تخلیه ملک مسکونی

4.1/5 - (47 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶)

دستور تخلیه ملک مسکونی

مطابق ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .

تخلیه ملک

مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

( ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲، ماده ۱۲قانون سال ۵۶، و قانون مدنی)

۱-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.

۲-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.

۳- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.

۴-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.

۵-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.

۶-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.

در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

۱-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده ۴۷۶ ق.م).

۲-عیبی در ملک باشد(ماده۴۷۸)

۳-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(۴۸۵)

۴-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

۵- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده ۶ قانون سال ۶۲ که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده ۱۲  قانون سال ۵۶ که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در چه مواردی موجر می­تواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را بنماید؟

مطابق با ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده ۱۳ قانون سال ۵۶ ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

 • در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
 • در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
 • در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
 • درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
 • درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
 • در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده۱۴ سال ۵۶).

اگر مستاجر ملک مسکونی را به آموزشگاه نقاشی و یا … اجاره دهد مشمول چه قانونی خواهد بود؟

مطابق ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ اگر ملک مسکونی برای مقصود غیر از کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است.

 اگر مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۹ قانون سال ۶۲ در این صورت اگر در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد.

آیا دادگاه میتواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خود در آن محل ادامه دهد؟

مطابق ماده ۹ قانون ۶۲ در صورتی که به دلیل کمبود مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی توسط موجر را باعث عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که باعث عسر و حرج خود موجر نباشد.

اگر مستاجر در شهر محل سکونت خود یک واحد مسکونی داشته باشد عسر و حرج از او رفع می ­شود؟

بله در این صورت مطابق تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون سال ۵۶ ، موجر پس از انقضای مدت اجاره می­تواند تخلیه ملک را بخواهد.

دادگاه های ذیصلاح دعاوی تخلیه 

رسیدگی به اختلافات راجع به ملک مسکونی در دادگاه محل وقوف ملک انجام میشود که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ ماده ۹ در بند ب دعاوی تخلیه ملک استیجاری را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است بنابراین شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک مسکونی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در آن محل شورای حل اختلاف نباشد که مطابق اصل دادگاه محل وقوع ملک مسکونی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که در دادگاه و شورا به این گونه دعاوی خارج از نوبیت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی خواهد شد.(تبصره ماده ۱۲ سال ۶۲).

اگر دعوای تخلیه و تعمیر ملک مسکونی باهم مطرح شده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۱۳ قانون ۶۲ اقامه دعوای تخلیه مانع دعوای تعمیر نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوای تعمیر رسیدگی خواهد نمود.

نکته: یکیاز معمول­ترین مورد تخلیه ملک مسکونی، موردی است که مدت اجاره تمام شده و مستاجر ملک را تخلیه نمی­کند.

اگر مستاجر بعد از انقضای مدت ملک را تخلیه کند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خوداری کند تکلیف چیست؟

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد

چگونه مستاجر برای موجر اظهارنامه تحویل ملک مسکونی را بفرستد؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنیم و مستاجر می­تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت می­تواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

اگر بعد از ارسال اظهار نامه مستاجر برای موجر همچنان موجر حاضر نشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۱۳ اگر موجر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

 دعوای تخلیه ملک مسکونی چه نوع دعوایی است مالی یا غیرمالی؟

دعوای غیرمالی اعتباری می­باشد.

هزینه دادرسی دعوای تخلیه ملک مسکونی چقدر می­باشد؟

در ابتدای طرح دعوا برابر دعاوی غیرمالی حدودا ۱۵۰ هزار تومان می باشد .

مراحل تخلیه ملک مسکونی در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء یا اجرت­ المثل ملک مسکونی

اجاره ملک مسکونی یا به وسیله سند عادی است که توسط موجر و مستاجر  و در بنگاه­های املاک معمولا منعقد می­شود و یا این که در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی منعقد می­شود مطابق  بند ۹ ماده ۱۴ )

مرحله اول: در اجاره نامه رسمی موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می­کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می­کند که ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید.

