جستجو میان 245 مقاله تخصصی

محجور کیست، انواع حجر

حجر به معنای بازداشتن و منع کردن است از لحاظ حقوقی محجور به فردی اطلاق می گردد که از بخشی از تصرفات منع شده و...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

محجور کیست، انواع حجر

حجر به معنای بازداشتن و منع کردن است. از لحاظ حقوقی محجور به فردی اطلاق می گردد که از بخشی از تصرفات منع شده و…

ادامه مطلب

آیا دست فروشی جرم است؟

پیش از آن که در مورد جرم بودن یا جرم نبودن دست فروشی در اماکن گوناگون، بحث کنیم ابتدا ضروری است تا با مفهوم جرم...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

آیا دست فروشی جرم است؟

پیش از آن که در مورد جرم بودن یا جرم نبودن دست فروشی در اماکن گوناگون، بحث کنیم ابتدا ضروری است تا با مفهوم جرم…

ادامه مطلب

مراحل ثبت شرکت در خارج از کشور

در خصوص ثبت شرکت در خارج از کشور ایران بسته به اینکه با چه موضوعی می خواهید شرکت را ثبت نمائید همچنین توجه به...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

مراحل ثبت شرکت در خارج از کشور

در خصوص ثبت شرکت در خارج از کشور ایران بسته به اینکه با چه موضوعی می خواهید شرکت را ثبت نمائید همچنین توجه به قوانین…

ادامه مطلب

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد به طور کلی بررسی احوال شخصی...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد. به طور کلی بررسی احوال شخصی انسان ها…

ادامه مطلب

ترکه و رد ترکه چیست؟

منظور از ترکه چیست و قوانین رد آن چه هستند؟ اطلاع از این قوانین چه اهمیتی برای ورثه دارد؟ ترکه در واقع همان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

ترکه و رد ترکه چیست؟

منظور از ترکه چیست و قوانین رد آن چه هستند؟ اطلاع از این قوانین چه اهمیتی برای ورثه دارد؟ ترکه در واقع همان چیزی است…

ادامه مطلب