خلع ید | تخلیه ید

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

خلع ید چیست ؟

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد. در مفهوم ساده دعوای خلع ید هنگامی مطرح می گردد که شخصی بطور غیرقانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف خارج کند. ماده ۳۰۸ قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان». واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند که درواقع همان خلع ید است.

خلع ید

به زبان ساده تر می توان گفت چنانچه ملک مالکی (اعم از اراضی و ابنیه) به هر دلیلی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضـی به ادامـه تصرفات متصرف نباشد میتواند با تقدیم دادخواست خلع ید به مرجع قضائی درخواست اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید.

سه شرط لازم برای طرح دعوای خلع ید چیست؟ (دفاع در دعوای خلع ید)

 • مالک بودن خواهان (ارایه سند رسمی مالکیت الزامی است. اعم از سند ثبتی یا دادنامه دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان)
 • تصرف خوانده
 • غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف (غصبی)

وجود این سه شرط باید از سوی دادگاه احراز و معلوم گردد.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید چیست؟

گفتیم که دعوای خلع ید در مورد ملکی مطرح می شود که مورد تصرف غیرقانونی شخص دیگر قرار گرفته باشد و بخواهیم غاصب را از ملک اخراج کنیم؛ اما اگر بین مالک و شخص متصرف قراردادی مثل قرارداد اجاره وجود داشته باشد که در آن قرارداد زمان تخلیه ملک معین شده است اما متصرف یا مستأجر ملک را تخلیه نکند می توان علیه او دعوای تخلیه ید مطرح نمود. همینطور ممکن است شخصی به دیگری اجازه استفاده از ملک خود را بدهد و بعد بخواهد اجازه خود را پس بگیرد در اینجا هم باید دعوای تخلیه ید مطرح کند. دعوای خلع ید فقط در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است اما دعوای تخلیه ید هم در مورد اموال منقول و هم در مورد اموال غیرمنقول قابلیت طرح دارد. اگر شخصی درواقع خواهان خلع ید باشد اما در دادخواست خود خواسته خود را تخلیه ید مطرح کند قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی چیست؟

در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را با ارایه سند رسمی اثبات کند و درواقع اولین اقدام او پس از طرح دعوی اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان لازم نیست و خواهان فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی مقدم است و زودتر از او انجام شده است. (اثبات سبق تصرف)

به طور کلی تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی عبارتنداز:

۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد و رسیدگی خارج از نوبت انجام می شود. در حالیکه در خلع ید رعایت تشریفات دادرسی لازم است.
۲ – دعوای خلع ید تنها به صورت حقوقی قابل طرح است ولی دعوای تصرف عدوانی به دو شکل حقوقی و کیفری قابل طرح و بررسی است.
۳- در دعوای خلع ید تنها مالک، وکیل یا قائم مقام مالک و یا نماینده حقوقی وی می تواند طرح دعوی نماید، در حالیکه در دعوای تصرف عدوانی خواهان نیازی نیست که مالک باشد، صرف سبق تصرف خواهان کافیست. حتی اگر مستأجر – مباشر – خادم – رعیت یا کارگر باشد.
۴- در دعوای خلع ید حتما باید رای قطعی شود و درخواست اجرا باید صورت گیرد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد.
۵- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید با توجه به اموال غیر منقول مالی است و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می شود، در صورتیکه هزینه دادرسی در دعوای تصرف عدوانی متناسب با دعاوی غیر مالی محاسبه خواهد شد.

خلع ید

رسیدگی به دعوای خلع ید در دادگاه چگونه است؟

دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. (شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی تا ۲۰ میلیون تومان را دارد)  دادگاه هم صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول وجود دارد. یکسری دعاوی هم مرتبط با این دعوا است؛ ‌مثل قلع و قمع، اجرت‌المثل و مطالبه خسارت که همه مالی هستند و باید تقویم (ارزش‌گذاری) شوند، هرچند خواهان آن را علی‌الحساب تقویم(ارزش‌گذاری)‌کرده باشد. بدین‌ترتیب هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته می‌شود.

نکته مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد آن است که دعاوی مرتبط اگر بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه آنها با هم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ مثل دعاوی که در بالا نام برده شد، اگر همراه با دعوای خلع ید مطرح شود با هم در دادگاه مطرح می‌شوند.

اجرای حکم خلع ید چگونه است؟

با صدور حکم قطعی (یعنی قابل اجرا) در دعوای خلع ید و ابلاغ آن به خواهان، وی باید اجرای آن را از بخش اجرای احکام مدنی درخواست کند و اجراییه صادر شود. سپس مأمور اجرا یا دادورز اقدام به عملیات اجرایی می کند. بنابراین نحوه اجرای حکم خلع ید همانند سایر احکام مدنی است.

خلع ید از ملک مشاع

فرض کنید دو برادر که خانه پدری را به ارث می برند در عین حال که بر هر ذره و آجر آن مالکیت دارند ولی بر هیچ بخشی نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند . به همین جهت است که هیچ یک از مالکین مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند . در مورد خلع ید از ملک مشاع  طبق ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌« در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

منظوراز مقررات املاک مشاعی مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی می باشد که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید به مـعـنـای اخـص در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

در طرح دعاوی خلع ید از ملک مشاع نکات زیر را در نطر داشته باشید :

 • در ملک مشاعی طرح دعوی علیه تمامی شرکا ضروری نمی باشد
  دعوی خلع ید باید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاعی طرح شود ، خواه متصرف شریک مشاعی باشد خواه مالکیتی بر ملک مشاعی نداشته باشد.
 • در ملک مشاعی طرح دعوی علیه همه متصرفین ضروری نیست
  هرگاه چند نفر خواه دارای مالکیت مشاعی و خواه فاقد آن ملکی را متصرف باشند با توجه به ماده۲ قانون آئین دادرسی مدنی این خواهان است که محدوده رسیدگی دادگاه را معلوم می کند ولی در این صورت خلع ید از سایر متصرفین نیازمند طرح دعوی جداگانه می باشد.
 • طرح دعوی از سوی یک یا چند تن از مالکین مشاعی جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشد
  ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد …» ملاحظه می شود قانون گذار در این ماده صدور حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع و به درخواست احد از مالکین مشاعی را پیش بینی کرده است. باید توجه داشت که اگرچه دعوی خلع یدی که از سوی یکی از شرکا طرح شده است قابل استماع است اما در صورت مطالبه اجرت المثل ، تنها به نسبت مالکیت همان یک نفر رای به پرداخت اجرت المثل صادر می گردد .

