 5 با ملاحظه متن ماده 5 فوق محرز میگردد که وظیفه اصلی کمیسیون ماده 5 در خصوص اعمال...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 5 با ملاحظه متن ماده 5 فوق محرز میگردد که وظیفه اصلی کمیسیون ماده 5 در خصوص اعمال تغییرات نسبت…

ادامه مطلب

داوری در مبانی ملکی با ارائه راهکارهای ابطال آن در محاکم حقوقی

بررسی جایگاه داوری در قوانین ایران پیشینه تاریخی با تحقیقات ونیز  بررسی سیر تحولات مبانی داوری  در ایران...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

داوری در مبانی ملکی با ارائه راهکارهای ابطال آن در محاکم حقوقی

بررسی جایگاه داوری در قوانین ایران پیشینه تاریخی با تحقیقات ونیز  بررسی سیر تحولات مبانی داوری  در ایران محرز می گردد که  موضوع داوری در…

ادامه مطلب