جستجو میان 262 مقاله تخصصی

تعیین تکلیف فرزند مشترکی که پدر و مادر حضانت وی را قبول نمی کنند چیست؟

حضانت فرزند معقوله ای جدا از قیومت و ولایت است در واقع حضانت به معنی تعلیم و تربیت، نگهداری و مراقبت روحی،...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

تعیین تکلیف فرزند مشترکی که پدر و مادر حضانت وی را قبول نمی کنند چیست؟

حضانت فرزند معقوله ای جدا از قیومت و ولایت است. در واقع حضانت به معنی تعلیم و تربیت، نگهداری و مراقبت روحی، جسمی، مادی و…

ادامه مطلب

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد به طور کلی بررسی احوال شخصی...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد. به طور کلی بررسی احوال شخصی انسان ها…

ادامه مطلب

نحوه استرداد جهیزیه

نحوه استرداد جهیزیه و تکلیف وسایلی که در طول زندگی مشترک از بین رفته اند چیست؟ استرداد جهیزیه قسمتی از...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

نحوه استرداد جهیزیه

نحوه استرداد جهیزیه و تکلیف وسایلی که در طول زندگی مشترک از بین رفته اند چیست؟ استرداد جهیزیه قسمتی از تکالیف طرفین در زمان جدایی…

ادامه مطلب

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد به طور کلی بررسی احوال شخصی...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد. به طور کلی بررسی احوال شخصی انسان ها…

ادامه مطلب