جستجو میان 379 مقاله تخصصی

انواع شکایت قانونی چک برگشتی

چک چیست؟ چک برگه­ای است که در دسته چک­های صادر شده از سوی بانک قرار دارد و می­تواند دارای ارزش مالی مشخص شده...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

انواع شکایت قانونی چک برگشتی

چک چیست؟ چک برگه­ای است که در دسته چک­های صادر شده از سوی بانک قرار دارد و می­تواند دارای ارزش مالی مشخص شده در زمان…

ادامه مطلب

قانون جدید چک| ره جویان عدالت

قانون صدور چک   چک در نظام حقوقی ایران واجد امتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و برات می باشد...

ادامه مطلب
حقوقی, مقالات

قانون جدید چک| ره جویان عدالت

قانون صدور چک   چک در نظام حقوقی ایران واجد امتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و برات می باشد. چک در ایران…

ادامه مطلب