شرب خمر

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل کیفری با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند.

علی ایحال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند .
آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است .

درباره شرب خمر

نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است :
اول: اقرار
دوم: شهادت
سوم: علم قاضی
اقرار : باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی در شرب خمر 2 بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

شرب خمر
شهادت : اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت 2 مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.
علم قاضی : در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.

مجازات شرب خمر

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .

جریمه نقدی در شرب خمر

آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن 80 ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 (اصلاحی 22/8/1378) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد ». …

احکام شرب خمر

علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست شراب به 4 دلیل شرعی از جمله : قرآن کریم ، سنت ، عقل ، اجماع ، استناد نموده اند.

در آیات نورانی قرآن مجید در آیه 219 سوره بقره آنجا که خدا می فرماید؛ «…….. يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ کَبيرٌ……» یعنی؛ …… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و مافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است .
در آیه فوق اعلام نموده است که در شرب خمر اثم (گناه) کبیر و بزرگ نهفته است و در آیه ، اعراف : «…… يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »…..

در آیه مذکور شراب را رجس یعنی نجاست و کثافت و به معنای صفتی که در شخص ایجاد تنفر و دوری طبع انسان از آن می شود است. پس دلیل اصلی درخصوص نجاست شراب، روایات است. و توجهاً به اینکه نوشیدن مشروبات الکلی باعث دشمنی و کینه است چون باعث از کار افتادن عقل می شود و خشم و شهوت را به قدری تشدید می نماید که چنین شخصی به هر جنایتی دست می زند و هر کار بدی در نظرش درست جلو می کند و نیز باعث از بین رفتن یاد خدا می گردد .

روایات در خصوص شرب خمر

روایت اول: که در کتاب، کافی جلد 6 بیان شده است: این بصیر از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت نموده است که؛ « خدای تعالی برای معصیت خانه ای و صندوقی قرار داده است و برای آن دری ساخته است و آنرا قفل نموده و بر آن قفل کلیدی است و آن شراب است »
امام صادق فرمود : رسول خدا (ص) فرمودند: شراب سرمنشاء همه گناهان است .
و نیز ایشان می فرمایند: « ملعون است کسی که کنار سفره ای بنشیند که در آن شراب نوشیده شود» عقل و خرد انسان نیز مشروبات الکلی را ضررهای طبیعی اخلاقی یا عقلی فراوانی دارد منع می کند. آنچنان که مصرف مشروبات اختلالات شدیدی را در معده ، روده ، کبد، شش، سلسله اعصاب، شرایین قلب و قوای بینایی و چشایی پدید می آورد و مضرات اخلاقی آن، ناسزاگویی و فاش نمودن اسرار خود و دیگران، ارتکاب جنایت، هتک حرمت و تجاوز به نوامیس خود و دیگران و زیر پا گذاشتن مقدسات است.
مصرف بسیار کم مشروبات الکلی نیز جایز نیست و حرام است و آنچنان که امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) فرمودند: «هر مست کننده ایی حرام است. کسی پرسید: حتی یک جرعه؟ ایشان فرمودند: بله »

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق شماره تماس 02177947264 با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

4.8/5 - (25 امتیاز)

66 دیدگاه

 • سحر
  سحر

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما وکیل محترم جمعه ساعت ۴ صبح من و همسرم و دوست همسرم و خانومش را به جرم شرب خمر توی ماشین دستگیر و روانه کلانتری و دادسرا کردن تست الکل مثبت بود و تقریبا ۱۲۰۰ سی سی مشروب از ماشین ضبط کردن مامور پلیس برای ما جرم مصرف مشروب و حمل مشروب و دعوا با مامور را گزارش کردن در حالیکه اصلا درگیری وجود نداشت با توجه به اینکه اولین بارمون بوده و اینکه کارکاردولتی و وجهه اجتماعی داریم چه مجازاتی در انتظار ماست؟؟؟نکته مهم اینه که ما در دادسرا به جرممان اقرار کردیم ولی هنوز دادگاه تشکیل نشده ایا در دادگاه باید از اعتراف برگردیم یا نه؟؟؟ایا راهی هست برای ما سوء پیشینه نشه؟؟؟آیا برای ما سوء پیشینه خواهد شد؟؟؟ و اینکه باید چیکار کنیم؟با سپاس فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه چون اقرار نمودید و تست الکل هم مثبت بوده است ,تنها راهی که باقی مانده است این است که با مراجعه به نزد مجتهد و عالم دینی توبه نامه تنظیم شود و ضمیمه پرونده شود و البته برای مشاوره بیشتر میتوانید با دفتر تماس بگیرید تا با قاضی سابق دادگستری (مشاور)صحبت نمایید .