وکیل خلع ید

مدارک مورد نیاز و مزایای گرفتن وکیل در دعوای خلع ید چیست؟

مدارک:

– تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینۀ دادرسی الزامی است.

– استماع شهادت شهود و مطلعین؛

– درخواست جلب نظر کارشناس؛

– شماره پرونده استنادی؛

– تحقیقات محلی؛

– معاینه محلی.

مزایای وکیل گرفتن:

-کاهش مدت زمان طرح دعوی؛

-عدم نیاز به حضور مالک هنگام اجرای حکم خلع ید؛

-عدم نیاز به اخذ دستور تخلیه از شورای حل اختلاف توسط مالک؛

-امکان دریافت خسارت و اجرت المثل (اجاره مدت زمانی که از ملک استفاده شده) از متصرف توسط وکیل؛

-توقیف اموال متصرف بعد از محکومیت وی به منظور مطالبه ضررو زیان از سوی وکیل؛

-امکان استخدام فقط یک نفر وکیل برای شرکای ملکی که مورد تصرف قرار گرفته است.

مستأجر پس از اتمام قرارداد ملک را تخلیه نکرده است چگونه باید دادخواست تخلیه داد ؟

اگر مستأجر ملک را تخلیه نکند باید با سند مالکیت و قرارداد استجاری بدواً به شورای حل اختلاف و یا برحسب مورد به دادگاه مراجعه گردد.

در صورتی که دادخواست خلع ید توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

زمانی که فروشنده یا سازنده ملک به تعهد خود جهت اخذ پایان کار اقدام نکند می توان الزام وی را از دادگاه اخذمسلماً با تخصصی بودن هر نوع شغل اگر تقاضای خلع ید توسط وکیل مطرح شود. مزایای ایشان نسبت به افراد عادی اشراف به قوانین و اثبات حق شاکی و دفاع از موضع وی و سرانجام رّد ادعای غاصب است.

آیا بدون سند رسمی می شود دادخواست خلع ید داد؟

قانونگذار در صراحت مواد ۲۲-۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت اسناد مالک را کسی می شناسد که سند مالکیت به نام او صادر شود فلذا برای دعوی خلع ید نیاز به ثبوت مالکیت می باشد.

آیا در مرحله ی انحصار وراثت می توان خلع ید را انجام داد؟

تا زمانیکه حصر وراثت صادر و افراد ورثه مشخص نشوند اجرای هر خواسته ای منوط به تعداد ورثه و احراز سمت آنان تحت عنوان وراث و هم چنین ماترک باقیمانده از متوفی میباشد.

آیا دادخواست خلع ید از طریق شکایت کیفری پیگیری می شود ؟

خیر، خلع ید یک اقدام غیرکیفری و ترافعی بوده که در محاکم حقوقی اقامه و انجام می پذیرد.

آیا وکالت بلاعزل با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین خواهد رفت یا خیر ؟

با توجه به اینکه وکالت جز عقود جایز می باشد و می دانیم که عقود جایز با فوت و حجر طرفین از بین می رود، حی اگر حق عزل وکیل از موکل سلب شده باشد باز هم چنین وکالتی با فوت و حجر طرفین از بین خواهد رفت.

آیا امکان انتقال سرقفلی وجود دارد؟

بله چنین امکانی وجود دارد البته با شرایطی که در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذکر گردیده است با این توضیح که در صورت امتناع مالک برای انتقال سرقفلی باید دادخواست تجویز انتقال منافع را تقدیم دادگاه نماید و درخواست انتقال بوسیله ی دادگاه مورد تأیدد قرار گیرد .

اگر شخصی همزمان به دو شخصی برای یک موضوع وکالت بلا عزل بدهد آیا هر دو وکالت مذکور معتبر می باشند؟

بله هردو وکالت معتبر می باشد، اما چنانچه یکی از وکلا موضوع وکالت را زودتر بر اساس وکالت نامه انجام دهد وکالت بعدی خود به خود منحل می گردد و از درجه ی اعتبار ساقط می شود زیرا موضوعی برای وکالت باقی نمی ماند.

آیا امکان طرح دعوی خلع ید و تصرف عدوانی به صورت همزمان وجود دارد؟

خیر امکان طرح همزمان دو دعوی وجود ندارد البته ماهیت دو دعوی نیز با هم متفاوت می باشد. زیرا همانطور که گفته شد دعوی خلع ید به استناد مالکیت قابل طرح می باشد این در حالی است که دعوی تصرف عدوانی به استناد تصرف سابق خواهان قابل طرح می باشد به این صورت که خواهان دعوای تصرف عدوانی باید بتواند اثبات نماید که ملک قبلاً در تصرف مشروع او بوده است و خوانده ی دعوی ملک را بطور غیر مشروع از تصرف وی خارج نموده است. بنابراین توجه داشته باشید که اگر قصد دارید چنین دعاوی مطرح کنید ابتدا دعوی تصرف عدوانی را مطرح نمائید و در صورت عدم حصول نتیجه چنانچه دارای مالک سند رسمی هستید دعوای خلع ید را مطرح نمایید.
4/5 - (62 امتیاز)

