مجازات معاونت در قتل

4.2/5 - (33 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل کیفری با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

مجازات معاونت در قتل

تعریف معاونت در قتل

قانونگذار معاونت در قتل را تعریف ننموده است ، لکن بطور خلاصه می توان گفت: معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم.

قتل
بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید . منظور از معاون جرم اشخاصی است که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند ، بنابراین اگر چند نفر در ارتکاب جرمی نمایند و ان جرم را شخصا انجام دهند یا شروع به اجرای ان نمایند، مجرم اصلی هستند نه معاون»

معاونت در قتل عمدی

معاونت در قتل عمدی : ماده ۲۰۷ ق.م.ا در این زمینه مقرر می دارد« هرگاه مسلمانی کشته شود قائل به قصاص می شود و معاون در قتل عمد به ۳ سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.» در این ماده مجازاتی که برای معاونت در قتل بطور مطلق در نظر گرفته شده است ۳ الی ۱۵ سال حبس می باشد ، ماده مزبور واضح و روشن می باشد و ابهامی در آن نیست تا نیاز به توضیح باشد. همچنین تبصره ماده ۲۰۸ مقرر می دارد« در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک الی ۵ سال می باشد». ماده ۲۱۱ ق.م.ا مقرر می داردن اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند».
معاونت در قتل غیر عمدی : این بحث به دو قسمت تقسیم می شود: الف) معاونت در قتل شبه عمد: بند ب ماده ۲۹۵ در این باره است « قتل یا جرح یا نقض عضو که بطور خطاء شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود».چون درباره معاونت در قتل شبه عمد مجازات خاصی نه در قانون و نه در شرع مقرر گردیده است باید به ماده کلی برگشت کرد و به اطلاق آن ماده یعنی ماده ۱۲۶ عمل نمود. به عبارت دیگر باید ماده ۱۲۶ را ملاک تعیین میزان مجازات قرار داد و معاونت در قتل شبه عمد را با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، مورد تعزیر قرارا داد.
ب) معاونت در قتل خطای محض :بند الف ماده ۲۹۵ ق.م.ا در این باره است مقرر می دارد « قتل یا جرم یا نقض عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را بقصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید» مجازات قتل خطایی محض دیه است و اداء آن بر عهده عاقله قاتل می باشد. در رابطه با رکن قانونی معاونت در قتل خطایی محض هم مانند رکن قانونی معاونت در قتل شبه عمد ، بواسطه فقدان نص خاص در این باره و نبودن ماده ای خاص در این رابطه باید به عموم و اطلاق ماده ۱۲۶ق.م.ا عمل کرد و معون مزبور را شاید بتوان بر طبق شرایط و اوضاح و احوال ، مورد تعزیر قرار داد.

مصادیق معاونت در قتل

مصادیق کلی و عام: ماده ۱۲۶ق.م.ا در این زمینه مقرر می دارد: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعیر می شود.
۱-هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲-هرکس با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳-هرکس عالما ف عامدا وقوع جرم را تسهیل کند . مصادیق مذکور در ماده ۱۲۶ حصری هستند اما اجزاء آن مصادیق محدود و منحصر به فرد نیستند.

مصادیق خاص معاونت در قتل

۱-اکراه بر قتل دیگری که مباشر اکراه ، قصاص و اکراه کننده به عنوان معاون در قتل مستوجب حبس ابد شناخته شده است.
۲-امر و دستور به قتل دیگری که مباشر این قتل مستوجب قصاص بوده و برای آمر بعنوان معاون حبس ابد مقرر شده است.
۳- تسهیل کننده قتل بطریق مانع شدن مجنی علیه از دفاع و نگهداری او برای اینکه قاتل براحتی مرتکب قتل او گردد. برای چنین شخصی بعنوان ممسک ، حبس ابد مقرر گشته است.
۴- تسهیل کننده قتل از طریق مراقبت و نظارت برای اینکه قاتل با اطمینان خاطر ، مرتکب قتل گردد. این شخص بعنوان ناظر قتل مستوجب مجازات کورکردن چشم دانسته شده است.
با وجود اینکه هر یک از موارد فوق الذکر می تواند قابل انطباق با یکی از مصادیق و اشکال معاونت مذکور در ماده ۱۲۶ ق.م.ما باشد ، معهذا مقنن بموجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور « آمریت و دستور به قتل» و « اکراه بر قتل دیگری» را بعنوان معاونت در قتل عمدی مستوجب قصاص و آمره و اکراه در قتل مزبور را بعنوان معاونت در قتل مستوجب حبس ابد دانسته است.