 • حمیدرضا
  حمیدرضا

  با سلام و خسته نباشید.
  منو درحال رانندگی بخاطر کثیف بودن پلاک گرفتن و ازم تست الکل گرفتن اما توی دستگاه تست پلیس هیچ درصدی نشون نداد فرستادن پزشکی قانونی ۶۴ میلی گرم نشون داد. من بهشون گفتم لیدوکائین به دندانم زدم. اما قبول نکردن، ماشین رو توقیف کردن به پارکینگ فرستادن پرونده تشکیل دادن و فرستادن دادسرا.۱_ میخواستم بدونم چیکار باید بکنم تا نه جریمه نقدی بشم و نه مجازات؟۲_چقدر روند بسته شدن پرونده زمان میبره؟ اگر امکانش هست یه راهکار مناسب بدید که بتونه کمکم کنه. با تشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای شما در دادسرا قرار وثیقه حدود ۳۰ میلیون تومان صادر میشود که میتوانید یا سند ملک یا وجه نقد بسپارید و پس از تفهیم اتهام و اخذ اخرین دفاع با قرار مجرمیت و سپس کیفر خواست به دادگاه ارسال می گردد و دادگاه حکم شلاق صادر میکند .

 • حمیدرضا
  حمیدرضا

  امکانش هست که تبرعه بشم؟اگه امکانش هست چجوری میشه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   لطفا سوال را کامل شرح دهید با تشکر .

 • حمیدرضا
  حمیدرضا

  یه راهکار میخواستم برای اینکه شلاق نخورم و قاضی رو متقاعد کنم که مشروب نخورده بودم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام , اصولا اگر شما ۲ بار اقرار نکنید قاضی میتواند شما را تبرئه کنند ولیکن عملا قاضی ها در چنین مواردی به تست الکل اهمیت می دهند و شما را محکوم میکنند و راه حل اصلی این است که یک توبه نامه از عالم دینی قبل از صدور حکم گرفته و ضمیمه پروندتون کنید .

 • Hadi_hs
  Hadi_hs

  با سلام و خسته نباشید. ماشین من دست دوستم بود و به جرم شرب خمر گرفتنش. تست الکل پلیس راهور گرفت که عدد ۱۴۳ رو نشان میداد. و بردنش کلانتری و مشخصات از دوستم گرفتن که مشخصات الکی داد و ازادش کردن بدون گرفتن هیچ مدرکی از ایشون. و ماشین به پارکینگ رفت. و الان اصلا از دوستم خبری نیست و ادرسی هم ازش ندارم و نمیتونم پیدایش کنم. من هم بی گناهم تکلیف بنده چی هست ایا میتونم بدون حضور ایشون ماشین رو ازاد کنم؟؟ ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه چون در حین رانندگی ایشان مشروب مصرف کرده است احتمال اینکه قاضی ماشین را ازاد کند بسار کم است مگر اینکه علیه وی به جرم خیانت در امانت شکایت کنید و رونوشتی از ان به دادسرا ارائه کنید و تقاضای ازادی خودرو را بنماید .

 • اکبر
  اکبر

  سلام برگ پزشک قانونی من مثبت و ۶۰ درصد بوده ولی من در کلانتری و دادگاه گفتم اسپری لیدوکایین استفاده کردم و مست نبودم حکم چی میشه به نظرتون؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متأسفانه معمولاً قضات دادسرا دادگاه و حتی تجدیدنظر به تست الکل توجه می کنند و حتی اگر انکار کرده باشید باز محکومتان می کنند ولیکن اگر توبه نامه ای در نزد یک عالم دینی تنظیم و ضمیمه پرونده نمایید احتمال دارد که قاضی پرونده را ببندد.

 • بهراد
  بهراد

  سلام وقت به خیر
  سوالی که از حضورتون داشتم این هست که چند شب پیش پلیس راهور اتوبان مدارک ماشین رو از خواهر من خواستند با توجه به برخوردی که داشتند جر و بحثی پیش آمد که اینجانب رو به ماشین خود بردند و بهانه ی نداشتن تعادل کیت تست الکل را آوردند که بعد از ۲ بار بازدم که عددی نشان داده نشد کیت دیگری را آوردند و گفتند برای اینکه بتوانی بری باید در این کیت هم بازدم انجام شود با توجه مشکوک شدنم در این خصوص سر باز زدم که من را به کلانتری برده گواهینامه ضبط و ماشین به پارکینگ که در اظهاراتم در کلانتری هم اشاره کردم که شرب خمری انجام نشده می خواستم با توجه به اینکه بنده حکم معلق در خصوص شرب خمر دارم چه کاری باید انجام دهم
  با تشکر از راهنماییتان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما باید در بازرسی نیروی انتظامی و دادسرای نظامی علیه ان مامور شکایت طرح نمائید و سپس در نزد قاضی دفاع مناسبی انجام دهید تا بیگناهی شمااثبات شود .

