دادگاه صالح در رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کدام دادگاه می باشد ؟

سوال کاربر سلام من خودروی را خریداری کردم به صورت قولنامه ای فروشنده برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه حضور پیدا نمیکند.فروشنده ساکن شیراز میباشد.وخریدار ساکن تهران میخواستم بدونمبه صورت نیابتی میتونم از فروشنده شکایت کنم یا حتما باید در دادگاه شیرازاقدام کنم

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۷:۵۲
 • الزام
 • تنظیم سند
 • خریدار
 • فروشنده
 • مبایعه نامه
 • جواب کارشناس
  /

  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در شورای حل اختلاف و محل اقامت خوانده (فروشنده) طرح میشود ولی مالکین قبلی نیز به عنوان خوانده معرفی شوند، اقامتگاه یکی از آنها که در تهران باشد ملاک طرح دعوی در تهران است.

  چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹:۱۷
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.
    مشاوره تلفنی رایگان