قانون حمایت و نگهداری از حیوانات در آپارتمان

در سال های اخیر مباحث فراوانی پیرامون حمایت از حیوانات و حفظ حقوق آنها در جامعه مطرح می گردد به ویژه این که با گسترش شبکه های اجتماعی و انتشار سریع تصاویر و فیلم های مربوط به حیوان آزاری حساسیت جامعه نسبت به این مسأله بیشتر شده است. در سال های اخیر هر از چند گاهی چنین اخباری باعث واکنش شدید جامعه می شود به ویژه در مواردی که نهادهایی همچون شهرداری اقدام به سگ کشی می نمایند. برخی از تصاویر و فیلم ها نشان دهنده این است که در فرآیند انتقال سگ های ولگرد، حقوق آنها مورد رعایت قرار نمی گیرد و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. نکته دیگر در خصوص نگهداری حیوانات خانگی می باشد که نحوه نگهداری و مراقبت از آنها نیز مهم و تأثیر گذار می باشد با این اوصاف هنوز قانون جامعی در این خصوص وجود ندارد اما لایحه ای تحت عنوان لایحه حمایت از حیوانات در هیأت دولت به تصویب رسید. این لایحه دارای ۲۳ ماده و ۱۵ تبصره است که علی القاعده پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد . تشکیل مرکز ملی حمایت از حیوانات و مراکز استانی آن به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی به منظور اعطای مجوز و نظارت بر تمامی فعالیت های مراکز نگهداری حیوانات و تعیین بهای خدمات آنها، اقامه دعوی علیه ناقضان حقوق حیوانات و ساماندهی حیوانات بدون صاحب از جمله وظایف مهم این مرکز تعیین شده است.

علاوه بر این، به هر شیوه ای که اقدام به حیوان آزادی نمایند جزای نقدی از درجه ۶ تا درجه ۴ مجازات تعزیری یا انجام یکی از خدمات عمومی رایگان یا هر دو مورد حکم قرار خواهد گرفت.

به نظر می رسد این امر گام بزرگی رو به جلو می باشد و در حقیقت باعث می گردد که حیوان آزاری کاهش پیدا نماید. هرچند علاوه بر این واکنش افکار عمومی در خصوص حیوان آزاری نیز تأثیر به سزایی در کاهش چنین اقدامی خواهد داشت.

از سوی دیگر باید منتظر بمانیم تا لایحه مذکور مراحل قانونی را طی نماید و تبدیل به قانون گردد و آن گاه متولیان مربوط به ویژه اداره حفاظت از محیط زیست مفاد آن را به طورکامل اجرا نماید و زمینه را برای فرهنگ سازی در این خصوص آماده نمایند نکته بسیار مهم در این خصوص این است که برخی از قضات در حال حاضر رویه بسیار خوبی را شروع نموده اند به این نحو که اشخاص را که به هر نحوی مرتکب حیوان آزاری می شوند، احکامی در خصوص آنها صادر می گردد تا از رویه قبلی دست بردارند و جزء طرفداران و دوستداران حیوانات شوند. به نظر می رسد این رویه بانضمام این که نسل های جدید و کودکان را با حیوانات آشنا نمائیم باعث می گردد که از میزان کودک آزاری کاهش پیدا نماید.