مجازات های معاونت در قتل

علیرغم ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی که تنها به اعمال مجازات تعزیری نسبت به معاون جرم اکتفا نموده است ، قانونگذار در مواردی مجازات خاص را برای معاونین در جرائم مختلف منجمله معاون در قتل عمد تعیین کرده است که ذیلا بدانها اشاره می گردد: مقنن در قسمت اخیر ماده۲۰۷ برای معاونت در قتل مستوجب قصاص ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزیری را در نظر گرفته است. این مجازات در صورت سقوط قصاص از مرتکب قتل عمدی به سبب گذشت اولیاء دم یا فقدان شاکی بر طبق تبصره ماده ۲۰۸ به یک تا پنج سال کاهش داده است. به علاوه بر طبق ماده ۲۱۱ قانون مزبور برای آمر و دستور دهنده در قتل و اکراه کننده در جرم مزکور مجازات حبس ابد را مقرر داشته است و در صورت صغر یا جنون اکراه شده یا مامور به قتل ، امر و اکراه کننده را مستوجب قصاص دانسته است.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Civila
  Civila

  سلام . پدر من بهمراه دوستش و خانواده دوستش شامل پسرش و عروسش و پدر عروسش ‌‌در داخل ماشین ما در گیر میشوند . پدر من پیاده میشود و در بحث دور میگیرد . اما دوستش وعروسش پسرش را خفته میکنند با طناب .پدر من این صحنه را میبیند و فرار میکند . اما رفیقش بهش زنگ میزند و میخواهد برگردد . حالا ب پدر معاونت خورده . پرونده شاکی ندارد . مقتول فرزندی هم ندارد. در واقع ولی دم خودش قاتل اتهام خورده . در بازجویها . قاتل گفته ک پدر من خبر نداشته و از بقصد تفریح با ما امده . هماهنگ نشده . خواستم ببینم . پدرم باز حکم معاونت میخورد؟ خدای نکرده زندانش چقدر هست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در این خصوص جزئیات پرونده اهمیت زیادی دارد و بهتر است که یک وکیل دادگستری در این پرونده از پدر شما دفاع نماید

 • نوید
  نوید

  برادر من درخونه چند نفر باقمه بهش حمله میکنن دراین ماجرا یکی از افراد مهاجم به قتل میرسه
  ایا این دفاع مشروع میشه حکمش چیه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   دفاع مشروع دارای شرایط قانونی می باشد که درپرونده ای که تشکیل می شود دادسرا و دادگاه دقیقاً موضوع را بررسی می کنند.

 • ایمان
  ایمان

  سلام همسر من با برادرش بوده برادرش تو ماشین قتلی انجام داده همسرم فقط راننده ماشین بوده و دستی توی قتل نداشته فقط برادرش بهش گفته طناب جلو پاتو بده ب من همسرمم فکر کرده میخواد دستو پاشو ببنده طناب رو داده ب برادرش صندلی عقب داده و هیچ دستی توی کار نداشته و هیچ وسوسه ای نکرده طنابمم فقط اون گفته داده دستش حالا حکم همسره من چیه
  میگن معاونت ولی معانتم میخواستم بدونم درجه بندی داره چون همسر من هیچ کاری نکرده جز رانندگی و طناب ب منظوره بستن داده ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   جرم ایشان معاونت در قتل عمد می باشد.

 • رضا الف
  رضا الف

  وقت بخیر. شکایت کیفری علیه همسایه نموده ام و از دادگاه و پلیس برای معاینه محل به منزلم امدند و آن همسایه متوجه شد و قصد دارد نزد دیگران و پلیس مظلوم نمایی کند و برایم مشکل ایجاد کند چکار باید کنم ؟ شکایت کنم یا درگیری فیزیکی یا …نمیدانم .لطفا شما بنویسید .تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما واقعیت را بیان نمایید و موارد قانونی را رعایت نمایید.

 • دانیال
  دانیال

  یک فرد که مست بوده با سرعت زیاد با خودرو عابر پیاده ای را به قتل میرساند
  جاده بین شهری بوده است
  حکم این فرد چیست؟
  اگر نتوان مصرف مشروبات شخص را در دادگاه اثبات کرد حکم این فرد چیست؟
  قاتل میتواند به دلیل نداشتن سابقه کیفری از تخفیف و عفو مجازات اسلامی استفاده کند؟

  حداقل و حداکثر حکم قاتل چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   نوع قتل در جرایم راهنمایی و رانندگی شبه عمد می باشد.

 • یک رهگذر
  یک رهگذر

  با سلام و دعای خیر – خانواده همسرم همه معتاد هستند مرا به شهرستان نطنز کشانده و همه آنها با مکر و حیله مرا فریب دادند تا از درخت گردو بالا بروم باری آسیب بدنی دیدم آیا می توان شکایت مطرح کرد زیرا در سایت آورده اید که با فریب و نیرنگ موارد قتل را برای دیگری رقم زدن جرم حبس ابد را دارد !!.. البته من باور ندارم تو این دادگاه ها به این نتیجه برسم
  با یکی این کار رو کرده بودند دستش از همه چیز کوتاه شده بود لذا متاسفانه همه را قتل عام کرده بود
  من نمی توانم یک مورچه را بکشم به خدا توکل می کنم همین کار دیگری از دستم بر نمیاد
  با این حال خواهش می کنم جواب سوال مرا بدهید ، آرزو دارم همیشه سلامت و تندرست باشید – با تشکر و سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر این مورد فاقد عنوان مجرمانه می باشد.

 • مرتضی
  مرتضی

  علی سواره موتور با حسن بودن.حسن دوست مشترکشون مجید رو تو خیابون میبینه که از قبل دعوا داشتن باهم.حسن به علی می‌گه نگه دار.علی ام نگه میدارم و حسن و مجید درگیر میشن که منجر به قتل مجید میشه.حسن فراری میشه و مامور ها به علی میگن بیاد آگاهی یه هفته ست بازداشته.چه حکمی میدن براش؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   تعیین مجازات در هر پرونده و به اقتضای اوضاع و احوال آن پرونده با قاضی است و قابل پیش بینی نیست.

 • ناهید
  ناهید

  اگر کسی پول به یه نفر بدهد که مادر و پدرش رو بکشند آیا بعدا که معلوم شد ارث به اون فرزند می رسه ؟؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام صرفا در همین حد باشد بله ارث می رسد در صورتی که موجب مرگ شود خیر ارث نمی رسد.

 • Mojtaba
  Mojtaba

  سلام.برادرم درب مغازه بوده که یه نفر با چاقو به مغازه مراجعه میکنه و درگیر میشه و تصاویر دوربین و چند شاهد هم دیدند که برای درگیری اومده و جدا کردند بعد طرف میره و یرادر دیگرش با اسلحه به مغازه مراجعه میکنه و برادر کوچکترم که درب مغازه بوده را در حضور مادر و برادرش با شلیک دو گلوله به قتل میرسونه و بعدش تفنگ را دست برادرش میده و فرار میکنه و برادرش هم اسلحه را توی ماشین خودش میزاره و فرار میکنه.در گزارش پلیس نوشته شده ک قاتل متواری و توسط نیروها دستگیر شده ما از برادر قاتل ک اسلحه را از محل قتل برده شکایت کردیم اما بازپرسی شکایت مارو رد کرده و دوبار در حکم تاکید کرده که قاتل بلافاصله خود را معرفی کرده!! و جرم بدادرش رو نادیده گرفته!!!!؟؟؟و کفایت تحقیقات داده ؟؟در حالی که تصاویر کاملا معلومه چه اتفاقی رخ داده.راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پاسخ کامل و دقیق نیازمند بررسی کامل دلایل. مدارک و سوابق قضایی است.