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام منو جمعه گرفتن من مشروب نخورده بودم دستگاهشون خراب بود من انقدر فوت كردم كه تركيدم اخرشم گفت خوردي منو بردن افسر گفت بگي خوردم بهتره منو خر كرد اونجا امضاء كردم تو دادسرا گردن نگرفتم برام ٢٥ ميليون وثيقه بريدن منم گذاشتم منو بردن اتاق حد رو ديدم كلاس گذاشتن به نظرتون تو دادگاه بگم افسره پرونده گفته بگم خوردم چيكار كنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مسلماً گفتن واقعیت بهتر است و اگر نخورده بودید نباید اقرار به خوردن می گردید ,بهتر این مطلب را به قاضی بگویید,البته ممکن است قاضی ادعای شما را باور نکند و محکوم به شلاق هم می شوید .

 • علیرضا خسروی
  علیرضا خسروی

  باسلام
  بنده ۲ ماه پیش وقتی ماشینم پارک بود یک ماشین که ۳ دختر خانم مست درآن بودند به من زدند و وقتی پیاده شدند اقرار کردند که مستند و با گریه وزاری دل ما را به رحم آوردند که راننده دیگری به جای آنها بنشیند که متاسفانه من قبول کردم .ولی چون افسر ۵۰درصد ۵۰درصد زد ومن طلب باقی خسارتم را خواستم آنها تفره رفتند من اعتراض زدم. می خواستم بدانم من با شاهد میتوانم شرب خمر آنها را ثابت کنم؟چون علنا اعتراف می کردند و همه شنیدند.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چون مدتی از ان قضیه گذشته است نمی توانید اثبات نمایید که انها شرب خمر کرده اند ,بلکه شما می توانید تقاضای هیاًت سه نفره نمایید تا ۳کارشناس موضوع را بررسی نمایند و اظهار نظر در خصوص موضوع کنند.

 • حسین
  حسین

  سلام وقتتون بخیر از ماشین من مشروب گرفتن و من نخورده بودم که از من تست الکل بگیرن ماشین من پارکینگه و فرستادن دادسرا جریمه نقدی میشم یا تبرئه؟دفعه اولم بود که گرفتنم.سند ماشینم رو گرو گذاشتم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه حمل مشروبات الکی طبق ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی ۶ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می شود .

 • علیرضا
  علیرضا

  سلام بنده و سه نفر از دوستانم رو به جرم شرب خمر و حمل و نگهداری و تخریب خودرو سازمانی غیر عمدی گرفتن .بنده تو اقرار اول اظهار بی اطلاعی کردم وگردن نگرفتم.ولی تو اقرار دوم و اخرین اقرار بخاطر ماشین رفیقم که ازاد بشه و شرب خمر رو گردن گرفتم. جاهل از حکم بودم واز حمل و نگهداری اظهار بی اطلاعی کردم ولی دادسرا مرا محکوم و به دادگاه ارجا ع دادن ایا راهی هست تبرئه بشم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام چنانچه در نزد یک عالم و مرجع دینی اقدام به تنظیم توبه نامه بنمائید و مدرک مذکر را به دادگاه قبل از صدور حکم ارائه کنید ,دادگاه می تواند در خصوص اتهام شرب خمر قرار موقوفی صادر نمائید.

 • سعید
  سعید

  سلام جناب من و دوستم داخل ماشین بودیم که مامور امد و یک لیتر مشروب گرفت از ما ولی تست الکل نگرفت .اما اقرار کردیم پیش دادیار که خوردیم حالا چند روز دیگه وقت دادگاه هست باید چیکار کنم مجازاتش چیه هست ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام مجازات حمل مشروب ۶ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۱۰برابر ارزش تجاری مشروب مذکور است .

 • حامد
  حامد

  سلام من با ماشینم با یه ماشین دیگه تصادف کردممتاسف انه تستم مثبت شد ماشینم تو پارکینگه ماشین دیگه خسارت خورده من رو نزدیک به ۲۲ساعت بازداشت کردن بعد باجواز اومدم بیرون .دفعه اولم هست سابقه ای هم ندارم و اقرار کردم .چه حکمی بهم میدن بیمه خسارت میده راهنمایی فرمائید لطفا

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام شرکت بیمه خسارت وارده را پرداخت می کند و در خصوص جرائم عمومی ارتکابی از موارد تشدید مجازات است شرکت بیمه نیز با توجه به مبالغ پرداختی می تواند به مسبب حادثه رجوع نماید.

