جستجو میان 174 مقاله تخصصی

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام رابطه ازدواج باید از یکدیگر طلاق بگیرند. در…

ادامه مطلب

قرار ملاقات با زندانی و شرایط آن

کلیه زندانیان اعم از این که مرتکب جرمی شده باشند و در مرحله تحقیقات مقدماتی...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قرار ملاقات با زندانی و شرایط آن

کلیه زندانیان اعم از این که مرتکب جرمی شده باشند و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرارداشته باشند و اصطلاحاً متهم به ارتکاب جرم باشند یا…

ادامه مطلب

تکدی گری چیست، مجازات تکدی گری

تکدی گری عنوان قانونی است که به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

تکدی گری چیست، مجازات تکدی گری

تکدی گری عنوان قانونی است که به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، بدین معنی که هر شخصی رفتاری را انجام دهد…

ادامه مطلب

جرم کودک آزاری و مجازات آن

کودک آزاری یکی از رفتارهایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

جرم کودک آزاری و مجازات آن

کودک آزاری یکی از رفتارهایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است می دانیم که خانواده بیشترین تأثیر را…

ادامه مطلب

نفقه و مهریه زن در زمان صیغه موقت

در قانون مدنی ایران دو نوع ازدواج وجود دارد ازدواج دائم – ازدواج موقت – تمام...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

نفقه و مهریه زن در زمان صیغه موقت

در قانون مدنی ایران دو نوع ازدواج وجود دارد. ازدواج دائم – ازدواج موقت – تمام قواعد و مقررات مربوط به ازدواج دائم در قانون…

ادامه مطلب

استفاده از فیلترشکن و جرائم آن؟

اصولاً استفاده از فیلتر شکن زمانی موضوعیت پیدا می کند که مطابق مقررات دسترسی...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

استفاده از فیلترشکن و جرائم آن؟

اصولاً استفاده از فیلتر شکن زمانی موضوعیت پیدا می کند که مطابق مقررات دسترسی به برخی سایت ها ممنوع یا محدود  شده باشد در این…

ادامه مطلب