شرایط طرح دعوی تخلیه مسکونی چیست ؟

سوال کاربر سلام وقت شما بخیر چند سوال داشتیم در مورد قرار داد اجاره. سوالات : 1- قرارداد اجاره ای با امضای یک شاهد در دادگاه قابل رسیدگی است یا خیر؟ 2- آیا امضای بنگاه دار را میتوان به عنوان امضای شاهد دوم حساب کرد؟ 3- کپی قرارداد به عنوان یک سند در دادگاه قابل استناد است یا خیر؟ با تشکر

۱۷ دی ۱۳۹۸
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • عین مستاجره
 • جواب کارشناس
  /

  1-چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد و امضا دو شاهد را نداشته باشد یعنی فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نباشد ,موجر باید در دادگاه دادخواست تخلیه مطرح نماید . 2-امضا بنگاه دار ,امضای شاهد محسوب نمی شود . 3-خیر

  ۲۱ دی ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.