آیا در دیوان عالی کشور مجازات آدم ربایی از 20 سال کاهش می بابد؟

سوال کاربر چهارنفر به یک شخص اتهام زده اند که بچه هاشونا مورد تجاوز قرارداده وآدمربایی کرده ولی شواهد این رانشون نداده پزشک قانونی رد کرده ولی ۲۰ سال زندان بریدن وتفخیذ رانسبت وصدضربه شلاق ولی رفته فرجام خواهی نتیجه چی میشه

۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • توهین
 • افترا
 • فحاشی
 • شلاق
 • قذف
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  با توجه به اینکه پرونده ای که حداقل 100 برگ دارد نمی توان با 3 خط توضیح، پاسخ مناسبی به آن داد! علی ایحال باید منتظر بمانید تا قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در این خصوص اظهار نظر نمایند و بدون مطالعه و بدون مطالعه پرونده نمی توان اظهار نظر نمود.

  ۳۰ تیر ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.