جستجو میان 224 مقاله تخصصی

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی دارد؟

در قانون مدنی ایران دو نوع عقد ازدواج به رسمیت شناخته شده است عقد دائم و عقد موقت عقد دائم دارای شرایطی می باشد...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی دارد؟

در قانون مدنی ایران دو نوع عقد ازدواج به رسمیت شناخته شده است عقد دائم و عقد موقت. عقد دائم دارای شرایطی می باشد از…

ادامه مطلب

مجازات ساخت و ساز بدون مجوز چیست؟

طبق ماده ۱۰۰ قانون ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مالکیت عمرانی یک محدوده در منطقه شهری یا حریم آن بدون داشتن...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

مجازات ساخت و ساز بدون مجوز چیست؟

طبق ماده ۱۰۰ قانون ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مالکیت عمرانی یک محدوده در منطقه شهری یا حریم آن بدون داشتن پروانه یا مجوز…

ادامه مطلب

تحریر ترکه به چه معناست؟

به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تحریر ترکه به چه معناست؟

به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه شخصی فوت…

ادامه مطلب

مجازات روزه خواری

1- آیا روزه خواری جرم محسوب می شود؟ در قوانین جزایی جرمی تحت عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است بنابراین صرف...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

مجازات روزه خواری

1- آیا روزه خواری جرم محسوب می شود؟ در قوانین جزایی جرمی تحت عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است بنابراین صرف انجام این عمل…

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه چیست؟

1- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟ رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

رأی وحدت رویه چیست؟

1- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟ رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه…

ادامه مطلب

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته باشیم که…

ادامه مطلب