ملک

سوال کاربر با سلام ساختمان 6 واحدی هستیم، یکی از ساکنین با رضایت مالکین اولیه (در رضایت قید نشده که چه کسی از این بخش استفاده نماید) اقدام به تبدیل یک پارکینگ و بخشی ازمشاعات جمعاً به مساحت 30 متر مربع به تجاری نموده (هیچ مدرکی دال بر تجاری شدن از طرف شهرداری وجود ندارد و در صورتمجلس تفکیکی هم تجاری قید نشده است) و این فضا را بیش از 15 سال در اختیار خود قرار داده است و ادعای این را دارد که پارکینگ خودم را محصور نموده و به کسی ربطی ندارد و یکبار هم با توجه به تعبیه کردن دربی از طرف کوچه، شهردای اقدام به پلمپ نموده است ، حال سوال اینست که من بعنوان مالک جدید یکی از 6 واحد آیا حق انتفاع از بخش محصور شده بعنوان مشاعات را دارم؟ و یا اینکه چون مالکین قبلی اعلام رضایت نموده اند آیا این حق از من سلب شده است؟ با چه عنوانی می توان برای نامبرده شکایت نمود؟ آیا بعنوان تصرف عدوانی و خلع ید باید باشد؟ ولازم است 5 واحد بصورت متحد برای وی شکایت نمایند؟

۲۵ فروردین ۱۴۰۰
 • تخلیه
 • مالکیت
 • سند مالکیت
 • صاحب خانه
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام‌.اگرمالکین قبلی رضایت به تجاری بودن داده اند و ایشان سندتجاری داردمی تواندکارکند.درغیراینصورت فضای مشاعات راتصرف کرده است که می توانیدبامشورت وکیل دعوی لازم راطرح نمائید.

  ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.