جستجو میان 379 مقاله تخصصی

منظور از دادرسی فوری چیست؟

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به معنای رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان، به منظور صدور رای قاطع است این فرآیند...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

منظور از دادرسی فوری چیست؟

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به معنای رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان، به منظور صدور رای قاطع است. این فرآیند شامل تمام اقداماتی است که،…

ادامه مطلب

کیفرخواست چیست ؟

کیفرخواست چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین سوالاتی است که کاربران در طی بازه های زمانی مختلف از ما پرسیده اند...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

کیفرخواست چیست ؟

کیفرخواست چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین سوالاتی است که کاربران در طی بازه های زمانی مختلف از ما پرسیده اند. اگر بخواهیم به…

ادامه مطلب

بازپرس پرونده چه کسی است؟

بازپرس پرونده در نظام کیفری ایران شخصی است که صلاحیت تعقیب و تحقیق درباره وقوع یک جرم را دارد او مسئولیت...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

بازپرس پرونده چه کسی است؟

بازپرس پرونده در نظام کیفری ایران شخصی است که صلاحیت تعقیب و تحقیق درباره وقوع یک جرم را دارد. او مسئولیت تحقیقات مقدماتی و رسیدگی…

ادامه مطلب

قانون جدید مجازات کودکان بزهکار

مجازات کودکان بزهکار در قانون جدید دستخوش تغییراتی شده است طبق این قانون، امکان مجازات کودکان بزهکاری که...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قانون جدید مجازات کودکان بزهکار

مجازات کودکان بزهکار در قانون جدید دستخوش تغییراتی شده است. طبق این قانون، امکان مجازات کودکان بزهکاری که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، وجود…

ادامه مطلب

آیا جایگزین دیگری برای حبس در قانون وجود دارد؟

آمار جرم و جرایم در کشور ایران هر روز نسبت به روز گذشته در حال بیش تر شدن است همین بالا رفتن آمار باعث می شود تا...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

آیا جایگزین دیگری برای حبس در قانون وجود دارد؟

آمار جرم و جرایم در کشور ایران هر روز نسبت به روز گذشته در حال بیش تر شدن است. همین بالا رفتن آمار باعث می…

ادامه مطلب

خسارت معنوی و روند پیگیری آن

خسارت معنوی چیست و جبران آن چگونه است؟ خسارت و شکایت های ناشی از آن تنها جسمی و جانی نیست؛ بلکه گاهی اوقات...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

خسارت معنوی و روند پیگیری آن

خسارت معنوی چیست و جبران آن چگونه است؟ خسارت و شکایت های ناشی از آن تنها جسمی و جانی نیست؛ بلکه گاهی اوقات ممکن است…

ادامه مطلب