جستجو میان 174 مقاله تخصصی

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام رابطه ازدواج باید از یکدیگر طلاق...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

سه طلاقه کردن چیست؟ شرایط سه طلاقه در قانون

طلاق یکی از راه های اتمام ازدواج دائم می باشد به این معنا که طرفین برای اتمام رابطه ازدواج باید از یکدیگر طلاق بگیرند. در…

ادامه مطلب

نفقه و مهریه زن در زمان صیغه موقت

در قانون مدنی ایران دو نوع ازدواج وجود دارد ازدواج دائم – ازدواج موقت – تمام قواعد و مقررات مربوط به ازدواج...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

نفقه و مهریه زن در زمان صیغه موقت

در قانون مدنی ایران دو نوع ازدواج وجود دارد. ازدواج دائم – ازدواج موقت – تمام قواعد و مقررات مربوط به ازدواج دائم در قانون…

ادامه مطلب

نحوه ارث بری زن در عقد موقت

ارث بری یکی از مواردی است که در فقه بصورت مفصل در مورد آن بحث و بررسی شده و تمامی کتب فقهی تحت عنوان ارث مطرح می...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

نحوه ارث بری زن در عقد موقت

ارث بری یکی از مواردی است که در فقه بصورت مفصل در مورد آن بحث و بررسی شده و تمامی کتب فقهی تحت عنوان ارث…

ادامه مطلب

مبلغ دیه در سال ۱۴۰۰، چرا دیه زنان نصف مردان است؟

دیه یکی از تأسیسات شرعی می باشد که به موجب آن اگر شخصی به طور عمدی یا غیر عمدی به دیگری صدمه بدنی وارد نماید...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

مبلغ دیه در سال ۱۴۰۰، چرا دیه زنان نصف مردان است؟

دیه یکی از تأسیسات شرعی می باشد که به موجب آن اگر شخصی به طور عمدی یا غیر عمدی به دیگری صدمه بدنی وارد نماید…

ادامه مطلب

پس از اجاره کردن یک خانه چه هزینه هایی بر عهده مستأجر است؟

اجاره یکی از عقود رایج در جامعه می باشد که به موجب آن مؤجر منافع مال خود را در مدت معینی به مستأجر واگذار می...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

پس از اجاره کردن یک خانه چه هزینه هایی بر عهده مستأجر است؟

اجاره یکی از عقود رایج در جامعه می باشد که به موجب آن مؤجر منافع مال خود را در مدت معینی به مستأجر واگذار می…

ادامه مطلب

انحصار وراثت در صورت فوت زن

انحصار وراثت اصولاً مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت او مشخص شوند بدین ترتیب که در...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

انحصار وراثت در صورت فوت زن

انحصار وراثت اصولاً مربوط به زمانی است که شخصی فوت نموده و باید وراث حین الفوت او مشخص شوند. بدین ترتیب که در حال حاضر…

ادامه مطلب