مرحله دوم: موجر با مراجعه به اداره ثبت از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد .

اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند تکلیف چیست؟

اجرای ثبت تخلیه را متوقف می­کند.اما موجر می­تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.(بند ۹ ماده ۱۴ قانون ۵۶)

تخلیه ملک

اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد مراحل تخلیه به چه صورت خواهد بود؟

موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند.

در اجاره نامه­ های عادی هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

اگر مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمی­شود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می­کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار می­باشد.

اگر مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر بار بعد از اخطار دفترخانه یا از طریق اظهارنامه پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو بار بعد از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند.

توقف دستور تخلیه  

 توقف دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری، زمانیکه امکان پذیر است که دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد ۹ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی و دستور توقف تخلیه نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند. مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

دستور تخلیه ی فوری

دستورتخلیه فوری زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه  فوری صادر و اجرا شود.

حکم تخلیه منزل 

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

  مزایا تخلیه املاک توسط وکیل

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • صدف
  صدف

  سلام مستاجری دارم که یکسال از قراردادش گذشته و تخلیه نمیکنه اظهارنامه هم براش فرستادم الان میگه تا عید تعهد محضری میدم که تخلیه میکنم. میخواستم ببینم داخل این تعهد میشه گفت که اگر تا عید تخلیه نکرد قفل رو میشکنم و اگر جنسی هم داشته باشه تخلیه میکنم و ملک کامل به تصرف خودم درمیاد؟ ایا این تعهد محضری قابل اجرا خواهد بود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وت شما بخیر
   به نظر نمی رسد که چنین تعهدی درست باشد ولیکن شما می توانید شرط کنید که در صورت عدم اجرای تعهد روزانه توسط ایشان مبلغ معینی خسارت (وجه التزام) پرداخت گردد.

 • آوا
  آوا

  سلام و وقت بخیر.
  آیا صحت دارد که مستاجر می گوید برای بلند شدن سر سال، از یک ماه قبل باید نصف مبلغ ودیعه را به او بدهیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنین قانونی وجود ندارد و موضوع تابع قرارداد شما می باشد

 • عماد امیری
  عماد امیری

  سلام.قولنامه به نام دختر مستاجر می باشد و مادر وی ساکن می باشد(اتمام مدت قرارداد) دستور تخلیه برای چه کسی صادر می شود؟و آیا در روند صدور حکم مشکلی پیش میاد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   دستور تخلیه علیه مستأجر صادر می گردد

 • زهراسادات
  زهراسادات

  سلام ما یه مستاجر داریم امسال ک خیلی مارواذیت کرد بی خود بی جهت فحش ناسزانفرین میکندومحکم همیشه در منزل میببندد انگارطلبکاراست چندروزدیگه خانه بایدتخلیه شود اجازه نمی‌دهد کسی خانه راببیند الان حق بامستاجریاباصاحبخانه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   تا پایان مدت قرارداد مستأجر می تواند مانع از بازدید ملک شود

 • حسین
  حسین

  با سلام بنده در طبقه روی همکف از یک منزل ویلایی مستأجر هستم و تا ده روز دیگر قرار داد تمام میشود ، و موجر امروز برای من اظهار نامه ای ارسال کرده که منزل را فروخته و اگر درست در روز موعد تخلیه نکنم چون در معامله اش ضرر میکند باید من روز ۲ میلیون بپردازم ، آیا این قانونی ست و آیا با وجود عسر خرج شدید من و عدم وجود منزل مناسب با بودجه من دادگاه مهلت میدهد ، خواهشمندم هر دو سؤال رو به دلیل عدم وقت پاسخ بفرمایید ، سپاس از شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   قرارداد اجاره تا پایان مدت معتبر می باشد و خسارت روزانه چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد قابل وصول است و گرفتن مهلت از مرجع قضایی بواسطه عسر و حرج منوط به طرح دعوی از طرف مالک و قبول آن از طرف مرجع قضایی هست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   قرارداد اجاره تا پایان مدت معتبر می باشد و خسارت روزانه چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد قابل وصول است و گرفتن مهلت از مرجع قضایی بواسطه عسر و حرج منوط به طرح دعوی از طرف مالک و قبول آن از طرف مرجع قضایی هست.

