جستجو میان 365 مقاله تخصصی

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 12 برابرنص ماده 12 – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی, ملکی

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 12 برابرنص ماده 12 – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر…

ادامه مطلب

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۵۶

جستاری قانون مند بر اجرای قوانین ملی شدن اراضی وتعیین مستثنیات مالکانه در گذر زمان پیشینه تاریخی قانون ملی...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۵۶

جستاری قانون مند بر اجرای قوانین ملی شدن اراضی وتعیین مستثنیات مالکانه در گذر زمان پیشینه تاریخی قانون ملی شدن اراضی با تصویب قانون ملی…

ادامه مطلب

اعراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰

علل صدور رای کمیسیون ماده 100شهرداری برای ساختمان های احداثی مطابق نص  ماده صد قانون شهرداريها که بیان می دارد...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اعراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰

علل صدور رای کمیسیون ماده 100شهرداری برای ساختمان های احداثی مطابق نص  ماده صد قانون شهرداريها که بیان می دارد « مالکين اراضي و املاک…

ادامه مطلب

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری

علل مراجعه به کمیسیون ماده 77 ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری

علل مراجعه به کمیسیون ماده 77 ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده…

ادامه مطلب

اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۹۹ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 99 باعنایت به نص ماده 99 قانون شهرداری ها وتبصره های الحاقی واصلاحات بعدی آن...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۹۹ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده 99 باعنایت به نص ماده 99 قانون شهرداری ها وتبصره های الحاقی واصلاحات بعدی آن شهرداری ها و دهیاری ها…

ادامه مطلب

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی

کاوشی حقوقی برجایگاه اسناد عادی درقوانین ایران با ارائه متدهای تبدیل آن به سند رسمی حرمت به  مالکیت به...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی

کاوشی حقوقی برجایگاه اسناد عادی درقوانین ایران با ارائه متدهای تبدیل آن به سند رسمی حرمت به  مالکیت به عنوان امری اساسی در تمامی کشورها…

ادامه مطلب