قوانین موجر و مستاجر

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

اجاره

مطابق ماده 466 قانون مدني: «اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عين مستاجره مي‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند

مستاجر

تکالیف موجر

تحویل مورد اجاره به مستاجر پس از انعقاد عقد اجاره

بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیهاجاره

انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره

تکالیف مستاجر

پرداخت کرایه

تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد

انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره

.پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ

جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر

خودداری از ورود خسارت به محل اجاره

قرارداد اجاره رسمی و غیر رسمی          

قرارداد اجاره رسمی قراردادی است که در دفترخانه تنظیم شده باشد یا در صورتیکه قرارداد در دفترخانه تنظیم نشده است باید توسط دو شاهد امضا شده باشد. قرارداد اجاره زمانی غیر رسمی است که بوسیله اجاره دهنده و اجاره کننده در یک برگ کاغذ تنظیم میشود و یا اینکه در بنگاههای املاک تنظیم میشود. نکته مهمی که باید رعایت شود تا بتوانید دستور تخلیه بگیرید اینست که غیر از امضای اجاره دهند و اجاره کننده که در انتهای قرارداد اجاره میباشد، باید امضای دو نفر به عنوان شاهد آنرا امضا کنند.

وظایف موجر

موجر باید عین مستاجره را در وضعیتی به تصرف مستاجر بدهد که مستاجر بتواند استفاده مقرر را از عین مستاجر ببرد.

موجر حق ندارد مادام که عقد اجاره باقی است، در عین مستاجره تغییراتی ایجاد کند، به طوری که مانع از استفاده مستاجر باشد یا امکان استفاده مستاجر را دشوار نماید.

کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجر در عین مستاجره لازم است، برعهده مالک می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد، یا آنکه عرف اقتضای امر دیگری را داشته باشد.

وظایف مستاجر

مستاجر باید مال الاجاره معین را در مواعدی که برای پرداخت آن در نظر گرفته شده به مالک تسلیم کند و در صورتی که موعدی برای پرداخت مال الاجاره معین نشده باشد باید آن را نقدا به موجر بپردازد.

مستاجر باید در استفاده عین مستاجره رعایت متعارف را بنماید یعنی در آن تعدی و تفریط نکند ؛ در غیر اینصورت در برابر مالک مسول خواهد بود . مستاجر باید عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده به کار برد ؛ در غیر اینصورت ضامن خواهد بود . در صورتی که طرز مصرف عین مستاجره مشخص نشده باشد مستاجر باید از آن ، آن طور که عرف اقتضاء می کند استفاده کند والا ضامن است.

اگر مستاجر بدون اذن موجر در عین مستاجره تعمیراتی انجام دهد در صورتی می تواند از موجر مطالبه کند مگر آنکه ضمن عقد اجاره این امر مورد توافق قرار گیرد .

اجاره

 قانون موجر و مستاجر در تخلیه پیش از موعد

اگر مستاجر مطلبق قرارداد حق فسخ زودتر از موعد نداشته باشد قرارداد تا انقضاء مدت اعتبار دارد و موجر موظف به پرداخت مبلغ رهن قبل از موعد قرارداد نمی باشد مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد که در صورتی که مستاجر قصد تخلیه ملک زودتر از موعد را داشته باشد باید این امر را یک ماه زودتر به موجر اطلاع دهد که در اینصورت موجر باید طبق قرارداد هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبلغ ودیعه اقدام نماید. برای فسخ قرارداد توسط مستاجر نیز در صورت معیوب بودن ملک در حال اجاره و یا در حالتی که دو طرف در زمینه فسخ قرارداد پیش از موعد در این زمینه توافق کرده باشند، فسخ امکان پذیر است.

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر

در صورتی که موجر به تعهدات خود عمل ننماید، مستأجر می تواند قرارداد را فسخ نموده و ملک را تخلیه نماید. در اینصورت موجر باید حقوق مستأجر را تسویه و اجاره را پایان دهد. یکی دیگر از مواردی که مستأجر می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید، مغایرت عین مستأجره با توصیفات مندرج در اجاره نامه است. اگر در صورت ایجاد خرابی غیر قابل تعمیر در ملک، مستأجر می تواند پس از فسخ قرارداد، ملک را تخلیه نموده و مبلغ پیش پرداخت را دریافت نماید.

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر      

اگر مستأجر ملک را به مصرفی غیر از موارد توافقی خود با موجر در آورد، مثلا از ملک مسکونی جهت دفتر کاری استفاده نماید، یا در استفاده خود از ملک، مرتکب اعمال خلاف شرع شود ، موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نموده و ملک را از مستأجر باز پس گیرد. در صورتی که مستأجر، به مدت ۳ ماه اجاره بهای خود را به طور کامل پرداخت نکند، موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.

هزینه تعمیر پکیج چند روز پس از ورود مستاجر

اگر تقصیر از طرف مستاجر اتفاق افتاده باشد پرداخت و جبران خسارت با او خواهد بود. بنابراین اگر بین خرابی پکیج و تقصیر مستاجر در حفظ و نگهداری متعارف از پکیج رابطه مسقیم وجود داشته باشد جبران خسارت وارده  یعنی تعمیر پکیج بر عهده ی مستاجر است .

تخلیه ملک

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کاری باید انجام داد؟

پس از اتمام مدت اجاره موجر از مستأجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

– یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

– یا مستأجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

– یا اینکه کاری بر خلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه    

اصل بر آن است که دادگاه های عمومی برای طرح دعاوی تخلیه صالح هستند ولی اگر تخلیه اماکن مسکونی مدنظر باشد، شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به این دعاوی صلاحیت دارند. اما برای تخلیه محل کسب و امثال آن، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

اجرت المثل ایام تصرف چیست و چگونه محاسبه میشود؟      

اجرت المثل مبلغی است که بابت استفاده شخص منتفع از مال، به مالک مال پرداخت می شود. اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه بوده و بسته به شرایط روز ، میزان استفاده ، نوع مال و … تعیین می شود. در صورتی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال خودداری نماید، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید.  اجرت المثل معمولا خارج از قرارداد و توسط قاضی یا کارشناس تعیین می گردد.

انتقال محل اجاره توسط  مستاجر به شخص دیگر چه حکمی دارد؟   

در عقد اجاره لازم نیست موجر مالک ملک مورد اجاره باشد ولی لازم است مالک منافع آن باشد و الا اجاره باطل است. از طرف دیگر مستاجر هنگامی می تواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند که در اجاره نامه این اختیار به او داده شده باشد و در این حالت مالک می تواند در صورت پایان مدت اجاره یا فسخ آن با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم کند و نیز مستاجر جدید دارای چنین حقی است


مطالب مرتبط

54 دیدگاه

 • علیرضا
  علیرضا

  سلام
  من ملک تجاری اجاره کردم و تمام چک های اجاره ام را به موجر پرداخت کردم
  و بعد از گذشت ۳ماه کار و کاسبیم نمیچرخه واقعا حتی اجاره این چند ماهم در نیومده والان قصد دارم ملک و تخلیه کنم و جایی دیگه کاسبی کنم
  چطور میتونم اقدام به تخلیه زود هنگام کنم که مالک هم چک ها هم ودیعه رو بهم بدون کم و کسر پس بده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه چون شما قیل از پایان مورد اجاره قصد تخلیه دارید فلذا ابتدا باید به نحو مسالمت امیز قضیه را با مالک حل و فصل کنید و الا مجبور کردن مالک به فسخ اجاره به راحتی امکان پذیر نیست و البته در برخی اجاره نامه های املاک مستاجر حق فسخ داده میشود ,پس باید اجاره نامه توسط یک وکیل یا مشاور حقوقی بررسی گردد.

