جستجو میان 245 مقاله تخصصی

پابند الکترونیکی چیست؟

ماده 62قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط...

ادامه مطلب
عمومی, کیفری, مقالات

پابند الکترونیکی چیست؟

ماده 62قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق…

ادامه مطلب

اعاده حیثیت، شرایط و مراحل قانونی آن؟

اصولاً اگر شخصی علیه دیگری مبادرت به  شکایتی نماید و عملی را به او منتسب نماید که جرم می باشد ولی دلایل و...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

اعاده حیثیت، شرایط و مراحل قانونی آن؟

اصولاً اگر شخصی علیه دیگری مبادرت به  شکایتی نماید و عملی را به او منتسب نماید که جرم می باشد ولی دلایل و مدارکی را…

ادامه مطلب

نقد و بررسی شکوییه کیفری و انواع آن

شکوییه کیفری از انواع گوناگونی تشکیل شده است که سطح بزرگی از دادگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد جرائم مجزای...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

نقد و بررسی شکوییه کیفری و انواع آن

شکوییه کیفری از انواع گوناگونی تشکیل شده است که سطح بزرگی از دادگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. جرائم مجزای مالی، سایبری، ناموسی، اهانت…

ادامه مطلب

آیا توهین در فضای مجازی قابلیت پیگیری دارد؟

توهین در فضای مجازی از بارزترین اتفاقات اخیر رسانه و دنیای اینترنت است گاها درگیری‌های لفظی، توهین، افترا و...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

آیا توهین در فضای مجازی قابلیت پیگیری دارد؟

توهین در فضای مجازی از بارزترین اتفاقات اخیر رسانه و دنیای اینترنت است. گاها درگیری‌های لفظی، توهین، افترا و دعاوی مجازی آنقدر بزرگ و عمومی…

ادامه مطلب

مجازات توهین به مقدسات

اصولاً در هر دینی مفاهیم مقدسی وجود دارد که این مفاهیم مورد تکریم و تقدیس قرار می گیرد در خصوص این مفاهیم به...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

مجازات توهین به مقدسات

اصولاً در هر دینی مفاهیم مقدسی وجود دارد که این مفاهیم مورد تکریم و تقدیس قرار می گیرد در خصوص این مفاهیم به نحوی است…

ادامه مطلب

قاچاق اسلحه و مجازات آن

قاچاق اسلحه یکی از جرایمی است که توسط قآنونگذار ایرآن مورد مجارم آنگاری قرار گرفته است و با توجه به اینکه این...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قاچاق اسلحه و مجازات آن

قاچاق اسلحه یکی از جرایمی است که توسط قآنونگذار ایرآن مورد مجارم آنگاری قرار گرفته است و با توجه به اینکه این نوع جرم آنگاری…

ادامه مطلب