نحوه ارث بری زن در عقد موقت

2.7/5 - (4 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

نحوه ارث بری زن در عقد موقت

ارث بری یکی از مواردی است که در فقه بصورت مفصل در مورد آن بحث و بررسی شده و تمامی کتب فقهی تحت عنوان ارث مطرح می باشد. می دانیم که زوجیت یکی از راه های ارث بری می باشد اما آنچه مشخص است این است که عقد دائم موجب ارث بری می باشد و زنی که به عقد موقت همسر دیگری گردیده است در این خصوص ارث نمی برد. در این خصوص زوجیت بی گمان از اسباب تملک است. در ماده ۸۶۴ قانون نیز امده است که از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد بنابراین تردیدی وجود ندارد که زوجیت از اسباب ارث می باشد.

نکته ویژه  در این خصوص این است که به موجب ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند. از مفهوم ماده مذکور و قید زوجیت دائمی چنین فهمیده می شود که در نکاح منقطع  (متعه) ارث راه ندارد و با توجه به این امر بایستی گفت که از منظر قانونگذار صرفاً زوجیت دائمی می تواند از موجبات ارث باشد علاوه بر این بایستی اضافه نمود که هرچند به موجب ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر می باشد و تکلیف مرد به دادن نفقه بر مبنای حکم قانون می باشد اما امکان این وجود دارد که طرفین در نکاح منقطع نیز شرط نفقه تعیین نمایند و این شرط حتی ممکن است بطور ضمنی برقرار گردد اما همین شرط در خصوص ارث بری در نکاح موقت امکان پذیر نمی باشد

ارث بری زن در عقد موقت
ارث بری زن در عقد موقت

با این اوصاف شرط توارث در نکاح موقت باطل است دلیل این امر به زبان ساده حقوقی این است که چون قواعد ارث از شرع اسلام و بویژه از متن قرآن استخراج شده است بنابراین صرفاً می توان مواردی را در قانون ذکر نمود که مجوز شرعی آن وجود داشته باشد و در خصوص ارث در نکاح موقت چون چنین امری وجود ندارد بنابراین شرط نمودن آن نیز باطل است و حقوقدانان آن را نپذیرفته اند نکته جالب توجه دیگر این است که برعکس ارث، مهریه از شرایط صحت در عقد موقت می باشد و حتماً باید مهریه در عقد موقت وجود داشته باشد در غیر این صورت نکاح موقت صحیح نمی باشد. در ماده ۱۰۹۵ قانون همین مسأله ذکر گردیده است به موجب ماده مذکور« در نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان است» بر این اساس مهریه از موارد ضروری است که حتماً باید در توافقات مربوط به نکاح ذکر گردد تا عقد مذکور صحیح تلقی گردد.

هرچند در خصوص اثبات این که نکاح منعقده بطور دائمی بوده یا موقت بحث های زیادی صورت گرفته است اما آنچه مسلم است این که در فرض تردید بین این که عقد نکاح منعقده موقت یا دائم بوده فرض بر دائمی بودن آن است مگر این که مدعی دلیلی بر موقتی بودن آن داشته باشد. بنابراین فرض کنید شخصی فوت می کند و زنی ادعا نماید که همسر دائمی بوده می تواند دادخواست اثبات زوجیت را تقدیم دادگاه نماید و چنانچه بتواند با دلایل کافی ادعای خود را اثبات نماید آنگاه زوجه دائمی فرد متوفی قلمداد می شود و چنانچه متوفی ماترکی داشته باشد در ردیف وراث قرار می گیرد و فرض قانونی خود یعنی  ۴/۱  یا ۸/۱ کل ماترک را به ارث خواهد برد. در این صورت چنانچه سایر ورثه مدعی باشند که نامبرده به ازدواج دائم همسر متوفی نبوده باید دلایل آن را در دادگاه ذکر نمایند و چنانچه دلایل از نظر دادگاه قابل قبول باشند آنگاه ادعای مدعی در این خصوص رد خواهد شد بنابراین در این خصوص ضرورت دارد اشخاصی که درگیر با چنین مسائلی می باشند با وکلای متخصص مشورت نمایند و گروه وکلای دادگستری رهجویان از وکلای متخصصی بهره مند می باشد که می توانند در این خصوص مشاوره تخصصی ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • محمد حسین پور
  محمد حسین پور

  سلام اگر مرد فوت کرده باشد که دو تا زن اولی دائم دومی صیغه ۹۹ساله باشد که هیچکدام بچه ندارد بیمه و ارث چگونه تقسیم می‌شود در ضمن دومی ۵۱ سکه نوشته شده است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام تنها به همسر اول ارث می رسد.و هر دو همسر می توانند از ماترک مهریه خود را مطالبه نمایند.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان