اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۹۹ در دیوان عدالت اداری

4/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۹۹ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۹۹

باعنایت به نص ماده ۹۹ قانون شهرداری ها وتبصره های الحاقی واصلاحات بعدی آن شهرداری ها و دهیاری ها مکلف می باشند  نسبت به ساخت سازهای غیر مجاز خارج از حریم ( طرح تفصیلی – طرح جامع – طرح هادی)موضوع را از طریق مبانی قانونی به کمسیون مربوطه مندرج در ماده  ۹۹ قانون شهرداری ها  جهت اتخاذ تصمیم ارجاع نمایند.

نحوه ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۹۹

مطابق موارد مطروحه در نص ماده فوق دو سیستم اداری مکلف به ارجاع پرونده به کمسیون ماده ۹۹ می باشند که در رویه معمولا به شرح ذیل تحقق می یابد.

 • تخلفات تحقق یافته خارج از محدوده طرح تفصیلی شهری ومجاور با آن طرح از طرف شهرداری به فرمانداری ارسال واز طریق فرمانداری به دبیر خانه کمسیون ماده ۹۹در استانداری واصل می گردد
 • تخلفات محقق یافته در خارج از طرح هادی روستا یی از طریق دهیاری به بخشداری ارسال واز طریق بخشداری به دبیر خانه کمسیون ماده ۹۹ ارجاع می گردد.

حال با عنایت به موارد مطروحه باید با مفهوم چند اصلاح آشنا باشیم

طرح جامع شهری  طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظرخواهد بود.

طرح تفصیلی  شهری بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷)، شهرداری ها مکلفند پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر، حداکثر ظرف دو سال نقشه‌ای تفصیلی را تهیه کنند، اما تهیه رسمی طرح های تفصیلی مصادف با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱) است. طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود. به طور کلی، منظور از تهیه طرح تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهتر کردن و ارتقاء کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

طرح هادی روستایی بخش ۸ ماده یک آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی؛ طرح مذکور را این طور تعریف می‌کند.طرح هادی عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای‌ عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب ‌مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.

اعضاء کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها :

۱- نماینده وزارت کشور

۲- نماینده قوّه قضائیه

۳- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

محل تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ : برابر تبصره ۲ الحاقی  در استانداری‌ها تشکیل می گردد.

بعضی از  موارد تخلف  در احداث بنا که در کمیسیون ماده ۹۹ مطرح می گردد.

۱)احداث بنای بدون پروانه (مجوز)

۲) تخلف مهندس ناظر ساختمان

۳) تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ

۴) رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

۵) تغییر کاربری

۶) تخلف تراکم اضافی

۷) ساختن بنا در مناطق ممنوع شده

۸)تجاوز به معابر شهر

۹) احداث بنا مازاد بر مقدار مندرج در مجوز ساخت

چند نکته حقوقی

 • در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص سازه در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ باشد ولی موضوع در کمسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی گردد تکلیف ذینفع نسبت به رای صادره چیست؟
 • مسئولیت احراز (اصول ثلاثه) و اعلام به کمیسیون ماده ۹۹ بر عهده چه شخصی است؟
 • مناطق ممنوعه در قانون برای احداث بنا از منظر کمیسیون ماده۹۹ چه مناطقی هستند؟
 • چه تغییراتی در احداث سازه بدون ایجاد بنا مازاد مشمول طرح در کمیسیون ماده ۹۹می باشد؟
 • آیا احداث آلاچیق و کانکس نبز مشمول موارد مطروحه در کمیسیون ماده ۹۹می باشد؟

چه مستنداتی برای رسیدگی باید از طرف مالک تقدیم کمسیون ماده ۹۹ گردد

 • درخواست صاحب ساختمان برای صادر شدن پایان کار ساختمان، کپی سند مالکیت مالک، کپی شناسنامه و کارت ملی مالک، تاییدیه توسط هیات امنا، شورای اسلامی روستا و دهیاری، قبوض انشعابات که به اسم مالک سازه  می باشند.

کپی مجوز ساخت،کپی از نقشه طرح هادی، تعدادی  عکس از زوایای مختلف سازه  احداثی به صورت محرز

پاسخ استعلام از اداره جهاد کشاورزی، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی  و…

تصمیمات  کمیسیون ماده ۹۹ به چه نحوی می باشد

 • کمیسیون مربوطه اول  برحسب  طرح جامع شهری یا هادی روستایی  و در صورتی که طرح جامع  تصویب نشده باشد ، مطابق  ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵  ونیز براساس تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها با لحاظ سایر شرایط قانونی متخلف را به قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده محکوم خواهد نمود.
 • در مواردی که نظر کمیسیون بر قلع بنا باشد بدوا باید نظر کارشناس فنی را در خصوص مبانی ثلاثه اخذ وپس از احراز عدم رعایت موارد ۳گانه می تواند رای بر قلع بنا صادر نماید.
 • با عنایت به مفاد  تبصره ۲بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ است، سازه هایی مشمول این قانون خواهند بود که بعد از تصویب این قانون اقدام به احداث سازه نمایند
 • در خصوص تخلفات سازه ای که تخلفات مندرج در صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹قانون شهرداری ها در آنها تحقق یافته و بعد از تحقق تخلفات داخل در حریم شهر گرداند، رسیدگی به تخلفات آنها نیز  درصلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹قانون شهرداری ها خواهد بود.

چند نکته حقوقی

 • رسیدگی در کمیسیون ماده۹۹ چند مرحله ای می باشد ؟
 • آرای صادره در کمسیون ماده ۹۹ قطعی است یا موعد تجدید نظر خواهی دارد ؟
 • آیا برای کمسیون ماده۹۹ نیز اخطاریه ۱۰روزه صادر می گردد؟
 • چه مواردی باید در گزارش های ماموران دولت  به اعضاء کمسیون ماده ۹۹ اعلام گردد؟
 • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع به اعضاء کمسیون ماده ۹۹ برعهده چه اشخاصی می باشد؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمسیون های ماده ۹۹ شهرداری

تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی از  جمله (آرای قطعی کمسیون ماده ۹۹) قابلیت طرح تظلم خواهی (درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند  تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با   اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق  حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی  ما در گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور  (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان  ثبت اسناد واملاک)در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمسیون ماده ۹۹ داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

 • تصویرمصدق رای کمسیون ماده ۹۹
 • تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری
 • مستند ذینفع بودن در پرونده کمسیون ماده ۹۹
 • مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمسیون ماده۹۹
 • ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمسیون ماده۹۹
 • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمسیون ماده۹۹
 • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
 • تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمسیون ماده۹۹(مشمول مستثنیات است)

چند نکته حقوقی

 • آیا صدور رای کمسیون برای پرداخت جریمه

نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟

 • آیا برای ساخت ساز در خارج از محدوده طرح هادی

هم کمسیون ماده ۹۹ صلاحیت رسیگی دارد؟

 • ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق طرح دادخواست دردیوان عدالت را دارا می باشد؟
 • رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟
 • مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟
 • اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمسیون ماده۹۹ چگونه است؟
 • آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمسیون ماده ۹۹ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان