اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۱۲

برابرنص ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

شرح مبانی

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی در پیش برد اهداف آن و نیز به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

حال با عنایت به موارد مطروحه باید با مفهوم چند اصلاح آشنا باشیم

طرح جامع شهری  طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظرخواهد بود.

طرح تفصیلی  شهری بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷). طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود

اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.

اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

توصیف موارد مطروحه

مطابق موارد صدرالبیان ونیز قوانین جاری مشخص گردید که آن دسته از اراضی که تاریخ احیا آنها بعد از تاریخ  ۵/۴/۱۳۵۸ باشد مشمول اراضی موات بوده ومالکیت آنها مربوط به حاکمیت می باشد.

چند نکته حقوقی

۱- ملاک اثبات احیا برای تاریخ مذکور چه اسنادی می باشد؟

۲- آیا سند عادی در کمیسیون ماده۱۲ اعتبار دارد؟

۳- چه اشخاصی می توانند نسبت به رای کمیسیون اعتراض نمایند؟

۴- ابطال سند های رسمی اراضی موات که رای آن صادر وقطعی شده است از طریقی حاصل خواهدشد؟

۵- آیا کمیسیون مربوطه برای اراضی خارج از محدوده هم می تواند رسیدگی نماید؟

اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون متشکل از ۳ نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

محل تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ : برابر تبصره ۲ الحاقی  در مسکن شهرسازی تشکیل می گردد.

بعضی از  مدارک مورد نیاز جهت ابراز به کمیسیون ماده ۱۲

۱- تصویر سند رسمی

۲- در صورت عدم وجود سند رسمی گواهی (مالکین یاوضعیت ثبتی پلاک)

۳- در صورت وجودمالکین با سند عادی (حکم نهایی قطعی مالکیت)

۴- کروکی utm ملک

مبانی ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۲

۱- درخواست مالک

۲- استعلام سایر سازمانها نهاد ها ویا ادرات

۳- ارجاع از طریق اداره راه شهرسازی

چند نکته حقوقی

۱- در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص زمین در صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ باشد ولی موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی گردد تکلیف ذینفع نسبت به رای صادره چیست؟

۲- مسئولیت جانمایی صحیح کروکی ملک بر روی عکس هوایی و اعلام به کمیسیون ماده ۱۲ بر عهده چه اشخاصی می باشد؟

۳- در صورت اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده۱۲ برای قسمتی از پلاک ثبتی تکلیف الباقی  پلاک از باب سند مالکیت وسایر مبانی چگونه مشخص می گردد؟

۴- چه تغییراتی در زمین مشمول احیا وموجب مستثنی شدن از طرح در کمیسیون ماده ۱۲می شود؟

۵- آیا احیا قسمتی از پلاک ثبتی مشمول کل ملک می گردد؟

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 12
اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ به چه نحوی می باشد

۱- کمیسیون مربوطه اول  برحسب  محدوده شهری و بازدید میدانی و تفسیر عکس هوایی در خصوص موات یا دایر یا بایر بودن محل موصوف اتخاذ تصمیم می کند.

۲- رای صادره از طریق دبیر خانه مربوطه در سازمان مسکن شهرسازی به مالک یا نهاد استعلام کننده اعلام می گردد.

۳- اشخاص ذینفع بعد از ابلاغ یا اطلاع می توانند در محاکم عمومی نسبت به آن تصمیم اعتراض خودرا تقدیم نمایند.

چند نکته حقوقی

 • رسیدگی در کمیسیون ماده۱۲ چند مرحله ای می باشد ؟
 • آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۲ قطعی است یا موعد تجدید نظر خواهی دارد ؟
 • در صورتی که قسمت موات محاط در پلاک ثبتی باشد دسترسی آن به معابر عمومی چگونه تعیین می گردد ؟
 • چه مواردی باید در گزارش های ماموران دولت  به اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ اعلام گردد؟
 • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع به اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ برعهده چه اشخاصی می باشد؟
 • درصوت مغایرت پلاک ثبتی و کروکی مندرج در رای کمیسیون ماده ۱۲با موقعیت مکانی وکروکی ثبتی ملک در ادراه ثبت اسناد مسئول رفع تداخل و سهو آن برعهده چه اشخاص یا نهادهایی می باشند ؟

رسیدگی در محاکم برای آرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۲

تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۲  قابلیت طرح تظلم خواهی(اعتراض به  رای) در محاکم عمومی  را داشته که تقدیم این  دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند  تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با   اصدار رای در محاکم  به  پایان می رسد  و  احقاق  حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی  گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور  (مهندسان ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان  ثبت اسناد املاک و مفسیرین عکس هوایی)در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح و تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده ۱۲ داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در محاکم

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۲ تا ۳ماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع  با رعایت موارد قانونی قابل طرح در محاکم عمومی  می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم.

 1. تصویرمصدق رای کمیسیون ماده ۱۲
 2. تنظیم دادخواست در فرم خاص دادخواست
 3. مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۱۲
 4. مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده۱۲
 5. ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمیسیون ماده۱۲
 6. تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمیسیون ماده۱۲
 7. تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
 8. تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمیسیون ماده۱۲(مشمول مستثنیات است)
 9. تصویر عکس هوایی مربوطه با جانمایی صحیح موقعیت ملک بر روی آن عکس

چند نکته حقوقی

 • آیا صدور رای کمیسیون برای بایر بودن ملک نیز مشمول اعتراض در محاکم می شود؟
 • آیا برای اراضی خارج از محدوده شهری هم کمیسیون ماده ۱۲ صلاحیت رسیدگی دارد؟
 • رسیدگی درحضوری است یا غیرحضوری؟
 • مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در محاکم مشمول چه اشخاصی بوده ودر این موضوع هم شمولیت دارد می باشد؟
 • اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای محاکم  در خصوص کمیسیون ماده۱۲ چگونه است؟
 • آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در محاکم با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده ۱۲ و آرای صادره از محاکم می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان