نحوه ایجاد سرقفلی

سوال کاربر درچه صورت اجاره به سرقفلی مبدل یاتلقی میگردد

۱۲ مرداد ۱۳۹۸
 • موجر
 • تخلیه
 • انقضای مدت
 • اجاره بها
 • جواب کارشناس
  /

  حق سرقفلی که از حاکمیت قانونی روابط موجب و مستاجر سال 76 ایجاد می شود باید از مالک ملک تجاری و یا دارای حق سرقفلی خریداری شود و از طریق قانونی بدین وسیله به جزء جدید منتقل شود .

  ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.
    مشاوره تلفنی رایگان