جستجو میان 66 مقاله تخصصی

هزینه طلاق توافقی

هزینه طلاق توافقی هزینه های معمول انجام طلاق توافقی شامل مواردی نظیر هزینه ثبت...

ادامه مطلب
خانواده, طلاق, طلاق توافقی, مقالات

هزینه طلاق توافقی

هزینه طلاق توافقی هزینه های معمول انجام طلاق توافقی شامل مواردی نظیر هزینه ثبت دادخواست، هزینه مشاوره خانواده در دادگاه، هزینه طلاق در محضر و هزینه یا…

ادامه مطلب

اخذ پایان کار ساختمانی

دعوی الزام به اخذ پایان کار چگونه است؟ باید تعهد خوانده و به اخذ پایان کار اثبات شود و...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

اخذ پایان کار ساختمانی

دعوی الزام به اخذ پایان کار چگونه است؟ باید تعهد خوانده و به اخذ پایان کار اثبات شود و این دعوی در دادگاه عمومی و حقوقی مطرح…

ادامه مطلب

حق شفعه و فروش ملک مشترک

استفاده از حق شفعه به چه معناست؟ در صورتیکه یکی از شرکا در یک ملک مشاع قصد فروش سهم خود...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

حق شفعه و فروش ملک مشترک

استفاده از حق شفعه به چه معناست؟ در صورتیکه یکی از شرکا در یک ملک مشاع قصد فروش سهم خود را داشته باشد، دیگر شریک…

ادامه مطلب