اجاره پارکینگ مزاحم که موجودنیست چه جرمی است؟

سوال کاربر سلام. آپارتماني اجاره كردم كه طبق سند داراي پاركينگ مزاحم است ولي صاحب خانه در هنگام تنظيم قرارداد شفاهي توضيح داد كه جاي پارك ديگري در ساختمان موجود هست كه بدون مزاحمت مي توان پارك كرد و اين را شفاهي قول داد. بعد از اجاره و آوردن اتومبيل مشخص شد كه خودرو در آن جاي پارك منقول جا نمي شود. بعد كه معترض شدم، ايشان با توجيه غير قابل قبولي گفتن كه، من مي توانم طبق سند در جاي پارك مشخص شده به عنوان پاركينگ مزاحم پارك كنم و قرار شد مقداري از مبلغ اجاره كسر شود. الان بعد از هماهنگي با همسايه ها براي جابجايي خودروها متوجه شدم كه با پارك در جاي پارك به اصطلاح پاركينگ مزاحم هم براي ورود و خروج خودروي ديگر كه پاركينگ غير مزاحم هست مشكل ايجاد مي شود و مسير عبور و مرور ايشان بسته مي شود. در عمل يعني اين آپارتمان حتي پاركينگ مزاحم هم ندارد، در صورتي كه در قرارداد عنوان شده كه داراي پاركينگ مزاحم مي باشد. الان من چجوري ميتونم از لحاظ قانوني پيگيري كنم و خسارت وارده رو جبران كنم؟

۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • مطالبه اجاره بها
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام.موقع انعقادقراردادا جاره بنگاه تنظیم کننده قرارداد اجاره بایدسندمالکیت موجررا ملاحظه کرده و درصورت درج پارکینگ درسندرسمی ملک آن را درقرارداد اجاره قیدنماید.درصورتی که پارکینگ درسندموجودنبوده ولی درقرارداد اجاره درج شده باشد موجب تخلف بنگاه تنظیم کننده قراردا داجاره و اتهام فروش منافع غیربرای موجراست.اگرقرارداد اجاره یکساله است می توانیدبابت مسلوب المنفعت بودن پارکینگ ازموجرمطالبه خسارت نمائید.

  ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.