جستجو میان 237 مقاله تخصصی

تفاوت دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

دادخواست تقسیم ترکه ناظر بر شخصی نمودن سهام وراث می باشد لذا از اینرو با دادخواست مطالبه ی سهم الارث تفاوت...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

تفاوت دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

دادخواست تقسیم ترکه ناظر بر شخصی نمودن سهام وراث می باشد. لذا از اینرو با دادخواست مطالبه ی سهم الارث تفاوت دارد، در مطالبه سهم…

ادامه مطلب

دریافت خسارت به علت قطعی برق

اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد در خصوص قراردادها چنانچه به عنوان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

دریافت خسارت به علت قطعی برق

اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد. در خصوص قراردادها چنانچه به عنوان مثال شخص(الف) قراردادی با شخص(ب) منعقد…

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه چیست؟

1- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟ رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

رأی وحدت رویه چیست؟

1- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟ رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه…

ادامه مطلب

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته باشیم که…

ادامه مطلب

لایحه حقوقی چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟

اصولاً لایحه نوشته ای است که به موجب آن اشخاص دفاعیات خود را در خصوص دعاوی به دادگاه اعلام می نمایند، در حقیقت...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

لایحه حقوقی چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟

اصولاً لایحه نوشته ای است که به موجب آن اشخاص دفاعیات خود را در خصوص دعاوی به دادگاه اعلام می نمایند، در حقیقت به جای…

ادامه مطلب

نقد و بررسی محاسبه دیه اعضای بدن

اعضای بدن از جمله مهم‌ترین دارایی یک انسان هستند که امکان نقص و از بین رفتن آن‌ها بر اثر سوانح از سوی انسان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

نقد و بررسی محاسبه دیه اعضای بدن

اعضای بدن از جمله مهم‌ترین دارایی یک انسان هستند که امکان نقص و از بین رفتن آن‌ها بر اثر سوانح از سوی انسان دیگر به…

ادامه مطلب