جستجو میان 192 مقاله تخصصی

مهرالمثل چیست

مهریه از جمله شروط ازدواج محسوب می‌شود مهریه یک شرط مورد توافق طرفین است به اشکال و مقادیر متفاوت به توافق دو...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

مهرالمثل چیست

مهریه از جمله شروط ازدواج محسوب می‌شود. مهریه یک شرط مورد توافق طرفین است. به اشکال و مقادیر متفاوت به توافق دو طرف می‌رسد. در…

ادامه مطلب

رد مال در فروش مال غیر

فروش مال غیر، مسئله‌ای که خیلی از افراد ممکن است تا کنون با آن مواجه شده باشند در توضیح فروش مال غیر می‌توان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

رد مال در فروش مال غیر

فروش مال غیر، مسئله‌ای که خیلی از افراد ممکن است تا کنون با آن مواجه شده باشند. در توضیح فروش مال غیر می‌توان گفت، فروش…

ادامه مطلب

اراضی موات چیست ؟

به بیان ساده اراضی موات به آن دسته از زمین‌ها گفته می‌شود که معطل مانده و غیر آباد هستند به عبارتی بهتر از...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اراضی موات چیست ؟

به بیان ساده اراضی موات به آن دسته از زمین‌ها گفته می‌شود که معطل مانده و غیر آباد هستند. به عبارتی بهتر از زمین موات…

ادامه مطلب

دعاوی موات چیست ؟

زمین های موات را در فقه جزء انفال در نظر می گیرند این زمین ها از اموال دولتی به حساب می آیند با توجه به روایت...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

دعاوی موات چیست ؟

زمین های موات را در فقه جزء انفال در نظر می گیرند. این زمین ها از اموال دولتی به حساب می آیند. با توجه به…

ادامه مطلب

مهم‌ترین نکات در رابطه با اراضی ملی

اگر می‌خواهید اطلاعات کامل و کاربردی درباره اراضی ملی به دست آورید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید در این...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

مهم‌ترین نکات در رابطه با اراضی ملی

اگر می‌خواهید اطلاعات کامل و کاربردی درباره اراضی ملی به دست آورید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید. در این مقاله تلاش می‌کنیم این…

ادامه مطلب

تکدی گری چیست، مجازات تکدی گری

تکدی گری عنوان قانونی است که به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، بدین معنی که هر شخصی رفتاری...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

تکدی گری چیست، مجازات تکدی گری

تکدی گری عنوان قانونی است که به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، بدین معنی که هر شخصی رفتاری را انجام دهد…

ادامه مطلب