 • user-09176961714
  user-09176961714

  یک نفر داخل اتاق میشنه یکی با جوب میاد حمله میکنه این که داخل اتاقه از ترس که میکشه برایم با اسلحه طرف میکشه بعد از مدتی فراری میره زندان دادگاه هش میگرن قاضی رای صادر میکنه قتل شو عمد طرف محکوم به تیه ازاد میشه بعد از ۲۵ روز ۵نفر به قضد سوار ماشین میشن میان داخل شهر طرف میگش بعد دو نفر فراری چهار نفر ۲ماه رفتن زندان الان ازادن حکمشون چیه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   تعیین مجازات با قاضی است و قابل پیش بینی نیست.

 • ایمان
  ایمان

  سلام.کسی که فقط در خانه مقتول زنگ درش رو زده برای اینکه مقوتل در رو باز کنه و خودش در قتل هیچ شراکتی نداشته و هیچ سابقه ای نداره و حتی روحشم از اینکه قرار است کسی کشته بشه خبر نداره حکمش چیه؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام .به چه منظور زنگ خانه را زده ؟

 • عبدالغنی
  عبدالغنی

  سلام ببخشید پدرم در سال ۹۰به قتل رسیده اما هنوز قاتل مشخص نیست ولی یک زن مشارکت داشته تو قتل جای پدرم را به قاتلین نشون داده و شب تو خونه همون بودن بعد ساعت ۱۰شب حمله کردن دو نفر از قاتلین کشته شدن توسط همراه های خودشون بعد حکم این زن چیه چند ساله زندان میشه و سند برای ایشون قاضی قبول میکنه که بیرون بیاد میشه راهنمای بکنید ممنون میشم ازتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . سوال نامفهومه

 • دادا
  دادا

  سلام مردی توسط همسر و دوست پسرش کشته شده بدین صورت که زن دو عدد قرص برنج که کشنده هست و تعداد زیادی قرص خواب داده و پسر نیز با طناب مقتول رو دچار خفگی کرده است و باز حس کرده مقتول نفس می کشد با چوب ضربه ای به سرش زده و هر دو جسد رو برند و بیرون شهر به کلی به آتش کشیدند طوری که جسد کاملاً خاکستر شده است حالا دادگاه رای به مباشرت پسر و معاونت زن داده است. ایا اقدام به قتل زن با نیت کشتن همسر مشارکت در قتل نیست؟؟؟

 • جمشید قلی زاده
  جمشید قلی زاده

  اگر کسی با اسلحه دیگری ک قرضی گرفته قتلی انجام دهد . حکم صاحب اسلحه چیست ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، در صورتیکه اسلحه را با علم به اقدام به قتل ،به قاتل داده باشد ، هم به مجازات حمل اسلحه و هم معاونت در قتل محکوم میشود

 • مهدی
  مهدی

  سلام ی نفر یکی رو به عمد کشته و بعد ۳۰ سال طرف اومده و اعتراف کرده که من کشتم حالا چی میشه ؟
  اونی که کشته قصاص میشه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بررسی می کنند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت اقرار . مجازات قصاص

  • مینا
   مینا

   مجازات کسی که دستور قتل داده باشه به کس دیگه ای چیه؟

 • Mina
  Mina

  سلام .یه قتل اتفاق افتاده و قاتل خودش اعتراف کرده و گفته راننده ماشین همسر بنده بوده .در صورتی ک همسر بنده خونه بوده و شاهدین هم گفتن که خونه بوده و از خونه همسرم تا محل وقوع جرم هم کلی مسافت بوده و همون لحظه اتفاق قتل هم همسرم تو خونه دستگیر کردن .ولی دادستان میگه شاید گوشی رو تو خونه انداختی و بهش معاونت در قتل خورده .آیا کسی که خودش معرض اتهامه و قاتله می‌تونه اقرار واسه شوهر من بکنه و دادگاه حرفش قبول می‌کنه ؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.پرونده قتل پیچیده است.بایدمطالعه شود.ازخدمات وکیل مجرب استفاده کنید

