جستجو میان 192 مقاله تخصصی

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه موضوعی است که در این مقاله به توضیح بیشتر در مورد آن می‌پردازیم بهتر است...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه موضوعی است که در این مقاله به توضیح بیشتر در مورد آن می‌پردازیم. بهتر است بدانید به طور کلی…

ادامه مطلب

ازدواج سفید چیست؟ شرایط ازدواج سفید در ایران

ازدواج سفید، به نوعی از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی گفته می‌شود که ثبت رسمی نمی‌شود به بیان ساده در این نوع...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

ازدواج سفید چیست؟ شرایط ازدواج سفید در ایران

ازدواج سفید، به نوعی از ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی گفته می‌شود که ثبت رسمی نمی‌شود. به بیان ساده در این نوع ازدواج اطلاعات مربوط…

ادامه مطلب

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست؟

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست سوالی که برای اکثر زوج‌هایی که در هنگام نامزدی جدا می‌شوند مطرح است...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست؟

تکلیف هدایا نامزدی در هنگام طلاق چیست سوالی که برای اکثر زوج‌هایی که در هنگام نامزدی جدا می‌شوند مطرح است. قبل از پاسخ دادن به…

ادامه مطلب

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه

امروزه درخواست‌های زیادی مبتنی بر حذف اسم همسر از شناسنامه وجود دارد اما برای حذف اسم چه زن و چه مرد از...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

نحوه حذف نام همسر از شناسنامه

امروزه درخواست‌های زیادی مبتنی بر حذف اسم همسر از شناسنامه وجود دارد. اما برای حذف اسم چه زن و چه مرد از شناسنامه قوانین و…

ادامه مطلب

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی موضوعی است که در این مقاله به توضیح مراحل آن می‌پردازیم در طلاق توافقی زن و...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی موضوعی است که در این مقاله به توضیح مراحل آن می‌پردازیم. در طلاق توافقی زن و شوهر در مورد…

ادامه مطلب

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام رابطه ازدواج باید از یکدیگر طلاق...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام رابطه ازدواج باید از یکدیگر طلاق بگیرند. در…

ادامه مطلب