شرب خمر

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل کیفری با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند.

علی ایحال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند .
آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» ۸۰ ضربه تازیانه (شلاق) است .

درباره شرب خمر

نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به ۳ طریق قابل اثبات است :
اول: اقرار
دوم: شهادت
سوم: علم قاضی
اقرار : باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است؛ به معنای « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده ۱۶۷ قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده ۱۶۸ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در شرب خمر ۲ بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

شرب خمر
شهادت : اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت ۲ مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.
علم قاضی : در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.

مجازات شرب خمر

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قسمت حدود؛ مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم ۲۶۶ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده ۲۶۴ قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده ۷۰۱ استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده ۷۰۴ تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .

جریمه نقدی در شرب خمر

آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ۸۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ۲ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۷۸) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده ۷۰۴ قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد ». …

احکام شرب خمر

علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست شراب به ۴ دلیل شرعی از جمله : قرآن کریم ، سنت ، عقل ، اجماع ، استناد نموده اند.

در آیات نورانی قرآن مجید در آیه ۲۱۹ سوره بقره آنجا که خدا می فرماید؛ «…….. يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ کَبيرٌ……» یعنی؛ …… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و مافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است .
در آیه فوق اعلام نموده است که در شرب خمر اثم (گناه) کبیر و بزرگ نهفته است و در آیه ، اعراف : «…… يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »…..

در آیه مذکور شراب را رجس یعنی نجاست و کثافت و به معنای صفتی که در شخص ایجاد تنفر و دوری طبع انسان از آن می شود است. پس دلیل اصلی درخصوص نجاست شراب، روایات است. و توجهاً به اینکه نوشیدن مشروبات الکلی باعث دشمنی و کینه است چون باعث از کار افتادن عقل می شود و خشم و شهوت را به قدری تشدید می نماید که چنین شخصی به هر جنایتی دست می زند و هر کار بدی در نظرش درست جلو می کند و نیز باعث از بین رفتن یاد خدا می گردد .

روایات در خصوص شرب خمر

روایت اول: که در کتاب، کافی جلد ۶ بیان شده است: این بصیر از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت نموده است که؛ « خدای تعالی برای معصیت خانه ای و صندوقی قرار داده است و برای آن دری ساخته است و آنرا قفل نموده و بر آن قفل کلیدی است و آن شراب است »
امام صادق فرمود : رسول خدا (ص) فرمودند: شراب سرمنشاء همه گناهان است .
و نیز ایشان می فرمایند: « ملعون است کسی که کنار سفره ای بنشیند که در آن شراب نوشیده شود» عقل و خرد انسان نیز مشروبات الکلی را ضررهای طبیعی اخلاقی یا عقلی فراوانی دارد منع می کند. آنچنان که مصرف مشروبات اختلالات شدیدی را در معده ، روده ، کبد، شش، سلسله اعصاب، شرایین قلب و قوای بینایی و چشایی پدید می آورد و مضرات اخلاقی آن، ناسزاگویی و فاش نمودن اسرار خود و دیگران، ارتکاب جنایت، هتک حرمت و تجاوز به نوامیس خود و دیگران و زیر پا گذاشتن مقدسات است.
مصرف بسیار کم مشروبات الکلی نیز جایز نیست و حرام است و آنچنان که امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) فرمودند: «هر مست کننده ایی حرام است. کسی پرسید: حتی یک جرعه؟ ایشان فرمودند: بله »

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق شماره تماس ۰۲۱۷۷۹۴۷۲۶۴ با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

4.2/5 - (37 امتیاز)

115 دیدگاه

 • مجتبی
  مجتبی

  سلام من ماشین خاموش گرفتن کنار خیابون تست بردن کلانتدی به هوای یه چیز دیگه،بعد گفتن برو تست الکل من حرفم شد چون بی دلیل بود تست هم ندادم قاضی ماشین منو خوابوند ۱۰۰تومنم وثیقه خواست ،چطور میشه کار من

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام برای مطرح کردن این سوال با شماره ۱۹۷ تماس حاصل فرمائید.

 • امیر نظری
  امیر نظری

  با سلام ، ۱۷ بطری شراب دست ساز مصرفی خودمون بود + یک مقدار کم تفاله انگور توی یک دبه ۲۰ لیتری ، اون کسی که برامون ریخت لو داد ، پدرم که ۶۲ سالش هست گردن گرفت ، توی گزارش اون مقدار تفاله رو ۲۰ لیتر مشروب نوشتند در صورتی که اینچنین نبود ، پدرم هم چون مشکل سرطان روده داشت گفت آب انگور باید مصرف میکردم و به هدف مشروب نبوده ، چه پیشنهادی میشه برای اینکه جرم به کمترین حد برسه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   حمل و نگهداری مشروبات الکی حتی بدلیل مصرف شخصی نیز جرم محسوب میشود

 • امیر
  امیر

  سلام برای شرب خمر ۸ضربه شلاق بریدن برام میشه اعتراض بزنم یا توبه نامه ببرم ببخشن ایا نتیجه میگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت احراز شرایط . تصمیم با قاضی میباشد

 • مهران
  مهران

  سلام ۱۹ سالمه با ی دوستم ک ۱۶ سالشه مارو گرفتم و تقریبا نیم لیتری عرق از کیفم پیدا کردن
  جرمش چیه؟
  فقط با جریمه حل نمیشه
  مصرف هم نکرده بودیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . مجازات حبس و شلاق میباشد . تخفیف بستگی به نظر قاضی محترم دارد

 • حامیم
  حامیم

  سلام،
  بنده بابت شرب خمر به دادسرا رفتم و انکار کردم در مراحل، بازپرس بنده رو بدلیل اینکه سوسابقه نداشتم به واحد فرصت فرستادن که با دیدن اتاق حد و کلاسی درباره مضرات مصرف الکل رو شامل میشد.
  سپس با پس گرفتن وثیقه و اینکه گفتن به پروندت رو به دادگاه نمیفرستیم لطف کردن برای اینکه بار اولم بود یطورایی بخشیدن، آیا سوپیشینه ثبت میشه برای همچین قضیه ای؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سو پیشینه در صورت صدور حکم محکومیت است.

 • باران هاشمی
  باران هاشمی

  سلام من برادرم ده روز پیش مشروبات الکلی مصرف می‌کنه وحالش بدمیشه دوستش میبرتش بیمارستان و آدرس و شماره تلفن اشتباه میده و بعدشم مادردوستش میاد به عنوان خالش امضا میده میارنش از بیمارستان بیرون .من میخواستم بدونم سوپیشینه براش ثبت نمیشه !؟ چون الان بعد از گذشت ده روز هیچ خبری نشده توی سامانه ثنا هم هیچ ابلاغیه ایی براش نیومده بود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر سوء پیشینه نیست.

 • Omid
  Omid

  سلام خدمت شما بزگوار
  داداشم ۲۶ سالشه بر اثر تصادف که خودش راننده بوده و گواهینامه نداشته تصادف کرده در این حال قبلش از عرق مصرف کرده و در دادگاه اقرار کرده اگر حکم حد برایش بیاد آیا میتوان اعتراض کرد و حکم حد را به جزای نقدی یا توبه نامه نوشت تغییرش داد
  در حال حاظر هنوز پایش که صدمه دیده بود خوب نشده لطفا نظرتان را بگویید؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش؟

 • ابراهیم
  ابراهیم

  سلام و عرض ادب. چند روز پیش تصادف کردم وتست الکل گرفتند و مثبت شد و تو برگ پارکینگ نوشتن تصادف خسارتی_شرب خمر.البته برای بار اولم بود. میخواستم بدونم تو دادگاه انکار کنم یا توبه نامه تنظیم کنم؟ ممنون میشم جواب بدید؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در خصوص جرم شرب خمر در صورتی که بنابر گزارش مرجع انتظامی و تست الکل مثبت شده اید برای تخفیف مجازات توبه نامه تنظیم نمایید.

 • شایان
  شایان

  سلام من با ۴تا از رفیقام مرتکب ب شرب خم شدیم در ماشین و تست الکل هم دادیم دادگاه چ حکمی بما میدهد و اگه حکم شلاق داد میشود شلاق را میشود خرید و از خوردنش صرف نظر کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   به احتمال زیاد محکوم به شلاق می شوید و قابل خریدن نیست

 • حسین
  حسین

  سلام بنده با سه تا از رفیقامو با عرق گرفتن بنده عرقو گردن گرفتم ۱۰۰ میلیون کفیل بریدن ، فعلا دادسرا پیش کیشیک بودیم تا حالا بریم دادگاه پیش قاضی
  از عرقه هیچی نخورده بودیم اونجاهم گفتم هیچی نخوردم فقط همرام بوده تکلیف بنده چیه بنظرتون؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   پرونده شما به دادگاه ارجاع میگردد و به مجازات نگهداری مشروبات الکی محکوم خواهید شد.

 • هادی
  هادی

  سلام، چنانچه من را کلانتری محل به جرم شرب خم با تست الکل مثبت و گزارش کلانتری به دادسرا منتقل و اقرار کنم. و پرونده به جرم مصرف مسکر به دادگاه کیفری فرستاده شو واقعیتش و چون اینکاره نبودم و شناخت و آگاهی کافی از آن نداشته باشم و برای بار اول باشه و همه مراحل را به مزاح گرفته و اقرار ‌کنم.تکلیفم چیست آیا میشه گفت که به شوحی و مزاح علیه خودم اقرار کردم؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر
   اقرار نزد قاضی معتبر بوده و در همین چهارچوب حکم صادر می شود

 • علی
  علی

  سلام خسته نباشید من رو به خاطره دعوا و شرب خمر گرفتن.بعد ابلاغ اومد دوباره مست رفتم پیش قاضی فهمید و علیه من شکایت کردن حکمش چی میشه برای اولیه ۸۰ ضربه بریدن برای دومی چه حکمی میبرن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   مجدداً مجازات شلاق تعیین می گردد ولی احتمال تشدید تعداد آن وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان