قوانین موجر و مستاجر

وکیل حقوقی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


77947264 - (021) { سی خط ویژه }

اجاره

مطابق ماده 466 قانون مدني: «اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عين مستاجره مي‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند

مستاجر

تکالیف موجر

تحویل مورد اجاره به مستاجر پس از انعقاد عقد اجاره

بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیهاجاره

انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره

تکالیف مستاجر

پرداخت کرایه

تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد

انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره

.پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ

جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر

خودداری از ورود خسارت به محل اجاره

قرارداد اجاره رسمی و غیر رسمی          

قرارداد اجاره رسمی قراردادی است که در دفترخانه تنظیم شده باشد یا در صورتیکه قرارداد در دفترخانه تنظیم نشده است باید توسط دو شاهد امضا شده باشد. قرارداد اجاره زمانی غیر رسمی است که بوسیله اجاره دهنده و اجاره کننده در یک برگ کاغذ تنظیم میشود و یا اینکه در بنگاههای املاک تنظیم میشود. نکته مهمی که باید رعایت شود تا بتوانید دستور تخلیه بگیرید اینست که غیر از امضای اجاره دهند و اجاره کننده که در انتهای قرارداد اجاره میباشد، باید امضای دو نفر به عنوان شاهد آنرا امضا کنند.

وظایف موجر

موجر باید عین مستاجره را در وضعیتی به تصرف مستاجر بدهد که مستاجر بتواند استفاده مقرر را از عین مستاجر ببرد.

موجر حق ندارد مادام که عقد اجاره باقی است، در عین مستاجره تغییراتی ایجاد کند، به طوری که مانع از استفاده مستاجر باشد یا امکان استفاده مستاجر را دشوار نماید.

کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجر در عین مستاجره لازم است، برعهده مالک می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد، یا آنکه عرف اقتضای امر دیگری را داشته باشد.

وظایف مستاجر

مستاجر باید مال الاجاره معین را در مواعدی که برای پرداخت آن در نظر گرفته شده به مالک تسلیم کند و در صورتی که موعدی برای پرداخت مال الاجاره معین نشده باشد باید آن را نقدا به موجر بپردازد.

مستاجر باید در استفاده عین مستاجره رعایت متعارف را بنماید یعنی در آن تعدی و تفریط نکند ؛ در غیر اینصورت در برابر مالک مسول خواهد بود . مستاجر باید عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده به کار برد ؛ در غیر اینصورت ضامن خواهد بود . در صورتی که طرز مصرف عین مستاجره مشخص نشده باشد مستاجر باید از آن ، آن طور که عرف اقتضاء می کند استفاده کند والا ضامن است.

اگر مستاجر بدون اذن موجر در عین مستاجره تعمیراتی انجام دهد در صورتی می تواند از موجر مطالبه کند مگر آنکه ضمن عقد اجاره این امر مورد توافق قرار گیرد .

اجاره

 قانون موجر و مستاجر در تخلیه پیش از موعد

اگر مستاجر مطلبق قرارداد حق فسخ زودتر از موعد نداشته باشد قرارداد تا انقضاء مدت اعتبار دارد و موجر موظف به پرداخت مبلغ رهن قبل از موعد قرارداد نمی باشد مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد که در صورتی که مستاجر قصد تخلیه ملک زودتر از موعد را داشته باشد باید این امر را یک ماه زودتر به موجر اطلاع دهد که در اینصورت موجر باید طبق قرارداد هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبلغ ودیعه اقدام نماید. برای فسخ قرارداد توسط مستاجر نیز در صورت معیوب بودن ملک در حال اجاره و یا در حالتی که دو طرف در زمینه فسخ قرارداد پیش از موعد در این زمینه توافق کرده باشند، فسخ امکان پذیر است.

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مستاجر

در صورتی که موجر به تعهدات خود عمل ننماید، مستأجر می تواند قرارداد را فسخ نموده و ملک را تخلیه نماید. در اینصورت موجر باید حقوق مستأجر را تسویه و اجاره را پایان دهد. یکی دیگر از مواردی که مستأجر می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید، مغایرت عین مستأجره با توصیفات مندرج در اجاره نامه است. اگر در صورت ایجاد خرابی غیر قابل تعمیر در ملک، مستأجر می تواند پس از فسخ قرارداد، ملک را تخلیه نموده و مبلغ پیش پرداخت را دریافت نماید.

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر      

اگر مستأجر ملک را به مصرفی غیر از موارد توافقی خود با موجر در آورد، مثلا از ملک مسکونی جهت دفتر کاری استفاده نماید، یا در استفاده خود از ملک، مرتکب اعمال خلاف شرع شود ، موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نموده و ملک را از مستأجر باز پس گیرد. در صورتی که مستأجر، به مدت ۳ ماه اجاره بهای خود را به طور کامل پرداخت نکند، موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.

هزینه تعمیر پکیج چند روز پس از ورود مستاجر

اگر تقصیر از طرف مستاجر اتفاق افتاده باشد پرداخت و جبران خسارت با او خواهد بود. بنابراین اگر بین خرابی پکیج و تقصیر مستاجر در حفظ و نگهداری متعارف از پکیج رابطه مسقیم وجود داشته باشد جبران خسارت وارده  یعنی تعمیر پکیج بر عهده ی مستاجر است .

تخلیه ملک

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کاری باید انجام داد؟

پس از اتمام مدت اجاره موجر از مستأجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

– یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

– یا مستأجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

– یا اینکه کاری بر خلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه    

اصل بر آن است که دادگاه های عمومی برای طرح دعاوی تخلیه صالح هستند ولی اگر تخلیه اماکن مسکونی مدنظر باشد، شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به این دعاوی صلاحیت دارند. اما برای تخلیه محل کسب و امثال آن، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

اجرت المثل ایام تصرف چیست و چگونه محاسبه میشود؟      

اجرت المثل مبلغی است که بابت استفاده شخص منتفع از مال، به مالک مال پرداخت می شود. اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه بوده و بسته به شرایط روز ، میزان استفاده ، نوع مال و … تعیین می شود. در صورتی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال خودداری نماید، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید.  اجرت المثل معمولا خارج از قرارداد و توسط قاضی یا کارشناس تعیین می گردد.

انتقال محل اجاره توسط  مستاجر به شخص دیگر چه حکمی دارد؟   

در عقد اجاره لازم نیست موجر مالک ملک مورد اجاره باشد ولی لازم است مالک منافع آن باشد و الا اجاره باطل است. از طرف دیگر مستاجر هنگامی می تواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند که در اجاره نامه این اختیار به او داده شده باشد و در این حالت مالک می تواند در صورت پایان مدت اجاره یا فسخ آن با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم کند و نیز مستاجر جدید دارای چنین حقی است

6 دیدگاه

 • علیرضا
  علیرضا

  سلام
  من ملک تجاری اجاره کردم و تمام چک های اجاره ام را به موجر پرداخت کردم
  و بعد از گذشت ۳ماه کار و کاسبیم نمیچرخه واقعا حتی اجاره این چند ماهم در نیومده والان قصد دارم ملک و تخلیه کنم و جایی دیگه کاسبی کنم
  چطور میتونم اقدام به تخلیه زود هنگام کنم که مالک هم چک ها هم ودیعه رو بهم بدون کم و کسر پس بده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه چون شما قیل از پایان مورد اجاره قصد تخلیه دارید فلذا ابتدا باید به نحو مسالمت امیز قضیه را با مالک حل و فصل کنید و الا مجبور کردن مالک به فسخ اجاره به راحتی امکان پذیر نیست و البته در برخی اجاره نامه های املاک مستاجر حق فسخ داده میشود ,پس باید اجاره نامه توسط یک وکیل یا مشاور حقوقی بررسی گردد.

 • احمد
  احمد

  با سلام
  من مستاجر ملکی بودم که طلب وجه از موجر کردم که کار ما به شورا کشیده و رای صادر و تمام شده الان در ان بین شورا تمام وجه که بابت کرایه به موجر دادم را حساب نکرده الان تحت چه عنوان و کجا میتونم شکایت کنم
  با ادب و احترام

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چنانچه ودیعه خود را با رای شورا از موجر و مالک گرفته اید و اجاره بهای کامل را نیز پرداخت کرده اید در این صورت ادعای دیگری علیه موجر پذیرفته نیست مگر اینکه موجر توسط رای شورا مبالغی از ودیعه شما را بابت اجور معوقه کسر کرده باشد و شما مدعی پرداخت انها هستید در این صورت می توانید به رای شورا اعتراض نمائید.

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام من ملکی را اجاره کردم ۲ ماه مانده به اتمام قرارداد دو بار با صاحب ملک تماس گرفتم که باید ملک و تخلیه کنم یا اینکه با من تمدید قرارداد میکنند ایشان هر بار به دلایل مشغله و اینکه ملک برای برادر ایشان هست که به رحمت خدا رفته جواب واضحی ندادن در زمان اتمام قرارداد هم با ایشان تماس گرفتن باز گفتند که باید با خانواده مشورت کنند و به من خبر دهند و من نگران نباشم هر زمان که ایشان تشریف بیاورند در صورت فسخ قرارداد به من ۲ ماه مهلت تخلیه میدهند (موجر در شهرستان دیگر ساکن می باشد) با این حال ۴ ماه گذشت و خبری از ایشان نبود چون قرار بود ایشان به من خبر دهد بعد از ۴ ماه تماس گرفتند و گفتن برای تمدید قرارداد آخر هفته تشریف میآورند که این امر صورت نگرفت تا ۷ ماه گذشت با من تماس گرفتند که شما باید به ازای هر ماهی که در ملک من بودید بعد از اتمام قرارداد مبلغ ۵۰۰ هزار تومن بپردازید یعنی حدود ۴ میلیون بدون اینکه قراردادی تنظیم شده باشد. راه حل چیست و آیا من موظف به پرداخت این مبلغ بدون عقد هیچ قراردادی میباشم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شمابااتمام مدت قراردادبایدمراتب آمادگی خودبرای تخلیه رابااظهارنامه رسمی به مالک اعلام می کردید.درحال حاضرهم فورااین کارراانجام داده ومبلغ ودیعه یاقرض الحسنه خوراهم مطالبه کنید.خسارت های موردادعای موجرمشروط به درج درقراردادومطالبه قانونی وی است.

 • محسن
  محسن

  سلام من مستاجرم پارسال زمستون با اولین بارون از سقف خونه آب اومد کل دیوار خونه خیس شد رفتم بالای بوم دیدم کل ایزوگام سقف قدیمی و سوراخ شده حالا که میخام تخلیه کنم صاحب خانه میگه باید هزینه بدی!!!میشه راهنماییم کنید قانونن حق با منه یا ایشون؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر اسیب وارده به ساختمان ناشی از فعل شما نباشد موجر نمی تواند چنین ادعایی مطرح نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.