 • بافقی
  بافقی

  سلام برای خانه ی ما حکم تخلیه آمده است
  اگر هنگامی که پلیس و… بعد از چندبار تلاش ناموفق برای آوردن کلیدهای و … اقدام کنند و ما در آن روز خانه نباشیم چه میشود؟آیا می‌توانند به خانه ورود کنند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما مبهم است اگر منظورتان این است که مأمورین برای تخلیه و یا خلع ید مراجعه نموده اند و اجرای حکم میسر نگردیده، امکان صدور دستور قضایی جهت حضور کلید ساز در محل و باز کردن قفل ها وجود دارد.

 • پوران
  پوران

  سلام آیا امسال قانون تمدید قرار داد طبق مصوبه سران سه قوا وجود دارد ؟ و اگر مالک برای تخلیه درخواست بدهد آیا میتوان از مصوبه سران سه قوا استفاده کرد ؟ و مورد بعدی آیا مالک قصد فروش داشته باشد نه اینکه فروخته باشد میتواند حکم تخلیه بگیرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   مصوبه ستاد کرونا هنوز لغو نگردیده و در صورت دادخواست تخلیه می توان به آن استناد کرد.

 • Hamid
  Hamid

  سلام قولنامه من کد رهگیری نداره و از اون سه برگی هاست دو سال هم پشتش تمدید کردیم الان به وام ودیعه نیاز دارم ولی موجر نمیاد قرارداد و ثبت کنه میگه واسش مالیات میاد میتونم قانونی اقدام کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   الزامی جهت اخذ کدرهگیری برای مؤجر وجود ندارد .

 • مینا
  مینا

  سلام ووقت بخیر یعنی خانه راکه فروختم وتا آخر خردادبامستاجر قرارداد داریم درصورت عدم تخلیه به ما حکم تخلیه فوری می دهند چون میگه تخلیه نمی کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بعد از پایان مدت قرارداد اجاره می توانید دادخواست دستور فروش بدهید.

 • مینا
  مینا

  سلام بنده پنج ساله آپارتمانم رااجاره دادم وهرسال قراداد کدرهگیری داربامستاجرم بستم وامسال خانه رافروختم وبه مستاجر اعلام کردم خانه فروش رفته وخریدار لازم داره اما مستاجر میگه تخلیه نمی کنم بروشکایت کن شش ماه طول میکشه لطفا من راراهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   قرارداد اجاره تا پایان مدت آن معتبر می باشد

 • محسنی
  محسنی

  سلام. مستاجر ۴ماه اجاره نپرداخته. دومرتبه اظهارنامه براش فرستاده ام تا نسبت به پرداخت اجور معوقه و تخلیه در پایان قرداد اقدام کند.هیچ اقدامی برای اجور معوقه و تخلیه نکرده. دادخواست تخلیه فوری دادم مستاجر میگه چون زایمان دارم شورای حل اختلاف مهلت بمن میده.
  با این اوصاف که گفتم و اینکه قرارداد تمام شده میتونم بدون مسائل پزشکی مستاجردستور تخلیه فوری بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله مسائل پزشکی مستأجر مانع صدور دستور تخلیه فوری نمی شود.

 • منصور
  منصور

  سلام مستاجر خسارت به منزل وارد کرده و متقبل جبران خسارت نشده و ۹۰ درصد ودیعه را یکماه زودتر از موعد تخلیه گرفته و مدعی است تا ۱۰ درصد دیگر را نگیرد، کلیدمنزل را تحویل نمی‌دهد، آیا میتوانم مجوز فوری قانونی باز کردن قفل منزل را بگیرم؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر قرارداد اجاره تا پایان مدت اجاره اعتبار دارد و قبل از آن مطلقاً نمی توانید به مورد اجاره مراجعه کنید.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان