جستجو میان 159 مقاله تخصصی

انحصار وراثت در صورت فوت مرد

همانطور که می دانیم اصولاً انحصار وراثت مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت مشخص...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

انحصار وراثت در صورت فوت مرد

همانطور که می دانیم اصولاً انحصار وراثت مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت مشخص شوند.مرجع صالح برای تقاضای…

ادامه مطلب

آیا مهریه زندان دارد؟ شرایط اعسار و قانون جدید مهریه

دادخواست پرداخت مهریه یکی از رایج ترین دادخواست هایی می باشد که در دادگاه خانواده مطرح می گردد و به صرف احراز...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

آیا مهریه زندان دارد؟ شرایط اعسار و قانون جدید مهریه

دادخواست پرداخت مهریه یکی از رایج ترین دادخواست هایی می باشد که در دادگاه خانواده مطرح می گردد و به صرف احراز رابطه زوجیت و…

ادامه مطلب

عسر و حرج چیست ؟ شرایط عسر و حرج

واژگان عسر و حرج در معنای حقوقی یعنی این که شخص دچار تنگنای مالی یا دشواری در زندگی روزمره گردد، به عبارت دیگر...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

عسر و حرج چیست ؟ شرایط عسر و حرج

واژگان عسر و حرج در معنای حقوقی یعنی این که شخص دچار تنگنای مالی یا دشواری در زندگی روزمره گردد، به عبارت دیگر امور شخص…

ادامه مطلب

حق حبس، همه موارد قانونی مرتبط با حق حبس

حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون مدنی ذکر گردیده است و در عقودی این حق جریان دارد که معوض باشد، بعبارت  دیگر...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

حق حبس، همه موارد قانونی مرتبط با حق حبس

حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون مدنی ذکر گردیده است و در عقودی این حق جریان دارد که معوض باشد، بعبارت  دیگر…

ادامه مطلب

قانون ثبت ازدواج اتباع بیگانه در ایران

اصولاً ازدواج اتباع بیگانه تابع قانون کشور ایران نمی باشد زیرا این دسته از مسائل در حیطه احوال شخصیه قرار می...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

قانون ثبت ازدواج اتباع بیگانه در ایران

اصولاً ازدواج اتباع بیگانه تابع قانون کشور ایران نمی باشد زیرا این دسته از مسائل در حیطه احوال شخصیه قرار می گیرند احوال شخصیه مواردی…

ادامه مطلب

حق طلاق چیست و معایت دادن حق طلاق به زن چیست؟

طلاق یک راهی است که به موجب آن زوجین (یعنی زن و شوهر) می توانند از یکدیگر جدا شوند در قانون مدنی ایران حق طلاق...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

حق طلاق چیست و معایت دادن حق طلاق به زن چیست؟

طلاق یک راهی است که به موجب آن زوجین (یعنی زن و شوهر) می توانند از یکدیگر جدا شوند در قانون مدنی ایران حق طلاق…

ادامه مطلب