جستجو میان 229 مقاله تخصصی

اجرت المثل ایام زوجیت

اگر زوجه در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری به جز تمکین خاص و تمکین عام به دستور شوهر انجام داده باشد...

ادامه مطلب
مقالات, اجرت المثل, خانواده

اجرت المثل ایام زوجیت

اگر زوجه در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری به جز تمکین خاص و تمکین عام به دستور شوهر انجام داده باشد…

ادامه مطلب

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی دارد؟

در قانون مدنی ایران دو نوع عقد ازدواج به رسمیت شناخته شده است عقد دائم و عقد موقت عقد دائم دارای شرایطی می باشد...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی دارد؟

در قانون مدنی ایران دو نوع عقد ازدواج به رسمیت شناخته شده است عقد دائم و عقد موقت. عقد دائم دارای شرایطی می باشد از…

ادامه مطلب

تحریر ترکه به چه معناست؟

به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تحریر ترکه به چه معناست؟

به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه شخصی فوت…

ادامه مطلب

شرایط عزل قیم به چه صورت است؟

زمانی که کودکان زیر 18 سال، والد خود را از دست می‌دهند و دیگر قیمی ندارند، دادگاه برای آن‌ها قیم تعیین می‌کند...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

شرایط عزل قیم به چه صورت است؟

زمانی که کودکان زیر 18 سال، والد خود را از دست می‌دهند و دیگر قیمی ندارند، دادگاه برای آن‌ها قیم تعیین می‌کند. با این حال،…

ادامه مطلب

ناشزه بودن زن به چه معناست؟

آگاهی از مسائل حقوقی همواره یکی از دغدغه‌های مهم افراد بوده است مسائل حقوقی مربوط به خانواده از مهم‌ترین...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

ناشزه بودن زن به چه معناست؟

آگاهی از مسائل حقوقی همواره یکی از دغدغه‌های مهم افراد بوده است. مسائل حقوقی مربوط به خانواده از مهم‌ترین مسائل حقوقی در جامعه هستند. گاهی…

ادامه مطلب

آیا می‌توان به دلیل مشکلات جنسی از مرد طلاق گرفت؟

در جهان امروزی طلاق و جدا شدن از همسر به‌شرط ناسازگاری به یک مقوله مهم تبدیل شده است؛ اما این ناسازگاری باید...

ادامه مطلب
مقالات, طلاق

آیا می‌توان به دلیل مشکلات جنسی از مرد طلاق گرفت؟

در جهان امروزی طلاق و جدا شدن از همسر به‌شرط ناسازگاری به یک مقوله مهم تبدیل شده است؛ اما این ناسازگاری باید جنبه منطقی داشته…

ادامه مطلب