جستجو میان 174 مقاله تخصصی

تکدی گری چیست، مجازات تکدی گری

تکدی گری عنوان قانونی است که به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، بدین معنی که هر شخصی رفتاری...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

تکدی گری چیست، مجازات تکدی گری

تکدی گری عنوان قانونی است که به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، بدین معنی که هر شخصی رفتاری را انجام دهد…

ادامه مطلب

استفاده از فیلترشکن و جرائم آن؟

اصولاً استفاده از فیلتر شکن زمانی موضوعیت پیدا می کند که مطابق مقررات دسترسی به برخی سایت ها ممنوع یا محدود ...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

استفاده از فیلترشکن و جرائم آن؟

اصولاً استفاده از فیلتر شکن زمانی موضوعیت پیدا می کند که مطابق مقررات دسترسی به برخی سایت ها ممنوع یا محدود  شده باشد در این…

ادامه مطلب

جرائم پزشکی و نحوه شکایت از پزشک

اصولاً به لحاظ شرعی و قانونی هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص جرم محسوب می شود زیرا از لحاظ قانونگذار بدن...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

جرائم پزشکی و نحوه شکایت از پزشک

اصولاً به لحاظ شرعی و قانونی هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص جرم محسوب می شود زیرا از لحاظ قانونگذار بدن اشخاص حرمت دارد و…

ادامه مطلب

نحوه شکایت از پلیس راهنمایی و رانندگی

پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از ارگان های قانونی می باشد که قسمتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

نحوه شکایت از پلیس راهنمایی و رانندگی

پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از ارگان های قانونی می باشد که قسمتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد و وظیفه اصلی آن…

ادامه مطلب

اعتراض به حکم غیابی

در ابتدای این بحث ضرورت دارد به مفهوم حکم غیابی بپردازیم و بعداً ببینیم که اعتراض به رأی غیابی چگونه انجام می...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اعتراض به حکم غیابی

در ابتدای این بحث ضرورت دارد به مفهوم حکم غیابی بپردازیم و بعداً ببینیم که اعتراض به رأی غیابی چگونه انجام می پذیرد. بلحاظ قانونی…

ادامه مطلب

عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی به آن دسته از دعاوی گفته میشود که جنبه کیفری نداشته باشد یا بعبارت هرگاه رفتار مستلزم ارتکاب جرم...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی به آن دسته از دعاوی گفته میشود که جنبه کیفری نداشته باشد یا بعبارت هرگاه رفتار مستلزم ارتکاب جرم نباشد. به عنوان مثال…

ادامه مطلب