 • میعاد
  میعاد

  سلام من راهور ازم تست گرفت مثبت شد ولی رفتیم پزشک قانونی زد الکلی یافت نشد ولی پرونده رفت روی پرونده دیگه ام و بار دومم هست ولی تست پزشک قانونی زد درصدی یافت نشد
  ولی قاضی گفت برو ۲۵تومن وصیغه بیار
  راست میگن دفعه سوم اعدام میکنن؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام جهت دفاع در پرونده حتما با یک وکیل مشورت نمایید .

 • اکبری
  اکبری

  سلام من و چند نفر دیگه از دوستام تو خونه بودیم اومدن ریختن مارو گرفتن و بعد ما تست الکل ندادیم ولی تو خونه ۳لیتر مشروب گرفتن مارو بردن پیش قاضی بازم من اقرار نکردم ولی وقتی که حکم اومد نوشته بود که هرچند از خوردن انکار کردم ولی بخاطر اینکه اونجا مشروب بوده و تست الکل هم ندادیم مارو محکوم کرد اعتراض زدیم رف تجدید نظر انجام همون رای اولیه رو تایید کرد به نظر شما باید چجوری اینو ثابت کنیم که نخوردیم ممنونم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام تنها راه حل پرونده اعاده دادرسی می باشد و برای این موضوع حضوراً با وکیل مشورت نمائید .

 • Danial
  Danial

  با سلام
  هنگام خروج از یکی از پارک های تهران با پلیس راهور مواجه شدم ایشان امر به تست الکل کردن و بنده دو بار در دستگاه تست دادم ولی منفی بود،به اصرار گفتن که شما مجددا تست بده که ندادم و گفتن برای تست خون به پزشکی قانونی برویم که رفتیم و اونجا تست خون نداشتن و گفتن مجددا در دستگاه دیگری فوت کن که من شک کردم و تست ندادم،در نامه بنده زدن امتناع از تست دادن
  و ماشین را بلاخره بردن پارکینگ
  البته بنده هیچکدام از اجبار هارا قبول نکردم و چیزی را امضا نکردم به جز اقرار به اینکه چیزی نخورده ام
  به بنده گفتن باید بروم دادسرا و وثیقه یا سند بگذارم
  ۱-خواستم ببینم در صورت نداشتن وثیقه و سند آیا فیش حقوقی به جهت ترخیص ماشین قبول میکنند؟
  ۲-آیا قاضی بنده را تبرعه میکند یا با توجه به نامه ی امتناع از تست دادن ممکن است تصمیم دیگری بگیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در خصوص نتیجه پرونده و نظر قاضی محترم امکان اظهارنظر فعلا وجود ندارد.
   ولیکن پس از صدور قرار تامین و اخذ کفالت یا وثیقه احتمالا دستور ترخیص خودروی شما صادر می شود.

 • Ali abc
  Ali abc

  سلام بنده رو ب جرم شرب خمر گرفتن و ماشینم رو خوابوندن
  در داسرا و دادگاه اقرار کردم و ابراز پشیمونی و توبه کردم
  قاضی گفت یک توبه نامه ای رو امضا کنم و تمام
  ولی دوستم در شرایط کاملا مشابه هفت میلیون جریمه شد
  جفتمون هم برای بار اول ب این جرم دستگیر شدیم
  میخواستم بدونم آیا این حد از جریمه نقدی ممکن هستش؟؟؟چون در هیچکدوم از توضیحاتتون این حجم از جریمه مالی رو ندیدم
  خیلی ممنون از لطفتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   احتمالا اتهام دوست شما متفاوت از اتهام شما بوده است. مثلا اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی.

 • محمد
  محمد

  سلام منو دوستم ب اتهام شرب خمر از ماشین من گرفتن حدود ۲۰۰ سی سی الکل بوده تو ماشین از دوستم منفی بوده از من ۵درصد مثبت نشون داد تو دادگاه گفتم پنبه الکلی گزاشتم چ حکمی صادر میکنن؟ آیا شلاق و زندان ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شرب خمر حکم زندان ندارد و اگر قاضی دادگاه به این علم برسد که شما چنین فعلی را انجام داده اید حکم شلاق صاد می شود.

 • رضا
  رضا

  سلام من در سره کارم تشنه ام بود یه بطری که بنظر آب میومد به سر کشیدم متاسفانه نگو که داخل بطری آب الکل ضدعفونی کننده بود مسموم شدم و چون ناخوش بودم در اون حال از طرف مامورین که پرونده آورده بودن امضا کردم که بله من مشروب خوردم و تست هم ۱۳۶دصدنشون داده ،از طرف دادگاه ۳۰میلیون قرار صادر کردن ،قراره چه حکمی بدن؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر جهل شما به الکل بودن محتویات بطری اثبات شود تبرئه میشوید والا محکوم به شلاق حدی(هشتاد ضربه شلاق) خواهید شد.

