ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

2/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۵

با ملاحظه متن ماده ۵ فوق محرز میگردد که وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۵ در خصوص اعمال تغییرات نسبت به طرح تفصیلی می باشد که درصورتی که این درخواست صحیح مطرح گردد قابل اعمال واتخاذ تصمیم می باشد ولی در این میان برای تعدادی از این تصمیمات مبانی قانونی متناسب لحاظ نمی گردد که مالک یا هر ذینفع دیگر می تواند برای احقاق حق خود به مرجع صالح مراجعه وتظلم خواهی خود را مطرح نمایدلذا ما در این نوشتار سعی داریم به اندازه مجال نسبت به آن موارد اشاره وراهکارهای عملی ارائه نماییم .

حال برای اینکه برداشت صحیحی از موارد فوق نماییم بدوا باید با دو مفهوم شهرسازی به شرح ذیل آشنا باشیم.

طرح جامع شهری: طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظرخواهد بود.

طرح تفصیلی  شهری: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷)، شهرداری ها مکلفند پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر، حداکثر ظرف دو سال نقشه‌ای تفصیلی را تهیه کنند، اما تهیه رسمی طرح های تفصیلی مصادف با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱) است. طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود. به طور کلی، منظور از تهیه طرح تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهتر کردن و ارتقاء کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

اکنون با توجه به توضیحات فوق باید وظایف کمیسیون ماده ۵ آشنا باشیم

وظایف کمیسیون ماده ۵ تهران

مهم ترین وظیفه کمیسیون ماده ۵، بررسی پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاست های شهرسازی در هیئت وزیران است.به عبارت دیگر، از وظایف اصلی کمیسیون ماده ۵ تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است (که در تیترهای بعدی به آن پرداخته ام) و طبق آیین نامه، تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری، مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع برسد.

توجه : منظور از مرجع تصویب کننده طرح جامع، شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی می باشد.

از وظیفه دیگر کمیسیون ماده ۵ می توان اظهار نظر در رابطه با چگونگی استفاده و کاربری زمین به لحاظ اداری، مسکونی، فضای سبز و… را نام برد و سپس اگر تغییراتی در خارج از طرح تفصیلی باشد، بررسی و مصوب خواهد کرد.

اختیارات کمیسیون ماده ۵

۱-مشخص کردن میزان تراکم ساختمانی

۲- سطح اشتغال و مشخص کردن کاربری

چند نکته حقوقی

  • مسئولیت احراز اصول شهرسازی و اعلام به کمیسیون ماده ۵ بر عهده چه شخصی است؟
  • مناطق ممنوعه در قانون برای احداث بنا از منظر کمیسیون ماده۵ چه مناطقی هستند؟
  • چه تغییراتی در طرح تفصیلی بدون ایجاد بنا مازاد مشمول طرح در کمیسیون ماده ۵می باشد؟
  • آیا احداث آلاچیق و کانکس نیز مشمول موارد مطروحه در کمیسیون ماده ۵می باشد؟
  • در بررسی های مطروحه در کمیسیون ماده ۵ چه مواردی باید لحاظ گردد؟

برای دریافت پاسخ سوالات فوق و یا سوالات بیشتر در این زمینه با شماره تماس ۷۱۳۳۳۴۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و با کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵ مطابق قوانین جاری در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد که در تنظیم این اعتراض باید مبانی شکلی که در قانون دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است از طرف معترض رعایت گردد.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمسیون های ماده ۵

تصمیمات قطعی کمسیون های از جمله (آرای قطعی کمسیون ماده ۵) قابلیت طرح تظلم خواهی(درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه

نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد. ولی  مادر گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان ثبت اسناد واملاک)در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمسیون ماده صد داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمسیون ماده ۵ تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

۱- تصویرمصدق  رای کمسیون ماده ۵

۲- تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری

۳- مستند ذینفع بودن در پرونده کمسیون ماده ۵

۴- مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمسیون ماده۵

۵- ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمسیون ماده ۵

۶- تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمسیون ماده۵

۷- تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه

۸- تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمسیون ماده۵(مشمول مستثنیات است)

  چند نکته حقوقی

۱- در چه مواردی صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیات کمیسیون ماده ۵ از اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد؟

۲- آیا برای ساخت ساز در خارج از محدوده شهری هم کمسیون ماده ۵ صلاحیت رسیگی دارد؟

۳- ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق طرح دادخواست  دردیوان عدالت را دارا می باشد؟

۴- رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟

۵- مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟

۶- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمسیون ماده۵ چگونه است؟

۷- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

 

چند نکته حقوقی

  • رسیدگی در کمیسیون ماده۵چند مرحله ای می باشد ؟
  • آرای صادره در کمسیون ماده ۵ قطعی است یا موعد تجدید نظر خواهی دارد ؟
  • آیا برای کمسیون ماده۵ نیز اخطاریه ۱۰روزه صادر می گردد؟
  • چه مواردی باید در گزارش های ماموران دولت  به اعضاء کمسیون ماده ۵ اعلام گردد؟
  • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع به اعضاء کمسیون ماده ۵ برعهده چه اشخاصی می باشد؟

برای اخذ پاسخ به سئوالات فوق مراجعه کننده محترم به سایت ما، با گروه وکلای ره جویان عدالت تماس بگیرم

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمسیون ماده ۵ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان