جستجو میان 192 مقاله تخصصی

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه موضوعی است که در این مقاله به توضیح بیشتر در مورد آن می‌پردازیم بهتر است...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه موضوعی است که در این مقاله به توضیح بیشتر در مورد آن می‌پردازیم. بهتر است بدانید به طور کلی…

ادامه مطلب

ازدواج سفید چیست؟ شرایط ازدواج سفید در ایران

ازدواج سفید، به نوعی از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی گفته می‌شود که ثبت رسمی نمی‌شود به بیان ساده در این نوع...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

ازدواج سفید چیست؟ شرایط ازدواج سفید در ایران

ازدواج سفید، به نوعی از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی گفته می‌شود که ثبت رسمی نمی‌شود. به بیان ساده در این نوع ازدواج اطلاعات مربوط…

ادامه مطلب

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست؟

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست سوالی که برای اکثر زوج‌هایی که در هنگام نامزدی جدا می‌شوند مطرح است...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست؟

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست سوالی که برای اکثر زوج‌هایی که در هنگام نامزدی جدا می‌شوند مطرح است. قبل از پاسخ دادن به…

ادامه مطلب

قانون حمایت و نگهداری از حیوانات در آپارتمان

در سال های اخیر مباحث فراوانی پیرامون حمایت از حیوانات و حفظ حقوق آنها در جامعه مطرح می گردد به ویژه این که با...

ادامه مطلب
مقالات

قانون حمایت و نگهداری از حیوانات در آپارتمان

در سال های اخیر مباحث فراوانی پیرامون حمایت از حیوانات و حفظ حقوق آنها در جامعه مطرح می گردد به ویژه این که با گسترش…

ادامه مطلب

گذر زمان در فروش مال غیر

فروش مال غیر یکی از جرائم رایج در جامعه می باشد این جرم ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقتصادی جامعه دارد به نحوی که...

ادامه مطلب
عمومی

گذر زمان در فروش مال غیر

فروش مال غیر یکی از جرائم رایج در جامعه می باشد این جرم ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقتصادی جامعه دارد به نحوی که به هر…

ادامه مطلب

معامله فضولی چیست

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن مالک از انجام یک معامله یا واگذاری مالی، رضایت ندارد یا اینکه...

ادامه مطلب
مقالات

معامله فضولی چیست

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن مالک از انجام یک معامله یا واگذاری مالی، رضایت ندارد یا اینکه از موضوع بی‌خبر است.…

ادامه مطلب