خلع یدمشاعی چگونه است؟

سوال کاربر سلام ، ما دو خواهر و یک برادر هستیم که آپارتمان متعلق به مادرمان در زمان حیات توسط مادر دو دانگ بنام من و دو دانگ بنام خواهرم سند زده شد و اکنون هر یک از ما سند رسمی تکبرگ دو دانگ داریم ، پس از فوت مادر ، ما دو خواهر سهمالارث خود از دو دانگ باقیمانده را به برادرمان بخشیدیم و ابشان نیز برای خود سند رسمی دو دانگ اخذ کرده ،یعنی اکنون آپارتمان دارای سه فقره سند هر یک دو دانگ میباشد ، حال ایشان بدون توافق و رضایت ما آپارتمان را به تصرف خود دراورده و در آنجا سکونت دارد ، و ادعا میکند که من به اندازه سهم خودم از آپارتمان استفاده میکنم . سوال من این است که آیا ایشان میتواند چنین ادعایی داشته باشد ؟ و آیا قانونی برای بیرون راندن و فروختن ملک وجود دارد ؟

۲۶ مرداد ۱۳۹۹
 • تخلیه
 • مالکیت
 • سند مالکیت
 • صاحب خانه
 • جواب کارشناس
  انصاری فر / ansari

  سلام.وقتی یکی ازشرکاتمام مال راتصرف کرده باشدطرح دعوی خلع یدمشاعی ومطالبه اجرت المثل یکی راراه هاست که نهایتآ منجربه پلمپ ملک می شودولی بهترین راه برای حل موضوع طرح دعوی دستورفروش است.

  ۱ شهریور ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.