جستجو میان 245 مقاله تخصصی

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد به طور کلی بررسی احوال شخصی...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد. به طور کلی بررسی احوال شخصی انسان ها…

ادامه مطلب

مهریه زن پس از فوت

مهریه زن پس از فوت و آیا فرزندان می توانند طلب ارث کنند؟ همانطور که می دانیم ارث در حقیقت در خصوص ماترکی است...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

مهریه زن پس از فوت

مهریه زن پس از فوت و آیا فرزندان می توانند طلب ارث کنند؟ همانطور که می دانیم ارث در حقیقت در خصوص ماترکی است که…

ادامه مطلب

آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟

در خصوص مهریه بایستی گفته شود که مهریه یکی از توافقاتی است که مربوط به عقد نکاح می شود در این توافق زن و شوهر...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده, مهریه

آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟

در خصوص مهریه بایستی گفته شود که مهریه یکی از توافقاتی است که مربوط به عقد نکاح می شود. در این توافق زن و شوهر…

ادامه مطلب

تقاضای دریافت جنین اهدایی

طبق ماده 2 قانون نحوه اهداء چنین به زوجین ناباور مصوب 1382: تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تقاضای دریافت جنین اهدایی

طبق ماده 2 قانون نحوه اهداء چنین به زوجین ناباور مصوب 1382: تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و…

ادامه مطلب

خروج زن از منزل

آیا شوهر می تواند مانع از خروج زن از خانه و یا کار کردن او بیرون از منزل باشد؟ اصولاً در خصوص حقوق و تعهدات زن...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

خروج زن از منزل

آیا شوهر می تواند مانع از خروج زن از خانه و یا کار کردن او بیرون از منزل باشد؟ اصولاً در خصوص حقوق و تعهدات…

ادامه مطلب