خودرویی که با وکالت خریداری شده توسط ثالث قابل توقیف است؟

سوال کاربر مالک خودرو آ ن را چند سال پیش فروخته و دست به دست به من رسیده همچنین وکالت فروش و تعویض پلاک به خریداران داده شده و به من تفویض گردیده اما هنوز تعویض پلاک و انتقال رسمی انجام نشده و قولنامه در دست ندارم با توجه به اینکه اخیرا شخص ثالثی بابت طلب خود از مالک اصلی اتومبیل را توقیف کرده آیا دادگاه وکالتهای فروش را به عنوان بیع قبول دارد؟ (یا هنوز صاحب پلاک مالک خودرو محسوب است)

۱۹ تیر ۱۳۹۸
 • وکالت بلاعزل
 • وکالت بلاعزل در فروش ملک
 • فسخ وکالت بلاعزل
 • حذف شرط وکالت بلاعزل
 • جواب کارشناس
  محمدرضا زینلی / کارشناس ارشد، مدیریت داخلی

  بله، شما می بایست به عنوان وارد ثالث (با ارائه مدارک مالکیت) در پرونده ای که خودرو را توقیف نموده است اقدام نمایید و سپس دادخواست الزام به تنظیم سند را به طرفیت مالک اصلی مطرح نمایید.

  ۲۲ تیر ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.