مطالب مرتبط

26 دیدگاه

 • Akbar saeedi
  Akbar saeedi

  سلام من ملکی را خریداری نمودم که مستاجر آن با دوتا مالک قبل از من قرارداد اجاره تنظیم نموده و تنها قرارداد را نمیدهد بلکه مدعی است با مالک اولیه قرداد ۳ ساله تنظیم نموده بابت تخلیه دادخواست دادم آن هم به علت نبودن قرارداد رد شد لطفا راهنمایی بفرمائید و متاسفانه به علت نداشتن وضع مالی قادر به گرفتن وکیل نیستم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   البته شما می بایست هنگام خرید ملک قرارداد اجاره را از مالک قبل اخذ می نمودید به هر حال اکنون شما می توانید با تأمین دلیل وضعیت شخص متصرف در ملک را روشن نمائید

 • حسین نصیری اهورا سفلایی
  حسین نصیری اهورا سفلایی

  بنده املاک پدری که در دوران پهلوی اصلاحات ارضی شده بوده را به جهت پرداخت نکردن توسط دهقان!و غصبی شدن ملک!به ماترک مالک قبلی(با انجام امور لازم و اداری به مالکیت قطعی آنان در اورده)و ۲/۷ کل اراضی اصلاحات ارضی شده(۳۰هکتار)!به مالکیت محرری درآمده است.
  موانع احتمالی این خلع ید به چه گونه است.و این اولین سند رسمی وقانونی این اراضی ست! ودیگر مالکین(طبق انحصار وراثت پدر!املاک را در تصرف داشته؛و هیچ سند وقوع نامه احتمالی نیز نداشته!و فقط گذر ۵۰ سال تصرف از حق یکی از وراث(که سهم خود را به ماترک مالک قبلی واگذار نموده است.
  امری غریب ودر راستای رد مال غضبی صورت داده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چنانچه شرایط انجام اصلاحات ارضی بر روی زمین مورد بحث و پرداخت اقساط ۱۵ ساله توسط زارعین انجام پذیرفته باشد و این امر موجب اعاده مالکیت مالک قبلی شده باشد و شما به عنوان ورثه مورث خود توانسته باشید سند مالکیت اخذ نمائید در این صورت شما می توانید نسبت به خلع ید زارع اقدام نمائید.

 • پریس
  پریس

  سلام
  دو ماه پیش خانه ای را خریدم و سند هم بنامم صادر شده اما خانه را از خود مالک نخریدم از شخصی خریدم که از مالک وکالت فروش داشته . الان همسر مالک قبلی درخواست ابطال سند داده و ادعا میکند دادگاه از همسرش خواسته خانه را برای مهریه بنامش بزند!!! در حال حاضر طبق سند مالک من هستم و برای مستاجر هم با اینکه اظهار نامه فرستادم و سند را هم دیده قبول نمیکند و خود مالک قبلی هم با من همکاری نمیکند که اجاره ها برای من واریز شود.و همچنینن دو ماه دیگر قرارداد اجاره مستاجر تمام میشود بایدچه کاری انجام دهم که مستاجر سر تاریخ تخلیه کند؟ آیا باید درخواست خلع ید بدهم یا تخیله ید یا بهتر است درخواست اجرت المثل بکنم؟ میدانم مستاجر تا پایان قراردادش حق و حقوقش محفوظ است ولی می گویند چون از وکیل خریدم میتوانم درخواست خلع ید هم برای مستاجر و هم برای مالک قبلی بدهم آیا درست است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر بازداشت همسر فروشنده قبل از انجام معامله شما باشد می توند نسبت به اطال سند شما اقدام نماید .

 • بهرام اميني
  بهرام اميني

  سلام شراكت در مغازه ام كردم با شريك مدت٢ماه اخر اجاره حالا مدت تمام شده چطور مغازه رو تخليه كنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قراردادشراکت شماو قانون مدنی درمبحث شرکت حاکم برروابط حقوقی شماست.بایدقراردادشراکت شما ملاحظه و با قانون انطباق داده شود.

 • نغمه
  نغمه

  سلام من یک زمینی رو در شهرستان خریدم زمین دو پلاک ثبتی فرعی داردمالک دوتا پلاک یک نفر بوده ولی ی پلاک به کس دیگه فروخته بوده و پلاک دیگه رو به من حدو حدود دو زمین یکی هست تقسیم نشده فرد خریدار پلاک دیگه مقداری از زمین فروخته مقداری ساخت ساز کرده الان من موندم چکار کنم کارشناس گفته ملک مشاع هست دادگاه دادخواست خلع ید براش قرارعدم استماع دعوا صادر کرده .من نسبت به پلاک سند دارم اون آقا سند هم نداره فقط تو ثبت بنام خریدار قبلی پلاک ثبتی وجود دارد چکار کنم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.لازم است بامدارک کامل حضورآ مشاوره نمائید.

 • مارال
  مارال

  با سلام و عرض ادب من باهمسر سابقم یک واحد آپارتمان داریم که مستاجر دادیم و یکسال هم از قرار داد مستاجر گذشته و مستاجر با همدستی همس سابقم نه برای تجدزد قرارداد میاد نه تخلیه میکنه منم در ایران نیستم و نمیتونم برگردم وکالت تام به شخص سومی دادم الان نگرانم ملکم رو بالا لکشن باید چکار کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.نوع وکالتی که دادیدمهم است.می توانیدازطریق تماس تلفنی بادفترگروه وکلای رهجویان عدالت ازطریق تلفن معمولی یاتماس واتس آپ مشاوره تلفنی نمائید.