 • احمد
  احمد

  با سلام
  من مستاجر ملکی بودم که طلب وجه از موجر کردم که کار ما به شورا کشیده و رای صادر و تمام شده الان در ان بین شورا تمام وجه که بابت کرایه به موجر دادم را حساب نکرده الان تحت چه عنوان و کجا میتونم شکایت کنم
  با ادب و احترام

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چنانچه ودیعه خود را با رای شورا از موجر و مالک گرفته اید و اجاره بهای کامل را نیز پرداخت کرده اید در این صورت ادعای دیگری علیه موجر پذیرفته نیست مگر اینکه موجر توسط رای شورا مبالغی از ودیعه شما را بابت اجور معوقه کسر کرده باشد و شما مدعی پرداخت انها هستید در این صورت می توانید به رای شورا اعتراض نمائید.

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام من ملکی را اجاره کردم ۲ ماه مانده به اتمام قرارداد دو بار با صاحب ملک تماس گرفتم که باید ملک و تخلیه کنم یا اینکه با من تمدید قرارداد میکنند ایشان هر بار به دلایل مشغله و اینکه ملک برای برادر ایشان هست که به رحمت خدا رفته جواب واضحی ندادن در زمان اتمام قرارداد هم با ایشان تماس گرفتن باز گفتند که باید با خانواده مشورت کنند و به من خبر دهند و من نگران نباشم هر زمان که ایشان تشریف بیاورند در صورت فسخ قرارداد به من ۲ ماه مهلت تخلیه میدهند (موجر در شهرستان دیگر ساکن می باشد) با این حال ۴ ماه گذشت و خبری از ایشان نبود چون قرار بود ایشان به من خبر دهد بعد از ۴ ماه تماس گرفتند و گفتن برای تمدید قرارداد آخر هفته تشریف میآورند که این امر صورت نگرفت تا ۷ ماه گذشت با من تماس گرفتند که شما باید به ازای هر ماهی که در ملک من بودید بعد از اتمام قرارداد مبلغ ۵۰۰ هزار تومن بپردازید یعنی حدود ۴ میلیون بدون اینکه قراردادی تنظیم شده باشد. راه حل چیست و آیا من موظف به پرداخت این مبلغ بدون عقد هیچ قراردادی میباشم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شمابااتمام مدت قراردادبایدمراتب آمادگی خودبرای تخلیه رابااظهارنامه رسمی به مالک اعلام می کردید.درحال حاضرهم فورااین کارراانجام داده ومبلغ ودیعه یاقرض الحسنه خوراهم مطالبه کنید.خسارت های موردادعای موجرمشروط به درج درقراردادومطالبه قانونی وی است.

 • محسن
  محسن

  سلام من مستاجرم پارسال زمستون با اولین بارون از سقف خونه آب اومد کل دیوار خونه خیس شد رفتم بالای بوم دیدم کل ایزوگام سقف قدیمی و سوراخ شده حالا که میخوام تخلیه کنم صاحب خانه میگه باید هزینه بدی!!!میشه راهنماییم کنید قانون حق با منه یا ایشون؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر اسیب وارده به ساختمان ناشی از فعل شما نباشد موجر نمی تواند چنین ادعایی مطرح نماید .

 • مريم
  مريم

  با سلام
  اجاره مستاجر من ارديبهشت ماه تمام شده است. مستاجر مدام به مصوبه اعلام شده توسط وزارت خانه بيان مي كند كه ملك را تخليه نمي كند چون دولت بهش اجازه داده بخاطر ويروس كرونا كه همچنان در اين خانه بماند . به شوراي حل اختلاف هم مراجعه مي كنم آنها هم ترتيب اثر نمي دهند. من خودم مي خواهم در ملكم زندگي كنم و به خاطر اين مستاجر وضعيت بلاتكليف دارم. لطفا من را راهنمايي كنيد۲۳

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام به نظر می رسد اگر شما دلایلی دال بر اینکه محل را برای سکونت خود می خواهید به شورا ارائه دهید شورای حل اختلاف دستور تخلیه را صادر نماید .

 • علی
  علی

  سلام.مغازه تجاری رو اجاره کردم و هشت سال مستاجر بودم سال قبل موجر مبلغ اجاره رو خیلی بالا گفت و من گفتم تخلیه میکنم و مطالبه وجه رهن کردم که ایشان توان پرداخت نداشتن و منم تا الان کرایه رو مطابق قرار سال قبل پرداخت کردم و ۱۱ ماه رو پرداختم.حالا که مستاجر برای ملک پیدا شده ایشون درخواست تخلیه ۱۰ روزه ملک رو داره و ازم شکایت کرده شورا.ممنون میشم راهنماییم کنین.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما می توانید طی لایحه ای به شورای حل اختلاف درخواست مهلت بدهید و شورا می تواند تا یک ماه به شما مهلت بدهد.

