جستجو میان 377 مقاله تخصصی

قانون جدید نقل و انتقال خودرو

پیشینه قانون جدید نقل و انتقال خودرو به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باز می گردد مطابق با ماده مزبور...

ادامه مطلب
عمومی

قانون جدید نقل و انتقال خودرو

پیشینه قانون جدید نقل و انتقال خودرو به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باز می گردد. مطابق با ماده مزبور و بند 3…

ادامه مطلب

همه چیز درباره حقوق شهروندی در رسانه‌های اجتماعی

حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی اطلاق می‌شود که، به هر فرد به عنوان شهروند یک کشور تعلق...

ادامه مطلب
حقوقی, عمومی

همه چیز درباره حقوق شهروندی در رسانه‌های اجتماعی

حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی اطلاق می‌شود که، به هر فرد به عنوان شهروند یک کشور تعلق می‌گیرد. این حقوق می‌بایست به…

ادامه مطلب

وظایف سازمان بازرسی کل کشور

مقدمه مبارزه با فساد و تخلفاتی که در دستگاه های اداری مختلف به وجود می آید؛ نیازمند رسیدگی می باشد برای...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

وظایف سازمان بازرسی کل کشور

مقدمه مبارزه با فساد و تخلفاتی که در دستگاه های اداری مختلف به وجود می آید؛ نیازمند رسیدگی می باشد. برای رسیدگی به این تخلفات…

ادامه مطلب

مرخصی زایمان و نحوه استفاده از آن

نقش پررنگ زنان در قانون کار و درخواست مرخصی آن ها در شرایط ویژه امروزه نقش زنان در قانون کار و حضور در اداره...

ادامه مطلب
عمومی

مرخصی زایمان و نحوه استفاده از آن

نقش پررنگ زنان در قانون کار و درخواست مرخصی آن ها در شرایط ویژه امروزه نقش زنان در قانون کار و حضور در اداره جات…

ادامه مطلب

اطاله دادرسی چیست؟

اطاله دادرسی را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد مسلما سیستم قضایی ایران نکات، چالش ها و مشکلات گسترده ای...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

اطاله دادرسی چیست؟

اطاله دادرسی را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد. مسلما سیستم قضایی ایران نکات، چالش ها و مشکلات گسترده ای را در…

ادامه مطلب

آیا میتوان شعبه رسیدگی به پرونده را تغییر داد؟

بعضاً طرفین دعوا، تمایل به تغییر شعبه دادگاه دارند مطابق ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

آیا میتوان شعبه رسیدگی به پرونده را تغییر داد؟

بعضاً طرفین دعوا، تمایل به تغییر شعبه دادگاه دارند. مطابق ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در…

ادامه مطلب