طلاق به معنی جدا شدن دو همسر از یکدیگر با شرایطی خاص می باشد، عدم شناخت کافی در موقع ازدواج ، باعث بروز اختلافاتی بین زوجین خواهد شد که در بعضی از موارد تنها راه حل مسائل و مشکلات، طلاق است. طلاق دو قسم است: 1- رجعی 2- بائن

طلاق رجعی :

طلاقی را گویند که در آن در مدت عده زوج حق بازگشت به زوجه را داشته باشد. منظور از رجوع در طلاق رجعی این است که مرد در مدت عده بدون نیاز به عقد مجدد با عملی و یا لفظی به همسر مطلقه خود بفهماند که او را مجدداً به همسری قبول کرده است به شرط آنکه قصد رجوع داشته باشد.

طلاق بائن :

طلاقی است که در آن مرد به هیچ عنوان حق بازگشت (رجوع) به همسرش را در مدت عده ندارد و در مدت عده زن و مرد نامحرم محسوب شده و دیگر مرد موظف به پرداخت نفقه نخواهد بود و در صورتی که بخواهد با آن زن مجدد ازدواج کند نیاز به عقد مجدد است.

نکته: عده را زمانی گویند که در آن زنی که از همسرش طلاق گرفته است برای مطمئن شدن از حامله نبودن از همسر خود حق ازدواج مجدد ندارد.

طلاق را برحسب نوع، تقاضاکننده، رضایت طرفین می توان به اشکال مختلفی تقسیم کرد که بارزترین آن تقسیم بندی طلاق براساس تقاضاکننده است که ممکن است: 1- طلاق به درخواست زوج 2- طلاق به درخواست زوجه 3- طلاق توافقی باشد. در زیر به توضیح هر یک میپردازیم.

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد :

طلاق از طرف مرد بر اساس ماده 1133 قانون مدنی بیان میکند که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده 1133 میتواند استفاده کند و با نصب مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد. طلاق از ناحیه مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی – مشاوره و حضور در دادگاه دارد در صورتیکه وکیل نداشته باشد. درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدارک، طلاق به صورت غیابی، وضعیت حضانت، مهریه و نفقه زوجه و… لطفا ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن :

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است: اولین مورد اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن باشد، زوجه به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. دومین صورت، شرط وکالت در طلاق است، به این معنا که مرد اختیار خود در طلاق دادن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد. سومین حالت اینست که در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت عدم رعایت یکی از شروط ، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

طلاق توافقی ، شرایط و مراحل انجام آن:

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص طلاق توافقی و توافقات زوجین در این مورد، پیشنهاد میشود که ویدیو فوق را مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط با طلاق

  • هزینه طلاق توافقی
  • طلاق توافقی چقدر زمان میبرد؟
  • مراحل طلاق توافقی
  • مدارک طلاق توافقی
  • طلاق توافقی در دوران عقد
طلاق توافقی

طلاق توافقی :

طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و تمام شرایط مالی و غیرمالی نیز با توجه به توافق زوجین در دادنامه و سند طلاق منظور می‌گردد ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند. برای گرفتن طلاق توافقی، نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسند وجود ندارد و زوجین با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند زوجین جهت انجام طلاق توافقی به طور مشترک باید در دادگاه خانواده حاضر شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را بنمایند.