 • اشرف گچلو
  اشرف گچلو

  با سلام و ارادت
  پدر من آپارتمانی را برای کار در اختیار من قرار داده و از من کرایه نمی گیرد…ولی از طرف اداره دارایی به نام ایشان مبلغی به عنوان مالیات اجاره می آید…برای رفع این مورد سال ۹۰ قرارداد رسمی در دفترخانه تنظیم نمودیم برای مدت ۴ سال به مبلغ ماهیانه ۵۰۰۰ تومان…بعد از تمام شدن مدت قرارداد مجددن اداره دارایی صورتحساب برایمان صادر می کرد …دوباره امسال قرار دادی مشابه قبلی را تنظیم نمودیم…البته بعد از تمام شدن قرارداد قبلی هم به علت بیمار بودن پدرم و درگیر جراحی های مختلف بودن تمایلی به زحمت انداختن ایشان نداشتم…با توجه به اینکه قرارداد قبلی هنوز باطل نشده است آیا میتوان از آن به عنوان اینکه موجر اگر به ملک نیاز داشت باید مستاجر را بیرون می کرد یا اقدامی در جهت تخلیه می نمود استفاده کنم و حق خود را از حلقوم اداره مالیات بیرون بکشم؟؟
  با تشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ا سلام
   نیازی به تنظیم اجاره نامه نبوده است و امکان اینکه پدرتان ملک را با یک سند عادی در اختیار شما قرار دهد و اجازه استفاده از ملک را به شما بدهد وجود داشت.
   به طور کلی اثبات درآمد و یا دریافت اجاره بر عهده اداره مالیات است و وصول مالیات در این خصوص باید مستند و مستدل باشد.

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام من خانه ای ویلای را بازسازی کردم و ایزوگام را هم عوض کردم امسال تابستان مستاجر به من گفت که سقف نم داده و رنگ خراب شده ، الان من ایزوگام رو عوض کردم ولی ایشان می گویند که نقاشی سقف را هم به عهده مالک است با توجه به اینکه ایشان به زمستان اطلاعی ندادن که مانع خراب شدن رنگ سقف بشم نقاشی سقف به عهده کیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   به نظر می رسد رنگ کردن و تعمیرات اساسی بعهده موجر است مگر اینکه تقصیر و تعدی مستاجر اثبات شو که در آن حالت باید ایشان را ملزم به انجام تعمیرات نمود.

 • محمود رحیمی
  محمود رحیمی

  سلام من ۱۱ سال در یک خانه بودم و هیچ تعمیری بابت رنگ و اینجور چیزها توسط موجر انجام نشده آیا موجر الان موقع تخلیه میتواند بابت رنگ و این قبیل از ودیعه کم کند. متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   موجر باید اثبات نماید که توسط شما آسیبی به ملک وارد شده و به نظر می رسد نمی توانند چنین ادعایی را بر علیه شما طرح نمایند.

 • محمود رحیمی
  محمود رحیمی

  سلام من ۱۱ سال متوالی در یک خانه مستاجر بودم و هیچ تعمیری بابت رنگ و اینجور چیزها توسط موجر انجام نشده و البته کاملا طبیعییه که در این مدت دیوارها کمی رنگ و رو رفته شده یا خط صندلی داشته باشدآیا موجر الان موقع تخلیه میتواند بابت رنگ و این قبیل از ودیعه کم کند. بسیا ممنون و متشکر خواهم بود مثل دیروز جوابم را سریع ارسال بفرمایید . متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در صورت حصول اختلاف و مراجعه به مراجع قضایی احتمالا موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و دادگاه با توجه به عرف حاکم بر روابط استیجاری و نظریه کارشناس و وضعیت موجود تصمیم گیری می نماید.

