جستجو میان 313 مقاله تخصصی

دیوان عدالت اداری و نحوه ی کار آن

دیوان عدالت اداری، نهادی قضایی است که نهاد های مشابه آن در بسیاری از کشورها...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

دیوان عدالت اداری و نحوه ی کار آن

دیوان عدالت اداری، نهادی قضایی است که نهاد های مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد و به عنوان یکی از پایه‌های حاکمیتِ قانون…

ادامه مطلب

همه چیز درباره ی شروط ضمن عقد

قطعا افرادی که از نزدیک شاهد عقد یک سری از افراد بوده اند؛ به خوبی با این...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

همه چیز درباره ی شروط ضمن عقد

قطعا افرادی که از نزدیک شاهد عقد یک سری از افراد بوده اند؛ به خوبی با این موضوع آشنا هستند که شروط ضمن عقد دوازده…

ادامه مطلب

وظایف سازمان بازرسی کل کشور

مقدمه مبارزه با فساد و تخلفاتی که در دستگاه های اداری مختلف به وجود می آید؛...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

وظایف سازمان بازرسی کل کشور

مقدمه مبارزه با فساد و تخلفاتی که در دستگاه های اداری مختلف به وجود می آید؛ نیازمند رسیدگی می باشد. برای رسیدگی به این تخلفات…

ادامه مطلب

شرایط فرزند خواندگی برای ایرانیان خارج از کشور

در هر کشوری، قوانین و آئین ‌نامه‌ های مربوط به فرزند پذیری به شکل متفاوتی...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

شرایط فرزند خواندگی برای ایرانیان خارج از کشور

در هر کشوری، قوانین و آئین ‌نامه‌ های مربوط به فرزند پذیری به شکل متفاوتی تعریف می ‌شوند. امروزه با رونق شدید مهاجرت و اقامت…

ادامه مطلب

پرداخت دیه مقتول از بیت المال

مقدمه از گذشته تا به امروز، همواره یک سری از افراد به دلیل به قتل رساندن شخص...

ادامه مطلب
مقالات

پرداخت دیه مقتول از بیت المال

مقدمه از گذشته تا به امروز، همواره یک سری از افراد به دلیل به قتل رساندن شخص و یا اشخاص دیگری مجبور به پرداخت دیه…

ادامه مطلب