ایا حمله و اقدام به ایراد ضرب و عمدی در حضور مامورین انتظامی مجازات دارند ؟

سوال کاربر سلام.خسته‌نباشید.چندشب‌پیش‌کسی‌به۱۱۰زنگ‌زدم‌برای‌جلب‌کسی.مامورکلانتری‌امدوباماشین‌من‌رفتیم‌طرف‌راجلب‌کردوبردیم‌کلانتری درعین‌رفتن.طرف‌به‌من‌فوش‌های‌رکیک‌خیلی‌زشت.ودرآخرموقع‌ پیاده‌شدن‌بادستش‌سیلی‌به‌گوشم‌زداماسیلیش‌آرام‌بودوبه صورتم‌چیزی‌نشد.ومامورکلانتری‌برام‌صورتجلسه‌کردویک‌شاهد هم‌که‌پیشمون‌بودشاهدی‌امضاکرد.مامورکلانتری‌وشخص‌ناشناس برام‌شاهدشدن...سوالم‌این‌بودبه‌نظرتون‌اگرازطرف‌شکایت بکنم‌بااین‌شرایط‌که‌توضیح‌دادم‌ودرضمن‌طرف‌به‌جرم‌فرارازدین محکوم‌شده‌ازقبل‌و۴ میلیون‌جریمه‌اش‌کردن.به‌نظرتون‌شکایت انجام‌بدن بااین‌شرایط‌قاضی‌اگرخیلی‌هم‌بهش‌لطف‌بکنه بهش‌زندان‌میده‌یانمیده.باتشکراززحمات‌شما

۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • توهین
 • فحاشی
 • شلاق
 • وکیل کیفری
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  عمل متهم :فحاشی و توهین تلقی می گرددو در خصوص حمله ایشان به شما در حضور مامورین این عمل میتواند تمرد نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه تلقی گردد که مجازات حبس هم دارد ولیکن اگر به صرف اینکه به صورت شما سیلی زده است (چون اثار جراحی (الحمد الله ) بر جا نمانده است )دیه ندارد و اما این عمل توهین تلقی می گردد و مجازات شلاق و جزای نقدی دارد.

  ۱۱ تیر ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.