 • هادی
  هادی

  باسلام در یک قتل با اسلحه گرم مجازات فروشنده اسحله معونت در قتل حساب میشه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، خرید و فروش اسلحه گرم طبق قانون مجازات حبس دارد ، در صورتیکه فروشنده اسلحه به قصد قتل اسلحه را در اختیار قاتل قرارداده باشد به مجازات معاونت در قتل هم محکوم میشود

 • الهه
  الهه

  سلام یکی از اشناهای ما برادرش و مادرش دونفر را اوردن اونا توی خونه قتل رو انجام دادن اما برادرش و مادرش ضربه ای نزدن
  و برادرشم حمل جسد کرده الان حکمشون چیه؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورت وجود شرایط به اتهام معاونت در قتل عمد محکوم می شوند

 • شیراز. Mjp
  شیراز. Mjp

  اگه قاتل اصلی ازطرف دادگاه ازادشه وینفر دیگه بجای قاتل معرفی بشه ازطرف دادگاه ایا این حکم درسته؟ من بچشم خودم قاتل بردارم رادیدم چرادادگاه ینفربیگناه رابجای قاتل معرفی کرده؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   قاضی که به علوم غیبی آگاهی ندارد و به اقرار و یا شهود توجه می کند
   شخص دوم که خود را قاتل معرفی کرده در واقع اقرار به قتل نموده

 • علی محبوب
  علی محبوب

  سلام چندین موردسراغ دارم که افرادی در درگیری منجربه قتل حضور وحتی درضرب وجرح مقتول مشارکت داشته انداماقاضی فقط یک نفرراکه ضربه کشنده وارد کرده به قصاص وسایرین را بعنوان معاونت درقتل محکوم کرده چرادراینجااین افرادرا بعنوان مشارکت درقتل تشخیص نداده درحالیکه این افرادحتی مقتول را باچاقو وقمه هم مورد ضرب وجرح قرار داده اند اماقاضی براساس نظرپزشک قانونی فقط یک نفرکه ضربه کشنده را زده قاتل ومابقی رامعاون درقتل معرفی کرده واین احکام باماده قانونی که معاون درقتل را تشریح میکندکاملامنافات داردچرا؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام اگر طبق نظر پزشکی قانونی علت فوت مقتول ، تنها یک ضربه باشد و انتساب آن به شخص خاصی معلوم باشد . تنها آن شخص مباشر در قتل محسوب می گردد

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام . بله

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام . بله

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام عناصر مباشرت در جرم اثبات نشده و قاضی براساس نظر کارشناس پزشک قانونی رای صادر می کند.

 • محمد
  محمد

  سلام یکی تیر اندازی کرده ویک نفرو کشته ویکی رو هم زخمی با ماشین پلاک مخدوش حالا اسم کسی دیگه ای روکه مکالمه تلفنی داشته رو اورده گفته اون زده آیا میتونه ثابت کنه ؟در ضمن همه میدونن که خودش زده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، برای اثبات این موضوع باید دلایل کافی ارائه نماید در غیر اینصورت خود متهم به ارتکاب جرم محسوب می گردد.

 • حسام کوچولو
  حسام کوچولو

  سلام شوهرم یکی رو تیر کرده مرده طرف البته برای دفاع از دوستش .مقتول دوست شوهرمو با چاقو میزنه شوهرمم طاقت نمیاره مقتول را با تیر میزنه حالا حکمش قصاصه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در صورت وجود شرایط دفاع مشروع و اثبات اینکه برای دفاع از جان دوستش مجبور به تیراندازی شده است خیر و در غیر اینصورت بله.

 • علیرضا
  علیرضا

  جرمم معاونت در قتل عمدی شرب خمر مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه و رانندگی با ان. اگه قاتل مشخص نشه سه نفر اصلی میشه قصاص داد. یا مجازاتش چیه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   هیچکدام از این جرائم مجازات قانونی قصاص ندارد.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان