جستجو میان 162 مقاله تخصصی

انحصار وراثت در صورت فوت زن

انحصار وراثت اصولاً مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت او مشخص شوند بدین ترتیب که در...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

انحصار وراثت در صورت فوت زن

انحصار وراثت اصولاً مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت او مشخص شوند. بدین ترتیب که در حال حاضر…

ادامه مطلب

عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی به آن دسته از دعاوی گفته میشود که جنبه کیفری نداشته باشد یا بعبارت هرگاه رفتار مستلزم ارتکاب جرم...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی به آن دسته از دعاوی گفته میشود که جنبه کیفری نداشته باشد یا بعبارت هرگاه رفتار مستلزم ارتکاب جرم نباشد. به عنوان مثال…

ادامه مطلب

حکم تمکین چیست و عدم تمکین زن و مرد چیست ؟

اصولاً تمکین یکی از تعهداتی است که بر اثر عقد ازدواج بین مرد و زن ایجاد می شود به موجب این تعهد زن وظیفه تمکین...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

حکم تمکین چیست و عدم تمکین زن و مرد چیست ؟

اصولاً تمکین یکی از تعهداتی است که بر اثر عقد ازدواج بین مرد و زن ایجاد می شود به موجب این تعهد زن وظیفه تمکین…

ادامه مطلب

انحصار وراثت در صورت فوت مرد

همانطور که می دانیم اصولاً انحصار وراثت مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت مشخص...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

انحصار وراثت در صورت فوت مرد

همانطور که می دانیم اصولاً انحصار وراثت مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت مشخص شوند.مرجع صالح برای تقاضای…

ادامه مطلب

قرارداد مضاربه چیست ؟

قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که مبنای شرعی داشته و در قانون مدنی شرایط و لوازم آن آمده است به موجب این...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

قرارداد مضاربه چیست ؟

قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که مبنای شرعی داشته و در قانون مدنی شرایط و لوازم آن آمده است .به موجب این قرارداد دو…

ادامه مطلب

آیا مهریه زندان دارد؟ شرایط اعسار و قانون جدید مهریه

دادخواست پرداخت مهریه یکی از رایج ترین دادخواست هایی می باشد که در دادگاه خانواده مطرح می گردد و به صرف احراز...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

آیا مهریه زندان دارد؟ شرایط اعسار و قانون جدید مهریه

دادخواست پرداخت مهریه یکی از رایج ترین دادخواست هایی می باشد که در دادگاه خانواده مطرح می گردد و به صرف احراز رابطه زوجیت و…

ادامه مطلب