 • محمدجواد
  محمدجواد

  سلام من ملکی رادراجاره دارم وهنوز تاپایان تیرماه سال ۱۴۰۰ قرارداددارم به دلیل اوضاع مالی تمام امکانات خودرا به پول تبدیل ویک واحد آپارتمان خریداری کردم می خواهم قراردادرا فسخ کنم وبه منزل خودم بروم اثاثیه راهم جمع کرده ام مالک می گوید بایدمستاجرپیداکنم والا باید تا آخرقرارداد شما اجاره بدهید مبلغ اجاره هم ماهانه شش میلیون تومان است وواقعا برایم سخت است پول پیش هم نزدمالک دارم به لحاظ قانونی چه میتوانم بکنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اجاره عقدلازم است که فقط درصورت توافق قابل فسخ است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اجاره عقدلازم است که فقط درصورت توافق قابل فسخ است.

 • ر همتی
  ر همتی

  درود و وقت بخیر
  بنده ملکی مسکونی رو اول تیر ۹۹ اجاره کردم. بعد از گذشت چند ماه مالک قصد تعویض پتجره‌ها (تغییرات در ابعاد و نوع پنجره) رو داره که برای عملی‌کردن اون باید دیوار خانه تخریب و بازسازی بشه. در زمان عقد قرارداد چنین برنامه‌ای اعلام نشده و بنده هم در صحبت‌های شفاهی مخالفت خودم رو اعلام کردم که در زمان حضور من این کار انجام نشه. آیا من اختیارات قانونی دارم که مانع این تغییرات و تعمیرات بنایی غیرضروری در زمان سکونتم بشم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله در صورتی که این تعمیرات ضرورتی ندارد شما می توانید مانع شوید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله در صورتی که این تعمیرات ضرورتی ندارد شما می توانید مانع شوید.

 • مری
  مری

  سلام . من یکماه پیش ملکی اجاره کردم و موقع صحبت اولیه با مالک تاکید کردم که من نیاز به یک محل سکونت اروم دارم چون دانشجو هستم . همسر مالک ادعا کرد که مستاجر روبرویی من سه تا بچه داره و قراره بره و یک خانم تنها بجای ایشون میاد و خود موجر هم هیچ صحبتی از ساخت و ساز در طبقه بالای ما نکردن و من هم متوجه نشدم . از طرفی موجر قرار بود که نقائص رو رفع کنن که هنوز نکردن ولی برای ۵ تومن مبلغی که از رهن مونده بود و قرار بود دو هفته بعد از عقد قرارداد به ایشون تحویل بشه پیام تهدید امیز دادن مبنی بر اینکه سود این روزها رو ازت میگیرم تا بفهمی یک من ماست چقدر کره داره و حرفهای دیگه
  از طرف دیگه قرارداد کمی نقص داره که باید رفع بشه
  موجر طبق شهادت اهالی مخدر مصرف میکنه و ادعاهای دروغ مبنی بر فارغ التحصیل شریف بودن و جانباز بودن داره و تعادل روحی نداره و هم اینکه از ودیعه تمام مستاجرهای قبلی به هزار بهونه پول کسر میکنه
  من میخواستم ببینم با توجه به اینکه تو واحد من ندام صدای ساخت و ساز و سروصدای بچه های همسایه میاد و با توجه به عدم تعهد موجر برای رفع ایرادات که عمده ترینش ابگرمکن هست و تمام موارد ذکر شده بهترین راه برای فسخ قرارداد و رسیدن به پول پیشی که بهش دادم چیه
  و اینکه آیا اول به اسم مصالحه قرارداد رو رفع نقص کنم و بعد اقدام کنم ؟
  و سوم اینکه با توجه به موارد گفته شده من میتونم جایی پیدا کنم و برم و حکم پلمب خونه ایشون رو تا زمان دریافت کامل پول پیش بگیرم؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.با پیشنهاد اولتان موافقم.پیشنهاد دوم رامطرح نکردید وبه سراغ سوم رفتیدکه پاسخش خیراست.شما به مدت مندرج درقرارداداجاره مالک منافع آنجاهستید و اگرمالک با ایجادسروصداموجب مزاحمت شده جرم است ومی توانیدشکایت کنید.

 • امین اطلاعی
  امین اطلاعی

  سلام وقت بخیر.من برای سومین سال میامی خانه ای را برای سکونت اجاره کرده ام در زمان تحویل که تابستان بود شونینه منزل رو چک نکردم سال سوم هوا سرد شد و شومینه را روشن کردم طبقه ۴ ام گفتن که گاز منو اکسی به داخل منزلشون میاد گویا لوله ها سوراخ شده اند.الان که به مالک گفتم مالک منو بردن بنگاه و از من تعهد گرفتن که روشن نکنم آیا الان من حقم زندگی کردن در سرماست .آیا وظی۴هدای به گردن مالک نیست .چه راهی رو میش نهاد میدید که این ۸ ماه باقیمانده از قرار دادمو یا قرار دادو فسخ کنم .و آیا فسخ کنم حق بنگاه خانه ی جدیدی که بگیرم و اسباب کشی به گردن خود من هست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما می توانید دعوای الزام مالک به تعمیرات را طرح نمایید.
   همچنین در خصوص موضوع فسخ حضورا با وکیل مشورت نمایید.

 • داریوش اسماعیلی
  داریوش اسماعیلی

  سلام من خونه خریده ام چون پولم کم بود رهن دادم و خودم هم مستاجر هستم ساختمان یه اتاق بهاری در پشت بام داره متاسفانه راه پله حفاظ نداشته من هم توان خرید نرده را نداشتم پدر مستاجر پاش شکسته رفته از من شکایت کرده شما مقصر هستین چون پله نرده نداشته میشه راهنمایی کنین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   با توجه به قاعده تسبیب و علم و اطلاع ایشان از وضعیت بعید است که شما محکوم شوید.

 • دنيا احمدي
  دنيا احمدي

  سلام، من يك ملك رو رهن كامل كردم و بعد از مدتي به دليل جابجايي محل كارم به شهر ديگري رفتم، با صاحب خونه تماس گرفتم و ايشون رو در جريان گذاشتم كه ميخوام خونه رو تحويل بدم ،ايشونم گفت مشكلي نيست ولي بايد مستاجر جديد بياد تا بتونم مبلغ وديعه رو پس بدم، من كليد خونه رو به صاحب خونه دادم و گفتم به دليل اينكه من نميتونم حضور داشته باشم اگر ميخواين بازديد بدين ميتونين از كليدا استفاده كنيد، بعد از گذشت ٦ ماه ايشون ميگه شرايط نداره كه بتونه براي بازديد خونه مشتري ببره و ميگه خودتون بايد حتما بياين حضور داشته باشين از يك ماه قبل و بازديد بدين، منم واقعا شرايط ندارم ،ميخواستم بپرسم اينجور وقتا قانون چيه و چي ميگه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درپایان مدت اجاره تان تخلیه کرده وازطریق شورای حل اختلاف تامین دلیل کرده وکلیدراتحویل شورابدهید.همزمان هم دادخواست مطالبه وجه ودیعه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تخلیه بدهید.

 • شهريار
  شهريار

  با سلام من از طرف شخصي كه خارج از ايران زندگي مي كند وكالتنامه رسمي دارم كه منزل مسكوني آنها را اجاره دهم پارسال اجاره دادم ولي امسال مي خواهم خودم اجاره كنم ودر آن ساكن شوم مستاجر هم مي گويد طبق بخشنامه دولت من مي توانم تخليه نكنم آيا من كه وكالت دارم مي توانم بگويم خودم مي خواهم بشينم وحكم تخليه بگيرم يانه ممنون راهنمايي فرماييد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.شما اصیل نیستیدووکیل هستید.

 • شهاب الدين
  شهاب الدين

  آيا مي شود ميزان تعيين شده اضافه اجاره (۲۵%) را فقط ير روي اجاره بها ويا فقط روي پول پيش ويا تلفيقي به ميزاني كه صاحب خانه تعيين مي كند اضافه كرد يا نه مثلا اگر ۱۰۰ميليون پيش داده ام وماهي ۱ ميليون اجاره الان صاحب خانه بگويد فقط ۱ميليون به اجاره بها اضافه كن وپول پيش نده من مي توانم قبول نكنم وبگويم من ۲۵ ميليون مي دهم و۲۵۰ هزار تومان هم به اجاره اضافه مي كنم لطفا راهنمايي فرماييد ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیرتلفیفی ازمیزان اجاره بها وودیعه بنابه عرف تعیین می شود.

 • جواد
  جواد

  با سلام و عرض ادب
  من یه واحد آپارتمان رو اجاره دادم مستاجر الان دو سال است خونه رو اجاره گرفته(مبلغ پیش ۵۰میلیون تومان و اجاره۱میلیون تومان) و من از ۵ ماه قبل نسبت به تخلیه خانه در موعد مقرر به مستاجر اعلام کردم الان مستاجر خونه پیدا کرده میگه ۲۵ مرداد می تونم تخلیه کنم و امروز ۴ مرداد موعد تخلیه طبق قرارداد اجاره است و در اجاره نامه قید شده به اضای هر روز تاخیر مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دریافت می شود ایا من نسبت به این ۲۰ روز مبلغ دو میلیون باید دریافت کنم؟( البته الان نیز اجاره طوری شده که حداقل سه میلیون مبلغ اجاره خونه شده) دوم اینکه الان مستاجر درخواست ۴۰ میلیون پیش اجاره رو می کند ایا بنده باید مبلغ ۴۰ میلیون رو الان پرداخت کنم یا کلا در زمان تخلیه پرداخت می شود
  بسیار سپاسگزارم به دو سال بنده جواب بدید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.به آخرین مصوبات ستادکرونامراجعه کنید.درتهران باشرایط خاصی قراردادهای اجاره به مدت یکسال با۲۵٪افزایش تمدیدشده است.

 • مهدی
  مهدی

  با سلام
  من مستاجر هستم و ۳ ماه تا پایان قرار داد وقت دارم. مالک طی تماس تلفنی گفتن که خوشحال میشن من تخلیه کنم و من هم به طبع قبول کردم و دنبال خانه گشتم بعد از دو روز یک واحد مناسب پیدا کردم و یک سوم مبلغ را بیانه دادم و بعد از تماس مجدد ایشون گفتن پول برای شما ندارم و صبر کنید تا این واحد اجاره برود. البته این رو هم گفتن که الان سه ماه مونده و به صرفه نیست که ایشون اینقدر حق املاک بدن و قیمت واحد رو بالا تر از عرف ارائه کردند که کسی حاضر به اجاره نباشد. املاک ثالث هم طبق قانون از من جریمه میگیرند و مابقی مبلغ رو به من برمیگردانند. ممنون میشم بفرمایید با این مالک چکار کنم.
  با تشکر و احترام

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چنانچه بتونید این ادعای خود رو که مالک گفته زودتر تخلیه کن ثابت کنید می توانید علیه مالک اقدام کنید در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره باید صبر کنید

 • رفیع اخطاری
  رفیع اخطاری

  با عرض سلام
  اپارتمانی را ۴سال است به ذوجی اجاره دادم که در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۶برابر قرارداد منقضی میشود هم اکنون قصد استفاده از ملک خودرادارم و فاقد ملک دیگری هستم .لاکن مستاجر بعلت وضع کرونایی میگوید قصد تخلیه ملک را ندارد. با عنایت به مراتب فوق در خصوص امکان دریافت حکم تخلیه راهنمایی فرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما می توانید با اثبات نیاز شخصی در شورای حل اختلاف دادخواست تخلیه را طرح نمایید.

 • علیرضا
  علیرضا

  وقت بخیر
  ما دو سال پیش یک‌ملک رو اجاره کردیم
  ملک یک‌خونه کلنگی بود که خود صاحبخانه‌اجازه داد که به علت شغلی که میخواستیم توی اون ملک ایجاد کنیم‌که باشگاه بدنسازی بود داخل خونه رو دستکاری‌کنیم که حدود ۶ماه از قرار داد به تعمیر خونه گذشت و ۸۰میلیون هزینه اهن و تعمیرات و غیره شد که طی این ۶ماه اجاره کامل پرداخت شد بعد از اونم به علت شرایط کرونا باشگاه کلا تعطیل بود امروز که قرار داد به اتمام رسیده مالک پول پیش رو از ۲۰میلیون به ۵۰میلیون افزایش و اجاره بهارو از دو‌میلیون به ۵۵۰۰افزایش داده سوال من اینه
  با توجه به اینکه ملک الان به دلیل شغلی که توش ایجاد شده تجاری به حساب میاد مالک میتونه مارو براحتی بیرون کنه یا با شکایت به دلیل کرونا و بسته بودن شغلمون‌میتونیم از دادگاه اجازه نشستن با افزایش قانونی پول‌پیش و اجاره بهارو داشته باشیم
  نه اون مقداری که مالک مشخص کرده؟
  و اینکه
  میتونیم تا چند‌وقت ساکن باشیم،؟
  و تکلیف ۸۰میلیون اهن و هزینه متفرقه که برای بازسازی کردیم چی میشه؟؟
  خواهش میکنم لطفا جواب بدین ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   به صورت کلی می توان گفت که مصوبات ستاد کرونا در جهت حمایت از مستاجر است و موجر نمی تواند به راحتی دستور تخلیه اخذ نماید و یا اجاره بها را خارج از قاعده وضع شده افزایش دهد ولیکن با توجه به اینکه موضوع شما از جنبه های دیگری نیز باید بررسی شود، پیشنهاد می شود حضورا جهت مشاوره مراجعه کنید.

 • نورالدین قره باغی
  نورالدین قره باغی

  سلام من چندین ساله یکباب آپارتمان خواهرم که در خارج زندگی میکنه سالهاست بنا به خواسته ورضایت ایشون به اجاره واگذار میکنم (وکالت ونوشته ای)از ایشون ندارم
  مدت اجاره تمام شده ، اجاره نامه بنام من نوشته شده
  است ، آیا میتونم برای تخلیه اقدام کنم. از راهنمایی
  شما سپاسگذارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   باید از خواهرتان وکالت داشته باشید و در این موضوع به وکیل دادگستری وکالت بدهید.

 • بهمن
  بهمن

  سلام من یک آپارتمان اجاره کردم که صاحب ملک ۱۸ روز پس از موعد مقرر ملک رو تحویل دادن و آسانسور که در قرارداد ذکر شده بعد از ۴۵ روز از تاریخ سکونت نصب شده و ملک طبقه پنجم میباشد الان اجاره بها بابت ایامی که بدون آسانسور بوده رو باید چطور پرداخت کنم.؟و اینکه بابت دیر تحویل دادن ملک جریمه متوجه موجر میگردد؟با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام قرارداد اجارتان باید ملاحظه شود و انطباق یا عدم انطباق با قانون بررسی گردد.

 • بهار
  بهار

  سلام وقت بخیر
  من منزلی اجاره کردم حدودا سه ماه پیش چون خیلی عجله‌ای جابجا شدم بعد مدتی متوجه انواع سوسک و حشره شدم چند باری به صاحبخونه گفتم ولی اعتنایی نکردن و میگن نه خونه حشره نداره ولی تمام ساکنین با ۱۱ سال سابقه سکونت میگن این ساختمان تمام واحدها این مشکل رو دارن
  الان من میتونم فسخ قرارداد انجام بدم و ادعای خسارت بکنم
  ممنون از پاسخگوییتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.دلیل قانونی ندارید.

 • S
  S

  سلام. آیا تعمیر پمپ آب خونه که هر سال نیاز به سرویس دارد، یا آبگرمکن
  بر عهده مستاجر هست یا موجر.؟؟؟

  چون موجر اصلا اینجا نیست و ملک مستقل هست میگه به عهده من نیست. درسته؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در قانون تعمیرات اساسی با موجر و تعمیرات جزئی با مستاجر میباشد در این خصوص اگر نیاز به سرویس دوره ای و هر ساله است به نظر می رسد که هزینه با مستاجر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.