جعل

5/5 - (26 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل کیفری با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

جعل چیست

جعل در قانون تعریف مشخصی ارائه نشده  است . در ماده ۵۲۳ قانون مجازات مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می دارد : جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتة دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این موارد ذکر شده در فوق، می باشد. بنابراین باید توجه شود تعریف فوق مصادیق جعل و تزویر را ارائه نموده است و تعریفی مصداقی نموده است.

جعل

جعل سند

جعل سند هنگامی اتفاق می افتد که جاعل اقدام به تنظیم نوشته ای و برگه ای شبیه برگه و نوشته های اصلی بنماید و در آن سند و نوشته امضایی را به جای صاحب نوشته اصلی نماید و یا مهری بسازد و روی آن برگه ساخته شده بزند و یا سندی و نوشته را مخدوش نماید و کلمه ای از آن یا جمله ای را بتراشد و یا بخراشد که باعث حذف آن نوشته شود و قسمتی از نوشته را سیاه نماید که باعث ناخوانا شدن آن قسمت از سند و نوشته گردد و بخشی از نوشته را پاک کند و نیز نوشته ای را به طریق حرفه ای بر روی سند نوشتة دیگر بچسباند و الصاق نماید و یا اعداد و تاریخ روی سند و نوشته را با اضافه کردن یا حذف قسمتی از اعداد تغییر دهد و یا استفاده از مهر دیگری که بدون اجازه وی ذیل نوشته یا روی سندی بزند و ارائه کندجعل سند محسوب می شود و پرواضح است که جعل سند شامل اسناد رسمی و عادی می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

ارکان جرم جعل :

ارکان جرم جعل عبارت است از:
۱- رکن مادی:  که یعنی باید آن اعمال و افعال که در تعریف جعل و ذکر مصادیق آن به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می شود.
۲- رکن معنوی : به قصد انجام عمل مجرمانه و آگاهی و هوشیاری در حین انجام جعل تلقی می شود.
۳- رکن قانونی : که در زمانی که قاضی و دادرس در حال رسیدگی با شکایت اشخاص ذینفع و یا گزارش مرجع انتظامی اداری دولتی مواجه می شود باید تشخیص دهد که عمل انجام شده توسط متهم با مواد قانونی مربوط به جعل در قانون مجازات اسلامی باشد.
۴- رکن ضرری: یعنی عمل شخص جاعل باعث ایراد ضرر به شخص یا اشخاص یا جامعه شود.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

 

الف- مجازات جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی:

طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب ۱۳۹۲  هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند و یا با علم به جعل و تزویر  از آن اسناد استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ب- جعل و استعمال اسناد مجعول رسمی:

طبق ماده ۵۲۵ ق.م.ا.۱۳۹۲ ، جعل احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهوری یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان و جعل مهر یا تمبر و علامت شرکت یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره و یا جعل و استفاده از اسکناس رایج داخل یا خارجی یا اسناد بانکی مانند برات قبول شده از طرف بانک یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانک.
طبق ماده ۵۲۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲ ، هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعل استفاده کند . اگر مفسد و محارب شناخته شود، به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می شود.
جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج را جعل کند یا با علم به جعل بودن استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.
هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود .
هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه و برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال یا ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
اگر پزشک تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخص برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
اگر کسی به جای دیگری در آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها ، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام به خارج یا امتحان داخلی نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستان و غیره در جلسه امتحانات شرکت کند حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی ، به دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات شروع به جعل و تزویر

مجازات شروع به جرم جعل طبق ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود .

نکته :

 1. برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم قابل مجازات نمی باشد.
 2. برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل است بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده ۵۴۲ ق.م.ا مجازات کرد.
 3. شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده ۵۴۲ ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.

استفاده از سند مجعول :

قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

مدارک لازم برای طرح دعوای جرم جعل :

برای اینکه دادسرا برای شروع رسیدگی مجاب گردد و شکواییه را به قاضی جهت رسیدگی و تحقیقات ارجاع دهد لازم است که:
اولا اصل مدرک و سند جعلی ارائه شود تا در خصوص آن کارشناسی لازم با دستور مناسب بازپرس انجام شود.

ثانیا اطلاعات لازم در خصوص هویت مرتکب جعل و آدرس و مشخصات وی را به دادسرا اعلام کند.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند. ۷۷۹۴۷۲۶۴-۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • محبوبه یاراحمدی
  محبوبه یاراحمدی

  سلام همسرم با ارثیه ی من دو طبقه به ساختمان مسکونی اضافه کرد تا به صورت برابر از رهن و اجازه ی آن استفاده کنیم ولی به نامم نزد و اجاره ی آن را هم پرداخت نمیکند .
  از طرفی نفقه و خرجی هم نمیدهد و با مشکلات عدیده ای که داریم تقاضای مهریه کردم . خانه اوقافی بود و پلاک ثبتی نداشت .مدتی پیش در گوشی اومتوجه شدم خانه را به شکل صوری واگذار کرده و مبلغ ده میلیون هم به شکل نقدی رد و بدل شده و نزد یک نفر به عنوان امین صلح نامه امضا کرده اند و سفته گذاشته اند که طرفین تا زمان برگزداندن خانه به صاحبش هیچ حقی ندارند.
  چطور وقتی سند دستم نیست میتوانم این را به دادگاه ثابت کنم
  البته ما در یکی از ۳ طبقه مدت ۲۰ سال هست که ساکنیم و همسایگان ما را میشناسند و حتی اجاره نامه های مستاجران به اضافه ی ۴ امتیاز گاز و ۳ واحد آب و برق به نام همسرم هست.
  همچنین اجاره های زمین اوقافی که باید پرداخت شود و عوارض شهرداری همه به نام همسرم صادر میشود
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • زهرا
  زهرا

  سلام من اسم زهرا هست میتونم به اتنا تغییر بدم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر.

 • فرهاد میرزایی
  فرهاد میرزایی

  سلام وکلای عزیز .شخصی با داشتن وکیل تام الاختیار میتواند مبایعه نامه یا اقاله تنظیم کند ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بستگی به اختیارات مندرج در سند وکالت دارد.

 • فرزان
  فرزان

  سلام وقتتون بخیر و ممنون از وقتی که میذارین .برادرم چند سال قبل وکالت تامی از پدرم گرفته که پدرم ازش بی خبر بوده و تمامی اموال پدرم را با وکالتی که داشته به نام خود خریداری کرده که ریالی هم پرداخت نکرده .در قولنامه ها خریدار خودش و فروشنده هم خودش نوشته شده .امضای زیر وکالتنامه هیچ شباهتی به امضای پدرم نداره اثر انگشت هم نداره .ایا میتوانیم دادخواست شک و تردید در امضا زیر وکالتنامه بدهیم تا کارشناسی بشه ؟.با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله امکان ادعای جعل نسبت به آن وکالت نامه وجود دارد بهتر است قبل از هر اقدامی حضورا با وکیل مشورت نمایید.

 • user-09106439963
  user-09106439963

  با توجه به اینکه چندین مورد دارم که قصد شکایت و پیگیری آنها را دارم و بصورت نوشتاری زیاد می‌شدند خواهشمندم که با بنده تماس بگیرید تا در صورت امکان و تمایل وکالت بنده را جهت اعاده حقم به عهده گرفته و هزینه های آنها را نیز پرداخت کنم دعاوی ملکی جعل حقوقی و کیفری و نیز خیانت در امانت و….. می‌باشند.
  با تشکر مسعود شاه ولی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با شماره۷۷۹۴۷۲۶۴-۰۲۱تماس حاصل نمایید .

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها : /

  مشاوره تلفنی رایگان