 • حسین
  حسین

  با سلام
  اینجانب برای افزایش وزن در هنگام تمرین حدود یک ماه از قرص مخمر(با تحقیق در سایت های تغذیه مجاز به علت ویتامین ب) بصورت محلول در اب یا ابمیوه یا دلستر استفاده میکردم چون طعم خوشایندی نداشت.در یک بازرسی از ماشین مقدار باقیمانده از هفته قبل( کمتر از یک لیتر)را به عنوان مشکوک به مشروبات ضبط شد و تشکیل پرونده شد و در تست درصد کمی الکل ثبت شده .چگونه میتونم جهل و عدم سوء نیت خودم رو ثابت کنم چون به لحاظ ابرو باز شدن همچین پرونده ای خیلی برام خیلی سنگینه.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در این خصوص حضوراً جهت مشاوره تشریف بیاورید.

 • Zeinabii
  Zeinabii

  سلام همسر من‌درگیر یک پرونده بود دادیار این‌پرونده یهو برای همسر من ابلاغیه فرستاد به جرم‌ شرب خمر کمک‌کنید من میترسم همسرم بره زندان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شرب خمربعنوان یک جرم فرقی باسایرجرائم ندارد.می توانیدازخدمات وکیل دادگستری برای اطمینان خاطردرمرحله دادسرا استفاده کنید.دراخطاریه همسرتان قیدشده که می تواندوکیل همراه داشته باشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شرب خمربعنوان یک جرم فرقی باسایرجرائم ندارد.می توانیدازخدمات وکیل دادگستری برای اطمینان خاطردرمرحله دادسرا استفاده کنید.دراخطاریه همسرتان قیدشده که می تواندوکیل همراه داشته باشد.

 • hamedani
  hamedani

  همسر بنده رو یک ماه پیش گرفتن و پس از تست در پزشکی قانونی ۴۰درصد الکل نشون داده اما به هیچ وجه قبول نکردن که مشروب خورده بوده ۱۴ فروردین ابلاغیه اومده که برای دفاع ۱۰ روز مهلت به ما دادن. سوال من اینه که با توجه به این که چند سال پیش هم به همین علت شلاق خوردن همسرم در دادسرا باید چه چیزی بگیم که تبرعه بشیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با توجه به گواهی پزشکی قانونی و سابقه قبلی تبرئه ایشان بعید به نظر می رسد.

 • ۱محمد
  ۱محمد

  سلام خسته نباشید من دوسال پیش به دلیل حمل مشروبات الکلی که داخل ماشین پدرم بود بازداشت شدم و جریمه نقدی پرداخت کردم و چند وقته پیش با ماشین خودم پلیس راهور به دلیل شرب خمر بازداشتم کرد تست ۵۰ درصد بود ولی به دلیل کشیدن دودندانم من از لیدوکاین استفاده کرده بودم ایا امکان تبرئه هست؟
  یا اگر قرار وثیقه تنظیم شود با توبه نامه وثیقه برگشت خواهد شد یا خیر ؟
  آیا حکم شلاق هم میشه جرمه نقدی پرداخت کرد یا خیر؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، بله امکان تبرئه وجود دارد که پس از آن وثیقه آزاد می گردد و نه با توبه نامه در این مورد شلاق حدی بوده و قابل تبدیل نیست.

   • محمد۱
    محمد۱

    ماشین من توسط راهور توقیف شده و راهور شرب خمر برای من ثبت کردن ولی داخل کلانتری صورت جلسه مصرف لیدوکایین ثبت شده امکان داره قاضی لیدوکایین تایید نکنن و حکم شلاق بدن و حبس

    • ره جویان عدالت
     ره جویان عدالت

     بله این امکان و صدور حکم شلاق وجود دارد.

 • ابوذررحیمی
  ابوذررحیمی

  سلام راهور حدود ۲۰ بار ازمن تست گرفت .ولی دستگاه نشان نمی داد .چون پشت چراغ بودیم چند نفری هم اونجا .تست داده بودن هر چی گفتم نخوردم مامور گفت خوردی ماشینم رو دادن پارکینگ وبرا بار دومم بود در کلانتری هم گفتم نخوردم .لطفا منو بفرستین ازمایش اونا هم قبول نکردند فردا وقت دادگاهم هست چکار کنم .ممنونم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما نیاز به اثبات چیزی ندارید و اگر در اظهارتتان تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی را داده اید به این موضوع اشاره کنید.

 • سینا
  سینا

  سلام بنده با دوستم رفته بودیم برای گردش تو راه کمی مصرف کردیم و تو آستارا پلیس راهور مارو گرفت و درصد الکل مثبت بودو ۷۸ درصد برای رفیقم که راننده بود و برای من ۷۳ درصد نشون داد و به مقدار ۳۰۰ccهم همراه داشتیم ومارو بردنکلانتری و به جرممون اعتراف کردیم و پشیمانیمون رو هم نوشتیم و مارو بردن یک شب بازداشگاه و صبحش رفتین دادسرا از هر کدوم ۱۰ میلیون تومن وثیقه گرفتن و آزاد کردن تا وقت دادگاه میشه لطف کنید بگید که جرم ما چی هست و آیا پول وثیقه رو بر میگردونن یا خیر و امکان تبرئه هست یا نه ممنون از شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اتهامات شما شرب خمر، حمل و نگهداری مشروبات الکی و رانندگی در حالت مستی است و وثیقه پس از صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت و اجرای رای مسترد می گردد.

 • علی رضا
  علی رضا

  سلام و عرض ادب
  ما حدود ۲۴ نفر مهمونی توسط امنیت اخلاقی گرفتن بردن امنیت تست دادیم و + شد البته تست نفس (فوت) نه خون و اونجا مجبور به امضا کردن مارو
  و بازپرسی قرار جلب به دادرسی داده به دادگاه
  به نظرتون وقتی دادگاه تشکیل شد بریم و بگیم شرب خمر نکردیم یا توبه نامه تنظیم کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، در صورتی که توبه کرده اید توبه نامه تنظیم نمایید.

 • مهدی مصدری
  مهدی مصدری

  سلام خسته نباشید من مشروب خورده بودم وتصادف کردم وبعداز۲۰روز ماشینم اومد بیرون وکلاس هایی ک برام گذاشتن روی کردم تازمانی که دادگاه اصلیم زمانش برسه ویه پیامک اومد که پنج چهار باید برم دادسرای ارشادرفتم اونجا گفتم آقای قاضی رفیقای بنده توی دلسترمشروب ریختن وبه من دادن من توزندگیم لب به مشروب نزدم وحالم پشت فرمون بد شد اومدم به کامیون نزنم زدم به مشاین بغلی بعد الابرار مهم نبود ک من داشتم حرف میزدم ولی ک من راستشومیگفتم بعدگفت توبرگت دفاعیه داری بنویس بعد شرح اینکه چیکارکردمونوشتم بعدنوشت بودایاخوردن مشروب حرام است من نوشتم بله بعد با پایینش برادفاعیه نوشتم بنده حقرراببخشیدودیگه همچین اشتباهی نخواهم کردتقاضادارم که آقای قاضی منو ببخشه بعدن نشستم گفت رایتوازمنشی بگیر به منشی گفتم چیشده گفتم دوماه حبس زده که سه ملیون سی صدجریمت کرده و۸۰ضربه شلاق بعدمنی که دفعه اولم بودنبایدمیبخشیده وآیانمیشه خریدحکم شلاق رو

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، با توجه به بروز حادثه و احتمالا جرحی بودن تصادف چنین رایی صادر شده و شلاق حدی بوده و قابل تبدیل نیست
   ضمنا جزای نقدی بدل از حبس می باشد.

 • الهام اژدری
  الهام اژدری

  سلام و خسته نباشید خدمت شما من و همسرم مهمانی دوستم در باغ دعوت شدیم و همه خانواده و زندو شوهر و مادر دوستم و خاله و پسرخاله و دوستان مدرسه بودیم که آخر مهمانی پلیس اخلاقی اومدن داخل باغ مردها چون مشروب خورده بودن گرفتن خانم ها هیچی مصرف نشده بود بعد الان حکم شرب خمر و فساد اومده براشون ما خانواده بودیم والان دادگاه داریم بعد یکسال و خیلی میترسم چون همسرم من بردم و با دوستان من آشنا نبود میشه بگید چی میشه؟ممنونم از شما

 • حمید
  حمید

  سلام من با عابر تصادف کردم و پلیس ازم تست الکل گرفت و عدد ۱۴۴ رو نشون داد چون بار اولم بوده و ناخوداگاه خوردم دادگاه چه حکمی میده ؟ ایا بیمه دیه عابری که باهاش تصادف کردم رو میده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، در صورت اخذ رضایت آسیب دیده و جهل به مسکر بودن نوشیدنی مصرف شده احتمال صدور منع تعقیب وجود دارد و بیمه موظف به پرداخت دیه شخص ثالث می باشد.

 • عرشیا
  عرشیا

  باسلام با یه نفر دعوام شد سرمو شکوندازش شکایت کردم نفرسوم که رفیق اونطرف بود شهادت داده که ما مشروب خورده بودیم ورای دادگاه برام ۸۰ضربه شلاق اومده باید چیکار کنم؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، به رای دادگاه اعتراض و اگر شاهدی در نفی این موضوع دارید معرفی و ارائه نمایید.

 • shahin
  shahin

  من یار سوممه برا شرب خمر ولی نه فوت کردم و نه گردن گرفتم خیلی هم کتکم زدن ولی فوت نکردم ازمایش خون گرفتن مثیت شد ولی چون قبلا چاقو خورده بودم یه شربت هست برا ریه دارای الکل هست دکتر نوشته به قاضی گفتم اونو مصرف کردم و مشروب نخوردم چه حکمی میده قاضی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده دارد ولی مقایسه درصد الکل موجود در خون شما با درصد الکل موجود در شربت مذکور می‌تواند در رای موثر باشد.

 • مسعود خاتمی
  مسعود خاتمی

  من و دوستانم در طبیعتی در یکی از شهرستان ها نشسته بودیم و شرب خمر انجام دادیم و به دلیل سر و صدای زیاد پلیس اومد و ما رو گرفت هیچ بطری یا الکلی از ما نگرفتن و فقط تست الکل ما مثبت بود و بعد که دادگاه رفتیم همگی انکار کردیم و ادعا کردیم که دستگاه تست الکل خراب بود (چون با توجه به گفته های خودِ کادری های کلانتری قبل از ما گروهِ ۱۰ نفره ای رو گرفته بودن تست الکلشان مثبت بوده و سَریِ دستگاه رو عوض نکرده بودند) .
  حال با توجه به اینکه در ماه حرام این اتفاق افتاده، دفعه اولمان بوده و انکار کردیم به نظر شما حکم دادگاه چیست؟ آیا امکان تبرئه شدن هست یا نه؟
  (خودِ کلانتری گفت که ۱۵ ضربه شلاق برایتان در نظر میگیرند!!!)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   احتمال صدور قرار منع تعقیب وجود دارد ولی مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد.

 • sobhan
  sobhan

  سلام و خسته نباشید
  ما با جمعی از دوستان دور هم جمع بودیم
  بعد تموم شدن دور همی یکی از بچه ها رو رسوندیم توی مسیر موندیم بغل کلانتری گرفتمون و داخل کیف یکی از بچه ها ۷۰۰ سی سی عرق پیدا شد د من اصلا هیچ اطلاعی نداشتم از این قضیه ک مشروب همراهشونه در کل اینطوری ک مشخص بود فقط برای من شرب خمر قاضی نوشته و هنوز حکم دادگاه نیومده
  چطور میتونم کاری کنم ک دادگاه از من بگذره یا ی طوری باشه سوئ پیشسنه نشه من دانشجوامدرسم اخراشه بد بخت میشم اینوری شه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، صرف پیدا شدن مشروب در کیف دیگری دلیل بر شرب خمر شما نمی‌باشد و در صورتی که دلیل دیگری وجود نداشته باشه تبرئه خواهید شد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، صرف پیدا شدن مشروب در کیف دیگری دلیل بر شرب خمر شما نمی‌باشد و در صورتی که دلیل دیگری وجود نداشته باشه تبرئه خواهید شد.

 • حمید
  حمید

  سلام چند وقت پیش پلیس منو گرفت و بعد تست تنفسی عدد ۱۴۴ میلی گرم تو بازدم رو نشون داد و پیش قاضی گفتم نخوردم و مسافر داشتم به من آبمیوه داده الان حکم قاضی ۸۰ ضربه شلاق اومده وخواستم بپرسم تو اعتراض اگه بگم توبه میکنم منو میبخشه؟ چیکار باید بکنم الان؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، ممکن است عنوان نمودن این موضوع در رای تجدیدنظر موثر باشد.

 • صابد
  صابد

  سلام بنده رو چند روز قبل به دلیل نگهداری مشروب بارداشت کردن ولی ۱قطره مشروب هم نگرفتن فقط ظرف خالی بود ولی توی دادگاه گفتم بله من قبلا حدکو ۱ ماه پیش خوردم و هموون موقع هم توبه کردم‌تا الان حکم من چیه؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، در صورتی که دلیل دیگری در پرونده وجود نداشته باشد احتمالا تبرئه می‌شوید.

 • بنکدار
  بنکدار

  پسرم را به صرف دوزدی ماشین توسط پلیس گرفتن و بعد از مراجعه صاحب خودرو در آن شب مشخص گردید دوزدی نبوده ولی تست الکش مثبت در آمد و تشکیل پرونده دادند برای ارجاع به دادسرا البته میباستی در سامانه سما اسم نویسی کند و سپس به کلانتری مراجعه برای رفتن به دادسرا لطفا راهنمایی کنید چه کنم ..

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   صرفا در صورت احضار و ابلاغ کتبی به کلانتری مراجعه کنید.

 • فریبا مرشدی
  فریبا مرشدی

  سلام شب خوش رأی قطعی دادگاه پسرمن ۸۰ضربه شلاق هستش پسرمن آریتمی قلب داره ومن در پروسه پرونده نبودم تا بگم توبه نامه بنویسه به من نگفته بود الان چکار کنم میگن بیا نامه بگیر برو پزشک قانونی ازطرفی هیچ سابقه ای نداشته بازهم قاضی زده حد آیا میشه اعتراض کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، خیر تنها با تایید پزشکی قانونی مبنی بر عدم امکان اجرای این مجازات، امکان تعیین مجازات جایگزین وجود دارد.

 • مهدی
  مهدی

  یکی از دوستان در یک مهمانی که من هم حضور داشتم اقدام به شرب خمر کرد و حالش خیلی بد شد و به پزشک مراجعه کرد و من هم بعدش ازون محل به منزل برگشتم چنانچه ازون شخص تست گرفته بشه یا اتفاقی برای بیفته صرف حضور ما در اون مکان آیا اتهامی متوجه ما هست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.

 • Mo
  Mo

  بنده در روز جمعه تحت فشار و با توجه به اینکه تست تنفس الکلم مثبت بود اقرار کردم
  اقرار نزد قاضی کشیک بود
  تکلیف چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اقرار به جرم تلقی و پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می‌گردد.

 • احسان
  احسان

  سلام.اگر مامور پلیس انتظامی شرب خمر کند چ حکمی دارد آیا از محل کار اخراج می شود یا …
  ممنون میشم پاسخ بدید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، اگر در زمان انجام وظیفه مرتکب نشده باشد و توسط مرجع رسیدگی کننده نیز گزارش نگردد خیر.

 • هستی
  هستی

  سلام برادرمن،۱۹سالشون هست وبدون اینکه چیزی درموردحکم شرب خمرو..بدونند،بادوستانش توی پارک و در ملاءعام مقدارکمی عرق مصرف کردندو متاسفانه وقتی مامورین ازش تست گرفتند،تست الکلش هم مثبت بوده و ازترس هم خودش سریع اقراربه خوردن کرده، حالا نزدیک یک ماه میشه که حکم زدن۸۰ضربه شلاق براش اومده و من و مادرم کارشب و روزمون شده گریه. میخواستم بپرسم آیاراهی هست تابه حکم اعتراض کنیم و شلاق برادرم بخشوده بشه یا اینکه ضربه های شلاق رو بشه با جریمه دادن جبران کرد؟؟؟لطفاخواهش میکنم اگرراهی وجودداره راهنمایی مون کنید…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است ولی در این مورد شلاق قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‌باشد.

 • علی
  علی

  با سلام خدمت شما من یک جوان ۱۹ ساله به جرم شرب خمر دستگیر شدم و ماشین هم توقیف کردند ایا در صورت مراجع به دادگاه حکم شلاق برای من صادر می شود؟در صورت تنظیم توبه نامه چطور؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر دو بار اقرار به شرب خمر باشد قاضی شلاق حدی را صادر می نماید
   اگر توبه شود ، بله قاضی مخیر است قرار موقوفی تعقیب صادر کند

 • نرگس
  نرگس

  سلام خسته نباشین،همسرم منو مورد ضرب و شتم قرار داده منم پلیس رو آوردم خونه،تمام مشروبات الکلی همسرم رو لو دادم،که شامل ۳ شیشه یک لیتری،که یکیشون آکبند،یکیشون نصف،يکيشون ۱/۴ داخلش مشروب باقی مونده بود،که هرکدوم ارزش ۱۰۰ میلیون تومان دارن،به همراه ۱۰ آبجو الکل ۷ درصد،همسرم رو یک شب در بازداشت نگه داشتن فرداش با آوردن فیش حقوقی یکی از آشناهای همسرم آزادش کردن،و من برگه ی پزشکی قانونی دارم از شکستگی بینی ترک خوردگی استخوان انگشت و زخم و کبودی،و اون شب که همسرم منو مورد ضرب و شتم قرار داده هیچ نوع الکلی مصرف نکرده بود،سوالم اینکه که در دادگاه که حکمی برای همسرم صادر میکنن؟آیا میتونه از حکمی که صادر کردن خلاص بشه؟ممنونم اگه پاسخ بدین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام نگهداری مشروبات الکلی مجازات حبس و شلاق و جریمه نقدی دارد و همچنین بابت ضرب و شتم هم مجازات حبس و پرداخت دیه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :