جستجو میان 229 مقاله تخصصی

دریافت خسارت به علت قطعی برق

اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد در خصوص قراردادها چنانچه به عنوان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

دریافت خسارت به علت قطعی برق

اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد. در خصوص قراردادها چنانچه به عنوان مثال شخص(الف) قراردادی با شخص(ب) منعقد…

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه چیست؟

1- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟ رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

رأی وحدت رویه چیست؟

1- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟ رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه…

ادامه مطلب

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته باشیم که…

ادامه مطلب

لایحه حقوقی چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟

اصولاً لایحه نوشته ای است که به موجب آن اشخاص دفاعیات خود را در خصوص دعاوی به دادگاه اعلام می نمایند، در حقیقت...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

لایحه حقوقی چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟

اصولاً لایحه نوشته ای است که به موجب آن اشخاص دفاعیات خود را در خصوص دعاوی به دادگاه اعلام می نمایند، در حقیقت به جای…

ادامه مطلب

نقد و بررسی محاسبه دیه اعضای بدن

اعضای بدن از جمله مهم‌ترین دارایی یک انسان هستند که امکان نقص و از بین رفتن آن‌ها بر اثر سوانح از سوی انسان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

نقد و بررسی محاسبه دیه اعضای بدن

اعضای بدن از جمله مهم‌ترین دارایی یک انسان هستند که امکان نقص و از بین رفتن آن‌ها بر اثر سوانح از سوی انسان دیگر به…

ادامه مطلب

مجازات گران فروشی و نحوه شکایت آن؟

گرانفروشی یکی از مواردی است که این روزها زیاد در خصوص آن می شنویم گرانفروشی ناظر به مواردی است که می تواینم آن...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

مجازات گران فروشی و نحوه شکایت آن؟

گرانفروشی یکی از مواردی است که این روزها زیاد در خصوص آن می شنویم گرانفروشی ناظر به مواردی است که می تواینم آن را در…

ادامه مطلب