جهیزیه ای که زن هنگام شروع زندگی زناشوئی به منزل شوهر می برد و معمولاً می بایست صورتجلسه یا سیاهه ای که صورت تمامی اموال منقول زوجه است در آن قید شود و به امضاء داماد و شهود برسد و  استرداد جهیزیه در هنگامی صورت میگیرد که ممکن است بعلت جدائی مورد نیاز زن یا حیف و میل واقع شود این درخواست استرداد جهیزیه از طریق دادگاه یا برحسب از شورای حل اختلاف انجام میشود.

سیاهه جهیزیه

سیاهه عبارت از صورت برداری از اموال منقولی است که زن در هنگام ازدواج به خانه شوهر می برد و مترادف با جمله صورت مجلس نیز خواهد شد که ذکر نحوه تنظیم آن قبلاً گفته شد که باید به امضاء داماد و شهود هم برسد.

استرداد جهیزیه قبل از طلاق

استرداد جهیزیه قبل از طلاق چنانچه به توافق زوج نباشد، زوجه میتواند با تنظیم دادخواست و ضم نمودن مدرک درخواست استرداد آنان را از منزل زوج بخواهد که پس از صدور دستور مقام قضائی امکان پذیر خواهد بود. دادخواست استرداد جهیزیه همانست که قبلاً نیز گفته شد که از طریق دادگاه بنا به درخواست زوجه صادر خواهد شد.

استرداد جهیزیه بعد طلاق

استرداد جهیزیه در طلاق از طرف مرد هنگامی صورت میگیرد که قصد نهائی طلاق باشد و ادامه زندگی با زوجه میسر نشد که در این راستا مرد با طرح دادخواست و اعلام مراتب به زوج درخواست باز پس دادن آنان را مطرح میسازد لکن چنانچه از دریافت آنان بوسیله زوجه خودداری شود برحسب حکم دادگاه میتوان جهیزیه را بدست امین بسپارند.

استرداد جهیزیه در طلاق از طرف زن همان است که به وضوح در چند مورد بالا پاسخ داده شده و زن میتواند استرداد آنانرا بخواهد.

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی اصول توافق راجع به استرداد جهیزیه و صورتجلسه ایست که مورد توافق زوجین واقع شده است.

استرداد جهیزیه

هزینه استرداد جهیزیه

هزینه استرداد جهیزیه طبق تعرفه ایست که دستگاه قضائی در اختیار دادگاهها قرار داده و معمولاً اگر بار مالی و مقوم شدن به رقم ریالی شود ۵/۳ درصد از کل ارزش مال هزینه در بر خواهد داشت.

 تامین خواسته

تأمین خواسته و درخواست استرداد جهیزیه بطریقی است که اگر بیم حیف و میل و اتلاف جهیزیه باشد و زوجه بخواهد بعد از ترک منزل شوهر از وجود اموال و جهیزیه خود مطلع باشد و مرد هم متوجه باشد که جهیزیه با درخواست زوجه قابل استرداد است توسط مقام تعیین شده صورت برداری و بدینوسیله تأمین اموال صادر خواهد شد.

نحوه استرداد جهیزیه هنگام جدائی عبارتند از:

  • اگر طلاق توافقی باشد راجع به جهیزیه هم همان توافق اجرائی است.
  • اگر زوجه طلاق یکجانبه درخواست کند طبق سیاهه درخواست استرداد میشود .
  • اگر زوج بخواهد طلاق بدهد او نیز مکلف به اعاده جهیزیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *