جستجو میان 262 مقاله تخصصی

کمیسیون ماده ۷۷ چیست ؟

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجعی قانونی می باشد، که وظیفه آن رسیدگی به...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

کمیسیون ماده ۷۷ چیست ؟

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجعی قانونی می باشد، که وظیفه آن رسیدگی به اختلاف به وجود آمده بین شهرداری و مودیان است. به نوعی…

ادامه مطلب

اراضی واقع در منابع طبیعی

 دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی شامل دعاوی حقوقی یک جانبه ملی شدن منابع طبیعی...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

اراضی واقع در منابع طبیعی

 دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی شامل دعاوی حقوقی یک جانبه ملی شدن منابع طبیعی و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد. همچنین تصرفات…

ادامه مطلب

کمیسیون ماده ۹۹ چیست؟

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با هدف ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج...

ادامه مطلب
مقالات, ملکی

کمیسیون ماده ۹۹ چیست؟

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با هدف ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها به وجود آمده است. این کمیسیون…

ادامه مطلب

تعیین تکلیف فرزند مشترکی که پدر و مادر حضانت وی را قبول نمی کنند چیست؟

حضانت فرزند معقوله ای جدا از قیومت و ولایت است در واقع حضانت به معنی تعلیم و...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تعیین تکلیف فرزند مشترکی که پدر و مادر حضانت وی را قبول نمی کنند چیست؟

حضانت فرزند معقوله ای جدا از قیومت و ولایت است. در واقع حضانت به معنی تعلیم و تربیت، نگهداری و مراقبت روحی، جسمی، مادی و…

ادامه مطلب

جرم پیامک های تهدید و توهین آمیز

جرم پیامک های توهین آمیز در قوانین کشورمان چیست؟ آیا می توان داده پیام را به...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

جرم پیامک های تهدید و توهین آمیز

جرم پیامک های توهین آمیز در قوانین کشورمان چیست؟ آیا می توان داده پیام را به عنوان سند در دعاوی مختلف ارائه داد؟ از شما…

ادامه مطلب