  • عسل
   عسل

   من نمیدونم وکلا وقتی تمیخوان پاسخ بدن چرا اینجا میگن مشاوره رایگان از اول تا آخرش میگه مدارک بیار ببینم

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام وقت شما بخیر
    زمانی که شما موضوعتان نیاز به رؤیت مدارک دارد پس لزوماً باید مدارک را ببینند تا بتوانند پاسخگوی شما باشند.

 • ماهان
  ماهان

  سلام ،مادر و دایی بنده زمینی داشتند بدون سند.دایی بنده برای کل زمین سند گرفته ب نام خودش فقط چند متر زمین بدون سند و ما اطلاعی نداشتیم.
  ما باید چیکار کنیم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.نوع سندی که گرفته است مهم می باشد.مستندات شماراجع به مالکیت مهم است.اداره ثبت اسنادمشاعی و مفروزی راتحت عنوان قانونی ماده۱۴۷ قانون ثبت و ماده ۱۳۳ اراضی روستائی صادرمی کندکه هرکدام ازاین اسنادرسمی بادلائل قانونی قابل ابطال است.لصفآ باتمام مدارک به وکیل دادگستری متخصص امورملکی درمنطقه زندگی خودمراجعه کنید.

 • حامد
  حامد

  سلام
  برادر بنده سال ۷۸ ملکی رو بصورت سرقفلی به همراه شخص دیگری بصورت شراکت و سه دانگ سه دانگ خریدند. (قرارداد مستاجر قبلی قبل از ۵۶ بوده )ولی وکالت نامه و قولنامه ای ک با مستاجر قبلی سرقفلی نوشتند بدون اذن مالک و بدون داشتن حق انتقال به غیر بوده. سال ۹۰ک مللکیت ملک به بروش میرسه شریک سه دانگ سرقفلی برادرم سهم خودش رو به مالک میفروشه .و از این حیث ک مالک هم ۶ دانگ ملکیت و هم ۳ دانگ سرقفلی رو در اختیار داره . آیا میتونه ملک رو تخلیه کنه؟ و به چه صورت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.بایدشش دانگ سرقفلی راداشته باشد.

 • کامران تفتی نژاد
  کامران تفتی نژاد

  سلام خواهش میکنم پاسخ بدید در اسرع وقت بسیار ضروریست.توی مجتمع در همین تهران خونه ای خریدم که انباری سندی داره.یکی از واحدها با همدستی مدیر ساختمان که دوستشه انباری مارو گرفته و هرچی میگیم تخلیه نمیکنه امروز فردا میکنه.۳ماهه خریدم رنگ انباری ندیدم.میخام شکایت کنم ولی از شخصی که تصرف کرده فقط فامیلی بدون پیشوند پسوند میدونم و شماره خط اعتباری و ادرس منزلش ک طبقه بالامه.ایا با مشخصات ناقص میتونم طرح شکایت کنم؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید ک اگر راهی هست بهش بگم که میخام اقدام قانونی کنم.سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.به انباری تان طبق سندرسمی خودمراجعه کرده ودررابازکنیدووسائل غیررابیرون ریخته ووسائل خودتان رابگذارید.متصرف انباری اعتراض کرده وبه پلیس ۱۱۰ زنگ بزنید وبااستفاده ازصورتجلسه تنظیمی که مشخصات طرف مقابل درج می شود مستندبه ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی شکایت تصرف عدوانی وممانعت ازحق کنید.

 • امیر
  امیر

  سلام. بنده ملکی را خریداری کردم و طبق سند رسمی و نقشه ثبت املاک انباری که متعلق به واحد من است در تصرف شخص دیگری است و آن شخص از تحویل آن امتناع میکند. آیا باید حتما قانونی اقدام کنم یا میتوانم با باز کردن قفل انباری وسایل شخص متصرف را تخلیه کنم؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.می توانیدبه استناد انباری مندرج درسندمالکیت وسایل ایشان را بیرون گذاشته و وسایل خودراب گذارید ودر آن راقفل کنید.

 • نگار
  نگار

  سلام. بنده آپارتمانم رو به یکنفر اجاره دادم. اون شخص بدون اجازه و اطلاع بنده به یه خانواده اجاره داد و کلی هم خسارت زدن به خونه. درحال حاضر متصرف( نفر دوم) اجاره نامه ای نداره ولی یه مقدار پول از طریق املاک به حساب بنده انتقال دادن ولی از اونجاییکه آدمهای موجهی نیستن و اجاره بها روهم پرداخت نمیکنن و شکایت همسایه ها بنده میخوام فقط ملکم تخلیه بشه، با توجه به خساراتی که زدن و موضوعاتی ک مطرح کردم از چه طریق میتونم زودتر به نتیجه برسم ؟

 • محمد باقری
  محمد باقری

  باسلام دودانگ از شش دانگ ساختمان سه طبقه رابابرادر ودو تا خواهرهام با سند تک برگ برای هرکدام شریکم.برادرم ادعا میکنه چندین سال یک طبقه را غصب کردم درحالیکه اثاث منزل پدری اونجا بوده چند قلم وسایل هم من داشتم اونجا.آیا میتونه وسایل منم بیرون بریزه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   خیر چنین حقی ندارند.

 • مریم
  مریم

  سلام وقتتون بخیر
  اگر مالک، خودش متهم ردیف دوم در همکاری در فروش مال غیر باشد، می‌تواند درخواست خلع ید برای خریدار کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در این خصوص بهتر است مدارک و پرونده حضورا بررسی شود.

 • الی
  الی

  سلام اگر خانه موروثی باشد یکی از ورثه دعوای خلع ید به طرفیت ورثه ای که در خانه موروثی هس مطرح کند درصورت داشتن بدهی متوفی خانه موروثی مثل مهریه همسرش میتوانند دعوای خلع ید وحکم خلع یدخوانده بگیرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.ابتدابایدانتقال اجرائی انجام شود.

