جستجو میان 365 مقاله تخصصی

واقعه رجوع در انواع مختلف طلاق

واژه واقعه رجوع در قانون به معنای بازگشت زن به شوهر بعد از طلاق و در مدت زمان عده است بسته به نوع طلاق، بر اساس...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

واقعه رجوع در انواع مختلف طلاق

واژه واقعه رجوع در قانون به معنای بازگشت زن به شوهر بعد از طلاق و در مدت زمان عده است. بسته به نوع طلاق، بر…

ادامه مطلب

خسارات نامزدی

از نظر حقوقی نخستین مرحله از تشکیل خانواده که برای آن قوانین و مقررات تنظیم شده است، مرحله خواستگاری و نامزدی...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

خسارات نامزدی

از نظر حقوقی نخستین مرحله از تشکیل خانواده که برای آن قوانین و مقررات تنظیم شده است، مرحله خواستگاری و نامزدی می باشد. به طور…

ادامه مطلب

ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک

آیا امکان ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر و مادر یا ولی قهری وجود دارد؟ همانطور که می دانید فرزندان تا رسیدن...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک

آیا امکان ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر و مادر یا ولی قهری وجود دارد؟ همانطور که می دانید فرزندان تا رسیدن به سن قانونی،…

ادامه مطلب

همه چیز درباره ی عده ی زن

بعد از جاری شدن خطبه طلاق، زن باید مدتی را برای ازدواج مجدد صبر نماید و در این زمان از انجام ازدواج مجدد...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

همه چیز درباره ی عده ی زن

بعد از جاری شدن خطبه طلاق، زن باید مدتی را برای ازدواج مجدد صبر نماید و در این زمان از انجام ازدواج مجدد خودداری کند.…

ادامه مطلب

با چه کسانی طبق قانون نمی توان ازدواج کرد؟

اگرچه ازدواج از نظر قانون و دین بسیار پسندیده است؛ اما به هر حال در شرایط خاصی امکان عقد کردن برای افراد وجود...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

با چه کسانی طبق قانون نمی توان ازدواج کرد؟

اگرچه ازدواج از نظر قانون و دین بسیار پسندیده است؛ اما به هر حال در شرایط خاصی امکان عقد کردن برای افراد وجود ندارد. در…

ادامه مطلب

آشنایی با مفهوم سرپرستی در قانون

واژه سرپرستی از جمله واژه هایی می باشد که بار قانونی داشته و می تواند مفهوم حقوقی خاص خود را داشته باشد بعضی از...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

آشنایی با مفهوم سرپرستی در قانون

واژه سرپرستی از جمله واژه هایی می باشد که بار قانونی داشته و می تواند مفهوم حقوقی خاص خود را داشته باشد. بعضی از واژه…

ادامه مطلب