تخلیه ملک مسکونی چگونه است ؟

سوال کاربر مستاجر با این که یه ماه از عقد قراردادش گذشته خانه را تخلیه نمی کنه با اینکه از دو ماه قبل انقضای قراردادش بهش اعلام شده

۲ شهریور ۱۳۹۸
 • موجر
 • مستاجر
 • تخلیه
 • انقضای مدت
 • جواب کارشناس
  /

  شما می توانید برای تخلیه اپارتمان مسکونی به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه و دادخواست تخلیه به علت انقضای مهلت را تقدیم نمایید .

  ۳ شهریور ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.
    مشاوره تلفنی رایگان