 • الی
  الی

  سلام ببخشید اگر یه خانه موروثی داشته باشیم ورثه دختر به طرفیت ورثه بسر که سهم بیشتری دارد ومادرش دعوای خلع ید اقامه کند ودر دادگاه بدوی حکم به نفع او برا تخلیه صادر شود توی دادگاه تجدید نظر با چه مستنداتی میتونیم ردش کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قابل ردنست.نتیجه اجرای حکم خلع یدمشاعی تخلیه وپلمب ملک است.

 • مهدی
  مهدی

  ممنون بابت این مطلب ،موضوع رو کاملا ساده و روان توضیح دادین .
  موفق باشین.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ممنون از نظر شما

 • احسان کریمی
  احسان کریمی

  سلام وقت بخیر
  یکسال است که از همسرم را طلاق داده ام و ایشان منزل اجاره ای را تخلیه نمیکند
  دادگاه تصرف عدوانی را رد کرده
  ۲۰ روز دیگر موعد اجاره تمام می‌شود
  مالک می‌گوید ملک را باید خودت تخلیه کنی.
  چه اقدامی باید کرد؟
  سپاسگزارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به اینکه تنها بیست روز به انقضاء مدت تخلیه مانده ، در صورت عدم تخلیه ایشان بنظر بهتر است از طریق شورای حل اختلاف به درخواست موجر اقدام به تخلیه کنید . و می توانید هزینه ها را تقبل کنید . بهتر است مشاوره حضوری و یا تلفنی داشته باشید

 • فرزان
  فرزان

  سلام وقتتون بخیر .در مورد ملک مشاعی که حکم فروش از طرف اجرای احکام صادر شده ایا میتوان تقاضای خلع ید کرد ؟ به دلیل اینکه ملک مورد نظر چسپیده به خانه یکی از وراث میباشد که دیواری بین خانه ورثه و ملک مورد دعوا نیست .ایا میتوان از دادگاه تقاضای خلع ید کرد و دیواری بین ملک و خانه یکی از ورثه گذاشت .ملک دارای دیوار کشی و در میباشد که اجازه نمیدهد کسی وارد ملک مورد دعوی شود .ممنون اگه راهنمایی فرمایید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. هر دو دعوی با هم قابل طرح هستند.

 • Abolfazl
  Abolfazl

  سلام و عرض ادب
  زمینی به پدر و عموی بنده ارث میرسد و عموی بنده اقدام به ساخت زمین میکنند ، ایشان در دیوار کشی و جداسازی سهم خود به عمد قسمتی از سهم مارا وارد سهم خود میکند و غصب میکند، اکنون ایشان مایل به برگرداندن زمین نیستن و ما سهم خود را به صورت زمین میخواهیم
  اکنون برای ثبت شکایت باید تصرف عدوانی شکایت کنیم یا خلع ید ؟؟!!
  ممنون از پاسخگوئیتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خلع ید

 • نسرین
  نسرین

  سلام خانه آیی خریداری کردم ،مالک قبلی با خانواده آیی بعد از قولنامه کردن منزل و دادن وکالت به من قرارداد اجاره تنظیم کرده و متاسفانه مستاجر الان تخلیه نمیکنه و میگه تو صاحبخانه نیستی ،با توجه به اینکه مالک قبلی بعد از فروش خانه ،خانه را اجاره داده کدام راه برای تخلیه مناسب تر است،خلع ید یا تصرف عدوانی
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید.

 • امین
  امین

  با سلام.بنده با همسرم یک باب منزل آپارتمانی خریداری نمودیم که سه دانگ بنام من و سه دانگ بنام همسرم سند خورده است چند ماه قبل با همسرم و خانواده ایشان درگیر شدم و بنده در حال حاضر آنجا زندگی نمیکنم که شکایت کردم بابت اینکه خانه را به وی هبه کرده ام ولی دادگاه شکایتم را رد کرد آیا الان میتوانم با توجه به اینکه دوتا فرزند دارم و با مادرشان در منزل مشاع زندگی می‌کنند درخواست خلع ید کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بله میتوانید.

 • حسینی
  حسینی

  درود بر شما
  وقت بخیر
  من ۳ماهه از همسرم جدا شدم و برای کمک به ایشان تا اقدامات بعدی و ثابت شدن کارشان
  منزل مسکونی که بنام پدرم هست در اختیار ایشان قرار دادم به صورت شفاهی برای مدتی کوتاه
  اما الان ایشان به همراه خانواده درانجا ماندگار شدن و قصد تخلیه منزل را ندارن و درواقع تصاحب کردن
  برای تخلیه منزل و در اختیار گرفتن ان به صورت قانونی چه اقدامی انجام دهم
  سپاس از شما
  خداقوت

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   با طرح دادخواست خلع ید، موضوع را پیگیری نمایید.

 • میلاد صادقی نیارکی
  میلاد صادقی نیارکی

  سلام حدود ۲سال پیش خونه خریدم مالک قبلی نشسته تا الان هرچی میگم پاشو برو نمیره قرار داد خرید دارم نه اجاره چطوری میتونم بیرونش کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،

   اگر سند به نام شماست دادخواست خلع ید بدهید در غیر اینصورت، دادخواست تحویل مبیع بدهید.

 • افراسیاب میرزایی
  افراسیاب میرزایی

  سلام.باغی توسط بنده خلع یدشده باحضورنیروانتظامی وکارشناس دادگستری به متصرف اعلام کردن باغ درتصرف شما ازاین تاریخ به شما تعلق ندارد.امامتصرف هنوزتوجه ای به حکم قطعی وریس پاسگاه وکارشناس دادگستری نکرده ودارد داخل باغ اقدام میکند.ماکه مالک باغ وملک هستیم باید چه اقدامی انجام بدیم.ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   میتوانید تصرف نمایید.

