تخلیه ملک مسکونی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


77947264 - (021) { سی خط ویژه }
وکیل ملکی

دستور تخلیه ملک مسکونی 

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳76 حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76)

چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح می­شود؟

مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .

تخلیه ملک

مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

( ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، ماده 12قانون سال 56، و قانون مدنی)

1-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.

2-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.

3- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.

4-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.

5-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.

6-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.

در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

1-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده 476 ق.م).

2-عیبی در ملک باشد(ماده478)

3-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(485)

4-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

5- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده 6 قانون سال 62 که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده 12  قانون سال 56 که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در چه مواردی موجر می­تواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را بنماید؟

مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده 13 قانون سال 56 ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

 • در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
 • در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
 • در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
 • درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
 • درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
 • در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده14 سال 56).

اگر مستاجر ملک مسکونی را به آموزشگاه نقاشی و یا … اجاره دهد مشمول چه قانونی خواهد بود؟

مطابق ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 اگر ملک مسکونی برای مقصود غیر از کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است.

 اگر مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 9 قانون سال 62 در این صورت اگر در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد.

آیا دادگاه میتواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خود در آن محل ادامه دهد؟

مطابق ماده 9 قانون 62 در صورتی که به دلیل کمبود مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی توسط موجر را باعث عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که باعث عسر و حرج خود موجر نباشد.

اگر مستاجر در شهر محل سکونت خود یک واحد مسکونی داشته باشد عسر و حرج از او رفع می ­شود؟

بله در این صورت مطابق تبصره 4 ماده 24 قانون سال 56 ، موجر پس از انقضای مدت اجاره می­تواند تخلیه ملک را بخواهد.

تخلیه ملک توسط مستاجر

دادگاه های ذیصلاح دعاوی تخلیه 

رسیدگی به اختلافات راجع به ملک مسکونی در دادگاه محل وقوف ملک انجام میشود که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 ماده 9 در بند ب دعاوی تخلیه ملک استیجاری را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است بنابراین شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک مسکونی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در آن محل شورای حل اختلاف نباشد که مطابق اصل دادگاه محل وقوع ملک مسکونی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که در دادگاه و شورا به این گونه دعاوی خارج از نوبیت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی خواهد شد.(تبصره ماده 12 سال 62).

اگر دعوای تخلیه و تعمیر ملک مسکونی باهم مطرح شده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 قانون 62 اقامه دعوای تخلیه مانع دعوای تعمیر نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوای تعمیر رسیدگی خواهد نمود.

نکته: یکیاز معمول­ترین مورد تخلیه ملک مسکونی، موردی است که مدت اجاره تمام شده و مستاجر ملک را تخلیه نمی­کند.

اگر مستاجر بعد از انقضای مدت ملک را تخلیه کند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خوداری کند تکلیف چیست؟

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد

چگونه مستاجر برای موجر اظهارنامه تحویل ملک مسکونی را بفرستد؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنیم و مستاجر می­تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت می­تواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

اگر بعد از ارسال اظهار نامه مستاجر برای موجر همچنان موجر حاضر نشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 اگر موجر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

 دعوای تخلیه ملک مسکونی چه نوع دعوایی است مالی یا غیرمالی؟

دعوای غیرمالی اعتباری می­باشد.

هزینه دادرسی دعوای تخلیه ملک مسکونی چقدر می­باشد؟

در ابتدای طرح دعوا برابر دعاوی غیرمالی حدودا 150 هزار تومان می باشد .

مراحل تخلیه ملک مسکونی در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء یا اجرت­ المثل ملک مسکونی

اجاره ملک مسکونی یا به وسیله سند عادی است که توسط موجر و مستاجر  و در بنگاه­های املاک معمولا منعقد می­شود و یا این که در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی منعقد می­شود مطابق  بند 9 ماده 14 )

مرحله اول: در اجاره نامه رسمی موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می­کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می­کند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید.

مرحله دوم: موجر با مراجعه به اداره ثبت از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد .

اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند تکلیف چیست؟

اجرای ثبت تخلیه را متوقف می­کند.اما موجر می­تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.(بند 9 ماده 14 قانون 56)

دستور تخلیه ملک

اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد مراحل تخلیه به چه صورت خواهد بود؟

موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند.

در اجاره نامه­ های عادی هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

اگر مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمی­شود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می­کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار می­باشد.

اگر مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر بار بعد از اخطار دفترخانه یا از طریق اظهارنامه پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو بار بعد از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند.

توقف دستور تخلیه  

 توقف دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری، زمانیکه امکان پذیر است که دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی و دستور توقف تخلیه نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند. مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

دستور تخلیه ی فوری

دستورتخلیه فوری زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه  فوری صادر و اجرا شود.

حکم تخلیه منزل 

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

  مزایا تخلیه املاک توسط وکیل

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

24 دیدگاه

 • لعیا
  لعیا

  با سلام و عرض احترام
  میخواستم بدونم با حکم تخلیه و مراجعه کللنتری برای سه بار هنوز موفق به تخلیه نشدیم، در این شرایط چکار باید کرد واقعا؟!!!ایا کلانتری این اجازه رو نداره که وسایل رو به یک انبار منتقل کنه؟!!
  از همکاریتون متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   کلیه امور اجرایی تخلیه تحت نظر اجرای احکام شورای حل اختلاف (دادگستری) انجام می پذیرد و حضور نیروی انتظامی فقط جهت حفظ نظم در انجام امور است . بنابراین انتقال اموال در مورد تخلیه و یا انتخاب امین اموال و یا فرصت دادن به مستأجر بیش از یکبار همه در صلاحیت اجرای احکام می باشد.

 • امین صابر
  امین صابر

  باسلام و خداقوت من ملکی داشتم دوستانه به یکی از دوستانم اجاره دادم بدون قول نامه و چند سال که اجاره را نداده و ملک را بدون اطلاع به بنده تخلیه کرده وکلید ها را به بنده نداده است به شورای حل اختلاف نامه نوشتم بنده را محکوم کردند که هیچ مستندی جهت اثبات اجاره نداری و من سند ملک را همراهم به داداگاه نبرده بودم وبه رای اعتراض کردم ولی هنوز جوابی نیافتم الان هم مانده ام چیکار کنم چگونه حق و حقوق و کلید را از نامبرده بگیرم چند بار به زنگ زدم و به گفته اگر میتوانی برو ازطریق دادگاه اقدام کن لطفا راهنمایی ام بفرمائید باتشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید با شکایت ممانعت از حق و اثبات اینکه مستاجرملک را تخلیه کامل کرده است ولی کلید ان را نمی دهد و مانع ورود شما به ملک خود می شود می توانید مشکل را اسانتر حل نمائید.

 • Zamen
  Zamen

  با شرایط کنونی کورنا حکم تخلیه صادر میشود؟
  و یا ضررزیان تعلق میگیرد؟
  اگر مدت زمان قرارداد تمام شود و یک ماه تاخیر به وجود آید در شرایط کنونی ، حکم چگونه است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ستاد مقابله با کرونا قراردادهای اجاره ای که انقضای مدتشان فروردین و اردیبهشت ۹۹باشد را به مدت دو ماه تمدید کرده است ,ضمن اینکه در شرایط عادی نیز پس از صدور دستور تخلیه می توان از اجرای احکام حداکثر یک ماه مهلت گرفت .

 • محمود
  محمود

  سلام وقت بخیر، من ۴ ساله که مستاجر یک ملک تجاری هستم که نوع کسب بنده رستوران میباشد که در ایام کرونا از مشاغل پر خطر بودم و بسیار متضرر شدم، حالا مالک میگه یا باید تخلیه کنی یا اجاره را بالا ببری، آیا قانون حمایتی از این مشاغل در این مدت وضع شده یا خیر، مهلت قرارداد پایان برج۴ هستش، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به وضعیت کرونا و سختی انجام تعهدات شما می توانید به استناد قاعده هارد شیپ به نظر می رسد شما می توانید در خواست تعدیل قرارداد و یا تعلیق پرداخت مالاجاره در ایام کرونا را تقدیم دادگاه نمایید در خصوص تمدید قرارداد نیز امکانی برای اجبار موجر وجود ندارد .

 • حسن
  حسن

  بنده با وکالت رسمی از طرف برادرم جهت تخلیه ملک ایشان به دفتر قضایی مراجعه کردم .ولی ایشان از قبول و ثبت شکوائیه خودداری میکنند و میگویند باید یا خود مالک باشی ویا وکیل دادگستری شخص نمیتواد آیا درست است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله هرگونه اقدام قضائی توسط اصیل یا وکیل دادگستری انجام می شود .

 • نوا
  نوا

  سلام وقت بخیر مالک حکم تخلیه را گرفته به علت عدم پرداخت چند ماهه ما نیز تمام کرایه اش را به حسابش واریز کردیم اما همچنان از طریق دادگاه میگویند باید خالی کنید، چون یکی از بندهای قرار داد این بوده که یکماه پرداخت نشود میتواند حکم را بگیرید ما نمیدانستیم و قرارداد یک طرفه فسخ شده،ما چطور میتوانیم اعتراض به حکم کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام دستور تخلیه قابل اعتراض نیست .

 • طاهری
  طاهری

  با سلام . خونه ای رو اجاره کردیم از اواسط خرداد ماه امسال قرار بر این بود که مستاجر تخلیه کنه اما نکرد مالک رفت شکایت کرد و مستاجر رو شورای حل اختلاف خواست و ازش تعهد گرفت که اواخر تیر تخلیه کنه . میخواستم بدونم چقدر روی این تعهد میشه حساب کرد یعنی اخر تیر اگه بار تخلیه نکنه با اون تعهد میشه با مامور خونه رو تخلیه کنه ؟ یا باز مالک باید بره درگیر دادگاه بشه باز یه ماه هم منتظر اون باشیم. چون جایی هم که ساکن هستیم مهلتش تموم شده اخر خرداد و ما باید جریمه بدیم. اگر تعهدی که دادن ارزشی نداره بریم دنبال خونه باز. ممنون میشم ….

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مدت یکماه را قانون پیش بینی کرده و بعد از ان مدت می توانید مراجعه و دستور تخلیه را اجرا کنید .

 • حاجوی
  حاجوی

  سلام مستاجر ما از تیر ماه ۹۸ امده.تا مهر اجاره ها را نا مرتب پرداخت کرد.یعنی هر بار با اصرار و خواهش فقط مبلغی را دستی اورد و پرداخت کرد.نافص البته.و ما بلافاصله بعد از دو ماه ندادن کرایه اقدام کردیم خدمات الکترونیک و اظهارنامه امد ایشو ن نه پولی پرداخت کردن نه تخلیه انجام دادند.حالا کرونا امد و ماه خرداد بنگاه اعلام کرد میتوانید منزلتان را اجاره بدهید.منم به مستاجر اخطار دادم که سریع خانه پیدا کن..حتی اجازه ی بازدید نداد و خودشم در را بست و تشریف برد معلوم نیست کجا.اصلا قصد رفتن ندارد.روز دهم تیر قرار داد تمام شد رفتم مجدد خدمات الکترونیک گفتن روز یازدهم بروم مجدد برای حکم تخلیه.چند روز طول میکشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما باید درخواست دستور تخلیه (نه حکم تخلیه )خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نمایبد تا شورا پس از بررسی و بدون جلسه رسیدگی دستور تخلیه را صادر کند در خصوص مدت زمان نیز بستگی به وضعیت شورای مربوطه دارد .

 • مهدی
  مهدی

  با سلام ، برای سکونت خونه رو خریدم که از وقتی خریدم داخلش مستاجر داشت ، وقتی که وقتش تموم شد گفت یه شش ماه فرصت بده تا بلند بشم ، رفتیم بنگاه و دوباره یک اجاره نامه هفت ماهه نوشتیم که پایانش ۳۱ خرداد سال ۹۹ هست بعد از اون ده روز دیگه مهلت خواست که قبول کردم و الان هم از وقتی اخبار گفته که حکم تخلیه صادر نمیشه وقتی زنگ میزنم بهش میگه هر کاری دلت خواست بکن دولت گفته حکم تخلیه تا زمانی که کرونا هست نمیدن درضمن این که ۳ ماه بیشترهست که کرایه نداده و فحاشی هم به من میکنه که صداش رو ضبط کردم.
  البته من فقط خونه خودم رو میخوام که برم و داخلش زندگی کنم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دعوی دستور تخلیه به همراه مطالبه اجاره بها و تامین خواسته طرح کنید شورای حل اختلاف محل مرجع رسیدگی و صدور دستور است .

   • مهدی
    مهدی

    بعد از نوشتن عریضه و ثبت و ارسال در دفتر خدمات قضایی و آمدن ابلاغیه و شماره پرونده و مراجعه به شورای حل اختلاف و تهیه پوشه و بقیه موارد و تکمیل پرونده ( در تاریخ : ۲۲ تیر ماه ۹۹) به من گفتن که بخش نامه اومده به هیچ وجه فعلا حکم تخلیه صادر نکنیم و گفتن باید منتظر بخش نامه جدید باشی و هفته بعد بیا سر بزن تا ببینیم چی میشه .
    ممنون از راهنمایی شما.

   • مهدی
    مهدی

    همین کار رو کردم مراحل اداری رو تی کردم و در نهایت به من گفتن که طبق بخش نامه فعلا حکم تخلیه صادر نمیشه و باید تا بخش نامه جدید بیایید و سر بزنید. الي برکت الله…

 • علی
  علی

  سلام قرارداد ما ۱۵ تیر تمام شده و صاحب خانه حدود۶۰درصد افزایش قیمت داده بعد چند روز باز قیمت رو ۱۰درصد بالاتر برده.الان اظهار نامه فرستاده ک خودم میخوام بیام تخلیه کنید با توجه به دستور ستاد کرونا و موظف کردن بنگاه ها ک قرار داد تا ۲۰ درصد میتونند اضافه کنن و اتحادیه که گفتن با ۲۰ درصد قانونی هست و قرارداد خود به خود تمدید میشه الان چکار باید کرد.ضمنا تو قرار داد نوشته به ازا ی هروز تاخیر ۲۰۰ هزار تومان خسارت باید پرداخت بشه و صاحب خانه با مسیج اعلام کرده که جهت تمدید پول واریز شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام هیچ قراردادی به خودی خود تمدید نمی شود .

 • سامان
  سامان

  سلام مستاجرمن ۸ تیر تاریخ قراردادش تمام شده ونیومده برای تعیین تکلیف و من خودم میخوام بشینم،ولی میگه تخلیه نمیکنم هرکاری خواستی بکن،بایدچیکارکرد؟
  واینکه این دوماه بهشون فرصت داده شد نباید بیان برای تعیین تکلیف تمدید یاتخلیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در صورت اتمام مدت قرارداد می توانید از شورای حل اختلاف درخواست دستور تخلیه نمائید دستور صادر می شود و قطعی است ولی اجرای آن و اعطای مهلت با اجرای احکام است .

 • عباس
  عباس

  باسلام بنده مستأجر هستم صاحبخانه در یزد سکونت دارد. باتوجه به شرایط کرونا در سال گذاشته گرفتار عدم پرداخت گرایه به موجر شدم که یک جا کل کرایه رو پرداخت کردم . از طرفی دیگه موجر بدون هماهنگی میاید کرج که فلانمهندس میخواست خونه رو بازدید کنه که بنده هم اجازه بازیده ندادم.قرارداد بنده در مورخه ۹۹/۰۴/۰۶ به پایان رسیده است.از طرفی دیگر پول پیش قرض الحسنه ۳۶ میلیون تومن پرداخت شده که موجر مبلغ ۳ میلیون تومن یک هفته مونده به اتمام قرار داد به حساب شخص مسئول بنگاه واریز نموده است.که می بایست یک سوم مبلغ یعنی ۱۲ میلیون به حساب مستأجر واریز کنه نه کسی دیگه. حال شورای حل اختلاف بدون حضور بنده دستور تخلیه برایم صادر کرده.و دولت هم دستور داده به هیچ عنوان حکم تخلیه صادر نشود امیدی به متوقتف شدن حکم هست؟ممنون میشم راهنمایی فرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اجرای دستور تخلیه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که با تنفیذ مقام معظم رهبری در حکم قانون است برای مدت مندرج در مصوبه متوقف می گردد.

 • دلارام
  دلارام

  سلام
  من برای مستأجر حکم تخلیه گرفتم به در خونه هم زدم ولی اصلا نیومده که ببینه می خواستم بدونم که مامور کلانتری فقط حکم رو میاره؟ خالی نمیکنن خونه رو؟ بعد اوردن حکم در کل وظیفه اشون چیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اجرای حکم تخلیه به دستور مرجع قضائی با ضابطین قضائی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.