جستجو میان 203 مقاله تخصصی

قاچاق سوخت به خارج از کشور

قاچاق سوخت از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قاچاق سوخت به خارج از کشور

قاچاق سوخت از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است با کاهش ارزش پول ملی برخی از اشخاص انگیزه پیدا…

ادامه مطلب

ممانعت بازدید فرزند توسط هر کدام از پدر و مادر چه حکمی دارد؟

حضانت یکی از مباحثی است که در حقوق خانواده مورد بررسی قرار می گیرد در قانون...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

ممانعت بازدید فرزند توسط هر کدام از پدر و مادر چه حکمی دارد؟

حضانت یکی از مباحثی است که در حقوق خانواده مورد بررسی قرار می گیرد در قانون از حضانت تحت عنوان حق و تکلیف والدین یاد…

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT مالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت وضع...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT مالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت وضع شده و از فعالان کسب و کار، گرفته…

ادامه مطلب

ارث و مهریه از شوهر فوت شده

وضعیت ارث و مهریه از شوهر فوت شده همانطور که می دانیم طبق قواعد ارث اشخاصی که...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی, خانواده, عمومی, مهریه

ارث و مهریه از شوهر فوت شده

وضعیت ارث و مهریه از شوهر فوت شده همانطور که می دانیم طبق قواعد ارث اشخاصی که جزء وراث زمان فوت متوفی باشند از وی…

ادامه مطلب

فرار از دین و نحوه اثبات آن در دادگاه

فرار از دین فرار از دین یکی از راه هایی است که قانونگذار آن را منع نموده  است...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

فرار از دین و نحوه اثبات آن در دادگاه

فرار از دین فرار از دین یکی از راه هایی است که قانونگذار آن را منع نموده  است و دلیل آن این است که باعث…

ادامه مطلب