 • پری رحمانی
  پری رحمانی

  سلام پدرم یه ملک مسکونی دارن که۴/۵ملک برای خودشه و ۱٫۵ملک خلع ید شده و متاسفانه خودشم زندانه حکم تخلیه از کلانتری به مدت ۳روز داره واقعا آواره میشه
  مادرم از مهریه یه زمین داره از ۳۰سال پیش که بهش تعلق نگرفته الان امکان داره مادرم درخواست مهریه بده تا مهریشو از پدرم بگیره و پرونده به تاخیر بیافته تا فعلاخونه در مزایده قرار نگیره.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بله

 • بهنام
  بهنام

  با سلام و خسته نباشید
  یک واحد اپارتمان خریدم که مستاجر داره و ۶ ماه مهلت داره ، و از نوشتن اجاره نامه با من امتناع میکنه و از طرفی اجاره نامه قبلیش فقط یک شاهد امضاء کرده ، من هم فقط همین یک واحد رو دارم میخواستم این از خدمتتون بپرسم با این اوصاف پس از اتمام مهلت اجاره ، من میتونم حکم تخلیه فوری بگیرم و اینکه از شورای حل اختلاف باید پیگیری کنم یا دادگاه
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بعدازانقضامدت دادخواست دستورتخلیه بدهید

 • رومیسا
  رومیسا

  با سلام ، اینجانب ملکی را از طریق انتقال اجرایی دارای سند شده ام که از خوانده پرونده که صاحب ۶ دانگ بود ۴۲ % از ۱۰۰% سهم مالکیت را ملک شده و دارای سند رسمی می باشم در حال حاضر ملک در اختیار مستاجر میباشد که توسط مالک یا خوانده قبلی به رهن کامل رفته است در حال حاضر بنده میباست چکار کنم ؟ البته یک اظهار نامه با مهلت یکماه برای مستاجر فرستادم که مدت آن هم سپری شده است ، آیا تقاضای خلع ید بدهم؟ چطور میتوانم سهم خود را به فروش برسانم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای تخلیه ملک، باید در زمان انقضا قرارداد اجاره، تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید.

 • هادی غفوری منش
  هادی غفوری منش

  ملک ارثی پدر بنده که فعلا چنتا مستاجر داره و در یکی از واحد ها هم یکی از برادران ساکنه.حالا برادر دیگرمان تقاضای خلع ید داده و اجرایی شده.ایا مستاجرها بلافاصله باید تخلیه کنند یا مهلت میدن بابت تخلیه.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دستور یا حکم تخلیه طبق مفاد آن اجرا خواهد شد.

 • اراد
  اراد

  باسلام
  پدر مرحومم یک مغازه و یک انباری رو قبل از انقلاب خریداری کرد بصورت کلیدی و قراردادی در کار نیست
  حالا مالک فعلی درخواست خلع ید کرده برای انباری توضیح اینکه مالک صرفا یک سند مادر از کل ملک در اختیار داره(سند عرصه و نه اعیانی و تفکیکی)
  که چند دهنه از مغازه ها هم بصورت سرقفلی در اختیار دیگرانه
  لطفا راهنمایی فرمایید میتونه قانونا خلع ید کنه!؟
  باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست اثبات اجاره بدهید

 • علی اصغر
  علی اصغر

  سلام من یک واحد مسکن مهر دارم که شخص دیگری که از تعاونی اخراج شده است با رانت و …با جلب نظر کارشناس باز هم با رانت حکم رفع تصرف عدوانی گرفته ملک بنده را تصرف کرده ایا الان من دعوای اثبات مالکیت وخلع ید یا دعوای تخلیه ید مطرح کنم می تونم ملکم رو پس بگیرم.ممنون از مطالب خوب تون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پاسخ کامل و دقیق نیازمند بررسی کامل دلایل. مدارک و سوابق قضایی است. در صورت تمایل میتوانید از دفتر وقت مشاوره حضوری بگیرید تشریف بیاورید.

 • علی
  علی

  با سلام و احترام این مقاله شما باعث شد من مبلغ ۶۰۰ هزار تومن ضرر بدم چون در نکات دو بار نوشتین در خلع ید دعوی نسبت به تمامی شرکا ضروری نیست و نسبت به شخص متصرف کفایت میکند ولی اینگونه نیست ،در تمام دادگاه های حقوقی اگر حتی یک نفر از مالکین از قلم بیفتد دعوی رد خواهد شد ، من حتی با جلب ثالث هم نتوانستم دادگاه را قانع کنم و گفتند چون افراد ذکر شده در جلب ثالث جز خوانده های اصلی محسوب میشوند جلب ثالث نمیتواد این نقص را رفع کند و دادخواستم رد شد ولی من مجددا دادخواست دادم و اینبار تمامی مالکین رو در دادخواست ذکر کردم و اینبار نتیجه خلع ید حاصل شد. با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   تشکر از شما

 • رضا
  رضا

  سلام
  پدر بزرگ بنده برای زمین کشاورزی به خلع ید محکوم شده فقط با یک قولنامه ساده که شاهد هم ندارد بعد آن ملک را از طریق ثبت اسناد به پدرم فروخته و پدرم ۱۵سال جنگ و جدال با طرف مقابل از سوی دادگاه تجدیدنظر حکم گرفتن سند تک برگ برای زمین‌های را گرفته الان دادستان آن شهر عوض شده و از فامیلهای طرف مقابل است امسال آمده به زمین‌های کشاورزی و صورتجلسه تنظیم کرده و از طریق رییس دادگاه حکم بر کلاهبرداری پدرم را صادر کرده است خواهشا راهنمایی کنید چیکار کنیم ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متن ارسالی حاوی پروند های متعددی است که سوالات و نکات مبهم بسیاری در پی دارد .که بدون ملاحظه پروندها اوراق و اسناد(اعم از عادی و رسمی)و روند رسیدگی ها و نبود راستی ازمایی امکان پاسخ نیست.

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام و عرض ادب
  دو ملک مسکونی را با هم تجمیع کردیم و قرارداد مشارکت در ساخت با یک سازنده منعقد کردیم بصورت ۶۰ درصد سهم مالکین و ۴۰ درصد سازنده. ساختمان و کل مشاعات تکمیل و آماده بهره‌برداری شده. سازنده کل واحدها را در اختیار گرفته و علیرغم اینکه سند را بنام وی انتقال نداده ایم، از تحویل ملک خودداری میکند و حتی مالک را به ساختمان هم راه نمیدهد و واحدهای خود را نیز اجاره داده و واحدهای ما خالی است. چطور میتوانیم او را از کل ملک مشاع خارج و استفاده را منوط به اذن کلیه شرکاء کنیم؟ البته قدرالسهمی از سند مالک دیگر (ملک تجمیع شده) نیز بنام سازنده شده.
  آیا دادخواست (تخلیه ید مشاعی) باید بدهیم؟ هزینه دادرسی آن در صورتی که ساختمان ۱۰ واحد و ارزش هر واحد حدود ۳ میلیارد باشد چقدر خواهد بود؟

 • پسندیده
  پسندیده

  باسلام
  فردی در حدود سی سال پیش بدون اجازه در باغ بنده که محصور نبوده پایه بتونی برای کنتور برق منزلش که ۴۰ متری فاصله با آن را دارد نصب کرده است
  دو سال پیش با مجوز باغ را محصور و درب نصب کردم که پایه مذکور جلوی درب ورودی قرار گرفته است(البته برای راحتی ورود خودرو کمی درب داخل باغ گذاشتم و پایه داخل زمین من و در عقب نشینی که کردم قرار دارد)
  با وراث صاحب کنتور تلاش به حل توافقی رفع این مزاحمت کردم که نتیجه ای نداشت
  شکایت با عنوان رفع مزاحمت کردم که آن هم ثمری نداشت
  حال میخوام بدانم دادخواست مناسب برای دادگاه که منجر به تخریب آن پایه بشود کدام است
  آیا با دادخواست رجوع از حق اجازه ی نصب پایه کنتور شخصی و مطالبه خسارت می توانم به حق خود برسم یا خیر
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   دعوی جمع اوری پایه کنتور و اعاده به وضع سابق انجام شود.

 • منوچهری
  منوچهری

  با سلام من صاحب ۳دانگ از مغازه ای هستم که به شریکم که دوتا برادر(هر کدام ۱.۵دانگ سهم دارند)چندین سال اجاره دادم و نزدیک ۵ماه از مدت قرارداد جدید تمام شده ولی ریالی برای اجاره پرداخت نکرده از طرفی طی این چند سال سه خود را به شریک واگذار کردم معامله بهم زده و به غیر هم نمی زاره واگذار کنم از قاضی دستور فروش مزایده دارم میگیرم می تونن خلع ید بگیرم فعلا بسته بشه تا تعیین تکلیف کامل مغازه؟باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خلع ید در صورتی که سند رسمی نسبت به سهم شما صادر شود می توانید خلع ید مشاعی دریافت نمایید اما بدو کار نمی توانید دستور پلمپ مغازه را دریافت نمایید.

 • جواد
  جواد

  با سلام
  بنده در آپارتمان با سند تفکیک شده در یک ساختمان دارم که فقط دو واحد دارد. همسایه حدود ۵۰ متر از پیلوت مشاعی را با گذاشتن در به شکل اختصاصی برای خودش استفاده میکند. در راه پله و پاگرد هم دو کمد گذاشته است
  بنده چه دعوایی باید اقامه کنم؟ خلع ید یا خلع ید مشاعی یا رفع مزاحمت؟
  ممنون از راهنماییتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید دعوی رفع ممانعت از حق طرح نمایید.

 • میترا کدیور
  میترا کدیور

  سلام وقت بخیر بنده ۴/۵ دانگ از یک ملک مسکونی سند بنام دارم حالا همسرم در خواست کرده که ۳ دانگ که قبلا بنامم کرده هبه بوده و پشیمان شده آیا بنده میتوانم درخواست خلع ید یا فروش ۴/۵دانگ سهم خودم رو بکنم ؟؟؟ نا گفته نماند بنده و همسرم از بدو زندگی از صفر شروع کرده بودیم و من هم کارمند رسمی و حقوق بگیر و همه در امدم هم خرج خانه و زندگی شده …حتی دو بار ملک مذکور رو با هزینه خودم باز سازی کامل کردم . لطفا راهنماییم کنید ..سپاسگذارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بهتر است که با در دست داشتن دادخواست همسرتان حضوراً مشورت اخذ نمایید . درخصوص قسمت دوم سوال امکان طرح دعوی خلع ید برای شما میسر است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مجموعه تماس حاصل نمایید.

 • ویدا
  ویدا

  کارگاه سنگبری داریم که ارثیه پدر بزرگم .زمانی که پدربزرگم زنده بوده پدرم پیش ایشان کار می‌کرده در آن زمان پدربزرگم شریکی را برای پدرم مشخص می‌کنه و محل را به پدر من و آن شخص اجاره میده و بعد از سه سال پدر بزرگم فوت می‌کنه ( قرارداد مال سال ۱۳۷۵ ) و ورثه به مشکل میخورن و بنا به دلایلی پدر من از محل کار میاد بیرون و شریک پدرم ماندگار میشه تا همین الان . حال میخواهیم این آقا را بلند کنیم .حق کسب و پیشه ایشان را هم حاضریم پرداخت کنیم اما پذیرا نیست آیا میشه از قانون خلع ید استفاده کنیم و چقدر زمان میبره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر برای ایشان حق کسب و پیشه ایجاد شده و فقط در موارد مندرج در قانون سال ۱۳۵۶ مو جر و مستأجر می توانید طرح دعوی تخلیه بنمایید.

 • علی احمدی
  علی احمدی

  سلام من احمدی جانبازجنگ. پدربزرگم وپدروعموهایم مردن اما ۲ملک ثبتی بصورت مشاع باقی ایست شرکاءاملاک راتصرف ودرختکاری نمودن برای برگرداندن ملک من چکارکنم همه نوهاهستند،ایاباوکالت ازطرف انهامیتوانم اقدام کنم راهش کامل توضیح بفرماید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   بله می توانید به عنوان ذی نفع حقوق خود یا موکلینیتان را مطالبه نمایید.

 • الی علی
  الی علی

  سلام و وقت به خیر. پدرم سال ۱۳۵۷ ملکی شامل یک دستگاه آپارتمان ۳۱ متری بانضمام انباری ۴۸ متری که در طبقه همکف و حیاط مشاع واقع شده بود را با سند خریداری کرده. سال ۱۳۸۸ یک همسایه طبقه سوم آپارتمان را خریده و امسال ۱۴۰۲بابت اجرت المثل و خلع ید از حیاط مشاعی از پدرم شکایت کرده و حکم دادگاه را مبنی بر خلع ید به نام پدرم صادر شده.سال ۱۳۹۲پدرم ملک را به من فروخته و همسایه اطلاع نداشته. الان حکم خلع ید به نام من که صاحب ملک هستم نیست. آیا حکم قابل اجرا است یا همسایه دوباره باید از من شکایت کند؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. و در صورتیکه راه پله و محل رفت و آمد همسایه ها جدا است و راه حیاط مشاعی جدا است و ساختمان فاقد پارکینگ و آسانسور است و واحد های دیگر انباری ندارند.ملک من در حیاط واقع شده در صورت خلع ید من چطور باید به خانه و انباری رفت و آمد کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما باید دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره را طرح نمایید پیشنهاد می شود جهت طرح این دعوی حضوراً از وکیل مشورت اخذ نمایید.

 • رضایی
  رضایی

  سلام
  بنده ۳ دانگ از ۴.۵ دانگ یک مغازه ملک و سرقفلی را در سال ۸۴ خریداری کردم
  مغازه همون موقع به من تحویل ندادن و خالی نکردن
  و چند سال طول کشید تا امسال تونستم سند رسمی بگیرم
  از همون موقع تا دو سال پیش مغازه دست خودش بوده ولی پارسال و امسال مغازه داده اجاره و در حال حاضر مغازه دست مستاجر هست و ۴ ماه تا اتمام قراردادشون مونده
  من الان میتونم در مغازه ببندم و مستاجر بیرون کنم یا باید حکم تخلیه بگیر یا خلع ید؟
  و میتونم اجاره نامه جدید با همین مستاجر بنویسم که اجاره از این به بعد برای خودم بریزه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   صحبت در مورد موضوع مورد نظر شما نیاز به بررسی مدارک و مراجعه حضوری دارد با دفتر تماس حاصل نمایید.

 • کیا
  کیا

  با سلام
  در سال ۱۳۷۱ قطعه زمینی کشاورزی به مساحت ۸۰۰ متر مربع خریداری شده است و سند و سابقه ثبتی ندارد. بعد از ۳۰ سال مشخص می‌شود وضع موجود زمین ۵۱۹ متر مربع است و ظاهرا همسایه‌ها ۲۸۱ متر مربع از زمین را تصرف کرده‌اند. خریدار شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح می‌کند که در نهایت بر خلاف نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم بر برائت متهم صادر می‌شود. به نظر شما در حال حاضر بهترین دعوایی که می‌توان مطرح کرد چیست؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   موضوع مورد نظر شما نیاز به بررسی مدارک و توضیحات بیشتر و مشاوره حضوری یا تلفنی می باشد. برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل نمایید.

 • زهرا
  زهرا

  سلام و خسته نباشید.یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید.پدر من از برادرش بابت ارث پدری که تحویل نمیداد شکایت کرد و بعد از چند سال الان قاضی حکم خلع ید دادند.با توجه به اسناد و مدارک.عموی من میگفت که پدرم سهم خودش رو به ایشون فروخته در صورتی که همچین چیزی نبود‌.والان طبق درخواست وکبل ما دادگاه حکم خلع ید دادن
  حالا میخواستم ببینم در صورت اعتراض عموی من به رای دادگاه چند درصد ممکنه که دادگاه تجدید نظر رای قاضی رو تایید کنن؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بستگی به شرایط پرونده دارد و این موضوع را بهتر است از وکیل خودتان سوال بپرسید

 • مونامکادش
  مونامکادش

  باسلام .خسته نباشید ببخشیدمن چندین سال پیش ی قطعه زمین ۴۰۰متری خریدم بعداز یه سال رفتم دیدم یکی دیکه زمینوتصرف کرده فهمیدم که مالک بعد من به یکی دیگه فروخته البته قولنامه ای گرفتم سندنزدم چون زمین کشاورزی بود الان کسی که بمن فروخته فوت کرده من چطوری باید زمینمو ازکسی که الان تصرف کرده بگیرم چه دادخواستی بدم ممنونم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر در معامله زمین مدنظر شما تصرف داشته اید در حال حاضر می توانید دعوی رفع تصرف طرح نمایید.

 • آرتین
  آرتین

  سلام وقت بخیر من مالک پنج دانگ خانه مسکونی و شوهرم مالک یک دانگ خانه میباشد میتوانم حکم تخلیه یه دانگ خانه مسکونی از شوهرم را اجرا بزارم چون همیشه باعث اذیت و آزار روحی و روانی من و فرزندم میشود اگه میشود لطفا راهنمایی بفرماییدممنونم ازشما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید دادخواست خلع ید بدهید که در این صورت ملک شما پلمپ می شود و تا زمان توافق طرفین هیچ کدام حق استفاده ندارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان