جستجو میان 280 مقاله تخصصی

همه چیز درباره امضای الکترونیکی

تا همین چند سال پیش، صرفا اطلاعات روی مدارک کاغذی قابل استناد بود همچنین استفاده از اسناد کاغذی باعث افزایش...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

همه چیز درباره امضای الکترونیکی

تا همین چند سال پیش، صرفا اطلاعات روی مدارک کاغذی قابل استناد بود. همچنین استفاده از اسناد کاغذی باعث افزایش هزینه های بایگانی و انتقال…

ادامه مطلب

مجازات تخریب اموال عمومی

تخریب اموال عمومی که جزئی از سرمایه عمومی بوده و برای سهولت در اختیار مردم قرار داده شده است، دارای مجازات و...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

مجازات تخریب اموال عمومی

تخریب اموال عمومی که جزئی از سرمایه عمومی بوده و برای سهولت در اختیار مردم قرار داده شده است، دارای مجازات و صدور احکام می…

ادامه مطلب

سامانه ثنا چیست و ثبت نام در آن

سامانه ثنا در سال 1395 و برای ابلاغ اوراق قضایی به افراد راه اندازی شده است تا پیش از این، اوراق قضایی به شکل...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

سامانه ثنا چیست و ثبت نام در آن

سامانه ثنا در سال 1395 و برای ابلاغ اوراق قضایی به افراد راه اندازی شده است. تا پیش از این، اوراق قضایی به شکل سنتی…

ادامه مطلب

وضعیت ارث در جنین اهدایی و اسپرم اهدایی

جنین اهدایی از جمله روش های نوینی است که این روزها زوج های زیادی برای صاحب فرزند شدن از آن استفاده می کنند...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

وضعیت ارث در جنین اهدایی و اسپرم اهدایی

جنین اهدایی از جمله روش های نوینی است که این روزها زوج های زیادی برای صاحب فرزند شدن از آن استفاده می کنند. ممکن است زوجینی…

ادامه مطلب

سامانه میخک چیست؟

آیا می دانید منظور از سامانه میخک چیست؟ شما هم قصد دارید تا در روزهای آتی در سامانه یاد شده ثبت نام لازم را...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

سامانه میخک چیست؟

آیا می دانید منظور از سامانه میخک چیست؟ شما هم قصد دارید تا در روزهای آتی در سامانه یاد شده ثبت نام لازم را داشته…

ادامه مطلب

اراضی واقع در منابع طبیعی

 دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی شامل دعاوی حقوقی یک جانبه ملی شدن منابع طبیعی و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

اراضی واقع در منابع طبیعی

 دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی شامل دعاوی حقوقی یک جانبه ملی شدن منابع طبیعی و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد. همچنین تصرفات…

ادامه مطلب